Rotterdamse MobiliteitsAanpak
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 22-06-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/mobiliteitsaanpak/
Ga naar de hoofdinhoud

Mobiliteit is meer dan alleen verkeer. U denkt misschien aan voetgangers, fietsers, brommers, auto’s, bussen, trams en vrachtwagens. Mobiliteit is meer dan dat. Het draagt bij aan een gezonde, aantrekkelijke en economisch sterke stad.

De hoofdlijnen van het Rotterdamse mobiliteitsbeleid zijn vastgelegd in het Stedelijk Verkeersplan Rotterdam dat de gemeenteraad in 2017 heeft vastgesteld. In het Stedelijk Verkeersplan schetst de gemeente hoe zij de toekomst van mobiliteit in Rotterdam zich ziet ontwikkelen. Zo komen auto’s, fietsers, voetgangers en openbaar vervoer beter met elkaar in balans. De auto is te gast in de binnenstad en de huidige oeververbindingen worden beter benut. Er wordt onderzocht om een nieuwe verbinding tussen Rotterdam Noord en Rotterdam Zuid bij te maken, waardoor meer kansen ontstaan voor West en Zuid. Het vervoer over water krijgt een sterke impuls. De Maas is eerder een verbinding dan een scheiding.

Een verdere uitwerking van dit beleid is beschreven in de Rotterdamse MobiliteitsAanpak (RMA) dat de gemeenteraad begin 2020 heeft vastgesteld. De RMA is een aanpak om te werken aan een betere bereikbaarheid van onze groeiende stad. Een aanpak die vanuit mobiliteit een aantal uitdagingen in Rotterdam ondersteunt. Want de stad groeit, de ruimte wordt schaarser, de economie verandert, het klimaat vraagt om andere keuzes én we willen de stad gezonder en inclusiever maken.

Er is al jaren een toename van het aantal fietsers en het gebruik van het openbaar vervoer. We voorspellen dat deze aantallen nog verder stijgen. Nu al zijn er meer voetgangers en fietsers dan automobilisten in de binnenstad. Daarom kijkt Rotterdam naar een nieuwe verdeling van de ruimte op straat, waarbij fietsers en voetgangers meer ruimte zullen ervaren.

Experimenteren om te leren

Omdat modellen niet altijd het uiteindelijke effect kunnen voorspellen, voeren we in 2020 een aantal experimenten uit met tijdelijke aangepaste verkeerssituaties. Zo ervaren we hoe een herinrichting van de weg in de praktijk werkt.

Hoe gaan we hiermee aan de slag?

Op langere termijn helpt deze mobiliteitsaanpak nieuwe woongebieden te ontwikkelen en in te richten op basis van de mobiliteit van de toekomst. En met een goede verdeling van de ruimte, maken we het voor alle verkeersdeelnemers veiliger. Om te zorgen dat deze aanpak leidend is voor alles dat wij bouwen, ontwikkelen en uitvoeren in de stad, zijn er vier uitgangspunten opgesteld:

  1. Ruim baan voor voetgangers, fietsers en OV – van doorkruisen naar verblijven
  2. Veilige en gezonde verbindingen – van indeling op modaliteit naar indeling op snelheid
  3. Iedereen kan meedoen – verrijking mobiliteitskeuzes
  4. Vitaal economisch verkeer – efficiënte en schone logistiek

Zo gaan we op weg naar een toekomstbestendig Rotterdam waar bewoners en bezoekers zich veilig, snel en comfortabel kunnen verplaatsen en verblijven in een aantrekkelijke en bereikbare stad. En waar bedrijven een goed vestigingsklimaat vinden, zowel zakelijk als voor hun werknemers.

Uitvoeringsprogramma Mobiliteit

In het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit zijn de mobiliteitsplannen voor Rotterdam concreet uitgewerkt. In dit programma worden de beleidsstrategieën van de gemeente uitgelegd. Bij elke beleidsstrategie staat een overzicht van de bijbehorende activiteiten. Ook worden de monitoring-resultaten vermeld van de mobiliteitstrends in de stad.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u reageren op de Rotterdamse MobiliteitsAanpak, het Stedelijk Verkeersplan Rotterdam of het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit? Stuur dan een e-mail naar mobiliteitso@rotterdam.nl.