(H)echt verbonden
Gepubliceerd op: 23-10-2018
Geprint op: 05-10-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/hecht-verbonden/
Ga naar de hoofdinhoud

Trouwen twee mensen, dan doen ze dat meestal omdat ze graag bij elkaar willen zijn. Maar soms wordt het huwelijk voor een van de twee een soort gevangenschap. Bijvoorbeeld als de religieuze leer echtscheiding niet erkent.

Het kan voorkomen dat één van de partners weigert mee te werken aan een scheiding. Dit maakt het soms onmogelijk voor de andere partner om weer een eigen leven op te bouwen. Of om met iemand anders opnieuw te beginnen. Om te strijden vóór zelfbeschikking in relaties, werkt de gemeente Rotterdam samen met vertegenwoordigers van verschillende religies, advocaten, ervaringsdeskundigen, hulpverleners en onderzoekers.

Religieuze huwelijkssluiting

Twee mensen houden van elkaar. Ze besluiten met elkaar te trouwen. Het is aan hen te kiezen welke vorm zij de huwelijkssluiting willen geven. Het bruidspaar kan kiezen voor een religieuze huwelijkssluiting.

Een religieus huwelijk is een keuze. Voor de Nederlandse wet geldt wel dat er pas sprake is van een huwelijk als een ambtenaar van de burgerlijke stand het huwelijk sluit. Dat is het wettelijk huwelijk. Pas na het wettelijk huwelijk mag een religieuze huwelijkssluiting plaatsvinden.

Video '(H)echt verbonden: Een religieus huwelijk is een keuze' (november 2018):

Waarom eerst een wettelijk huwelijk?

Is er alleen sprake van een religieus – en daarmee voor de wet niet erkend – huwelijk? Dan kan dat nadelig uitpakken voor een van de echtelieden, of voor beiden. In de praktijk is meestal de vrouw het slachtoffer.

De wet regelt namelijk een aantal zaken voor echtparen. Als er bijvoorbeeld in een wettig gesloten huwelijk kinderen worden geboren, regelt de wet dat de echtelieden automatisch als de ouders erkend worden. Verder kan een wettig getrouwd koppel bepaalde aankopen doen; zij zijn dan beiden eigenaar. Dat is vooral bij grote aankopen van belang, zoals een woning. Wettelijke regels zijn ook belangrijk bij een echtscheiding. De wet beschermt dan de rechten van beide echtelieden.

Het wettelijk huwelijk sluit helaas niet problemen uit als:

 • een van de partners niet wil scheiden, terwijl dit noodzakelijk is volgens de religieuze leer of in de ogen van de familie / gemeenschap
 • de gemeenschap een scheiding niet accepteert, omdat de religieuze leer geen echtscheiding kent

Lees hier de Rapportage (H)echt verbonden (PDF).

Heeft u hulp nodig, omdat uw partner niet wil scheiden? Of bent u slachtoffer huwelijkse gevangenschap? Onderstaande organisaties kunnen u helpen:

 • Veilig Thuis
  Veilig Thuis is het meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling in uw regio. Hier vallen ook alle vormen van schadelijke traditionele praktijken onder: telefoon 0800 - 2000. U kunt daar ook (anoniem) advies vragen. Vanuit het buitenland kunt u bellen naar: +31 70 311 90 07
 • 112
  Is er direct gevaar door bijvoorbeeld geweld: bel 112
 • Vraagwijzer
  Naast Veilig Thuis zijn er in Rotterdam Vraagwijzers: dit is de eerste ingang als Rotterdammers problemen hebben waar ze zelf niet uitkomen. Ook de Sociaal Raadslieden zijn te bereiken via de Vraagwijzer. Neem contact op met de Vraagwijzer: telefoon 14 010 of kijk op de pagina Vraagwijzer
 • Juridische vragen
  Voor juridische vragen over huwelijkse gevangenschap, huwelijksdwang, achterlating of eergerelateerd geweld kunt u contact opnemen met een gespecialiseerde jurist of advocaat in familie- en echtscheidingsrecht.

Als een huwelijk eindigt in een scheiding, is dat voor beide partners meestal een ingrijpende en verdrietige gebeurtenis. Daar kan bijkomen dat de religieuze gemeenschap het breken van het huwelijk niet als een scheiding ziet. In onderstaande brochure leest u meer over het huwelijk, scheiden binnen een religie en waar u hulp kan zoeken als u er samen niet uitkomt. Lees hier de brochure voor slachtoffers (PDF).

Als een huwelijk eindigt in een scheiding, is dat voor beide partners meestal een ingrijpende en verdrietige gebeurtenis. Daar kan bijkomen dat de religieuze gemeenschap het breken van het huwelijk niet als een scheiding ziet. In onderstaande brochure leest u meer over het huwelijk, scheiden binnen een religie en waar u als professional hulp kan zoeken als de beide partners er samen niet uitkomen. Lees hier de brochure voor professionals (PDF).

Interviews

Hieronder staan interviews met geestelijk leiders van verschillende religieuze stromingen. In deze video’s vertellen zij wat het huwelijk binnen hun geloof betekent. En geven ze hun kijk op scheiden en op huwelijkse gevangenschap. Professionals komen ook aan het woord en vertellen bijvoorbeeld wat ze kunnen betekenen voor slachtoffers die met huwelijkse gevangenschap te maken krijgen. De video’s zijn ondertiteld in vijf verschillende talen (Nederlands, Engels, Turks, Frans en Arabisch) die via de instellingen van YouTube aan kunnen worden gezet.

'Do as much as you can to benefit the other. If you can not benefit the other, try as much as you can not to harm the other.'

Lama Jigmé

Samenwerking

(H)echt verbonden is tot stand gekomen op initiatief van de gemeente Rotterdam, in samenwerking met SPIOR en met steun van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De publicatie (H)echt Verbonden is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met SPIOR. De interviews op film zijn mogelijk gemaakt met een bijdrage van het ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid.