Luchtclub
Gepubliceerd op: 24-03-2021
Geprint op: 01-12-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/luchtclub/
Ga naar de hoofdinhoud

Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Daarom werkt Rotterdam op allerlei manieren aan het verbeteren van de luchtkwaliteit. Dat doen we door middel van maatregelen, innovaties en samenwerking, zoals in de Luchtclub.

Sluit u aan bij 'de Luchtclub' en meet samen met buurtbewoners de luchtkwaliteit in uw buurt. Zo krijgen we een completer beeld van de lokale luchtkwaliteit in Rotterdam. Daarnaast komt u bij de Luchtclub meer te weten over schone lucht, leert u over duurzame stadsontwikkeling en werken we samen aan een toekomstbestendig Rotterdam.

Op veel plekken in Rotterdam wordt de kwaliteit van de lucht al gemeten. Met de Luchtclub vullen we bestaande informatie aan met uw lokale metingen. De Luchtclub is een 'citizen science'-project: samen dragen we bij aan data die voorheen alleen door experts en professionals gemeten werd. We gebruiken de meetdata als basis en brengen in kaart hoe Rotterdammers hun omgeving ervaren en wat zij belangrijk vinden.

Bent u benieuwd hoe een citizen science-project er in de praktijk uit ziet? U kunt alvast een kijkje nemen bij het initiatief Hollandse Luchten uit Noord-Holland.

Word onderdeel van ons meetnetwerk

Vraag een sensor aan en word onderdeel van ons meetnetwerk. Samen met honderden andere huishoudens en centrale meetstations brengt u twee jaar lang de hoeveelheid fijnstof (PM2.5) in uw omgeving in kaart. De meetgegevens zijn live te zien op deze kaart van het RIVM en worden in samenwerking met de DCMR geanalyseerd.

Meer dan meten

Kom ook bij de club als u nieuwsgierig bent, maar geen plek hebt voor een sensor. We organiseren bijeenkomsten, workshops en gaan in gesprek; online en bij u in de wijk. Tijdens deze events leert u meer over de luchtkwaliteit in uw omgeving en delen we onze kennis met elkaar.

De kennis die u opdoet over de luchtkwaliteit in uw buurt, kunt u gebruiken om ideeën te bespreken of aandachtspunten aan te kaarten bij bijvoorbeeld uw wijkraad.

Hoe werkt het?

Woont u in Rotterdam? Dan kunt u zich aansluiten bij de Luchtclub. U kunt zich aanmelden voor een sensor, om mee te praten, of als u alleen op de hoogte gehouden wilt worden over het project. U bent dus altijd van harte welkom bij de club.

Wilt u graag een sensor? Dan heeft u een geschikte plek nodig aan de straatkant van uw huis. De sensor moet binnen twee meter hangen van een stopcontact in huis en hij moet buiten worden bevestigd aan een object, zoals een hek of reling. Bekijk hoe u de sensor ophangt (pdf), en lees de algemene voorwaarden en bruikleenovereenkomst (pdf).

Komt u ook bij de Luchtclub?

De Luchtclub wordt steeds groter! We hebben inmiddels al ruim 660 leden. Wilt u ook lid worden of bent u lid en heeft u een vraag over uw sensor of een andere vraag? Gebruik dan ons contactformulier.   

Wat is fijnstof precies en hoe zit het met fijnstof in Rotterdam? Bekijk hieronder alle voorbeelden of download de factsheet Fijnstof in Rotterdam (pdf).

Wat is fijnstof?

Je kunt fijnstof niet zien. Ter vergelijking: een haar van een mens is 50-70 micrometer dik. Een fijnstofdeeltje maximaal 10 micrometer. De belangrijkste groepen fijnstof zijn PM10 (tot 10 micrometer), PM2,5 (tot 2,5 micrometer) en deeltjes kleiner dan 0,1 micrometer. Die laatste groep noemen we ultrafijnstof.

Verschillende soorten fijnstof

Fijnstof komt van verschillende kanten de lucht in. Denk aan roetdeeltjes uit houtstook en dieselmotoren, zeezout, bodemstof, stofdeeltjes van landbouw en organisch materiaal van veehouderijen.

Veroorzakers van fijnstof

De belangrijkste veroorzakers van fijnstof in de lucht zijn de natuur, de industrie, het verkeer en de (land)bouwwerkzaamheden. Fijnstof waait makkelijk de grens over. Van Nederland naar onze buurlanden, én andersom.

Fijnstof aanpakken

Dat een deel van het fijnstof uit de natuur en het buitenland komt, maakt het extra lastig om het probleem aan te pakken. Gelukkig kunnen we al veel bereiken door uitlaatgassen en houtstook te verminderen.

De invloed van het weer op fijnstof

Het weer heeft veel invloed op de aanwezigheid van fijnstof in de lucht. De luchtkwaliteit is het slechtst op dagen met weinig wind en veel zon. Bij harde wind en regen is er juist weinig fijnstof.

De gezondheidsrisico's van fijnstof

Hoe kleiner de deeltjes fijnstof, hoe dieper ze in de longen doordringen. Bij inademen bereiken de grove deeltjes de keel en de fijne deeltjes de bovenste luchtwegen. Erg fijne deeltjes gaan verder de longen in. En ultrafijnstof kan in de bloedbaan terechtkomen.

Fijnstof in de regio Rijnmond

De wettelijke Europese norm voor fijnstof in steden is PM2,5 of 25 microgram per kubieke meter. In 2005 zat de hoeveelheid fijnstof in onze regio op 16 microgram. Tussen 2006 en 2010 schommelde dit tussen de 14 en 12. In 2011 was er een piek tot 17. Sinds 2012 zien we een daling van fijnstof in de lucht, tot 13 microgram in 2020.

Pieken en dalen

Tussen januari en mei 2022 hebben leden van Luchtclub Rotterdam de uurwaarden gemeten langs de Pleinweg. Uit de metingen blijkt dat het gemiddelde van de concentraties fijnstof in de lucht op of zelfs onder de norm zit. Met enkele pieken in januari, maart en mei.

Vragen en antwoorden

De Luchtclub is een initiatief van de gemeente Rotterdam. Door Rotterdammers zelf te laten meten krijgen gemeente en bewoners meer inzicht in de lokale luchtkwaliteit en kunnen we hierover met elkaar in gesprek gaan. De Luchtclub brengt deelnemers samen en faciliteert gesprekken, workshops en bijeenkomsten. Deelnemers kunnen bij de Luchtclub terecht met zorgen, vragen en ideeën over de luchtkwaliteit. Ook onderzoekt DCMR Milieudienst- Rijnmond met dit project of de goedkopere sensoren even betrouwbaar zijn als duurdere apparatuur.

De Luchtclub is er voor alle Rotterdammers die benieuwd zijn naar de luchtkwaliteit in hun omgeving. Heb je interesse in een sensor? Geef dit aan via dit contactformulier.

We meten met speciale sensoren gedurende twee jaar de hoeveelheid fijnstof in de lucht (PM2.5). Kijk voor meer informatie over fijnstof op de website van het RIVM. Ook plaatsen we in ieder gebied op een centrale locatie een uitgebreid meetstation. Deze stations meten fijnstof, stikstof, temperatuur en luchtvochtigheid.

De data is te zien op het portaal Samen Meten. De gemeente en de DCMR Milieudienst Rijnmond vergelijken bestaande meetgegevens met de gegevens van sensoren van de Luchtclub. De data wordt gebruikt om afwijkingen op te sporen en vergelijkingen te maken tussen verschillende buurten. Als de metingen van de bewoners niet overeenkomen met de metingen van de DCMR, zal de gemeente nader onderzoek doen en zo nodig aanvullende maatregelen treffen.

Ja, de geanonimiseerde data zijn door iedereen online te bekijken en te downloaden via het Samen Meten dataportaal van het RIVM. Daarnaast zal er een digitale omgeving komen die alleen de Rotterdamse gegevens laat zien.  

Nee, de locatie van de sensor wordt grof weergegeven op de kaart van het RIVM. Adresgegevens zijn niet zichtbaar.

De Luchtclub start vanaf juni 2021 en zal twee jaar lang meten.

De Luchtclub houdt u op de hoogte van resultaten en organiseert activiteiten zoals kennissessies en workshops. Daarnaast kunt u zelf of via een bewonersinitiatief activiteiten organiseren. De gemeente kan deze activiteiten begeleiden.

We willen de sensoren goed verspreiden door heel Rotterdam. Daarom beoordelen we na de aanmeldperiode aan de hand van uw locatie of u een sensor toegestuurd krijgt. Als er veel aanmeldingen voor een sensor binnen een gebied komen, selecteren we enkele adressen. Bent u niet geselecteerd voor een sensor? Dan komt u op een wachtlijst. Zodra er een sensor over is, bijvoorbeeld wanneer iemand in uw buurt stopt met meten, nemen we contact met u op. Maar ook als u geen sensor krijgt, bent u welkom bij de Luchtclub. Sluit u aan en blijf op de hoogte van de resultaten en events.

De officiële naam van de sensor is Sensirion SPS30. Daarover leest u meer op de website Samen meten aan luchtkwaliteit.

De looptijd van het meetproject is twee jaar. Als u een sensor heeft gekregen vragen wij u deze gedurende deze twee jaar aangesloten te houden. Daarnaast vragen we u om uw verhalen of zorgen te delen, en mee te denken over mogelijke oplossingen. 

De sensor moet met een meegeleverde kabel van twee meter op een stopcontact aangesloten worden. De sensor kan tegen vocht en regen maar de oplader niet. Zorg dat de oplader daarom altijd binnen hangt.

Neem contact op via dit formulier voor hulp en extra uitleg. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

U krijgt de sensor in bruikleen. Dat betekent dat de sensor eigendom blijft van gemeente Rotterdam. Bij ontvangst gaat u akkoord met de voorwaarden en na afloop moet de sensor worden geretourneerd.

Daar moeten wij vanuit de gemeente schriftelijk toestemming voor geven.

Om bruikbare gegevens te verzamelen moet de sensor op dezelfde locatie blijven. Verplaats de sensor dus niet.

Het Vertelpunt van de Luchtclub Rotterdam is er om uw ervaringen te delen over wanneer de kwaliteit van de lucht uw dag beïnvloedt. In positieve of negatieve zin.

Het verhaal dat u deelt en alle verhalen die anderen delen vergelijken we met elkaar. We gebruiken daarbij de antwoorden bij die u gaf op de vragen over uw eigen verhaal. Wat hebben verhalen gemeenschappelijk, waarin verschillen ze? Wat is de strekking van de verhalen waarvan mensen zeggen dat ze blij of boos worden? Waar in de stad speelt zich dat af? Het gaat dus om het beeld van alle vertelde verhalen bij elkaar. Uw individuele verhaal wordt dus niet zelfstandig gebruikt. Sommige verhalen die een sprekend voorbeeld zijn van een groep verhalen, zullen we in algemene bewoordingen gebruiken in onze communicatie. Dat doen we alleen als u daarvoor bij het delen van uw verhaal toestemming voor hebt gegeven.

Nee, u krijgt geen waarschuwingen. Wel kunt u altijd de data van uw sensor zien via het dataportaal Samen Meten van het RIVM.

Nee, de sensor is daar niet geschikt voor omdat deze niet nauwkeurig genoeg is.
De meetgegevens kunnen daarom ook niet gebruikt worden in een juridische context. 

Soms zijn concentraties iets hogeromdat de luchtkwaliteit varieert door weersomstandigheden of door specifieke bronnen. U hoeft dan niets te doen.  
Wilt u weten welke maatregelen u zelf kunt nemen? Kijk dan op deze pagina op de website Luchtmeetnet.nl.

Momenteel werkt het projectteam van De Luchtclub aan een plan om Luchtclubleden te laten aansluiten bij de nieuwe gemeentelijke bestuursstructuur waaronder Wijk Aan Zet en de nieuwe wijkcomités. Tot die tijd kunt u met uw vragen of zorgen terecht bij uw wijkraad of op de pagina Contact

  • Leden en buren krijgen inzicht in de fijnstofconcentraties in hun directe omgeving.
  • DCMR en gemeente Rotterdam gebruiken alle sensordata om analyses op stedelijk en wijkniveau te maken en te presenteren.
  • Iedereen kan de open data gebruiken naar eigen inzicht en kunde om zelf analyses te maken en daarbij advies vragen aan de gemeente.

Satellietmetingen worden niet meegenomen in de data van de Luchtclub. In dit project verzamelen we alleen metingen van fijnstofsensoren. De sensoren en de officiële meetstations meten de luchtkwaliteit die we inademen.  Satellietbeelden geven een beeld van de luchtkwaliteit over een luchtlaag van ongeveer 2 kilometer, maar geven geen indicatie van de luchtkwaliteit die wij inademen. 

Dit zijn correcties die het RIVM uitvoert op de gemeten data op basis van het referentiemeetnet. Kijk bij de veelgestelde vragen op Samenmetenaanluchtkwaliteit voor meer informatie.

Meer informatie

Blijf op de hoogte van de Luchtclub door ons te volgen op Facebook, Instagram of Twitter en meld u aan voor onze nieuwsbrief.