Hoek van Holland
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 21-01-2020
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/hoek-van-holland/
Spring naar het artikel

Hoek van Holland, in de volksmond vaak kortweg 'de Hoek' genoemd, heeft ruim 10.000 inwoners. De meeste inwoners, de 'Hoekenezen', wonen in het dorp. Het gebied bestaat uit drie delen: het dorp, Rijnpoort en strand&duin.

De ligging is uniek: aan de Noordzee én aan het begin van de Nieuwe Waterweg - de poort naar Rotterdam, waar een regelmatige stroom zeeschepen koers zet naar de Rotterdamse haven.

Doe mee met de enquête 'Aanpak kleine kernen' en geef uw mening over het gebied waarin u woont.

Doe mee met het onderzoek kleine kernen

Een getekend potlood zet een vinkje

De gemeente Rotterdam hoort graag uw mening over het gebied waarin u woont en heeft daarom onderzoeksbureau Citizens gevraagd een onderzoek uit te voeren onder alle inwoners van Pernis, Rozenburg en Hoek van Holland. Wij waarderen uw mening enorm. Het helpt ons beter naar de inwoners te luisteren. Geef ook uw mening! Dit kan tot 3 februari 2020. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten.

Met de kleine kernen bedoelen we de havendorpen Rozenburg, Hoek van Holland en Pernis.

De aanpak voor de kleine kernen is er gekomen op initiatief van de gebiedscommissies Rozenburg, Hoek van Holland en Pernis en vastgesteld door de Rotterdamse gemeenteraad. De gemeente gaat tussen 2020 tot 2030 graag samen met inwoners en partners aan de slag. Dat is nodig om de dorpen toekomstbestendig te houden.

Er worden pleinen opgeknapt, duurzame woningbouwprojecten ontwikkeld, de bereikbaarheid van de gebieden wordt verbeterd en er is aandacht voor het verenigingsleven en de gezondheid van de inwoners.

Dat gebeurt op verschillende manieren. Via social media zoals de Facebookpagina’s van de gebieden, de gebiedspagina’s (onderdeel van de stadskrant van de gemeente Rotterdam), de gebiedscommissievergaderingen en deze website bijvoorbeeld.

Nieuws

Gemeente Rotterdam is benieuwd hoe u de vuurwerkshow in Hoek van Holland heeft ervaren. En ook of de vuurwerkshow invloed heeft gehad op het afsteken van consumentenvuurwerk. Wij nodigen u daarom uit om een aantal korte vragen te beantwoorden. De antwoorden gebruiken we om het beleid rondom de jaarwisseling te verbeteren. Zo maken we er met elkaar een mooi en veilig feest van.

De vragenlijst kunt u invullen door het downloaden van de Gemeentepeiler app.

Alvast bedankt voor uw medewerking!

Het college was op vrijdag 06 december  2019 op bezoek in Hoek van Holland om met bewoners te praten. Heeft u het gemist? Bekijk dan de terugblik (video, Facebook) of lees het verslag (pdf – volgt).

Hoek van Holland, Pernis en Rozenburg gaan volgend jaar experimenteren met een digitaal platform voor bewoners.

Op dit platform kunt u als bewoner plannen indienen of stemmen op plannen om van uw eigen gebied een betere plek te maken! En we hebben uw hulp nodig voor een goede naam van het platform.

Stemt u mee?

Er moet nog een naam worden gekozen voor het platform. Stemt u ook mee? Laat uw voorkeur weten via de poll op Facebook. De naam met de meeste stemmen is de winnaar. Dit maken we bekend op de facebook pagina’s van Hoek van Holland, Pernis en Rozenburg.

Bewoners bepalen

Bewoners, de gebiedscommissies en de gemeente denken samen na over de invulling van het platform. Op het platform, dat halverwege volgend jaar online gaat, kunt u zelf een plan indienen of meebeslissen over welke plannen in het gebied worden uitgevoerd. Elk gebied krijgt een apart budget voor het uitvoeren van plannen. Bewoners bepalen door hun stem uit te brengen hoe het geld verdeeld gaat worden en welke plannen worden uitgevoerd.

De gebiedscommissie wil graag geïnformeerd worden over de stand van zaken rondom het bestemmingsplan Oranjebonnen en de toekomstige invulling van de Oranjeheuvel. Zoals bekend is de ambitie vanuit het project Oranjebonnen om daar recreatiemogelijkheden te maken. In de afgelopen jaren is binnen de gemeente Rotterdam gewerkt aan het ontwikkelen van een programma voor duurzaamheid. Daarin is ook de wens uitgesproken bij te willen dragen aan grootschalige opwekking van zonne-energie. Onder meer de Oranjeheuvel is daarbij als potentiele locatie naar voren gekomen.

Zon en Recreatie

Stadsontwikkeling heeft ervoor gekozen om op beide ambities in te zetten en dus integraal te willen ontwikkelen. Daarbij komende volgende opgaves aan bod:

 1. hoe kunnen we zowel recreatie als zon een plek geven op de Oranjeheuvel én
 2. hoe kunnen we de inwoners van het gebied bij beide nieuwe invullingen betrekken én
 3. hoe kunnen de bewoners voordeel krijgen van deze ontwikkelingen in het gebied.

Hierover willen de projectmanagers van het bestemmingsplan Oranjebonnen (Evert-Jan van den Akker) en van het Zonnepark (Nico Pattiwael) graag van gedachten wisselen met de gebiedscommissie. Zij zullen daarom op 4 juli een presentatie geven over de stand van zaken Zon en Recreatie.

De plannen voor Oranjebonnen worden steeds concreter. Samen met initiatiefnemers werkt de gemeente Rotterdam aan een nieuw bestemmingsplan, waarover de Rotterdamse gemeenteraad eind 2019 kan beslissen. Die samenwerking gebeurt in twee rondes van ontwerpateliers en inloopavonden.

De Hoekse Lijn zal niet in het vierde kwartaal van dit jaar kunnen rijden tussen Schiedam en Hoek van Holland Haven. Dat heeft het college van Rotterdam vandaag laten weten.

De verwachting is nu dat de nieuwe metroverbinding op zijn vroegst eind januari 2019 rijdt. De gebiedscommissie van Hoek van Holland geeft aan 'teleurgesteld' te zijn over de zoveelste vertraging, maar begrijpt dat de veiligheid van de passagiers boven alles gaat en hoopt dat het uitstel minimaal is.

'Voor mensen die dagelijks afhankelijk zijn is iedere dag er één te veel', aldus de Hoekse gebiedscommissie. Dat de veiligheid van de passagiers voorop staat begrijpen alle gebiedscommissieleden. Maar aan de bewoners is het moeilijk uit te leggen dat de zoveelste vertraging een feit is.

Klachten

Op 12 september gaven enkele gebiedscommissieleden van Hoek van Holland, op een informatieavond van het projectbureau Hoekse Lijn, de RET en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag voor raadsleden van de omliggende gemeenten langs de lijn en de gebiedscommissieleden van Hoek van Holland, al aan dat er nog steeds klachten zijn over de hoeveelheid abri’s in Schiedam. Deze bieden onvoldoende bescherming voor de hoeveelheid reizigers die momenteel dagelijks gebruik maken van het vervangend vervoer per bus. Ondanks dat de RET het gebruik van de bussen steeds bekijkt en de service waar nodig bijstelt, zijn de bussen in de spits volgens de Hoekse gebruikers nog steeds overvol en waai je in Schiedam uit je jasje als je daar moet wachten’. De gebiedscommissie van Hoek van Holland verwacht dat er passende maatregelen worden genomen om de overlast van de vertraging tot een minimum te beperken voor de reizigers.

Eerder al stelde de RET op aandringen van de Hoekse Gebiedscommissie de nooduitgangen op de beide metroperrons op Schiedam Centrum open voor reizigers.

Meer informatie

Meer informatie over het project en de planning, vindt u op de website hoekselijn.mrdh.nl.

Op 28 juni 2018 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan 'Hoek van Holland - Buitengebied' vastgesteld. Dit bestemmingsplan gaat over het gebied rondom de kern Hoek van Holland. Het gebied wordt begrensd door de gemeentegrens met Westland, de Bonnenpolder (Oranjebonnen), de kuststrook met duinen, strand en zee, de doorgetrokken Hoekselijn en de woonkern van Hoek van Holland. Het gebied bestaat onder andere uit glastuinbouwgebied en verschillende functies zoals een camping, strandpaviljoens, strandhuisjes, woningen en recreatieve routes. Ook het Recreatieoord aan de Wierstraat ligt in dat gedeelte van het plangebied. Het bestemmingsplan kunt u op ruimtelijkeplannen.nl zien.

Er is voor het gebied een nieuw bestemmingsplan gemaakt, omdat de geldende plannen vernieuwd moesten worden. Bovendien gold voor een deel van het plangebied helemaal geen bestemmingsplan.

Agrarische bedrijfswoningen

Eén van de belangrijkste zaken die in het bestemmingsplan is geregeld, is de omzetting van voormalige agrarische bedrijfswoningen (in de volksmond: voormalige tuinderswoning), die in het glastuinbouwgebied liggen, naar burgerwoning. Deze woningen zijn omgezet, omdat ze niet meer als bedrijfswoning worden gebruikt, maar door mensen bewoond worden die niet (meer) in het glastuinbouwbedrijf werken (met andere woorden: die geen relatie (meer) hebben met het glastuinbouwbedrijf). Er zijn 2 varianten van burgerwoningen: de woningen met een woonbestemming en de woningen die een status van plattelandswoning hebben gekregen. In beide soorten woningen mogen mensen wonen die niet in het bedrijf werken.

Provincie Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland heeft aangegeven het niet eens te zijn met de omzetting van voormalige bedrijfswoningen naar burgerwoning. Voor een aantal adressen heeft de provincie de bestemming weer teruggedraaid maar bedrijfswoning. Dat deed de provincie met een zogenaamde 'reactieve aanwijzing'. De adressen waarvoor dat is gebeurd, staan in de bekendmaking van het bestemmingsplan. Die bekendmaking vindt u op overheid.nl, staatscourant.nl, maar ook in de Hoekse Courant van 2 augustus en de Havenloods van 1 augustus.

Wat kunt u doen tegen de reactieve aanwijzing?

De gebiedscommissie havendorp Hoek van Holland en de gemeente Rotterdam zijn het niet eens met het besluit van de provincie om de bestemming van de woningen weer terug te draaien naar bedrijfswoningen. De gemeente Rotterdam gaat daarom bij de rechter in bezwaar tegen dat besluit ('beroep in stellen').

Als u het ook niet eens bent met de provincie, kunt u beroep instellen. Onder welke voorwaarden u dat kan doen en hoe u dat moet doen, staat in de bekendmaking. Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met de uw gebiedscommissie voor informatie en ondersteuning. Zorg wel dat u dit doet binnen de gestelde termijn! 

Wat kunt u doen tegen de vaststelling van het bestemmingsplan?

Het kan ook zijn dat u het niet eens bent met het bestemmingsplan zoals dat door de gemeente is gemaakt. Ook dan kunt u bij de rechter bezwaar maken tegen besluit ('beroep instellen'). Onder welke voorwaarden u dat kan doen en hoe staat in de bekendmaking.

Als u eerder al uw mening heeft gegeven over het bestemmingsplan door middel van een zienswijze, dan heeft u van de gemeente de bekendmaking en alle stukken ontvangen per post. Ook daarvoor geldt dat wanneer u hulp nodig heeft u contact op kunt nemen met uw gebiedscommissie.  

Heeft u een mooi idee voor uw straat, buurt of wijk? Dien dan een bewonersinitiatief in bij de gebiedscommissie. Die kan uw plannen financieel ondersteunen. Daarbij gelden vanaf nu wel strengere spelregels, zo heeft de commissie besloten.

Gebiedscommissielid Peter Stok legt uit waarom: ‘Het geld voor bewonersinitiatieven is bedoeld voor kleinschalige buurtactiviteiten die de samenhang in de wijk versterken. De laatste tijd krijgen we steeds meer aanvragen voor feesten en partijen, inclusief barbecues. Daarbij gaat het om bedragen van 10.000 euro of meer. Goed voor de levendigheid in het dorp, maar ons potje is zo wel snel leeg. Met de nieuwe regels (pdf) brengen we dit weer in balans. Initiatieven moeten in lijn zijn met de wijkagenda en van en door bewoners. Grote evenementen blijven welkom, maar alleen met medefinanciering.'

Gebiedscommissie

De inwoners worden vertegenwoordigd door gebiedscommissie Hoek van Holland. Zij zijn de ogen en oren van het gebied voor het stadsbestuur en hun vergaderingen zijn openbaar.

Wilt u meer weten over de taken en bevoegdheden van de gebiedscommissies? Kijk dan op de pagina Gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités.

Contact

Wilt u iets melden of heeft u een vraag aan de gemeente? U kunt ons altijd bereiken:

U kunt de gebiedscommissie bereiken via e-mail, telefoon 14 010 of per brief. Gebiedscommissie Hoek van Holland, Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam.

U kunt de gebiedscommissieleden ook persoonlijk benaderen. In het document hieronder staan de leden met hun contactgegevens.

Bewonersinitiatieven

Heeft u een goed idee voor uw straat, buurt of wijk? En wilt u dat samen met medebewoners realiseren? Dan kunt u een financiële bijdrage aanvragen bij uw gebiedscommissie.

Bekijk het filmpje voor een voorbeeld van een bewonersinitiatief:

Nieuwsarchief en achtergrondinformatie

Wat is de komende vier jaar nodig om Hoek van Holland gezond en leefbaar te houden?

Dat staat in de wijkagenda 2019-2022. De gebiedscommissie heeft het plan bijna klaar en neemt donderdag 12 juli een besluit. Praat mee en vertel de commissie wat u belangrijk vindt voor het dorp. Lees meer in de Stadskrant-Hoek van Holland (pdf, editie 27 juni 2018)

Afgelopen april is de nieuwe gebiedscommissie voor Hoek van Holland geïnstalleerd. Eén van de eerste klussen van de gebiedscommissie is het schrijven van een wijkagenda.

Een wijkagenda is een plan voor de periode van 2019-2022. Hierin staan de strategische (hoofd)doelen. Wat is er nodig is om Hoek van Holland vitaal en leefbaar te houden.

De wijkagenda vervangt het voormalige gebiedsplan. De agenda is om het Rotterdamse beleid en de bijbehorende middelen voor Hoek van Holland te richten op wat het gebied nodig heeft. Bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden kunnen meepraten over de inhoud van de wijkagenda. De gemeenteraad keurt de agenda uiteindelijk goed.

Participatie

De gebiedscommissie hoort graag wat u vindt van de eerste opzet van de wijkagenda en van het boekje 'Investeren in duurzame buitenkansen':

Vragen die de gebiedscommissie aan u heeft zijn:

 1. Herkent u de doelen en de acties, of heeft u aanvullingen? (Zie bijlage doelen in de wijkagenda.)
 2. Welk doel of welke doelen moet de commissie als eerste aanpakken?
 3. Heeft u verder nog opmerkingen over de concept wijkagenda?

Uw ideeën, suggesties en opmerkingen zijn van harte welkom. De commissie gebruikt die bij het verder uitwerken van de wijkagenda.

De gebiedscommissie en geïnteresseerde bewoners en ondernemers krijgen op 10 oktober informatie over het voorlopig ontwerp van de buitenruimte van de spoorverlenging Hoekse Lijn.

De gemeente heeft het voorlopig ontwerp van de inrichtingsplannen voor de Strandweg en de Strandboulevard klaar. Medewerkers van de gemeente vertellen dan meer over:

 • de inpassing van het spoor in de duinen
 • de inrichting van veilige oversteekplaatsen voor auto’s, fietsers en voetgangers bij de Strandweg en Strandboulevard
 • de recreatieve routes en verbindingen langs en over de spoorlijn.

Iedereen is van harte welkom bij deze bijeenkomst.

Vervolg op themavergadering voorjaar 2017

De avond is een vervolg op de themavergadering van 20 april dit jaar. Hier werden de Programma’s van Eisen voor de inrichtingsplannen gepresenteerd. De reacties die tijdens deze avond zijn gegeven zijn zo veel mogelijk meegenomen in de nieuwe ontwerpen. De inrichtingsplannen zijn in de afgelopen periode ook besproken in de Klankbordgroep Hoekse Lijn. Hieraan neemt een vaste groep bewoners en ondernemers deel.

Themavergadering 10 oktober 2017

 • Wanneer: dinsdag 10 oktober, van 19:30 tot 21:30 uur, inloop vanaf 19:15 uur.
 • Waar: De Hoekstee, Mercatorweg 50 Hoek van Holland

De aanleg van de Nieuwe Waterweg, de verbinding tussen de havens van Rotterdam en de Noordzee. Dit is het begin van de geschiedenis van Hoek van Holland. In 1863 werd gestart met het graven van de Nieuwe Waterweg. Hierdoor ontstond het dorp, doordat de werklieden zich op ’de hoek van Holland’ vestigden. Tot 1914 viel Hoek van Holland onder de gemeente ’s-Gravenzande, daarna onder gemeente Rotterdam.

Rotterdam heeft een relatief jonge bevolking. In Hoek van Holland wonen juist veel 50-plussers en specifiek veel 60- tot en met 69-jarigen. Hoek van Holland kent verder relatief weinig allochtone inwoners. De inkomens in Hoek van Holland liggen duidelijk hoger dan in Rotterdam en zelfs iets hoger dan in Nederland.

Hoek van Holland beschikt over diverse voorzieningen, waardoor het er prettig wonen, werken en recreëren is. Zo beschikt Hoek van Holland over basisscholen, horeca, winkels, sportvoorzieningen, een wijkcentrum en een zwembad. Bijzonder zijn het strand, de duin- en natuurgebieden en de musea. Verder heeft het uitstekende auto- en openbaar vervoerverbindingen met de nabijgelegen steden Den Haag, Rotterdam en Delft.

Met de laatste trein mee - Derrek Otte

'Miljoenen mensen, even zo veel verhalen, via stalen rails mee met de trein. Noem het Hoek van Holland of, misschien wel beter nog: Europa in het klein. Of de wereld zelfs, van Engeland aan de overkant, van verbinding in de ban. Tot Halte Hoek als startpunt richting Stockholm, Moskou, China of Japan. Zo ver gaan we vanavond niet, tenminste, dat is mij niet verteld. Maar het is goed om te weten dat we op deze route welgeteld de tel kwijt zijn. Tussen producten en personen.

Hele ladingen ertsen, kolen, etenswaren en andere goederen goed verscholen in miljoenen wagons van daar naar hier of andersom. Vannacht vieren wij geen einde maar de doorstart van wat in 1892 begon. Keihard economisch belang, voort in de vaart der volkeren, import, export: vervoer om ons te helpen te sjouwen. Handel kun je al héél wat eeuwen ook per trein aan Rotterdammers toevertrouwen.

Na gedane arbeid is het goed rusten, toeristen in eigen land. Ook ik ging vroeger vaak per trein een dagje naar de waterkant. Weg uit de dagelijkse sleur, naar waar de geur van de zee wacht. Iedereen die mee mag, het spoor voor jong en oud naar halte Hoek. Met de H van heimelijk naar rust op zoek. Van stad naar strand, een 125 jaar oude ontsnappingsroute, hoe moeten we die uitzwaaien? Vluchten als de lucht blauw, uitwaaien, een briesje neemt je zorgen mee. Zon hoog aan de hemel, al is het maar voor even, luisteren naar het ruisen van de zee.

Van zwart-witbeelden naar een keur aan kleuren, altijd licht, lucht en water. Nostalgie is prachtig maar we bewegen richting later. Altijd door, altijd vooruit, terugkijken met een lach en een traan. We moeten verder, we moeten beter; zonder innovatie is dat nooit gegaan. Hallo metro, tweede leven. Maar eerst nog even die laatste kilometers hoor. Treinen houden op met rijden soms maar de trein die tijd heet, dendert door.'

Woningbouwvereniging Hoek van Holland (WVH) bouwt op de plek van de gesloopte Korrelbetonwoningen (omgeving Prins Hendrikstraat). Hier komen levensloopbestendige huurappartementen met een betaalbare huurprijs.

Deze appartementen zijn geschikt voor 55-plussers. Met deze nieuwbouw wil WVH de doorstroming op de Hoekse woningmarkt bevorderen. Gemeente Rotterdam heeft een conceptplan opgesteld voor de stedenbouwkundige uitgangspunten. Hieraan moeten het ontwerp voor de nieuwbouw en de ruimte eromheen straks voldoen. Hierbij gaat het om zaken als de hoogte van de bebouwing en de exacte plaats. En op welke manier er omgegaan wordt met parkeren.

Het college van B&W heeft voor belangrijke onderwerpen voor stadsbeheer, stadsontwikkeling, maatschappelijke ontwikkeling en veiligheid een uitvoeringsplan gemaakt. De uitvoeringsplannen geven aan hoe er in de gebieden wordt gewerkt aan de in de gebiedsplannen gestelde prioriteiten en inspanningen. In het uitvoeringsplan is rekening gehouden met vragen en behoeften in de gebieden. De plannen zijn voor advies voorgelegd aan de gebiedscommissie.

\