Frans Bekkerstraat
Gepubliceerd op: 08-11-2021
Geprint op: 25-11-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/frans-bekkerstraat/
Ga naar de hoofdinhoud

In Rotterdam-Zuid investeren de gemeente, partners en het Rijk, vanuit het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid, in mensen, woningen en woonomgeving. Mensen die in Rotterdam Zuid wonen en groter willen wonen, moeten op Zuid kunnen blijven.

Om dat voor elkaar te krijgen zullen er betere en grotere woningen in Rotterdam Zuid moeten komen. Ook komen er woningen voor het groeiend aantal mensen ‘van buiten’ die Zuid nu aan het ontdekken zijn. Mensen met een laag, midden en hoog inkomen. Gezinnen en alleenstaanden. Studenten en senioren. En voor de huidige bewoners willen we hun woongenot verbeteren door goede woningen aan te bieden in een aantrekkelijke buurt die schoon, veilig en mooi is. Daarom gaat de gemeente op een aantal plekken fors investeren.

Frans Bekkerstraat

De Frans Bekkerstraat in Oud-Charlois is zo’n plek. De leefbaarheid van het woongebied krijgt een nieuwe impuls. Zodat het er prettiger wordt om te wonen en te leven, voor nu en in de toekomst. Een deel van de kleinere woningen willen we gaan samenvoegen, vergroten en opknappen. Hierdoor komen er grotere woningen dan er nu staan, voor een divers woningaanbod. We verkopen deze woningen aan mensen die er zelf gaan wonen.

Steenvlinder

In dit project werken wij samen met Steenvlinder. Steenvlinder is een sociaal maatschappelijke ontwikkelaar voor zelfbouw en klushuizen. Steenvlinder neemt de leiding voor het samenvoegen en vergroten van de woningen. Dat betekent dat Steenvlinder de woningen aankoopt, samenvoegt of vergroot en klaarmaakt als kluswoning. Daarna verkoopt Steenvlinder de (klus)woningen aan mensen die hier zelf gaan wonen. Ook gaan de gemeente en Steenvlinder met de Vereniging van Eigenaren praten over het verbeteren van de buitenkant. En bij het blok Frans Bekkerstraat 70a tot en met 80f over duurzaamheid.

Wet voorkeursrecht gemeenten

Om de Frans Bekkerstraat op te kunnen knappen, wil de gemeente de woningen die te koop worden aangeboden als eerste kunnen kopen. Daarom heeft de gemeenteraad op 24 februari 2022 besloten om de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) op de woningen met de volgende adressen te laten gelden:

 • Frans Bekkerstraat 70a tot en met 80f
 • Frans Bekkerstraat 82a tot en met 104d.

Dit betekent dat als deze eigenaren hun woning willen verkopen, zij deze eerst aan de gemeente te koop moeten aanbieden.

Aanpak 'samenvoegen en vergroten' in de Frans Bekkerstraat

 • Op 25 februari 2022 hebben eigenaar-bewoners, huurders en verhuurders een brief van de gemeente ontvangen. Hierin worden het besluit van de gemeenteraad en de plannen voor de Frans Bekkerstraat uitgelegd.
 • Op 7 december 2021 hebben eigenaar-bewoners, huurders en verhuurders een brief van de gemeente ontvangen. Hierin worden het besluit van het college B en W en de plannen voor de Frans Bekkerstraat uitgelegd.
 • Vanaf 7 december 2021 heeft Steenvlinder een informatiepunt geopend waar belanghebbenden langs kunnen komen. Hier kunnen ze terecht voor alle vragen over de gevolgen van het besluit en over de plannen.
 • Op donderdag 11 november 2021was de algemene ledenvergadering voor de VvE van de Frans Bekkerstraat 70a t/m 80f. En op donderdag 18 november 2021was er een bewonersbijeenkomst voor de VvE van de Frans Bekkerstraat 82a tot en met 104d. Op deze avonden hebben de gemeente en Steenvlinder over de plannen verteld. En wat dit voor de eigenaren van de woningen betekent. Ook hebben zij verteld dat de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) mogelijk gevestigd zal worden op de woningen.
 • September 2021 zijn de gemeente en Steenvlinder van start gegaan. De eigenaren en huurders zijn door Steenvlinder persoonlijk bezocht. Steenvlinder heeft verteld wat de plannen zijn voor het samenvoegen en vergroten van de woningen.

Planning

Door omstandigheden kan de planning veranderen.

Wat Wanneer
Start aankoop woningen september 2021
Besluit college van B en W 30 november 2021
Besluit gemeenteraad 24 februari 2022

Vragen en antwoorden - algemeen

In 2019 is het Werkprogramma Nationaal Programma Rotterdam Zuid Wonen 2019-2022 vastgesteld. Daarin is gekozen voor een intensieve aanpak van de focuswijken op Zuid. Mensen die in Rotterdam Zuid wonen en groter willen wonen, moeten op Zuid kunnen blijven. Om dat voor elkaar te krijgen zullen er betere en grotere woningen in Rotterdam Zuid moeten komen. Ook komen er woningen voor het groeiend aantal mensen 'van buiten' die Zuid nu aan het ontdekken zijn. Mensen met een laag, midden en hoog inkomen. Gezinnen en alleenstaanden. Studenten en senioren. En voor de huidige bewoners willen we het woongenot verbeteren door goede woningen aan te bieden in een aantrekkelijke buurt die schoon, veilig en mooi is. Daarom gaat de gemeente op een aantal plekken fors investeren. De Frans Bekkerstraat in Oud-Charlois is zo’n plek.

De leefbaarheid van het woongebied krijgt een nieuwe impuls, zodat het er prettiger wordt om te wonen en te leven, voor nu en in de toekomst. Een deel van de kleinere woningen willen we gaan samenvoegen, vergroten en opknappen. Hierdoor realiseren we grotere woningen dan er nu staan, voor een gedifferentieerd woningaanbod. Slechte verhuurders zetten we buitenspel door de woning te verkopen aan mensen die er zelf gaan wonen. Goede verhuurders willen we juist verleiden om mee te gaan doen.

In dit project werkt de gemeente samen met marktpartij Steenvlinder. Steenvlinder neemt de leiding voor het samenvoegen en vergroten van de woningen. Dat betekent dat Steenvlinder de woningen aankoopt, samenvoegt of vergroot en opknapt. Daarna verkoopt Steenvlinder de woningen aan mensen die hier zelf gaan wonen. Ook gaan de gemeente en Steenvlinder met de Vereniging van Eigenaren praten. Dan gaan ze het hebben over het verbeteren van de buitenkant van het woonblok. En bij het blok Frans Bekkerstraat 70a tot en met 80f ook over duurzaamheid.

 1. De gemeente gaat samen met Steenvlinder uitvoering geven aan het programma ‘samenvoegen en vergroten’ in de Frans Bekkerstraat. Dit als onderdeel van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid.
 2. De hieronder genoemde adressen vallen onder de Wet voorkeursrecht gemeenten:
  • Frans Bekkerstraat 70a tot en met 80f
  • Frans Bekkerstraat 82a tot en met 104d.

De aanpak van de Frans Bekkerstraat en het vestigen van de Wvg is op 30 november 2021 tijdelijk vastgesteld door het college van B en W. Op 24 februari 2022 heeft de gemeenteraad hierover een definitief besluit genomen.

Nee, er worden in de Frans Bekkerstraat geen woningen gesloopt. Steenvlinder gaat, op basis van vrijwilligheid, woningen aankopen en eventueel samenvoegen.

 • September 2021: Start planvorming Steenvlinder
 • 30 november 2021: Besluitvorming college B en W
 • 24 februari 2022: Besluitvorming gemeenteraad

Bewoners worden op 25 februari 2022 op de hoogte gebracht van het besluit van de gemeenteraad.

In het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) werken veel organisaties aan een gezonde toekomst voor Rotterdam Zuid. Samen willen zij ervoor zorgen dat opleidingsniveau, arbeidsdeelname en woonkwaliteit in 20 jaar stijgen naar het gemiddelde van de vier grote steden in Nederland.

Door NPRZ moeten de wijken op Zuid veerkrachtiger worden. De huidige focuswijken van Zuid moeten prettige woongebieden worden. Voor iedereen! De partners van NPRZ investeren in goede woningen en aangename woonmilieus. Voor lagere, midden en hogere inkomens, voor gezinnen en alleenstaanden, voor senioren en voor starters.

Wilt u meer weten over NPRZ? Kijk op NPRZ.nl of op de pagina Wonen op Zuid.

De activiteiten van NPRZ zijn in de eerste plaats gericht op de huidige bewoners en sociale stijgers. Sociale stijgers zijn bewoners die het financieel beter krijgen en op zoek gaan naar een grotere woning op Zuid. Via de pijlers Onderwijs en Werk wil NPRZ hun maatschappelijke positie verbeteren. Met de pijler Wonen wil NPRZ de bewoners van Rotterdam Zuid een aantrekkelijk en veilig woonmilieu bieden. En er moet een geschikte woning te vinden zijn voor verschillende huishoudens en inkomens.

Nee, op het gebied van wonen gaan veel meer activiteiten plaatsvinden. Zo worden veel bestaande woningen verbeterd. En voor heel Zuid geldt dat er meer verschillende soorten woningen moeten komen. Het aanbod is nu te eenzijdig. Er komen bijvoorbeeld meer grotere woningen. Dat zijn niet alleen nieuwe woningen. Grote huizen komen er ook door twee kleine huizen samen te voegen om één groot huis te maken. Verder worden kantoorgebouwen verbouwd tot (klus)woningen.

Heeft u vragen over de verkoop van uw woning of over het samenvoegen of vergroten van de woning?

Neem dan contact op met Eva Luijendijk van Steenvlinder. U kunt bellen naar 06 308 423 81 of mailen naar eva.luijendijk@steenvlinder.nl. Eva Luijendijk is op maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 9.00 uur tot 16.00 uur.

Vragen en antwoorden voor eigenaren

Goed te horen dat u naar uw zin woont! U hoeft uw woning niet te verkopen. Maar, als u uw woning wilt gaan verkopen bent u verplicht deze aan de gemeente aan te bieden. Dit komt omdat de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) van toepassing is uw straat. Steenvlinder heeft met de gemeente afgesproken dat u in eerste instantie wordt doorverwezen naar Steenvlinder voor de aankoop van uw woning.

Ja, u kunt in overleg met Steenvlinder/de gemeente een aangrenzende woning kopen en uw woning samenvoegen. U moet hiervoor vanzelfsprekend de goedkeuring hebben van de eigenaar van deze woning. Informeer u goed over de voorwaarden die hiervoor gelden. De gemeente heeft een subsidieregeling voor particuliere eigenaren die hun woning willen samenvoegen.

 

Wilt u een gesprek over de verkoop van uw woning? Neem dan contact op met Eva Luijendijk van Steenvlinder. U kunt bellen naar 06 - 30 84 23 81 of mailen naar eva.luijendijk@steenvlinder.nl. Eva Luijendijk is op werkdagen bereikbaar van 9.00 uur tot 16.00 uur.

Als u na dit gesprek uw woning wilt verkopen dan laat Steenvlinder uw woning taxeren. Steenvlinder maakt hierbij gebruik van een onafhankelijke beëdigd makelaar-taxateur. Wilt u liever gebruik maken van een andere (beëdigd) makelaar-taxateur? Dat mag, geef dit dan door aan Steenvlinder. De gekozen makelaar-taxateur bemiddelt bij de aankoop van de woningen. De getaxeerde marktwaarde is de basis van het bod dat Steenvlinder uitbrengt. Hierna gaat u met Steenvlinder in gesprek over de verkoop van uw woning.

De verdere onderhandelingen lopen via Steenvlinder. Als Steenvlinder en u het eens worden over de verkoop zorgt Steenvlinder voor de verdere afhandeling. Daaronder valt bijvoorbeeld het opmaken van de koopovereenkomst. Steenvlinder betaalt de kosten van het taxatierapport.

De aankoopprijs is gebaseerd op de marktwaarde van uw woning. Die waarde is bepaald op basis van een taxatie, die wordt uitgevoerd door een onafhankelijk beëdigd makelaar-taxateur. De makelaar-taxateur bepaalt de marktwaarde op basis van de staat van de woning. En houdt daarbij rekening met de afwerking en voorzieningen in de woning. Als uw investeringen leiden tot een waardevermeerdering of waardebehoud van uw woning, dan is deze investering verwerkt in de getaxeerde marktwaarde.

Voor Steenvlinder is de getaxeerde waarde de basis voor het bod. Als u er niet uitkomt met Steenvlinder, bestaat de mogelijkheid een prijsvaststellingsprocedure te starten. Als u dit doet dan verzoekt u de gemeente om aan de rechter te vragen een definitief oordeel te vellen over de waarde over uw woning.

Als de onderhandelingen niet slagen, kunt u de gemeente vragen om de rechter een onafhankelijke deskundige te laten benoemen. Die deskundige bepaalt dan de marktwaarde van uw woning. Het blijft wel steeds uw beslissing of u wilt verkopen. U heeft hierbij recht op deskundige bijstand en vergoeding van de kosten die u hiervoor moet maken. Als u vragen heeft over de prijsvaststellingsprocedure, dan kunt u contact opnemen met de gemeente.

U bent niet verplicht om te verkopen, ook niet na eventuele vaststelling van de prijs door de rechter. Als u besluit om te verkopen dan gaat Steenvlinder met u in onderhandeling. Zij kopen namens de gemeente uw woning aan. U kunt uw woning formeel ook aanbieden aan de gemeente ‘onder de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg)’. Als Steenvlinder en de gemeente uw woning niet willen aankopen dan mag u als eigenaar uw woning gedurende drie jaar vrij verkopen.

Onder de Wvg is de getaxeerde marktwaarde van de woning het uitgangspunt. Deze komt tot stand op basis van een taxatierapport, opgemaakt door een onafhankelijk, beëdigd makelaar-taxateur. De Wvg heeft dus geen invloed op de verkoopprijs.

Steenvlinder verhuurt deze woningen tijdelijk. Dat doet ze op basis van de Leegstandwet. Steenvlinder probeert woningen naast of onder elkaar aan te kopen, zodat ze deze kan samenvoegen. Als Steenvlinder voldoende woningen heeft weten aan te kopen gaan ze de woningen samenvoegen en vergroten. De grotere woningen die zo ontstaan worden door Steenvlinder als kluswoning verkocht aan particulier eigenaren met zelfbewoningsplicht. De nieuwe eigenaar zal de woning zelf naar eigen wensen 'afbouwen'.

Als iemand anders het koopt, krijg ik er waarschijnlijk meer geld voor. Door het invoeren van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) kunt u niet meer aan een andere partij verkopen dan de gemeente/Steenvlinder. Het doel van de Wvg is om de aanpak van de Frans Bekkerstraat – volgens de plannen van de gemeente en Steenvlinder – te kunnen realiseren. De waarde die Steenvlinder u biedt voor uw woning, is gebaseerd op een taxatierapport. Een onafhankelijk, beëdigd makelaar-taxateur stelt dit rapport op.

U krijgt niet automatisch voorrang bij het huren van een woning. Steenvlinder kan wel met u in gesprek gaan over uw wensen en u hierbij adviseren en/of informeren. In uitzonderlijke gevallen kan Steenvlinder u een huurwoning aanbieden.

Steenvlinder is graag bereid u daarbij te adviseren. In sommige gevallen kan Steenvlinder u een koopwoning binnen het bouwblok onder voorwaarden aanbieden. Deze woningen worden verkocht met een zelfbewoningsplicht. Daarnaast kan Steenvlinder ondersteuning bieden om een nieuwe huurwoning te vinden. Steenvlinder kan geen huurwoning of andere koopwoning aanbieden. Waarbij Steenvlinder ondersteuning kan bieden, hangt geheel af van uw situatie. Dit kan aan de orde komen in uw gesprek met Steenvlinder.

Koop breekt geen huur. Uw huurder kan de woning blijven huren. Steenvlinder zal in gesprek gaan met de huurder om te bepalen of zij ondersteuning kan bieden bij een eventuele verhuizing.

Nee, Steenvlinder bemiddelt niet bij het herbeleggen van uw vermogen.

In dat geval kunt u hierover het beste met uw bank in gesprek gaan. De getaxeerde marktwaarde blijft echter uitgangspunt voor eventuele aankoop door Steenvlinder.

Eigenaren die bijvoorbeeld vanwege een laag inkomen in aanmerking komen voor een sociale huurwoning, kunnen hierover in gesprek gaan met Steenvlinder. Steenvlinder kan u hierbij adviseren. Zo is het soms mogelijk dat een huurder nog een beperkte tijd in zijn verkochte woning kan blijven wonen. U gaat dan een huurcontract met Steenvlinder aan voor een bepaalde periode.

U kunt via een particuliere verhuurder en via een woningcorporatie een huurwoning vinden. Een groot aantal woningen in Rotterdam is in bezit van particuliere verhuurders. Er zijn veel verschillende particuliere verhuurders, van eigenaren die maar één woning verhuren tot grote vastgoedeigenaren. De meeste particuliere verhuurders vragen borg. Zodoende hebben ze de zekerheid dat de huur maandelijks wordt betaald en dat de huurder verantwoordelijk omspringt met het gehuurde. Kijk voor meer tips op www.weetwatjehuurt.nl.

Hier kunt u ook checken of u niet te veel huur betaalt. Op de volgende sites vindt u het aanbod van een groot aantal vrije-sectorhuurwoningen van verschillende aanbieders en in verschillende prijsklassen:

Woonnet Rijnmond

U kunt zich ook voor een corporatiewoning inschrijven via Woonnet-rijnmond.nl. Daarna kunt u reageren op het woningaanbod van corporaties. U kijkt daarbij naar uw woonwensen, de grootte en samenstelling van uw gezin, uw inkomen en een eventuele huurdersverklaring die u nodig heeft.

Op Woonnet Rijnmond vindt u zowel woningen in het sociale segment als woningen in de vrije sector. Let op: in het sociale segment kunt u vooral terecht als u een jaarlijks inkomen heeft van € 40.024 (prijspeil 2021) of lager. Huishoudens met een hoger inkomen zijn vooral aangewezen op de vrijesectorwoningen. Om snel aan een nieuwe woning te komen, kunt u reageren op ‘directe kans-woningen’ en ‘loting- woningen’. Op de site van Woonnet Rijnmond geldt voor de ‘directe kans-woningen’ dat wie het eerste reageert ook als eerste in aanmerking komt voor de woning. Voor woningen die via loting worden toegewezen, maakt iedereen die belangstelling toont (en aan de voorwaarden voldoet) evenveel kans. U kunt bij de extra woonwensen op Woonnet Rijnmond ook aangeven dat u snel een woning zoekt. U krijgt vervolgens de woningen te zien waarvoor de advertentietermijn binnen 24 uur afloopt en waarvoor u, als u reageert, bij de eerste 10 zal behoren.

Nee, binnen de gemeente Rotterdam geldt op dit moment geen urgentieregeling voor de herhuisvesting van particuliere huurders of eigenaar-bewoners. Het uitgangspunt is dat u zelfstandig voor vervangende woonruimte zorgt. Het kan zo zijn dat het voor u, om diverse redenen, niet mogelijk of ingewikkeld is om een zelfstandige woonruimte te vinden. Tijdens het spreekuur (op afspraak) kan Steenvlinder met u meedenken over de mogelijkheden een woonruimte te verkrijgen.

Omdat verkoop plaatsvindt op basis van vrijwilligheid is er geen sprake van een verhuiskostenvergoeding.

Als u besluit uw woning te koop aan te bieden, kunt u contact met Steenvlinder opnemen. Als u hulp nodig heeft bij het zoeken naar een nieuwe woning, kunt u dat aangeven bij Steenvlinder. Daarna neemt een medewerker van Steenvlinder contact met u op om een afspraak te maken en met u het verdere verloop te bespreken.

Ook kunt u met al uw vragen terecht op het inloopspreekuur van Steenvlinder. In de nieuwsbrief van Steenvlinder kunt u lezen waar en wanneer de inloopspreekuren worden gehouden. Neemt u contact op met Eva Luijendijk van Steenvlinder om een afspraak te maken. De contactgegevens vindt u onderaan deze pagina bij Meer informatie.

Voor VvE’s zijn er geen directe gevolgen. Als Steenvlinder eigenaar wordt binnen uw VvE dan stelt Steenvlinder zich actief op binnen de VvE. Steenvlinder doet waar nodig voorstellen om het beheer van de VvE te verbeteren. Steenvlinder deelt zijn kennis en ervaring op het gebied van VvE-beheer met de andere eigenaren binnen de VvE. Als Steenvlinder of een andere eigenaar woningen wil samenvoegen, dan is hiervoor een besluit binnen de VvE nodig.

Vragen en antwoorden voor particuliere huurders

Bewoners kunnen bij Steenvlinder terecht voor advies of hulp. Steenvlinder koopt woningen aan. Daarna voegt Steenvlinder de woningen - waar mogelijk - samen om zo grotere woningen te maken. Huurders van particuliere beleggers kunnen bij Steenvlinder terecht met vragen over hun positie als huurder.

 

Koop breekt geen huur. Uw verhuurder kan het huurcontract niet zomaar opzeggen. U wordt huurder van Steenvlinder. Als Steenvlinder uw woning wil samenvoegen gaan zij met u in gesprek over uw woonwensen. Ook kunnen zij u ondersteuning bieden bij een eventuele verhuizing.

De verkoop van de woning door uw verhuurder betekent niet dat u uit de woning moet. U wordt na verkoop huurder van Steenvlinder. Als Steenvlinder uw woning wil samenvoegen gaan zij met u in gesprek over uw woonwensen. Ook kunnen zij u ondersteuning bieden bij een eventuele verhuizing.

Voor vragen over de verkoop van uw woning of huurdersvragen, kunt u contact opnemen met Eva Luijendijk van Steenvlinder. U kunt bellen naar 06 308 423 81 of mailen naar eva.luijendijk@steenvlinder.nl. Eva Luijendijk is op bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Meer informatie

 • Heeft u vragen over de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg)?
  Neem dan contact op met Petra Zwaans van de gemeente Rotterdam. U kunt bellen naar 06 203 024 74 of mailen naar MenCverwervingWVGSO@rotterdam.nl.
 • Heeft u vragen over het samenvoegen of vergroten van de woningen?
  Neem dan contact op met Eva Luijendijk van Steenvlinder. U kunt bellen naar 06 308 423 81 of mailen naar eva.luijendijk@steenvlinder.nl.
 • Voor alle andere vragen kunt u contact opnemen met Rob Paas van de gemeente Rotterdam. U kunt bellen naar 06 114 769 78 of mailen naar fransbekkerstraatSO@rotterdam.nl.