Hoek van Holland
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 02-06-2020
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/hoek-van-holland/
Spring naar het artikel

Hoek van Holland, in de volksmond vaak kortweg 'de Hoek' genoemd, heeft ruim 10.000 inwoners. De meeste inwoners, de 'Hoekenezen', wonen in het dorp. Het gebied bestaat uit drie delen: het dorp, Rijnpoort en strand&duin.

De ligging is uniek: aan de Noordzee én aan het begin van de Nieuwe Waterweg - de poort naar Rotterdam, waar een regelmatige stroom zeeschepen koers zet naar de Rotterdamse haven.

Nieuws

De zes windmolens van het Windpark Nieuwe-Waterweg, leveren niet alleen groene stroom, maar zorgen ook voor financiering van nieuwe ideeën voor het gebied. Vanuit de exploitatie van de windmolens ontvangt de gemeente 600.000 euro van Eneco om te investeren in het gebied Oranjebonnen. De gemeente stelt dit geld beschikbaar via een subsidieregeling.

Eneco heeft in 2018 zes windturbines geplaatst op de noordoever van de nieuwe Waterweg. De gemeente ontvangt hier de komende jaren 600.000 euro voor om te investeren in het natuurgebied van de Oranjebuitenpolder en de Bonnenpolder, samen de Oranjebonnen genoemd. In overleg met de Gebiedscommissie Hoek van Holland stelt de gemeente dit geld beschikbaar via een subsidieregeling.

Bewoners en ondernemers kunnen gebruik maken van deze subsidie door een initiatief in te dienen dat bijdraagt aan recreatie, natuurontwikkeling, educatie en cultuur van Oranjebonnen. Het kan gaan om fysieke activiteiten die in het gebied gerealiseerd worden, bijvoorbeeld een kunstroute, blote voetenpad of natuureducatie. Het kunnen ook te organiseren dagactiviteiten zijn zoals bijvoorbeeld een Polderdag om het gebied te leren kennen, een country fair met lokale producten of een bunkerontdekkingstocht.

Wethouder Buitenruimte Bert Wijbenga: 'Deze ‘groene’ financiering biedt kansen om het gebied Oranjebonnen nog mooier te maken voor zoveel mogelijk verschillende gebruikers. Ik nodig omwonenden en ondernemers vanuit Hoek van Holland, Maassluis, Maasdijk maar ook andere geïnteresseerde partijen dan ook van harte uit om ons hun goede initiatieven te presenteren en Oranjebonnen te laten bloeien.'

Subsidieaanvraag

De subsidie is beschikbaar voor iedereen die, binnen de kaders van de regeling, iets wil ondernemen in Oranjebonnen. De aanvraag kan online worden ingediend via het digitale subsidieloket van de gemeente Rotterdam. Op deze pagina staat ook meer informatie over waaraan de aanvraag precies moet voldoen.

Toekomst van Oranjebonnen

De ontwikkeling van de polders Oranjebuitenpolder en Bonnenpolder is in volle gang. Deze subsidieregeling sluit goed aan bij de ambities van de gemeente en loopt vooruit op het presenteren van het nieuwe bestemmingsplan half juni 2020. In het nieuwe bestemmingsplan, mede vormgegeven door input uit ontwerpateliers en inloopavonden, staan de plannen die Oranjebonnen zal transformeren in een gebied waar landbouw, natuur en recreatie samen komen. Begin juni 2020 gaat dit ontwerp bestemmingsplan ter inzage. Ieder die dat wil, krijgt dan de gelegenheid om een zienswijze in te dienen.

De gemeente Rotterdam nodigt u uit om mee te denken aan een masterplan voor het dorpscentrum van Hoek van Holland. De gemeente maakt dit plan samen met omwonenden, lokale ondernemers en vastgoedeigenaren.

Een plan voor het dorpscentrum

Het is al lang de wens van inwoners, lokale ondernemers en de gemeente dat het dorpscentrum van Hoek van Holland een aantrekkelijker woon- en winkelgebied wordt. Het is nu minder aantrekkelijk door verouderde inrichting van de openbare ruimte, de kwaliteit van sommige gebouwen en de aanwezigheid van veel verkeer. Het dorpscentrum heeft genoeg opties om economie, samenzijn en cultuur te verbeteren. Het is de ambitie dat jonge en oudere Hoekenezen er prettig kunnen winkelen, ontspannen en verblijven. Er moet voldoende ruimte zijn voor evenementen en activiteiten én het moet aangenaam zijn voor bezoekers.

Denk mee!

Door de corona-pandemie is een openbare bijeenkomst niet mogelijk. De gemeente wil wel een start maken. Dat vraagt om creatieve aanpak. De gemeente nodigt u uit om uw eerste ideeën, zorgen en wensen voor het dorpscentrum te mailen. Wat gaat er goed? Wat kan er beter? Wat kan er weg? Wat is een welkome aanvulling? Welke bijdrage kan u leveren? U kunt op verschillende manieren meedenken:

 • Mail: Stuur een mail naar p.oosterloo@rotterdam.nl (vóór 25 mei 2020)
 • Nieuwsbrief: Meld u aan voor de nieuwsbrief en ontvang de instructie om mee te kunnen doen aan een openbaar vragenuurtje (beeldbellen).
 • Schrijf een brief: Bent u niet zo handig met de computer? Dan kunt u uw boodschap ook per brief delen. Het adres is De Hoekstee, Mercatorweg 50, 3151 CJ in Hoek van Holland. Langsbrengen kan uiteraard ook; de Hoekstee is alleen op dinsdag en vrijdag geopend.

Als een van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is een aantal skateparken, voetbalkooien en andere locaties in Rotterdam gesloten.

Gemeente Rotterdam is benieuwd hoe u de vuurwerkshow in Hoek van Holland heeft ervaren. En ook of de vuurwerkshow invloed heeft gehad op het afsteken van consumentenvuurwerk. Wij nodigen u daarom uit om een aantal korte vragen te beantwoorden. De antwoorden gebruiken we om het beleid rondom de jaarwisseling te verbeteren. Zo maken we er met elkaar een mooi en veilig feest van.

De vragenlijst kunt u invullen door het downloaden van de Gemeentepeiler app.

Alvast bedankt voor uw medewerking!

Hoek van Holland, Pernis en Rozenburg gaan volgend jaar experimenteren met een digitaal platform voor bewoners.

Op dit platform kunt u als bewoner plannen indienen of stemmen op plannen om van uw eigen gebied een betere plek te maken! En we hebben uw hulp nodig voor een goede naam van het platform.

Stemt u mee?

Er moet nog een naam worden gekozen voor het platform. Stemt u ook mee? Laat uw voorkeur weten via de poll op Facebook. De naam met de meeste stemmen is de winnaar. Dit maken we bekend op de facebook pagina’s van Hoek van Holland, Pernis en Rozenburg.

Bewoners bepalen

Bewoners, de gebiedscommissies en de gemeente denken samen na over de invulling van het platform. Op het platform, dat halverwege volgend jaar online gaat, kunt u zelf een plan indienen of meebeslissen over welke plannen in het gebied worden uitgevoerd. Elk gebied krijgt een apart budget voor het uitvoeren van plannen. Bewoners bepalen door hun stem uit te brengen hoe het geld verdeeld gaat worden en welke plannen worden uitgevoerd.

De gebiedscommissie wil graag geïnformeerd worden over de stand van zaken rondom het bestemmingsplan Oranjebonnen en de toekomstige invulling van de Oranjeheuvel. Zoals bekend is de ambitie vanuit het project Oranjebonnen om daar recreatiemogelijkheden te maken. In de afgelopen jaren is binnen de gemeente Rotterdam gewerkt aan het ontwikkelen van een programma voor duurzaamheid. Daarin is ook de wens uitgesproken bij te willen dragen aan grootschalige opwekking van zonne-energie. Onder meer de Oranjeheuvel is daarbij als potentiele locatie naar voren gekomen.

Zon en Recreatie

Stadsontwikkeling heeft ervoor gekozen om op beide ambities in te zetten en dus integraal te willen ontwikkelen. Daarbij komende volgende opgaves aan bod:

 1. hoe kunnen we zowel recreatie als zon een plek geven op de Oranjeheuvel én
 2. hoe kunnen we de inwoners van het gebied bij beide nieuwe invullingen betrekken én
 3. hoe kunnen de bewoners voordeel krijgen van deze ontwikkelingen in het gebied.

Hierover willen de projectmanagers van het bestemmingsplan Oranjebonnen (Evert-Jan van den Akker) en van het Zonnepark (Nico Pattiwael) graag van gedachten wisselen met de gebiedscommissie. Zij zullen daarom op 4 juli een presentatie geven over de stand van zaken Zon en Recreatie.

Heeft u een mooi idee voor uw straat, buurt of wijk? Dien dan een bewonersinitiatief in bij de gebiedscommissie. Die kan uw plannen financieel ondersteunen. Daarbij gelden vanaf nu wel strengere spelregels, zo heeft de commissie besloten.

Gebiedscommissielid Peter Stok legt uit waarom: ‘Het geld voor bewonersinitiatieven is bedoeld voor kleinschalige buurtactiviteiten die de samenhang in de wijk versterken. De laatste tijd krijgen we steeds meer aanvragen voor feesten en partijen, inclusief barbecues. Daarbij gaat het om bedragen van 10.000 euro of meer. Goed voor de levendigheid in het dorp, maar ons potje is zo wel snel leeg. Met de nieuwe regels (pdf) brengen we dit weer in balans. Initiatieven moeten in lijn zijn met de wijkagenda en van en door bewoners. Grote evenementen blijven welkom, maar alleen met medefinanciering.'

Gebiedscommissie

De inwoners worden vertegenwoordigd door gebiedscommissie Hoek van Holland. Zij zijn de ogen en oren van het gebied voor het stadsbestuur en hun vergaderingen zijn openbaar.

Wilt u meer weten over de taken en bevoegdheden van de gebiedscommissies? Kijk dan op de pagina Gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités.

Contact

Wilt u iets melden of heeft u een vraag aan de gemeente? U kunt ons altijd bereiken:

U kunt de gebiedscommissie bereiken via e-mail, telefoon 14 010 of per brief. Gebiedscommissie Hoek van Holland, Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam.

U kunt de gebiedscommissieleden ook persoonlijk benaderen. In het document hieronder staan de leden met hun contactgegevens.

Bewonersinitiatieven

Heeft u een goed idee voor uw straat, buurt of wijk? En wilt u dat samen met medebewoners realiseren? Dan kunt u een financiële bijdrage aanvragen bij uw gebiedscommissie.

Bekijk het filmpje voor een voorbeeld van een bewonersinitiatief:

Nieuwsarchief en achtergrondinformatie

Wat is de komende vier jaar nodig om Hoek van Holland gezond en leefbaar te houden?

Dat staat in de wijkagenda 2019-2022. De gebiedscommissie heeft het plan bijna klaar en neemt donderdag 12 juli een besluit. Praat mee en vertel de commissie wat u belangrijk vindt voor het dorp. Lees meer in de Stadskrant-Hoek van Holland (pdf, editie 27 juni 2018)

Afgelopen april is de nieuwe gebiedscommissie voor Hoek van Holland geïnstalleerd. Eén van de eerste klussen van de gebiedscommissie is het schrijven van een wijkagenda.

Een wijkagenda is een plan voor de periode van 2019-2022. Hierin staan de strategische (hoofd)doelen. Wat is er nodig is om Hoek van Holland vitaal en leefbaar te houden.

De wijkagenda vervangt het voormalige gebiedsplan. De agenda is om het Rotterdamse beleid en de bijbehorende middelen voor Hoek van Holland te richten op wat het gebied nodig heeft. Bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden kunnen meepraten over de inhoud van de wijkagenda. De gemeenteraad keurt de agenda uiteindelijk goed.

Participatie

De gebiedscommissie hoort graag wat u vindt van de eerste opzet van de wijkagenda en van het boekje 'Investeren in duurzame buitenkansen':

Vragen die de gebiedscommissie aan u heeft zijn:

 1. Herkent u de doelen en de acties, of heeft u aanvullingen? (Zie bijlage doelen in de wijkagenda.)
 2. Welk doel of welke doelen moet de commissie als eerste aanpakken?
 3. Heeft u verder nog opmerkingen over de concept wijkagenda?

Uw ideeën, suggesties en opmerkingen zijn van harte welkom. De commissie gebruikt die bij het verder uitwerken van de wijkagenda.

De gebiedscommissie en geïnteresseerde bewoners en ondernemers krijgen op 10 oktober informatie over het voorlopig ontwerp van de buitenruimte van de spoorverlenging Hoekse Lijn.

De gemeente heeft het voorlopig ontwerp van de inrichtingsplannen voor de Strandweg en de Strandboulevard klaar. Medewerkers van de gemeente vertellen dan meer over:

 • de inpassing van het spoor in de duinen
 • de inrichting van veilige oversteekplaatsen voor auto’s, fietsers en voetgangers bij de Strandweg en Strandboulevard
 • de recreatieve routes en verbindingen langs en over de spoorlijn.

Iedereen is van harte welkom bij deze bijeenkomst.

Vervolg op themavergadering voorjaar 2017

De avond is een vervolg op de themavergadering van 20 april dit jaar. Hier werden de Programma’s van Eisen voor de inrichtingsplannen gepresenteerd. De reacties die tijdens deze avond zijn gegeven zijn zo veel mogelijk meegenomen in de nieuwe ontwerpen. De inrichtingsplannen zijn in de afgelopen periode ook besproken in de Klankbordgroep Hoekse Lijn. Hieraan neemt een vaste groep bewoners en ondernemers deel.

Themavergadering 10 oktober 2017

 • Wanneer: dinsdag 10 oktober, van 19:30 tot 21:30 uur, inloop vanaf 19:15 uur.
 • Waar: De Hoekstee, Mercatorweg 50 Hoek van Holland

De aanleg van de Nieuwe Waterweg, de verbinding tussen de havens van Rotterdam en de Noordzee. Dit is het begin van de geschiedenis van Hoek van Holland. In 1863 werd gestart met het graven van de Nieuwe Waterweg. Hierdoor ontstond het dorp, doordat de werklieden zich op ’de hoek van Holland’ vestigden. Tot 1914 viel Hoek van Holland onder de gemeente ’s-Gravenzande, daarna onder gemeente Rotterdam.

Rotterdam heeft een relatief jonge bevolking. In Hoek van Holland wonen juist veel 50-plussers en specifiek veel 60- tot en met 69-jarigen. Hoek van Holland kent verder relatief weinig allochtone inwoners. De inkomens in Hoek van Holland liggen duidelijk hoger dan in Rotterdam en zelfs iets hoger dan in Nederland.

Hoek van Holland beschikt over diverse voorzieningen, waardoor het er prettig wonen, werken en recreëren is. Zo beschikt Hoek van Holland over basisscholen, horeca, winkels, sportvoorzieningen, een wijkcentrum en een zwembad. Bijzonder zijn het strand, de duin- en natuurgebieden en de musea. Verder heeft het uitstekende auto- en openbaar vervoerverbindingen met de nabijgelegen steden Den Haag, Rotterdam en Delft.

Met de laatste trein mee - Derrek Otte

'Miljoenen mensen, even zo veel verhalen, via stalen rails mee met de trein. Noem het Hoek van Holland of, misschien wel beter nog: Europa in het klein. Of de wereld zelfs, van Engeland aan de overkant, van verbinding in de ban. Tot Halte Hoek als startpunt richting Stockholm, Moskou, China of Japan. Zo ver gaan we vanavond niet, tenminste, dat is mij niet verteld. Maar het is goed om te weten dat we op deze route welgeteld de tel kwijt zijn. Tussen producten en personen.

Hele ladingen ertsen, kolen, etenswaren en andere goederen goed verscholen in miljoenen wagons van daar naar hier of andersom. Vannacht vieren wij geen einde maar de doorstart van wat in 1892 begon. Keihard economisch belang, voort in de vaart der volkeren, import, export: vervoer om ons te helpen te sjouwen. Handel kun je al héél wat eeuwen ook per trein aan Rotterdammers toevertrouwen.

Na gedane arbeid is het goed rusten, toeristen in eigen land. Ook ik ging vroeger vaak per trein een dagje naar de waterkant. Weg uit de dagelijkse sleur, naar waar de geur van de zee wacht. Iedereen die mee mag, het spoor voor jong en oud naar halte Hoek. Met de H van heimelijk naar rust op zoek. Van stad naar strand, een 125 jaar oude ontsnappingsroute, hoe moeten we die uitzwaaien? Vluchten als de lucht blauw, uitwaaien, een briesje neemt je zorgen mee. Zon hoog aan de hemel, al is het maar voor even, luisteren naar het ruisen van de zee.

Van zwart-witbeelden naar een keur aan kleuren, altijd licht, lucht en water. Nostalgie is prachtig maar we bewegen richting later. Altijd door, altijd vooruit, terugkijken met een lach en een traan. We moeten verder, we moeten beter; zonder innovatie is dat nooit gegaan. Hallo metro, tweede leven. Maar eerst nog even die laatste kilometers hoor. Treinen houden op met rijden soms maar de trein die tijd heet, dendert door.'

Woningbouwvereniging Hoek van Holland (WVH) bouwt op de plek van de gesloopte Korrelbetonwoningen (omgeving Prins Hendrikstraat). Hier komen levensloopbestendige huurappartementen met een betaalbare huurprijs.

Deze appartementen zijn geschikt voor 55-plussers. Met deze nieuwbouw wil WVH de doorstroming op de Hoekse woningmarkt bevorderen. Gemeente Rotterdam heeft een conceptplan opgesteld voor de stedenbouwkundige uitgangspunten. Hieraan moeten het ontwerp voor de nieuwbouw en de ruimte eromheen straks voldoen. Hierbij gaat het om zaken als de hoogte van de bebouwing en de exacte plaats. En op welke manier er omgegaan wordt met parkeren.

Het college van B&W heeft voor belangrijke onderwerpen voor stadsbeheer, stadsontwikkeling, maatschappelijke ontwikkeling en veiligheid een uitvoeringsplan gemaakt. De uitvoeringsplannen geven aan hoe er in de gebieden wordt gewerkt aan de in de gebiedsplannen gestelde prioriteiten en inspanningen. In het uitvoeringsplan is rekening gehouden met vragen en behoeften in de gebieden. De plannen zijn voor advies voorgelegd aan de gebiedscommissie.

\