Huurwoning
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 16-02-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/huurwoning/
Spring naar het artikel
Foto: Peter Schmidt

Ongeveer twee derde van de Rotterdamse woningen zijn huurwoningen. De meeste huurwoningen worden door woningcorporaties aangeboden via Woonnet-Rotterdam. Ook wordt een groot aantal woningen verhuurd door particuliere verhuurders.

Heeft u dringend een woning nodig, dan heeft u de volgende (zoek)mogelijkheden:

  • Via het reageren op 'directe kans-woningen' op Woonnet-Rijnmond. Hierbij geldt dat wie het eerste reageert ook als eerste in aanmerking komt voor de woning
  • Via verloting. Een deel van de woningen op Woonnet-Rijnmond wordt verloot. Bij deze woningen maakt het niet uit hoe lang u ingeschreven staat
  • Via tijdelijke verhuur. U komt mogelijk in aanmerking voor woningen die woningcorporaties tijdelijk verhuren omdat ze op termijn gesloopt of grondig gerenoveerd worden. Daarnaast zijn er ook leegstandsbeheerders die woningen tijdelijk verhuren
  • Mogelijk komt u in aanmerking voor een urgentieverklaring. Met deze verklaring krijgt u voorrang op andere woningzoekenden. In de stadsregio voert Stichting Urgentiebepaling Woningzoekenden Rijnmond (SUWR) de urgentietaak uit voor gemeente Rotterdam. Meer informatie vindt u op hun website

Hieronder verschillende links waar u misschien iets aan heeft.

De meeste woningcorporaties in de gemeente Rotterdam en omliggende regio bieden hun woningen aan op Woonnet Rijnmond. U vindt daar een overzicht van het corporatie-aanbod in Rotterdam en de regio.

Als u een woning wilt huren van een corporatie, hoeft u zich niet bij elke corporatie afzonderlijk in te schrijven. Via de Woonnet Rijnmond website kunt u een woonpas aanvragen, hiermee kunt u reageren op alle woningen die worden aangeboden. Het inschrijven bij Woonnet Rijnmond kost 10 euro per jaar.

In de woningadvertenties op de Woonnet-website staan de prijs, specificaties en plek van de woning. Maar ook gegevens over de verhurende corporatie, de omgeving van de woning en de voorzieningen in de buurt. Ook staat vermeld aan welke voorwaarden u moet voldoen om de woning te kunnen huren. In ieder geval geldt voor de meeste woningen dat uw jaarinkomen niet hoger mag zijn dan 36.798 euro (prijspeil 2018). Vindt u een woning die u wilt huren, dan reageert u op de advertentie.

Een overzicht van de contactgegevens van alle corporaties in de regio Rotterdam-Rijnmond vindt u bij Maaskoepel, Federatie van Woningcorporaties.

Als huurder heeft u zowel rechten als plichten. U bent bijvoorbeeld verplicht om op tijd uw huur te betalen. Afspraken tussen huurder en verhuurder staan beschreven in een huurovereenkomst.

Neem de overeenkomst goed door voor u die ondertekent. Kijk op de website van de Rijksoverheid voor meer informatie over het huurrecht en de overeenkomst.

Het is verstandig bij het begin van de huur de staat van de woning schriftelijk vast te leggen. U voorkomt dan bij het einde van de huur problemen. Bijvoorbeeld over het goed achterlaten van de woning (herstel in oude staat).

Tijdelijk huren

Er zijn verschillende mogelijkheden om een woning tijdelijk te huren of verhuren. Bijvoorbeeld omdat u tijdelijk in het buitenland woont, of omdat uw huis te koop staat. Sinds 1 juli 2016? zijn er meer mogelijkheden om tijdelijk te huren of te verhuren. Zo zijn er nieuwe vormen van tijdelijke huurcontracten, die meer mogelijkheden geven. Let ook op dat tijdelijke huurcontracten beperkte huurbescherming bieden.
Meer informatie over tijdelijk huren.

Huurprijs

Een huisbaas mag niet zomaar elke huurprijs vragen voor een studentenkamer of huurwoning. Afhankelijk van de grootte en kwaliteit van een woning of kamer, krijgt deze een aantal punten uit het woningwaarderingsstelsel. Via de website van de Huurcommissie kunt u een Huurprijscheck doen. Met de Huurprijscheck krijgt u een schatting van het puntenaantal en daarmee de maximale huurprijs van uw woning.
Klopt uw huurprijs niet met de maximale prijs of de staat van onderhoud? Dan kunt u via de Huurcommissie huurverlaging krijgen. Het Huurteam Rotterdam kan helpen bij het nemen van stappen tegen de verhuurder.

Voor geliberaliseerde (vrije sector) huurwoningen gelden de regels voor sociale huurwoningen niet. Geliberaliseerde huurwoningen zijn huurwoningen waarbij de huur op de begindatum hoger is dan 710,68 euro (prijspeil 2017). Bij geliberaliseerde huurwoningen komen de verhuurder en huurder een huurprijs overeen. Deze kan hoger zijn dan bij het puntenaantal redelijk is. Bij het begin van de huur is toetsing ook mogelijk voor geliberaliseerde huurwoningen. De huurprijs kan na puntentelling blijken in de categorie sociale huurwoning te vallen.

Huurprijsverhoging of verlaging

De hoofdregel is dat de huurprijs één keer per jaar verhoogd mag worden. Kijk op de site van de Rijksoverheid voor de regels. Ook staan hier de regels met welk percentage de huur maximaal mag stijgen.

Soms komt u in aanmerking voor huurverlaging. Bijvoorbeeld omdat het puntenaantal van uw woning niet overeenkomt met de huurprijs of als minder ging verdienen. Kijk hiervoor op de site van de huurcommissie. Hier vindt u hoe u dit aanpakt. U kunt ook het Huurteam Rotterdam inschakelen.

Huurtoeslag

Wanneer u een laag inkomen heeft, kunt u in aanmerking komen voor huurtoeslag. Dit geldt zowel voor corporatie- als particuliere huurwoningen. Informatie over huurtoeslag vindt u op de website van de Belastingdienst – Toeslagen. Hier kunt u ook een proefberekening maken. Zo weet u op hoeveel huurtoeslag u recht heeft en wat u per maand zelf moet betalen. Doet u dit voordat u een huurcontract tekent, zodat u weet wat u maandelijks overhoudt aan huurlasten.

De belastingdienst toeslagen controleert of de huur ook past bij puntentelling. Niet elke woning waarvoor u huurtoeslag kunt aanvragen is passend bij uw inkomen. Dat komt omdat u niet over het gehele huurbedrag huurtoeslag krijgt. Hoe hoger de huur, hoe hoger het bedrag dat u maandelijks zelf moet betalen. Bij een laag inkomen kunt u hierdoor in de financiële problemen komen.

U kunt uw huurprijs niet betalen

Als u uw huurprijs niet kunt betalen of dreigt u uw huis uitgezet te worden, kom dan snel in actie. Wij raden u aan om naar Vraagwijzer te gaan. VraagWijzer helpt bij financiële problemen. Ze weten wie u kan helpen bij het orde krijgen van uw administratie of bij de aanpak van schulden.

De verhuurder moet aan een aantal richtlijnen voldoen. Dit voorkomt een hoop problemen en schept duidelijkheid. Lees meer hierover op de pagina woning verhuren.

Een groot aantal woningen in Rotterdam is in bezit van particuliere verhuurders. Er zijn veel verschillende particuliere verhuurders, van eigenaren die maar één woning verhuren tot grote vastgoedeigenaren die honderden woningen verhuren.

Of u zich als woningzoekende kunt inschrijven, is afhankelijk van de verhuurder. De grote vastgoedeigenaren laten hun woningen meestal door een makelaar of een speciaal verhuurbureau verhuren. Hier kunt u zich dan inschrijven. Bij verhuurders die maar één of twee woningen verhuren, kunt u zich meestal niet inschrijven.

De meeste particuliere verhuurders vragen borg. Dit is een zekerheid voor de verhuurder dat de huur maandelijks wordt betaald. De borgsom moet ervoor zorgen dat de huurder verantwoordelijk omspringt met het gehuurde. Vaak bedraagt de waarborgsom één maand kale huur.

De manier van zoeken verschilt per particuliere verhuurder. Sommige verhuurders sturen u een mail als er een woning vrijkomt, bij anderen moet u zelf regelmatig contact opnemen. De grote verhuurders hebben meestal een eigen internetsite waarop u het aanbod kunt vinden en direct kunt reageren.

Particuliere verhuurders mogen zelf bepalen aan wie zij een woning verhuren. Hiervoor zijn geen regels of voorwaarden. Maar wel geldt in bepaalde gebieden de huisvestingsvergunning. Sommige particuliere verhuurders maken gebruik van de diensten van huurbemiddelingsbureaus bij het verhuren van hun woningen. Deze bureaus bemiddelen tussen huurders en verhuurders. U kunt dus ook bij deze bureaus terecht wanneer u opzoek bent naar een woning. Het voordeel van deze bureaus is dat u redelijk snel aan een woning kunt komen. U betaalt hier wel bemiddelingskosten voor.

Waar te vinden

Particuliere huurwoningen en bemiddelingsbureaus kunt u vinden op het internet, in de krant of via advertenties. Hieronder een selectie van websites:

Op www.suwr.nl kunt u een lijst van particuliere verhuurders in de stadsregio Rotterdam vinden.

Op de volgende sites worden een groot aantal huurwoningen in verschillende prijsklassen aangeboden:

De Rotterdamse woningcorporaties verhuren huurwoningen in de vrije sector. Deze woningen worden niet via het woonruimteverdelingssysteem verhuurd.

Meer informatie kunt u vinden op de websites van de Rotterdamse woningcorporaties:

Om te kunnen wonen in bepaalde wijken van Rotterdam moet u in het bezit zijn van een huisvestingsvergunning (HVV). Dit betekent dat u als huurder toestemming nodig heeft om de huurwoning in gebruik te nemen. Hiervoor maakt u een afspraak in de stadswinkel.

Heeft u maar voor een kortere periode een woning nodig? Of heeft u snel een woning nodig? En slaagt niet binnen het reguliere aanbod? Dan zijn er de volgende aanbieders die werken met een tijdelijk huurcontract.

Het zijn leegstandsbeheerders die een woning of complex in beheer hebben van een woningcorporatie of particulier. In afwachting van sloop of renovatie worden de woningen tijdelijk verhuurd:

Sinds 1 juli 2016 zijn er meer mogelijkheden om tijdelijk te huren of te verhuren. Zo zijn er nieuwe vormen van tijdelijke huurcontracten, die meer mogelijkheden geven. Let ook op dat tijdelijke huurcontracten beperkte huurbescherming bieden. Meer informatie over tijdelijk huren vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Je studietijd en je eerste stappen in je carrière zijn belangrijke periodes in je leven.

Rotterdam is met zijn stedelijke voorzieningen een aantrekkelijke stad om te wonen voor studenten en Young Potentials. Dat is ook te merken aan de hoeveelheid studenten in de stad. Wonen in Rotterdam is betaalbaar, zeker in vergelijking met andere delen van de Randstad. Rotterdam is altijd in ontwikkeling en verandert continu. Voor wie nog niet in Rotterdam woont is het soms lastig om de talloze mogelijkheden van de stad te vinden.

Hoe kom je aan woonruimte?

Corporaties
Het huren bij een woningcorporatie is een optie, ook als je student bent of net bent afgestudeerd. Verschillende woningcorporaties bieden specifieke woningen voor studenten of young potentials. Bijvoorbeeld Woonstad Rotterdam verhuurt de Touwslagerflat in Kralingen aan Young Potentials. En woningcorporatie Havensteder verhuurt kamers aan studenten in het Oude Emmahuis. Kijk op de website van de Rotterdamse corporaties voor meer informatie. Het aanbod van kamers en woningen van de woningcorporaties staat op de website van Woonnet Rijnmond. Je moet ingeschreven staan, wil je op woningen kunnen reageren. Inschrijving is gratis.

Particuliere verhuurders
Voor de verhuur van kamers en woningen bestaan ook speciale bedrijven, te vinden via internet. Bij een groot aantal bedrijven kun je jezelf inschrijven als je woonruimte zoekt. Op www.suwr.nl  vind je de namen van verhuurders en bemiddelingsbureaus voor zelfstandige woningen. Bemiddelingsbureaus vragen vaak een vergoeding voor hun diensten. Voor de woningen staat het verhuurders vrij een inkomensgrens te hanteren.

Betaal niet teveel huur

Een huisbaas mag niet zomaar elke huurprijs vragen voor een studentenkamer of huurwoning. Afhankelijk van de grootte en kwaliteit van een woning of kamer, krijgt deze een aantal punten uit het woningwaarderingsstelsel. Dit aantal punten bepaalt de maximale huur die een verhuurder mag vragen. Klopt de huurprijs niet met de maximale prijs of de staat van onderhoud? Dan kun je via de Huurcommissie huurverlaging krijgen. Op  vind je uitleg over het woningwaarderingsstelsel en de procedures. Het Huurteam Rotterdam kan helpen bij het nemen van stappen tegen je verhuurder.

Controle door gemeente Rotterdam

Helaas voldoen niet alle kamerverhuurders aan de eisen die de gemeente Rotterdam aan kamerverhuurders stelt. De gemeente controleert de panden van kamerverhuurders. Is het pand in orde, dan krijgt de verhuurder een vergunning.
Blijkt dat een verhuurder niet aan de eisen voldoet, dan horen de verhuurder en de huurder dit. Zorgt de verhuurder er niet voor dat hij op korte termijn wel aan alle voorwaarden voldoet, dan volgt ontruiming. Je zult als huurder zelf op zoek moeten naar een andere woonruimte.

Vergunning voor kamerbewoning

Wilt u een vergunning voor kamerbewoning aanvragen? Dan kunt u hier een aanvraag indienen op de pagina Vergunning kamerverhuur.

Verhuist u naar een huurwoning of gaat u inwonen? Dan moet u de nieuwe inschrijving in de Basisregistratie personen (BRP) doorgeven aan de verhuurder. De verhuurder is corporatie of particuliere verhuurder.

U heeft hiervoor een verhuurdersverklaring nodig. Eigenaren en verhuurders van huurwoningen kunnen de verhuurdersverklaring downloaden en afdrukken. Invullen en afgeven aan een nieuwe huurder of iemand die gaat inwonen op het adres van de huurwoning. Iemand die aangifte adreswijziging doet en het nieuwe adres is een huurwoning overlegt de verhuurdersverklaring als bijlage bij de aangifte.

Aangifte van adreswijziging kan gedaan worden door:

  • meerderjarigen die niet onder curatele staan
  • curatoren
  • minderjarigen van 16 en 17 jaar

Woningruil kan een geschikte manier zijn om een woning te vinden die beter bij uw situatie past. Voor woningruil is toestemming nodig van uw verhuurder en van de verhuurder van de degene waarmee u wilt ruilen.

De meeste woningcorporaties, in ieder geval de vier grote Rotterdamse corporaties, werken mee aan woningruil. U moet zelf een woningruilpartner vinden. Op de website woningruil.nl kunnen mensen met een huurwoning op zoek naar een geschikte ruilkandidaat. Mocht u een woningruil-partner gevonden hebben, dan kunt u een aanvraag voor woningruil indienen bij uw woningcorporatie. De ruilpartner moet ook huren bij een woningcorporatie, maar dit hoeft niet perse dezelfde corporatie te zijn. Er zijn voorwaarden aan woningruil verbonden. Deze vindt u op de website van de woningcorporaties of kunt u bij hen opvragen.

Meer informatie

Heeft u nog vragen over het huren van een woning? Dan kunt u terecht bij VraagWijzer. De VraagWijzer is voor Rotterdammers op drie manieren bereikbaar: digitaal, per telefoon 14 010 en in elk gebied.