Claes de Vrieselaan
Gepubliceerd op: 23-09-2020
Geprint op: 29-09-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/claes-de-vrieselaan/
Ga naar de hoofdinhoud

In 2023 en 2024 wordt het riool in de Claes de Vrieselaan vervangen tussen het Middellandplein en de Rochussenstraat. Deze werkzaamheden zijn aanleiding om na te denken over de toekomst van de Claes de Vrieselaan.

De Claes de Vrieselaan is 100 jaar geleden aangelegd als een gezichtsbepalende straat in het hart van Middelland. Nu is de eens zo mooie lange lijn veranderd in drie verschillende delen met drie verschillende uitstralingen. Hoe ziet de Claes de Vrieselaan eruit na de herinrichting? En niet alleen in 2025 maar ook in 2035 of zelfs in 2045!

Wensen voor de toekomst

Eind 2020 konden mensen ideeën en wensen voor de toekomst van de Claes de Vrieslaan aangeven in de vorm van een enquête en via deze website. Vervolgens zijn de vervolgstappen naar een ontwerp voor de laan opgesteld. In aanloop naar het toekomstig ontwerp vinden diverse ‘ontwerpateliers’ plaats vanaf juni 2022. Dit zijn samenwerkbijeenkomsten waarbij ook omwonenden zeer welkom zijn. Inmiddels is er één ontwerpatelier gehouden.

Graag nodigen wij u op dinsdag 4 oktober 2022 uit voor het derde ontwerpatelier over de herinrichting van de Claes de Vrieselaan. Dit keer behandelen wij het noordelijke stuk van de laan, tussen de Mathenesserlaan en het Middellandplein.

We gaan graag met elkaar in gesprek om te komen tot een ontwerp voor dit deel van de Claes de Vrieselaan. We hebben het met elkaar over veel onderwerpen. Denk aan het verminderen van parkeerplaatsen, deelvervoer, maximum snelheid, de trambaan, fietsparkeren, afval, bomen, verblijfsplekken en de veiligheid van nieuwe kruispunten.

Kom ook en denk mee!

Wat: ontwerpatelier 3, Claes de Vrieselaan Noord.
Wanneer: dinsdag 4 oktober, vanaf 19.30 uur.
Waar: Wijkpaleis, Claes de Vrieselaan 72.
Aanmelden: ClaesdeVrieselaanSB@rotterdam.nl.

Op 30 augustus 2022 werd het tweede ontwerpatelier gehouden over de herinrichting van de Claes de Vrieselaan. Dit keer het middenstuk van de laan, tussen de Nieuwe Binnenweg en de Mathenesserlaan. De groep aanwezigen was divers: omwonenden, ondernemers, initiatiefnemers, het Groenteam Middelland en andere betrokkenen.

Dit tweede ontwerpatelier was iets anders dan het eerdere atelier voor Claes de Vrieselaan Zuid. Daar ging het vooral om kennismaken, kennis uitwisselen en kennis ophalen. Dit keer ging het meer over het bespreken van wat er is geleerd van de initiatieven in de laan, in de afgelopen twee jaar. Met name het bewonersinitiatief Tuin van Claes en het tijdelijke terras van de UEB (in de middenberm gedurende de coronaperiode).

Zo ontstonden er goede gesprekken over de voordelen, nadelen, kansen en (on)mogelijkheden. Het idee van een gemeenschapstuin door en voor bewoners bleek geen haalbaar idee. Dit door de specifieke locatie en de vele verkeersbewegingen. Er werd een pleidooi gehouden om verder te vergroenen en het meer een publieke ruimte te laten zijn. De gesprekken gaan nog verder, maar veel uitgangspunten zijn al duidelijk geworden voor het ontwerpteam. Het team kijkt nu samen met de UEB of er in de middenberm mogelijkheden zijn voor een uitgiftepunt voor koffie en broodjes. Dit kan zeker overdag zorgen voor levendigheid. Ook is er dan meer eigenaarschap van het stuk laan. Tot slot werd er bij de naam ‘Tuin van Claes’ stilgestaan, houden we deze aan voor het ontwerp of wordt het toch Park van Claes of toch beter iets met plein of plantsoen?

Op 28 juni 2022 werd het eerste ontwerpatelier gehouden over de herinrichting van de Claes de Vrieselaan. Dit keer het Zuidelijke stuk van de laan, tussen de Rochussenstraat en Nieuwe Binnenweg. Een groep van circa 25 bewoners kwam bij elkaar op een mooie zomeravond, in de tuin van het Palet (een van de 16 Huize Middelland). Tijdens het ontwerpatelier werd er veel met elkaar van gedachten gewisseld. Niet alleen over eigen wensen, maar ook wat goed zou zijn voor de buren.

De kaart van het voorlopige ontwerp lag in het midden op tafel en werd goed bestudeerd. Over de hoofdlijnen was iedereen het wel eens: 30 km/u zone, ruim baan voor voetgangers en fietsers én verdere vergroening met een verblijfsfunctie. Er werd doorgesproken over de vraag van en voor wie de middenberm is van de Claes de Vrieselaan Zuid. Zijn dat hondenbezitters? Kinderen? Jongeren? Of de ouderen? Is er ook nog plek voor kunst of sporten?

De sfeer tijdens de bijeenkomst was erg goed. Bewoners spraken vrij en er kon goed worden doorgepraat over alle onderwerpen. Iedereen kreeg een beurt om zijn/haar droom voor de Claes de Vrieselaan te vertellen. Daarmee werd gezorgd dat iedereen evenveel spreektijd kreeg. Het plan/ontwerpteam heeft veel nieuwe wensen en ideeën opgehaald. Het is nu aan dit team om keuzes te maken en het ontwerp verder af te maken. Misschien zijn niet alle ideeën uitvoerbaar, maar het doel is zeker dat de omwonenden straks zeggen: “Ja, het is goed zo!”

Op 10 mei 2022 werd in de Wijkhub Middelland/Nieuwe Westen een themabijeenkomst gehouden over mobiliteit. De bijeenkomst werd goed bezocht door 60 omwonenden van de Claes de Vrieselaan en omgeving. De bijeenkomst ging van start met een welkomstwoord van de wijkmanager en een toelichting op de herinrichting van de Claes de Vrieselaan. Vervolgens werd er een presentatie gehouden over de parkeerdrukcijfers en de verkeersveiligheid in de wijk. Er werd ook besproken wat die cijfers betekenen voor de toekomstige herinrichting van de laan. Verder werd er een presentatie gehouden over deelmobiliteit door DEEL, onder leiding van Walter Dresscher. Wat is deelmobiliteit? En hoe kun je als buurt hier zelf eigenaar van worden? Het gesprek kwam goed op gang, zowel over mobiliteit als over de herinrichting van de Claes de Vrieselaan. Een deel van de deelnemers sloten zich aan bij een verdiepende sessie over deelmobiliteit. Deze groep van dertien huishoudens is geïnteresseerd om de koplopers groep voor deelmobiliteit te worden.

Van een programma van wensen naar een ontwerp

De uitkomsten van de Dialoog met de Wijk zijn in een programma van eisen gevat dat wordt uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp (najaar 2022). Daarna volgt de technische uitwerking van het plan (2023). De uitvoering start naar verwachting in 2024 en zal ongeveer anderhalf jaar duren.

Meer informatie

Heeft u vragen over de herinrichting, of wilt u nadere informatie? Neem dan contact op met het projectteam, e-mail ClaesdevrieselaanSB@Rotterdam.nl.