Kindermishandeling
Gepubliceerd op: 19-06-2017
Geprint op: 23-01-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/kindermishandeling/
Spring naar het artikel
Foto: iStock

Bij kindermishandeling denk je al snel aan lichamelijke mishandeling. Maar er kan ook sprake zijn van psychische mishandeling, verwaarlozing of (seksueel) misbruik.

Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van kindermishandeling:

  • seksueel geweld zoals ongewild aanraken of seksuele handelingen verrichten of chantage via social media
  • geestelijk geweld zoals uitschelden, vernederen. Als kinderen steeds vervelende dingen over zichzelf te horen krijgen of als ze bang worden gemaakt
  • verwaarlozing: niet zorgen voor eten, drinken of kleding
  • huwelijksdwang: als meisjes of jonge vrouwen moeten trouwen tegen hun zin of als zij niet mogen scheiden
  • vechtscheiding: als ouders na een scheiding ruzie blijven maken of nare dingen tegen of over elkaar zeggen

Als kinderen getuige zijn van geweld in hun gezin, dan is dat ook mishandeling.

Wat kunt u doen?

Kindermishandeling komt helaas vaak voor. 1 op de 30 kinderen is slachtoffer van mishandeling. Dat is in elke schoolklas één kind. Het is belangrijk dat er hulp komt, want geweld stopt niet vanzelf. Iemand moet de eerste stap zetten. Meld kindermishandeling bij Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond.

Bel 0800 – 2000 (gratis, 24/7 bereikbaar) of mail naar info@veiligthuisrr.nl. In geval van direct levensgevaar, bel 112.

Jonger dan 18 jaar?

Dan kun je voor informatie, advies en steun ook in vertrouwen praten met iemand van de Kindertelefoon (0800 - 0432).

De folder Geweld in huis raakt kinderen informeert ouders over huiselijk geweld en kindermishandeling.

Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond is het meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Wat doet Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR)? In de folder Geweld stopt niet vanzelf leest u wat VTRR doet na een melding. VTRR is 24/7 bereikbaar op 0800-2000 of www.veiligthuisrr.nl.

Conferentie Veilige Kinderjaren

Tijdens de conferentie Veilige Kinderjaren in de Week tegen kindermishandeling 2017 werd er geoefend met instrumenten en methodieken voor professionals die tijdig signaleren van kindermishandeling beter mogelijk maken. Deze instrumenten en methodieken komen uit de resultaten van het Rotterdams collectief.

Hieronder vind u meer informatie over deze instrumenten en methodieken.

KidToolBox

Activiteiten onderwijs

Hieronder vindt u het overzicht van activiteiten die leerkrachten gedurende het schooljaar kunnen organiseren. Scholen kunnen ook gebruik maken van de toolkit kindermishandeling. Hier staan verschillende lespakketten en tv programma’s over kindermishandeling en weerbaarheid die een leerkracht kan gebruiken.

Activiteiten basisonderwijs

Door studenten van het Grafisch Lyceum is er een animatiefilm van één minuut gemaakt over kindermishandeling met daarbij een lesbrief om het onderwerp met leerlingen van de bovenbouw bespreekbaar te maken in de klas.

Hierboven kunt u het filmpje bekijken en hieronder downloadt u de lesbrief.

Ook voor jonge kinderen is het belangrijk om te weten dat er grenzen zijn aan wat een ander bij je doet. Voor de onderbouw is er een lesbrief geschreven om aan de hand van het voorleesboek Sanne van Martine Delfos het onderwerp kindermishandeling te bespreken. Download hieronder de lesbrief. Elke school heeft in november 2017 het voorleesboek Sanne ontvangen van de gemeente.

Met de bovenbouw kunt u de quiz over kindermishandeling doen. Deze quiz maakt het mogelijk om op een laagdrempelige manier het onderwerp kindermishandeling bespreekbaar te maken. Download hieronder de lesbrief voor groep 5-8 en de Quiz, antwoorden en stellingen.

Om zoveel mogelijk kinderen te bereiken over het thema kindermishandeling, heeft de gemeente een laagdrempelig product bedacht dat aan alle kinderen/jongeren van 4 tot 18 jaar kan worden uitgedeeld. Download hieronder de kleurkaarten waarop de leerling aan kan geven bij wie hij of zij terecht kan als hij of zij iets vervelends heeft meegemaakt. De kleurkaarten zijn per leeftijdscategorie ontworpen door Karin Goudwaard.

In de lesbrieven staat hoe de kleurkaarten ingezet kunnen worden in de les.

Activiteiten voortgezet onderwijs

Met leerlingen van het voortgezet onderwijs kunt u de quiz over kindermishandeling doen. Deze quiz maakt het mogelijk om op een laagdrempelige manier het onderwerp kindermishandeling bespreekbaar te maken. De quiz is voorzien van tips om dit op een veilige manier uit te voeren. Download hieronder de lesbrief, de quiz, de antwoorden en de stellingen die u in de klas kan doen.

De gemeente Rotterdam heeft een kleurkaart laten ontwerpen door leerlingen van het Grafisch Lyceum. Op de kleurkaart kunnen leerlingen aangeven bij wie ze terecht kunnen als ze iets vervelends hebben meegemaakt.

In de lesbrief staat hoe de kleurkaarten ingezet kunnen worden in de les.
Download hieronder de lesbrief, de kleurkaart en de poster:

Week tegen kindermishandeling

Elk jaar vraagt de gemeente Rotterdam leerkrachten en docenten van het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs om in de week tegen kindermishandeling aandacht te besteden aan het onderwerp kindermishandeling. Vanuit de gemeente worden er elk jaar in november verschillende activiteiten georganiseerd.