Hoek van Holland
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 18-04-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/hoek-van-holland/
Ga naar de hoofdinhoud

Hoek van Holland, in de volksmond vaak kortweg 'de Hoek' genoemd, heeft ruim 10.000 inwoners. De meeste inwoners, de 'Hoekenezen', wonen in het dorp. Het gebied bestaat uit drie delen: het dorp, Rijnpoort en strand&duin.

De ligging is uniek: aan de Noordzee én aan het begin van de Nieuwe Waterweg - de poort naar Rotterdam, waar een regelmatige stroom zeeschepen koers zet naar de Rotterdamse haven.

Nieuws

Op de ferry Stena Hollandica is een aantal personeelsleden besmet met het coronavirus. Zij zitten in isolatie. Het schip vertrekt voorlopig niet naar Engeland. Passagiers en vrachtverkeer kunnen wel gebruikmaken van de Stena Brittanica die vrijdagavond vertrekt. De GGD Rotterdam Rijnmond en het RIVM zijn in gesprek met Stena Line over te nemen maatregelen en het voorzien van advies.

 • Wat is er aan de hand in Hoek van Holland?
  Bij een aantal bemanningsleden van de veerboot Stena Hollandica is het coronavirus vastgesteld. Het schip blijft voorlopig in Hoek van Holland liggen. De besmette bemanningsleden zijn aan wal in isolatie geplaatst conform de geldende maatregelen. De GGD en het RIVM adviseren het schip over het bestrijden van deze uitbraak.

 • Zijn de personen die positief getest zijn besmet met de Britse variant?
  Dat is momenteel onbekend. Bij een aantal monsters wordt hier onderzoek naar gedaan, gezien de veerboot tussen Engeland en Nederland vaart. Echter beïnvloedt dit de aanpak van de uitbraak op dit moment niet.

 • Zijn de mensen van het schip van boord geweest?
  De besmette bemanningsleden zijn van boord gehaald en elders in isolatie geplaatst. Zij blijven in isolatie tot zij niet meer besmettelijk zijn conform de geldende maatregelen. De passagiers waren alleen vrachtwagenchauffeurs die in hun vrachtwagen de ferry verlaten hebben.

 • Loop ik enig gevaar?
  Mensen die niet in aanraking zijn gekomen met het schip hebben geen risico gelopen. Iedereen dient de in Nederland geldende maatregelen op te volgen.

 • Wat gebeurt er nu met het schip?
  Het schip heeft sinds vrijdag 8 januari in het havengebied aan de ketting gelegen en vaart in ieder geval de komende dagen niet. Inmiddels is het schip van top-tot-teen grondig extra gereinigd. Er is een verse bemanning aan boord. Het schip zal dinsdagavond 12 januari naar Hoek van Holland varen en zal woensdag 13 januari weer gaan varen, aldus Stena. Dit is in overleg met de GGD en het RIVM afgestemd.

 • Vragen?
  Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen hebben, neem dan contact op met corona informatielijn van de GGD via telefoon 010 - 443 80 31 (optie 3), bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur en in het weekend tussen 9.00 en 17.00 uur.

Het aantal mensen dat fietst, is de afgelopen 10 jaar met 60 procent gestegen. En dit blijft de komende jaren stijgen. Meer fietsen vraagt om meer plekken waar je een fiets kunt stallen. De komende winter 2020/2021 start de bouw van het station Strand, een mooi moment om fietsparkeerplekken rond het Strandplein uit te breiden. Het wordt dan makkelijker om je fiets te parkeren bij het strand. De nieuwe plekken vervangen de oude fietsparkeerplekken op het plein die zijn verwijderd.

In het strandseizoen is de Zeekant gericht op fietsers, er zijn dan 390 plekken. Met strandzaken en de ondernemersvereniging is afgesproken dat dit geldt van 1 juni tot en met 30 september. Buiten het strandseizoen zijn er 48 auto parkeerplaatsen en 102 fietsparkeerplaatsen. Dit brengen we nu aan. Voor de strandondernemers en winkeliers komen autoparkeerplekken met vergunning op de Zeekant. Na de oplevering ontvangen de strandondernemers en winkeliers de parkeervergunning. Per onderneming komt er één vergunning. Naast de fietsparkeerplekken zijn er ook een motorstalling, autoplekken voor strandzaken, EHBO en politie. De mindervalidenplekken worden uitgebreid van 8 naar 9.

De eerste week van december start de uitvoering.

Brexit: welke voorbereidingen zijn er tot nu toe getroffen?

Al blijven de uitkomsten van de nieuwe Brexit onderhandelingen onzeker, de voorbereidingen op de bereikbaarheid van de Rotterdamse regio gaan onverminderd door. De overgangsperiode nadat het Verenigd Koninkrijk (VK) de Europese Unie (EU) heeft verlaten, eindigt op 31 december 2020.  

Wat betekent de Brexit voor het vrachtverkeer dat van en naar het Verenigd Koninkrijk reist? Als het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie stapt is er geen vrij grensverkeer meer mogelijk van en naar het Verenigd Koninkrijk. Dit heeft gevolgen voor de afhandeling van het vrachtverkeer bij de ferryterminals, omdat extra douaneformaliteiten nodig zijn. De kans op files in de buurt van de ferryterminals in de Rotterdamse regio neemt daardoor toe. Het gaat om de ferry terminals: C.RO in Rozenburg, StenaLine en P&O in de Europoort, StenaLine in Hoek van Holland en DFDS in Vlaardingen (en DFDS in IJmuiden).

PortBase-systeem

Vanuit de betrokken partijen zijn verschillende middelen ingezet om zoveel mogelijk bedrijven vooraf te informeren en voor te bereiden op de gevolgen van een Brexit. Zo moet vrachtverkeer, dat via de ferryterminals van en naar het Verenigd Koninkrijk reist, over de juiste papieren te beschikken en aangemeld zijn bij het digitale systeem PortBase.

Bij de ingang van de terminals wordt gecontroleerd of de vracht met juiste papieren digitaal is aangemeld. Is dat niet zo, dan wordt de chauffeur doorverwezen naar speciaal daarvoor ingerichte tijdelijke parkeerplaats en pas weer toegelaten bij de ferryterminal als de papieren correct zijn aangemeld. Op de website getreadyforbrexit.eu kunnen bedrijven lezen hoe zij zich in 5 eenvoudige stappen kunnen verzekeren van snel vervoer via de Nederlandse havens in 2021.

Wat zijn de gevolgen voor de bereikbaarheid van de gebieden?

Door Havenbedrijf Rotterdam is een simulatie gedaan naar de afwikkeling van het verkeer bij een Brexit. De simulatie richt zich op het beheersen van de verkeersstromen op de terreinen van de ferryterminals en de aanvoer van vrachtverkeer naar de ferryterminals. De verwachting is dat het overgrote deel van de vervoerders zijn vracht op orde zal hebben. Toch blijft de werkelijke impact van de Brexit onzeker. Door rekening te houden met veel verkeershinder, kunnen we de negatieve gevolgen zo veel mogelijk proberen te beperken. De verwachting is dat transportbedrijven en verladers vier tot zes weken na de Brexit nodig hebben om aan de nieuwe situatie wennen. Daarna zullen de verkeersomstandigheden naar verwachting vergelijkbaar zijn met de die van voor de Brexit.

Welke verkeersmaatregelen worden er getroffen?

Verkeerscirculatieplan: Per gebied is door Rijkswaterstaat, in samenwerking met betrokken partijen, een verkeerscirculatieplan opgesteld. Doel van het verkeerscirculatieplan is de mogelijke verkeersoverlast zoveel mogelijk te beperken en waar mogelijk helemaal weg te nemen.

Voor elke verkeerssituatie (normaal, druk, extreem druk) zijn scenario’s met bijbehorende verkeersmaatregelen bedacht. Daarnaast wordt de verkeerssituatie continu bewaakt en direct ingegrepen als dat nodig is. Dit gebeurt vanuit de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat in Rhoon.

Een aantal belangrijke maatregelen is:

 • Het wegleiden van onvoorbereid vrachtverkeer van de ferryterminal naar een parkeerplaats, als hun papieren niet op orde zijn
 • Het scheiden van vrachtverkeer naar de terminals en verkeer met andere bestemmingen
 • Het uitdelen van informatieflyers aan vrachtwagenchauffeurs
 • Het gebruik van digitale verkeersborden, camera’s, gele bewegwijzeringsborden en tekstkarren
 • Het inzetten van verkeersregelaars.

Vrachtwagen parkeerplaatsen: In de buurt van de ferry terminals zijn tijdelijke vrachtwagen parkeerplaatsen ingericht. Chauffeurs, die hun douanepapieren niet op orde hebben, kunnen daar hun vrachtwagen parkeren, zodat zij het overige verkeer niet hinderen. De terreinen zijn onder meer voorzien van een slagboom, een hekwerk rondom het volledige terrein, camera’s, verlichting en toiletvoorzieningen. Ook worden de terreinen continu bewaakt door beveiligers en zijn verkeersregelaars aanwezig om de verkeerssituatie op het terrein en in de omgeving zo goed mogelijk onder controle te houden. Chauffeurs blijven op het terrein, totdat de papieren in orde zijn.

Hoek van Holland - Ferry terminal StenaLine: Voor de StenaLine terminal in Hoek van Holland is een terrein op Oranjeheuvel ingericht. Hier is plek voor 200 vrachtwagens.

Wat is de route voor vrachtwagens naar StenaLine?

Kaartje met de route door Hoek van Holland

Vrachtwagens worden door middel van bewegwijzering bij Westerlee via de Hoeksebaan naar StenaLine geleid. Vrachtwagens die vanaf StenaLine naar de vrachtwagenparkeerplaats gestuurd worden, rijden ook weer terug via de Hoeksebaan. 

Wat als er toch een vrachtauto in de wijk staat geparkeerd?

Chauffeurs, die hun douanepapieren niet op orde hebben, kunnen hun vrachtwagen tijdelijk parkeren op speciaal ingerichte parkeerplaats (oranjeheuvel), zodat zij het overige verkeer niet hinderen. Het is niet de bedoeling dat chauffeurs hun vrachtwagens in de wijk parkeren.

Mocht dit toch gebeuren dan kunnen mensen hier melding van maken bij Toezicht en Handhaving van de gemeente. Van daaruit zal de situatie worden beoordeeld en andere instanties ingeschakeld worden om de vrachtwagen te laten vertrekken (eventueel naar de tijdelijke parkeerplaats).

Meld een hinderlijk of gevaarlijk geparkeerd voertuig bij 14 010 (keuzemenu 5, buitenruimte) of 0900 - 88 44, het servicenummer van de politie. Er wordt dan zo snel mogelijk een handhaver ingeschakeld.

Wat als het drukker wordt op de Hoeksebaan?

Neemt het verkeer toe op de Hoeksebaan, dan gelden er per situatie verschillende verkeersmaatregelen. Zo kunnen vrachtwagens rechtsreeks vanaf de Hoeksebaan/Polderhaakweg naar de vrachtwagenparkeerplaats worden gestuurd.

Wat is het advies aan personenvervoer?

Al het andere verkeer richting Hoek van Holland wordt geadviseerd via de Maasdijk te rijden en de Hoeksebaan te mijden als het druk is rondom de ferry terminal. De verkeerssituatie staat aangegeven op digitale informatieborden. Als het verkeer toeneemt op de Hoeksebaan, wordt personenvervoer, ter hoogte van de rotonde Pettendijk, automatisch terugverwezen naar de Maasdijk. Een uitzondering vormt natuurlijk het bestemmingsverkeer richting de Slachthuisweg.

Samenwerking

Rijkswaterstaat coördineert de verkeerscirculatieplannen in samenwerking met Havenbedrijf Rotterdam, gemeenten Rotterdam, Vlaardingen, IJmuiden, Provincies, ferrydiensten, politie, Veiligheidsregio, Douane en Koninklijke Marechaussee, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, Transport en Logistiek Nederland, Evofenedex. Deze partijen werken intensief samen om overlast op de weg door mogelijke vertraging bij de ferry terminals zoveel mogelijk te beperken.

De Hoekse Lijn, een voormalig treinspoor, is omgebouwd naar een metrolijn die in Schiedam Centrum direct aansluit op het metronet. De werkzaamheden liepen een lange vertraging op. De metro tot aan Hoek van Holland Haven werd in oktober 2019 in gebruik genomen. Momenteel worden voorbereidingen getroffen om het spoor ruim één kilometer te verlengen tot aan het strand. Daar komt ook een nieuw metrostation. Naar verwachting rijdt de metro vanaf 2022 tot aan het strand. Lees verder op Rotterdam.nl/hoekselijn.

Rotterdam is trots op de Hoek, zoals Hoek van Holland in de volksmond liefkozend wordt genoemd. Een unieke badplaats, volop in ontwikkeling, waar achter elke hoek iets verrassend te ontdekken is. Sinds een poosje kun je er ook met de metro komen, maar nog niet helemaal tot op het strand. Het laatste stuk metrolijn van station Haven naar station Strand wordt momenteel aangelegd om Rotterdam aan Zee helemaal bereikbaar te maken.

Een trots dorp, met strand, natuur, historie en toekomst. Waar het ook goed wonen en ondernemen is. Dat willen we iedereen, bezoekers en bewoners meteen laten zien als je met de metro of ferry in de Hoek aankomt. Daarom heeft de gemeente kunstenaars Studio VollaersZwart gevraagd het gebied zo aan te kleden (Cittydressing) dat ze de passant vanaf de metro of de ferry over de dijk het dorp in verleiden.

Een bijna liefdesverklaring van de Hoek aan de bezoeker. Daar ontstond het Hoekse Hart. Een ontwerp waarmee de Hoek zelf kan laten zien hoe trots ze zijn op hun Hoek. Een dorp op de hoek van de poort naar de Rotterdamse havens.

Het Hoekse Hart

Het Hoekse Hart (DE HOEK) is bedacht als mascotte. Maar ook als wegwijzer naar de mooie plekjes in Hoek van Holland die de passant wellicht nog niet kent. Het hart wijst de bezoeker de weg naar het dorp. Een trots dorp. Volop in ontwikkeling. Waar in de toekomst nog veel winst te behalen valt uit verbetering van het dorpshart, woningbouw en toeristische ontwikkelingen, maar waar het ook nu goed toeven is. Met het Hoekse Hart kan het dorp laten zien waar De Hoek voor staat.

Lancering

Op vrijdag 17 juli introduceerde de Hoek haar Hoekse Hart samen met Rotterdam. Make it Happen en de Ondernemersvereniging Hoek van Holland. Door middel van een liefdesdans laten meer dan honderd Hoekse kinderen met een vlieger in de vorm van het Hoeks Hart zien hoe mooi hun Hoek is.

Ontwikkeld vanuit het programma Stadscultuur

Het ontwerp van VollaersZwart is mogelijk gemaakt door het Programma Stadscultuur. De gemeente stelt in de visie Stadscultuur maatregelen voor om bezoekers te verleiden ook andere delen van de stad te bezoeken. Zo versterkt Rotterdam met het programma Stadscultuur de identiteit van wijken met onder meer evenementen en wandelroutes, die daarmee ook aantrekkelijker worden voor toeristen en dus ook voor lokale ondernemers.

Ontwerp Het Hoekse Hart

Voor de basis van de citydressing VollaersZwart op zoek gegaan naar een beeld wat zowel de identiteit van Hoek van Holland verbeeld maar ook op veel manieren toepasbaar is. Het kan zowel autonoom als communicatief ingezet worden. Het ontwerp van Het Hoekse Hart is letterlijk een haakse hoek die door 45 graden draaiing transformeert in een hart. Het Hoekse Hart: de mascotte van Hoek van Holland. Naast een autonome toepassing als eyecatcher is Het Hoekse Hart ook als sjabloon te gebruiken door ondernemers en bewoners van Hoek van Holland om er zelf mee aan de slag te gaan.

Doel is om het Hoekse Hart eerst te introduceren met een aantal acties in het dorp. Daarna wordt de Het Hoekse Hart ingezet als mascotte en eyecatcher in en voor het dorp.

Rotterdam. Make it Happen.

DE HOEK verbindt zich aan het gedachtegoed van Rotterdam. Make it happen. Deze pay off geeft uitdrukking aan de Citybranding strategie die de mentaliteit van Hoekenezen uitdrukt. Het is ‘niet lullen maar poetsen’ in een moderner en internationaal jasje.

Over VollaersZwart

Kunstenaars Madje Vollaers en Pascal Zwart vormen samen Studio VollaersZwart. Ze zijn bekend vanwege hun interventies in de openbare ruimte. Zelf noemen ze het citydressing. Binnen de projecten gebruiken ze de architectuur van de stad als canvas. Ze werken vaak met virale visuele elementen om de aandacht trekken van bezoekers en bewoners van de stad. Op deze wijze wordt een groot publiek bereikt om iets over de stad te communiceren of om de weg naar het centrum te vinden. Vaak wordt geprobeerd om juist de bewoners, bezoekers en winkeliers te betrekken bij het project. Hierdoor ontstaat een grotere spin-off en creëer je verbinding met elkaar en de stad.

Andere projecten van VollaersZwart zijn o.a. STARS, de virtuele sterrenhemel op de Delftsepoort (voormalig NN gebouw), Wish you were here, ter gelegenheid van het twintigjarige bestaan van de Erasmusbrug en the Tunnel of Love in de Maastunnel is eveneens van hun hand.

Heeft u een mooi idee voor uw straat, buurt of wijk? Dien dan een bewonersinitiatief in bij de gebiedscommissie. Die kan uw plannen financieel ondersteunen. Daarbij gelden vanaf nu wel strengere spelregels, zo heeft de commissie besloten.

Gebiedscommissielid Peter Stok legt uit waarom: ‘Het geld voor bewonersinitiatieven is bedoeld voor kleinschalige buurtactiviteiten die de samenhang in de wijk versterken. De laatste tijd krijgen we steeds meer aanvragen voor feesten en partijen, inclusief barbecues. Daarbij gaat het om bedragen van 10.000 euro of meer. Goed voor de levendigheid in het dorp, maar ons potje is zo wel snel leeg. Met de nieuwe regels (pdf) brengen we dit weer in balans. Initiatieven moeten in lijn zijn met de wijkagenda en van en door bewoners. Grote evenementen blijven welkom, maar alleen met medefinanciering.'

Nieuwsarchief

De gemeente Rotterdam nodigt u uit om mee te denken aan een masterplan voor het dorpscentrum van Hoek van Holland. De gemeente maakt dit plan samen met omwonenden, lokale ondernemers en vastgoedeigenaren.

Een plan voor het dorpscentrum

Het is al lang de wens van inwoners, lokale ondernemers en de gemeente dat het dorpscentrum van Hoek van Holland een aantrekkelijker woon- en winkelgebied wordt. Het is nu minder aantrekkelijk door verouderde inrichting van de openbare ruimte, de kwaliteit van sommige gebouwen en de aanwezigheid van veel verkeer. Het dorpscentrum heeft genoeg opties om economie, samenzijn en cultuur te verbeteren. Het is de ambitie dat jonge en oudere Hoekenezen er prettig kunnen winkelen, ontspannen en verblijven. Er moet voldoende ruimte zijn voor evenementen en activiteiten én het moet aangenaam zijn voor bezoekers.

Denk mee!

Door de corona-pandemie is een openbare bijeenkomst niet mogelijk. De gemeente wil wel een start maken. Dat vraagt om creatieve aanpak. De gemeente nodigt u uit om uw eerste ideeën, zorgen en wensen voor het dorpscentrum te mailen. Wat gaat er goed? Wat kan er beter? Wat kan er weg? Wat is een welkome aanvulling? Welke bijdrage kan u leveren? U kunt op verschillende manieren meedenken:

 • Mail: Stuur een mail naar p.oosterloo@rotterdam.nl (vóór 25 mei 2020)
 • Nieuwsbrief: Meld u aan voor de nieuwsbrief en ontvang de instructie om mee te kunnen doen aan een openbaar vragenuurtje (beeldbellen).
 • Schrijf een brief: Bent u niet zo handig met de computer? Dan kunt u uw boodschap ook per brief delen. Het adres is De Hoekstee, Mercatorweg 50, 3151 CJ in Hoek van Holland. Langsbrengen kan uiteraard ook; de Hoekstee is alleen op dinsdag en vrijdag geopend.

Hoek van Holland, Pernis en Rozenburg gaan volgend jaar experimenteren met een digitaal platform voor bewoners. Op dit platform kunt u als bewoner plannen indienen of stemmen op plannen om van uw eigen gebied een betere plek te maken! En we hebben uw hulp nodig voor een goede naam van het platform.

Stemt u mee?

Er moet nog een naam worden gekozen voor het platform. Stemt u ook mee? Laat uw voorkeur weten via de poll op Facebook. De naam met de meeste stemmen is de winnaar. Dit maken we bekend op de facebook pagina’s van Hoek van Holland, Pernis en Rozenburg.

Bewoners bepalen

Bewoners, de gebiedscommissies en de gemeente denken samen na over de invulling van het platform. Op het platform, dat halverwege volgend jaar online gaat, kunt u zelf een plan indienen of meebeslissen over welke plannen in het gebied worden uitgevoerd. Elk gebied krijgt een apart budget voor het uitvoeren van plannen. Bewoners bepalen door hun stem uit te brengen hoe het geld verdeeld gaat worden en welke plannen worden uitgevoerd.

Gemeente Rotterdam is benieuwd hoe u de vuurwerkshow in Hoek van Holland heeft ervaren. En ook of de vuurwerkshow invloed heeft gehad op het afsteken van consumentenvuurwerk. Wij nodigen u daarom uit om een aantal korte vragen te beantwoorden. De antwoorden gebruiken we om het beleid rondom de jaarwisseling te verbeteren. Zo maken we er met elkaar een mooi en veilig feest van.

De vragenlijst kunt u invullen door het downloaden van de Gemeentepeiler app.

Alvast bedankt voor uw medewerking!

H!ERO

‘Iedereen moet op een leuke en gezonde manier kunnen bewegen’

Christine Domingos aan het sporten in een blauwe hangmat.

Sporten en dansen toegankelijk maken voor jong en oud. Dat is de passie van Hoekse H!ERO Christine Domingos. Als eigenaresse van Studio Domingos biedt ze al jarenlang samen met haar docententeam een breed lessenpakket aan. Van klassiek ballet, hiphop en streetdance tot bungee super fly, aerial yoga, jumping fitness en kangoo jump. Ook in coronatijd brengt ze haar klanten in beweging. Online, maar ook in de buitenlucht.

Christine Domingos is geboren en getogen in De Hoek. Na afronding van de dansopleiding in Haarlem nam ze in 2006, op 21-jarige leeftijd, de bestaande balletschool in Hoek van Holland over. Balletschool Domingos (nu Studio Domingos) was geboren. ‘Ik heb het lesaanbod stap voor stap uitgebreid tot een fulltime programma’, vertelt ze. Sinds 2014 biedt Christine naast dans- en balletles ook fun workouts aan, zoals jumping fitness en aerial yoga. Deze lessen zijn speciaal bedoeld voor zowel jongeren als ouderen die op een gezonde en vooral leuke en ontspannen manier willen bewegen. ‘Naast mijn werk heb ik Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) gestudeerd, met als specialisatie sportpsychologie. Uit onderzoek blijkt dat veel mensen best willen sporten, maar ertegenop zien, weinig tijd hebben of nooit hebben ervaren hoe veel plezier het kan geven. Daarom ben ik na mijn afstuderen met de fun workouts gestart. Iedereen, ervaren of onervaren, fit of met een belemmering, kan hierbij op zijn eigen niveau bewegen en een vorm kiezen die het beste past.’

Ieder kind is bijzonder

De kennis die Christine tijdens de SPH-opleiding heeft opgedaan, zet ze ook in bij educatieve beweegtrainingen voor kinderen met ADHD, autisme, overprikkeling en hoogbegaafdheid. ‘Veel van deze kinderen hebben stress, last van boze buien en lopen vast op school. Vaak omdat ze druk ervaren, willen presteren, niet goed weten hoe ze met gevoelens moeten omgaan of zich moeilijk kunnen concentreren. Om ze een steuntje in de rug te geven, bieden we drie groepstrainingen voor 7- tot 12-jarigen. Daarin gaan we spelenderwijs aan de slag met thema’s zoals samenwerken, gevoelens herkennen, plannen, rust pakken en omgaan met overprikkeling. Uitgangspunt bij ons is echter dat elk kind bijzonder is en gewoon, zonder etiketje, kan meedoen met alle anderen. Daarom zijn de groepen niet groter dan twaalf deelnemers en zorgen SPH-studenten voor extra begeleiding als dat nodig is.’

Bewegen in coronatijd

Net als alle andere sportaanbieders heeft ook Christine Domingos last van de coronamaatregelen: Studio Domingos is al maanden dicht. Ondanks deze tegenslag zit ze niet bij de pakken neer, integendeel. ‘Ik wil eerlijk en sociaal zakendoen. Daarom heb ik vanaf het eerste moment aan klanten gemeld dat ze tijdens de lockdown niet hoeven te betalen. De situatie is voor hen net zo vervelend als voor ons. Samen komen we door deze moeilijke tijd heen. Sommigen hebben van dit aanbod gebruikgemaakt, anderen niet omdat ze ons willen steunen. Hartverwarmend! Daarnaast hebben we een app ontwikkeld waarmee klanten thuis, online en op hun eigen moment lessen kunnen volgen. Ook geven we buitenlessen op het parkeerterrein, vanwege corona in groepjes van twee. En voor de kinderen hebben we leuke activiteiten georganiseerd waarbij ze toch kunnen bewegen, zoals een speurtocht en tiktokles. Zolang we niet open kunnen, gaan we hier zeker mee door. Maar hopelijk is dat niet lang meer nodig en kunnen we iedereen weer binnen ontvangen!’

‘Als iedereen iets kleins doet, komen we sneller en sterker uit deze crisis.’

Linda Geers met de haven en vuurtoren op de achtergrond

Als eigenaar van twee horecabedrijven en een webshop in Hoek van Holland viel de corona-uitbraak H!ERO Linda Geers in maart 2020 rauw op het dak. Tijdens de lockdown zat ze niet bij de pakken neer, maar organiseerde samen met Welzijn op de Hoek een paastasjesactie om alle Hoekenezen een hart onder de riem te steken. ‘Als iedereen iets kleins doet, komen we sneller en sterker uit deze crisis.’

Hoekenees Linda Geers is horecaondernemer in hart en nieren. In 2014 werd zij op 22-jarige leeftijd eigenaar van restaurant MIJN Torpedoloods. Twee jaar later breidde ze dit uit met MIJN Badhuis en in 2019 volgde haar tweede bedrijf: Hotel Amerika in de Rietdijkstraat. Ook startte Linda de giftwebshop Lila Harp. Tot afgelopen maart was er zakelijk geen wolkje aan de lucht, maar toen kwam opeens corona. ‘Mijn partner en ik waren op vakantie in Egypte. Daar hoorden we dat het vliegverkeer werd stilgelegd. Met de laatste vlucht zijn we teruggevlogen naar Nederland. Bij aankomst in Hoek van Holland stonden we voor een gesloten deur; alles was dicht. Dat was echt schrikken. Ik ben twee weken van de leg geweest en kon van de stress nauwelijks slapen. Daarna heb ik me herpakt en zijn we met z’n allen aan de slag gegaan om er het beste van te maken.’

Tasjesactie

Precies op dat moment klopte Welzijn op de Hoek bij Linda Geers aan met het idee om alle Hoekenezen ter gelegenheid van het paasweekend te verrassen met een paastasje. ‘Ik vond het een geweldig initiatief en ben meteen andere Hoekse ondernemers gaan bellen’, vertelt Linda. ‘Bakkerij Van den Berg wilde ook meedoen en stelde 35.000 koekjes beschikbaar. In MIJN Torpedoloods heb ik samen met mijn team 5.500 tasjes ingepakt. Naast de koekjes zaten er ook flyers in met telefoonnummers van onder andere Jeugdwerk en Welzijn op de Hoek. De dag voor Pasen hebben we alle tasjes huis-aan-huis rondgebracht. De reacties waren hartverwarmend!’ Naast de tasjesactie deden Linda en haar medewerkers nog meer om de eerste coronagolf op een nuttige manier door te komen. ‘Bij mij werken allemaal horecatijgers, die kunnen niet stilzitten’, aldus Linda. ‘Ik heb ziekenhuizen in de regio gemaild dat ze bij een beddentekort onze hotelkamers konden gebruiken en verschillende teamleden hebben in verzorgingstehuizen en bij zorgmedewerkers thuis schoongemaakt.’

Openbaring

Negen maanden verder zijn de horecabedrijven van Linda Geers opnieuw al weken dicht. Hoe gaat het op dit moment? ‘Het is zwaar en de rek is er wel uit. Maar ik blijf positief en richt alle focus op de toekomst. Hopelijk kunnen we in het voorjaar weer open.’ Hoe kijkt Linda zelf naar corona. ‘Het is natuurlijk heel erg wat er gebeurt, maar er zijn wel degelijk
ook positieve kanten en kansen, zowel privé als zakelijk. Als je ze maar wilt zien. Voor mij persoonlijk was de noodstop een openbaring. Na jaren van 24/7 buffelen heb ik ontdekt dat er balans moet zijn tussen werk en privé. Mijn passie als ondernemer is nog steeds ‘groter, beter, heftiger’, maar het allerbelangrijkste in het leven zijn gezondheid en de mensen die je lief zijn. Dat inzicht is voor mij de winst van corona.’

‘Fijn dat zoveel mensen mijn haakje gebruiken’

Tom houdt een groene en een rode mondkapbeugel vast om ze te laten zien.

Een plastic beugel waarmee je een mondkapje achter je hoofd vastmaakt in plaats van achter de oren. Die slimme uitvinding deed Hoekse H!ERO Tom van der Houwen (14). Hij kwam ermee op de televisie en werd zelfs genomineerd voor de Cees de Veer Kinderprijs. Alle aandacht en publiciteit vindt hij prachtig. Maar hij is vooral trots dat zoveel mensen in de zorg zijn haakje gebruiken en daardoor prettiger kunnen werken.

Tom van der Houwen zit in 3-vwo van ISW Gasthuislaan in ’s-Gravenzande. De 14-jarige scholier is zeer geïnteresseerd in techniek en wil daar later zijn beroep van maken. ‘Ik ben niet iemand voor achter een bureau. Programmeren, oplossingen verzinnen voor praktische problemen en zorgen dat het werkt. Daar word ik blij van.’ Uit de 3D-printer op zijn kamer zijn al diverse handigheidjes gerold, zoals een houder voor de opzetstukken van een stofzuiger en een telefoonstandaard voor Zoom-meetings. Maar het grootste succesnummer is een plastic hulpstuk voor mondkapjes, met aan beide kanten haakjes. ‘De elastiekjes van het mondkapje doe je om de haakjes, zodat de elastieken niet meer achter je oren zitten.’

Snijdende touwtjes

Tom bedacht het mondmaskerbeugeltje vlak na de coronauitbraak in maart. ‘Ik wilde mijn moeder helpen. Zij werkt als verpleegkundige op de spoedeisende hulp in het Haga-ziekenhuis en moet net als alle andere medewerkers de hele dag een mondkapje dragen. Dat is al niet fijn, maar de touwtjes van het masker snijden ook nog eens achter je oren. Op internet vond ik een ontwerp voor een achterhoofdbeugel. Dat ontwerp heb ik aangepast en verbeterd, zodat het sneller te printen is en minder plastic kost. Mijn moeder was meteen enthousiast en haar collega’s ook. Zo is het balletje gaan rollen.’

Veel bestellingen

De eerste weken printte Tom de bestelde beugeltjes zelf. Toen hij op RTL4 was geweest en in de krant had gestaan, was dat niet meer te doen. ‘De bestellingen stroomden binnen. Niet alleen van zorgverleners, maar ook van luchtvaartmaatschappijen zoals KLM, Corendon, Easyjet en British Airways.’ Het bedrijf Gearbox uit Maasdijk sprong bij. Hoeveel beugeltjes zijn er inmiddels verkocht? ‘Poeh, ik schat zo’n 3.000 en de teller loopt door. Daarnaast zijn er ook mensen die het haakje zelf printen. Dat kan, want ik heb mijn ontwerp online gezet.’

Gebiedscommissie

De inwoners worden vertegenwoordigd door gebiedscommissie Hoek van Holland. Zij zijn de ogen en oren van het gebied voor het stadsbestuur en hun vergaderingen zijn openbaar.

Wilt u meer weten over de taken en bevoegdheden van de gebiedscommissies? Kijk dan op de pagina Gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités.

Contact

Wilt u iets melden of heeft u een vraag aan de gemeente? U kunt ons altijd bereiken:

U kunt de gebiedscommissie bereiken via e-mail, telefoon 14 010 of per brief. Gebiedscommissie Hoek van Holland, Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam.

U kunt de gebiedscommissieleden ook persoonlijk benaderen:

Ton van Anraad

Gebiedscommissielid (april 2014)

Telefoon 06 - 148 902 47

E-mail am.vananraad@gebiedscommissierotterdam.nl

Jacco van Dam

Gebiedscommissielid (april 2014)

Telefoon 06 - 252 585 23

E-mail jct.vandam@gebiedscommissierotterdam.nl

Caroline Pieterse

Gebiedscommissielid (juli 2018)

Telefoon 06 - 109 294 94

E-mail c.pieterse@gebiedscommissierotterdam.nl

Fred Plaizier

Gebiedscommissielid (augustus 2018)

Telefoon 06 - 301 720 19

E-mail jf.plaizier@gebiedscommissierotterdam.nl

Bianca Rooneij

Gebiedscommissielid (april 2018)

Telefoon 06 - 135 429 14

E-mail b.rooneij@gebiedscommissierotterdam.nl

Carola van der Schilt

Gebiedscommissielid (april 2014)

E-mail c.vanderschilt@gebiedscommissierotterdam.nl

Tessa Sterrenburg

Gebiedscommissielid (april 2018)

Telefoon 06 - 451 540 98

E-mail et.sterrenberg@gebiedscommissierotterdam.nl

Peter Stok

Gebiedscommissielid (april 2018)

Telefoon 06 - 547 610 15

E-mail p.stok@gebiedscommissierotterdam.nl

Michel Timmerman

Gebiedscommissielid (april 2014)

Telefoon 06 - 832 241 70

E-mail m.timmerman@gebiedscommissierotterdam.nl

Ineke Vos

Gebiedscommissielid (april 2014)

Telefoon 06 - 100 380 07

E-mail hmh.vos@gebiedscommissierotterdam.nl

Joey de Waard

Gebiedscommissielid (april 2018)

Telefoon 06 - 224 192 47

E-mail jmd.dewaard@gebiedscommissierotterdam.nl

Bewonersinitiatieven

Heeft u een goed idee voor uw straat, buurt of wijk? En wilt u dat samen met medebewoners realiseren? Dan kunt u een financiële bijdrage aanvragen bij uw gebiedscommissie.

Bekijk het filmpje 'Lichtjesavond Hoek van Holland' (november 2015) voor een voorbeeld van een bewonersinitiatief:

Nieuwsarchief en achtergrondinformatie

Wat is de komende vier jaar nodig om Hoek van Holland gezond en leefbaar te houden? Dat staat in de wijkagenda 2019-2022. De gebiedscommissie heeft het plan bijna klaar en neemt donderdag 12 juli een besluit. Praat mee en vertel de commissie wat u belangrijk vindt voor het dorp. Lees meer in de Stadskrant-Hoek van Holland (pdf, editie 27 juni 2018)

Afgelopen april is de nieuwe gebiedscommissie voor Hoek van Holland geïnstalleerd. Eén van de eerste klussen van de gebiedscommissie is het schrijven van een wijkagenda.

Een wijkagenda is een plan voor de periode van 2019-2022. Hierin staan de strategische (hoofd)doelen. Wat is er nodig is om Hoek van Holland vitaal en leefbaar te houden.

De wijkagenda vervangt het voormalige gebiedsplan. De agenda is om het Rotterdamse beleid en de bijbehorende middelen voor Hoek van Holland te richten op wat het gebied nodig heeft. Bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden kunnen meepraten over de inhoud van de wijkagenda. De gemeenteraad keurt de agenda uiteindelijk goed.

Participatie

De gebiedscommissie hoort graag wat u vindt van de eerste opzet van de wijkagenda en van het boekje 'Investeren in duurzame buitenkansen':

Vragen die de gebiedscommissie aan u heeft zijn:

 1. Herkent u de doelen en de acties, of heeft u aanvullingen? (Zie bijlage doelen in de wijkagenda.)
 2. Welk doel of welke doelen moet de commissie als eerste aanpakken?
 3. Heeft u verder nog opmerkingen over de concept wijkagenda?

Uw ideeën, suggesties en opmerkingen zijn van harte welkom. De commissie gebruikt die bij het verder uitwerken van de wijkagenda.

De gebiedscommissie en geïnteresseerde bewoners en ondernemers krijgen op 10 oktober informatie over het voorlopig ontwerp van de buitenruimte van de spoorverlenging Hoekse Lijn. De gemeente heeft het voorlopig ontwerp van de inrichtingsplannen voor de Strandweg en de Strandboulevard klaar. Medewerkers van de gemeente vertellen dan meer over:

 • de inpassing van het spoor in de duinen
 • de inrichting van veilige oversteekplaatsen voor auto’s, fietsers en voetgangers bij de Strandweg en Strandboulevard
 • de recreatieve routes en verbindingen langs en over de spoorlijn.

Iedereen is van harte welkom bij deze bijeenkomst.

Vervolg op themavergadering voorjaar 2017

De avond is een vervolg op de themavergadering van 20 april dit jaar. Hier werden de Programma’s van Eisen voor de inrichtingsplannen gepresenteerd. De reacties die tijdens deze avond zijn gegeven zijn zo veel mogelijk meegenomen in de nieuwe ontwerpen. De inrichtingsplannen zijn in de afgelopen periode ook besproken in de Klankbordgroep Hoekse Lijn. Hieraan neemt een vaste groep bewoners en ondernemers deel.

De aanleg van de Nieuwe Waterweg, de verbinding tussen de havens van Rotterdam en de Noordzee. Dit is het begin van de geschiedenis van Hoek van Holland. In 1863 werd gestart met het graven van de Nieuwe Waterweg. Hierdoor ontstond het dorp, doordat de werklieden zich op ’de hoek van Holland’ vestigden. Tot 1914 viel Hoek van Holland onder de gemeente ’s-Gravenzande, daarna onder gemeente Rotterdam.

Rotterdam heeft een relatief jonge bevolking. In Hoek van Holland wonen juist veel 50-plussers en specifiek veel 60- tot en met 69-jarigen. Hoek van Holland kent verder relatief weinig allochtone inwoners. De inkomens in Hoek van Holland liggen duidelijk hoger dan in Rotterdam en zelfs iets hoger dan in Nederland.

Hoek van Holland beschikt over diverse voorzieningen, waardoor het er prettig wonen, werken en recreëren is. Zo beschikt Hoek van Holland over basisscholen, horeca, winkels, sportvoorzieningen, een wijkcentrum en een zwembad. Bijzonder zijn het strand, de duin- en natuurgebieden en de musea. Verder heeft het uitstekende auto- en openbaar vervoerverbindingen met de nabijgelegen steden Den Haag, Rotterdam en Delft.

Met de laatste trein mee - Derrek Otte

'Miljoenen mensen, even zo veel verhalen, via stalen rails mee met de trein. Noem het Hoek van Holland of, misschien wel beter nog: Europa in het klein. Of de wereld zelfs, van Engeland aan de overkant, van verbinding in de ban. Tot Halte Hoek als startpunt richting Stockholm, Moskou, China of Japan. Zo ver gaan we vanavond niet, tenminste, dat is mij niet verteld. Maar het is goed om te weten dat we op deze route welgeteld de tel kwijt zijn. Tussen producten en personen.

Hele ladingen ertsen, kolen, etenswaren en andere goederen goed verscholen in miljoenen wagons van daar naar hier of andersom. Vannacht vieren wij geen einde maar de doorstart van wat in 1892 begon. Keihard economisch belang, voort in de vaart der volkeren, import, export: vervoer om ons te helpen te sjouwen. Handel kun je al héél wat eeuwen ook per trein aan Rotterdammers toevertrouwen.

Na gedane arbeid is het goed rusten, toeristen in eigen land. Ook ik ging vroeger vaak per trein een dagje naar de waterkant. Weg uit de dagelijkse sleur, naar waar de geur van de zee wacht. Iedereen die mee mag, het spoor voor jong en oud naar halte Hoek. Met de H van heimelijk naar rust op zoek. Van stad naar strand, een 125 jaar oude ontsnappingsroute, hoe moeten we die uitzwaaien? Vluchten als de lucht blauw, uitwaaien, een briesje neemt je zorgen mee. Zon hoog aan de hemel, al is het maar voor even, luisteren naar het ruisen van de zee.

Van zwart-witbeelden naar een keur aan kleuren, altijd licht, lucht en water. Nostalgie is prachtig maar we bewegen richting later. Altijd door, altijd vooruit, terugkijken met een lach en een traan. We moeten verder, we moeten beter; zonder innovatie is dat nooit gegaan. Hallo metro, tweede leven. Maar eerst nog even die laatste kilometers hoor. Treinen houden op met rijden soms maar de trein die tijd heet, dendert door.'

Woningbouwvereniging Hoek van Holland (WVH) bouwt op de plek van de gesloopte Korrelbetonwoningen (omgeving Prins Hendrikstraat). Hier komen levensloopbestendige huurappartementen met een betaalbare huurprijs.

Deze appartementen zijn geschikt voor 55-plussers. Met deze nieuwbouw wil WVH de doorstroming op de Hoekse woningmarkt bevorderen. Gemeente Rotterdam heeft een conceptplan opgesteld voor de stedenbouwkundige uitgangspunten. Hieraan moeten het ontwerp voor de nieuwbouw en de ruimte eromheen straks voldoen. Hierbij gaat het om zaken als de hoogte van de bebouwing en de exacte plaats. En op welke manier er omgegaan wordt met parkeren.

Het college van B&W heeft voor belangrijke onderwerpen voor stadsbeheer, stadsontwikkeling, maatschappelijke ontwikkeling en veiligheid een uitvoeringsplan gemaakt. De uitvoeringsplannen geven aan hoe er in de gebieden wordt gewerkt aan de in de gebiedsplannen gestelde prioriteiten en inspanningen. In het uitvoeringsplan is rekening gehouden met vragen en behoeften in de gebieden. De plannen zijn voor advies voorgelegd aan de gebiedscommissie.