Claes de Vrieselaan
Gepubliceerd op: 23-09-2020
Geprint op: 27-09-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/claes-de-vrieselaan/
Ga naar de hoofdinhoud

In 2023 en 2024 wordt het riool in de Claes de Vrieselaan vervangen tussen het Middellandplein en de Rochussenstraat. Deze werkzaamheden zijn aanleiding om na te denken over de toekomst van de Claes de Vrieselaan.

De Claes de Vrieselaan is 100 jaar geleden aangelegd als een gezichtsbepalende straat in het hart van Middelland. Nu is de eens zo mooie lange lijn veranderd in drie verschillende delen met drie verschillende uitstralingen. Hoe ziet de Claes de Vrieselaan eruit na de herinrichting? En niet alleen in 2025 maar ook in 2035 of zelfs in 2045!

Wensen voor de toekomst

Tussen 21 oktober en 21 december 2020 konden mensen ideeën en wensen voor de toekomst van de Claes de Vrieslaan aangeven in de vorm van een enquête en via deze website. In het voorjaar van 2021 worden de wensen en de vervolgstappen richting een ontwerp voor de laan op deze pagina weergegeven.

Planning

Tussen 21 oktober en 21 december 2020 gaan we in de wijk de dialoog aan. Het doel: ideeën verzamelen over hoe de Claes de Vrieselaan er na de herinrichting én in de verdere toekomst uit moet zien.

Dat kan bijvoorbeeld gaan over verkeer in de straat, over duurzaamheid, maar ook over hoe we samen als bewoners van Middelland kunnen zorgen voor een straat waar het schoon, veilig en levendig is.

De uitkomsten van de Dialoog met de Wijk worden samengevat in een programma van wensen die in het voorjaar van 2021 worden gepresenteerd en vervolgens als voorlopig ontwerp (2021) uitgewerkt tot een definitief ontwerp (2022). De uitvoering start dan naar verwachting in 2023.

Meer informatie

Heeft u vragen over de herinrichting, of wilt u nadere informatie? Neem dan contact op met het projectteam, e-mail ClaesdevrieselaanSB@Rotterdam.nl.