MIRT-verkenning Oeververbindingen
Gepubliceerd op: 13-06-2022
Geprint op: 29-09-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/mirt-verkenning/
Ga naar de hoofdinhoud

Rotterdam en de regio bereikbaar houden, nu en in de toekomst. Voor de auto, het openbaar vervoer en de fiets.

Hoe we dat kunnen doen, onderzoekt de gemeente Rotterdam samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Zuid-Holland en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Dit onderzoek is de MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport) -verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam.

In de MIRT-verkenning Oeverbindingen onderzoeken we:

Er komt een nieuwe oeververbinding in Rotterdam, tussen Kralingen/De Esch en Feijenoord/IJsselmonde. We onderzoeken of het een brug of een tunnel wordt. En waar deze precies komt te liggen.
De nieuwe brug of tunnel is een extra mogelijkheid om van de ene naar de andere oever te komen in Rotterdam. Daardoor verbetert de bereikbaarheid en dat is belangrijk voor een sociaal en economisch sterke en leefbare regio.
De oeververbinding die er komt, is multimodaal. Dit betekent dat hij geschikt is voor meerdere soorten verkeer: openbaar vervoer, fietsers en voetgangers. We onderzoeken of ook auto’s gebruik gaan maken van de nieuwe oeververbinding. En we kijken ook naar de mogelijkheid van een tunnel voor alleen een metro.

In het Rotterdamse openbaar vervoer zijn meer verbindingen en goede aansluitingen nodig. Zo kunnen we de bestaande knelpunten aanpakken en in de toekomst meer mensen met het openbaar vervoer reizen. We onderzoeken 3 oplossingen:

  • Snel en comfortabel openbaar vervoer tussen Zuidplein en Kralingse Zoom, via een nieuwe oeververbinding.
  • Een snelle en comfortabele busverbinding via de Maastunnel.
  • Een treinstation Stadionpark voor dagelijks vervoer.

Op de A16 Van Brienenoordcorridor staan dagelijks lange files, omdat het verkeer tussen de knooppunten Terbregseplein en Ridderkerk/Vaanplein in beide richtingen niet goed kan doorrijden. We onderzoeken hoe we de files op de A16 en op de A15 vanaf knooppunt Ridderkerk tot aan Vaanplein kunnen aanpakken. We kijken naar 3 mogelijke oplossingen:

  • Optimaliseren en bescheiden capaciteit toevoegen
  • Kritische verkeersstromen omleiden
  • Systeem vereenvoudigen door rijbanen samen te voegen

We kijken in het onderzoek ook naar het onderliggend wegennet. Dit zijn de wegen die aansluiten op de A16 en de A15, en die geen snelweg zijn. Minder files op de A16 kan er ook voor zorgen dat het verkeer in de stad vlotter doorrijdt. Daarom is het belangrijk om te kijken naar het effect van oplossingen op het onderliggend wegennet.

De Algeracorridor is de provinciale weg N210, vanaf het Kralingseplein richting de Krimpenerwaard. Het is vanuit Rotterdam een belangrijke route van en naar Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Krimpenerwaard. Er staan regelmatig files op deze weg. We onderzoeken hoe het verkeer beter kan doorrijden op de Algeracorridor en de nabijgelegen kruisingen, zoals het Capelseplein en de Grote Kruising.
We kijken daarbij naar maatregelen met en maatregelen zonder aanpassingen aan de Algerabrug.

Planning

Het onderzoek voor de MIRT-verkenning is in de zogenoemde beoordelingsfase. De uitkomst van deze fase is voor elke maatregel de voor- en nadelen. En eventueel nog extra oplossingen. Ook wordt in deze fase het  m.e.r.-onderzoek gedaan. Dit is een uitgebreid onderzoek naar de effecten van de maatregelen op het milieu. Eind september 2022 zijn de onderzoeken grotendeels afgerond. Daarna wordt op basis van de resultaten een Voorkeursalternatief gekozen. Dit is het pakket met een combinatie van de meest logische en kansrijke alternatieven.

Meer informatie

Wilt u meer weten? Kijk dan op de website MIRT-verkenning Oeververbindingen. Op deze website kunt u zich abonneren op de nieuwsbrief.