Spring naar het artikel

Hoek van Holland, in de volksmond vaak kortweg 'de Hoek' genoemd, heeft ruim 10.000 inwoners. De meeste inwoners, de 'Hoekenezen', wonen in het dorp. Het gebied bestaat uit drie delen: het dorp, Rijnpoort en strand&duin.

De ligging is uniek: aan de Noordzee én aan het begin van de Nieuwe Waterweg - de poort naar Rotterdam, waar een regelmatige stroom zeeschepen koers zet naar de Rotterdamse haven.

Gebiedscommissie

De inwoners worden vertegenwoordigd door gebiedscommissie Hoek van Holland. Zij zijn de ogen en oren van het gebied voor het stadsbestuur en hun vergaderingen zijn openbaar.

Wilt u meer weten over de taken en bevoegdheden van de gebiedscommissies, kijk dan op de pagina Gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités.

Nieuws

Heeft u een mooi idee voor uw straat, buurt of wijk? Dien dan een bewonersinitiatief in bij de gebiedscommissie. Die kan uw plannen financieel ondersteunen. Daarbij gelden vanaf nu wel strengere spelregels, zo heeft de commissie besloten.

Gebiedscommissielid Peter Stok legt uit waarom: ‘Het geld voor bewonersinitiatieven is bedoeld voor kleinschalige buurtactiviteiten die de samenhang in de wijk versterken. De laatste tijd krijgen we steeds meer aanvragen voor feesten en partijen, inclusief barbecues. Daarbij gaat het om bedragen van 10.000 euro of meer. Goed voor de levendigheid in het dorp, maar ons potje is zo wel snel leeg. Met de nieuwe regels (pdf) brengen we dit weer in balans. Initiatieven moeten in lijn zijn met de wijkagenda en van en door bewoners. Grote evenementen blijven welkom, maar alleen met medefinanciering.'

Contact

Wilt u iets melden of heeft u een vraag aan de gemeente? U kunt ons altijd bereiken:

U kunt de gebiedscommissie bereiken via e-mail, telefoon 14 010 of per brief: Gebiedscommissie Hoek van Holland, Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam.

U kunt de gebiedscommissieleden ook persoonlijk benaderen. In het document hieronder staan de leden met hun contactgegevens.

Bewonersinitiatieven

Heeft u een goed idee voor uw straat, buurt of wijk? En wilt u dat samen met medebewoners realiseren? Dan kunt u een financiële bijdrage aanvragen bij uw gebiedscommissie.

Bekijk het filmpje voor een voorbeeld van een bewonersinitiatief:

Nieuwsarchief en achtergrondinformatie

Wat is de komende vier jaar nodig om Hoek van Holland gezond en leefbaar te houden?

Dat staat in de wijkagenda 2019-2022. De gebiedscommissie heeft het plan bijna klaar en neemt donderdag 12 juli een besluit. Praat mee en vertel de commissie wat u belangrijk vindt voor het dorp. Lees meer in de Stadskrant-Hoek van Holland (pdf, editie 27 juni 2018)

Afgelopen april is de nieuwe gebiedscommissie voor Hoek van Holland geïnstalleerd. Eén van de eerste klussen van de gebiedscommissie is het schrijven van een wijkagenda.

Een wijkagenda is een plan voor de periode van 2019-2022, waarin de strategische (hoofd)doelen staan wat nodig is om Hoek van Holland vitaal en leefbaar te houden.

De wijkagenda vervangt het voormalige gebiedsplan en is bedoeld om het Rotterdamse beleid en de bijbehorende middelen voor Hoek van Holland te richten op wat het gebied nodig heeft. Bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden kunnen meepraten over de inhoud van de wijkagenda, die uiteindelijk door de gemeenteraad wordt goedgekeurd.

Participatie

De gebiedscommissie hoort graag wat u vindt van de eerste opzet van de wijkagenda, samen met het boekje 'Investeren in duurzame buitenkansen':

Vragen die de gebiedscommissie aan u heeft zijn:

  1. Herkent u de doelen en de acties, of heeft u aanvullingen? (Zie bijlage doelen in de wijkagenda.)
  2. Welk doel of welke doelen moet de commissie als eerste aanpakken?
  3. Heeft u verder nog opmerkingen over de concept wijkagenda?

Uw ideeën, suggesties en opmerkingen zijn van harte welkom. De commissie gebruikt die bij het verder uitwerken van de wijkagenda.

De gebiedscommissie en geïnteresseerde bewoners en ondernemers worden op dinsdagavond 10 oktober bijgepraat over het voorlopig ontwerp van de buitenruimte van de spoorverlenging Hoekse Lijn.

De gemeente heeft het voorlopig ontwerp van de inrichtingsplannen voor de Strandweg en de Strandboulevard klaar. Medewerkers van de gemeente vertellen dan meer over de inpassing van het spoor in de duinen, de inrichting van veilige oversteekplaatsen voor auto’s, fietsers en voetgangers bij de Strandweg en Strandboulevard, en de recreatieve routes en verbindingen langs en over de spoorlijn. Iedereen is van harte welkom bij deze bijeenkomst.

Vervolg op themavergadering voorjaar 2017

De avond is een vervolg op de themavergadering van 20 april dit jaar, waar de Programma’s van Eisen voor de inrichtingsplannen zijn gepresenteerd. De reacties die tijdens deze avond zijn gegeven zijn zo veel mogelijk meegenomen in de nieuwe ontwerpen. De inrichtingsplannen zijn in de afgelopen periode ook besproken in de Klankbordgroep Hoekse Lijn, waaraan een vaste groep bewoners en ondernemers deelneemt.

Themavergadering 10 oktober 2017

  • Wanneer: dinsdag 10 oktober, van 19:30 tot 21:30 uur, inloop vanaf 19:15 uur.
  • Waar: De Hoekstee, Mercatorweg 50 Hoek van Holland

De aanleg van de Nieuwe Waterweg, als verbinding tussen de havens van Rotterdam en de Noordzee, is het begin van de geschiedenis van Hoek van Holland. Toen in 1863 werd gestart met het graven van de Nieuwe Waterweg, ontstond het dorp, doordat de werklieden zich op ’de hoek van Holland’ gingen vestigen. Tot 1914 viel Hoek van Holland onder de gemeente ’s-Gravenzande, daarna onder gemeente Rotterdam.

Waar Rotterdam een relatief jonge bevolking heeft, wonen in Hoek van Holland juist veel 50-plussers en specifiek veel 60- tot en met 69 -jarigen. Hoek van Holland kent verder relatief weinig allochtone inwoners. Kijkend naar de inkomens in Hoek van Holland, dan liggen deze duidelijk hoger dan in Rotterdam en zelfs iets hoger dan in Nederland.

Hoek van Holland beschikt over diverse voorzieningen, waardoor het er prettig wonen, werken en recreëren is. Zo beschikt Hoek van Holland over basisscholen, horeca, winkels, sportvoorzieningen, een wijkcentrum en een zwembad. Bijzonder zijn het strand, de duin- en natuurgebieden en de musea. Verder heeft het uitstekende auto- en openbaar vervoerverbindingen met de nabijgelegen steden Den Haag, Rotterdam en Delft.

Met de laatste trein mee - Derrek Otte

'Miljoenen mensen, even zo veel verhalen, via stalen rails mee met de trein. Noem het Hoek van Holland of, misschien wel beter nog: Europa in het klein. Of de wereld zelfs, van Engeland aan de overkant, van verbinding in de ban... Tot Halte Hoek als startpunt richting Stockholm, Moskou, China of Japan. Zo ver gaan we vanavond niet, tenminste, dat is mij niet verteld. Maar het is goed om te weten dat we op deze route welgeteld de tel kwijt zijn, tussen producten en personen.

Hele ladingen ertsen, kolen, etenswaren en andere goederen goed verscholen in miljoenen wagons van daar naar hier of andersom. Vannacht vieren wij geen einde maar de doorstart van wat in 1892 begon. Keihard economisch belang, voort in de vaart der volkeren, import, export: vervoer om ons te helpen te sjouwen. Handel kun je al héél wat eeuwen ook per trein aan Rotterdammers toevertrouwen.

Na gedane arbeid is het goed rusten, toeristen in eigen land. Ook ik ging vroeger vaak per trein een dagje naar de waterkant. Weg uit de dagelijkse sleur, naar waar de geur van de zee wacht, iedereen die mee mag, het spoor voor jong en oud naar halte Hoek. Met de H van heimelijk naar rust op zoek. Van stad naar strand, een 125 jaar oude ontsnappingsroute, hoe moeten we die uitzwaaien? Vluchten als de lucht blauw, uitwaaien, een briesje neemt je zorgen mee. Zon hoog aan de hemel, al is het maar voor even, luisteren naar het ruisen van de zee.

Van zwart-witbeelden naar een keur aan kleuren, altijd licht, lucht en water. Nostalgie is prachtig maar we bewegen richting later. Altijd door, altijd vooruit, terugkijken met een lach en een traan. We moeten verder, we moeten beter; zonder innovatie is dat nooit gegaan. Hallo metro, tweede leven, maar eerst nog even die laatste kilometers hoor... Treinen houden op met rijden soms maar de trein die tijd heet, dendert door.'

Woningbouwvereniging Hoek van Holland (WVH) gaat op de plek van de gesloopte Korrelbetonwoningen (omgeving Prins Hendrikstraat) levensloopbestendige huurappartementen bouwen met een betaalbare huurprijs.

Deze appartementen zijn geschikt voor 55-plussers. Met deze nieuwbouw wil WVH de doorstroming op de Hoekse woningmarkt bevorderen en streeft ernaar om eind 2017 te starten met de bouw. Gemeente Rotterdam heeft een concept plan opgesteld voor de stedenbouwkundige uitgangspunten, waaraan het ontwerp voor de nieuwbouw en de ruimte eromheen straks moeten voldoen. Hierbij gaat het om zaken als de hoogte van de bebouwing, de exacte plaats en op welke manier er omgegaan wordt met parkeren.

Het college van B&W heeft voor belangrijke onderwerpen voor stadsbeheer, stadsontwikkeling, maatschappelijke ontwikkeling en veiligheid een uitvoeringsplan gemaakt. De uitvoeringsplannen geven aan hoe er in de gebieden wordt gewerkt aan de in de gebiedsplannen gestelde prioriteiten en inspanningen. In het uitvoeringsplan is rekening gehouden met vragen en behoeften in de gebieden en de plannen zijn voor advies voorgelegd aan de gebiedscommissie.