Spring naar het artikel

Hieronder vindt u een overzicht van veel voorkomende kosten waarvoor de gemeente bijzondere bijstand geeft of leent.

Persoonlijke alarmering is bedoeld voor Rotterdammers die ondanks hun hoge leeftijd alleen wonen. En die alarm moeten kunnen slaan als hen iets overkomt.

U kunt de eenmalige aansluitkosten en de abonnementskosten vergoed krijgen.

Extra gegevens

Kopie van de rekening van de leverancier van uw alarmeringsapparatuur.

Aanvragen

Komt u in aanmerking voor deze vergoeding? Dan kunt u deze hier aanvragen.

Als u zwanger of net bevallen bent van uw eerste kind kan de gemeente u geld lenen voor de spullen die nodig zijn.

Alleen Rotterdammers met een laag inkomen kunnen voor deze kosten een aanvraag doen.

Nieuw of gebruikt

Wanneer uw aanvraag wordt toegekend, kunt u kiezen voor nieuwe of gebruikte
spullen. Er zijn veel gebruikte spullen die online of bij tweedehandswinkels voor weinig geld worden aangeboden.

Prijslijst

Hieronder vindt u een lijst met bedragen zodat u na kunt gaan hoeveel geld u maximaal per artikel kunt uitgeven.

Extra gegevens

Neemt u een bewijsstuk mee met de verwachte geboortedatum van het kind. Dit moet afkomstig zijn van uw verloskundige of gynaecoloog.

Procedure

Uw inkomensconsulent bekijkt uw omstandigheden, waaronder uw financiële situatie.

Aanvragen

Komt u in aanmerking voor deze vergoeding? Dan kunt u deze hier aanvragen.

Vergoeding voor de kosten van bewindvoering, curatele en mentorschap.

 • De rechter heeft u onder bewindvoering, curatele of mentorschap gesteld.
 • U hebt onvoldoende inkomen en spaargeld om de kosten hiervan te betalen

Aanvullende gegevens

Een kopie van de beschikking van de rechtbank.

Aanvragen

Komt u in aanmerking voor deze vergoeding? Dan kunt u deze hier aanvragen.

Voor welke situaties?

U kunt een aanvraag indienen als u:

 • reiskosten heeft voor het bezoeken van:
  - een familielid die in een noodsituatie zit
  - een gezinslid of een naast familielid die verpleegd of verzorgd wordt
  - een gezinslid of een naast familielid die langdurig in een ziekenhuis is opgenomen
  - uw uit huis geplaatste kinderen
  - een gezinslid in de gevangenis

 •  

  als uw kind reiskosten heeft om naar school te gaan.
  - uw kind is nog (gedeeltelijk) leerplichtig en
  - er is geen vergelijkbare school in de buurt waar uw kind naartoe kan

Bijzonder leerlingenvervoer

Als uw kind onderwijs volgt op de SBO, SO of VSO en uw kind reist met het openbaar vervoer, dan kunt u recht hebben op 'bijzonder leerlingenvervoer'. De kosten worden volledig vergoed.

Voorwaarden

Voor reiskosten gelden aanvullende regels, zoals:

 • u heeft (aantoonbaar) geen geld voor deze reiskosten
 • de reis is nodig en de reisafstand is meer dan twee zones
 • reizen met een afstand tot en met twee zones komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Extra gegevens

 • Een specificatie van uw kosten zoals treinkaartjes en een uitdraai van de reizen op uw OV chipkaart.
 • Informatie wat u van uw zorgverzekeraar of andere instantie krijgt vergoed.

Procedure

Uw inkomensconsulent bekijkt uw omstandigheden, waaronder uw financiële situatie. Uw inkomensconsulent kan zo nodig een medisch advies opvragen.

Aanvragen

Komt u in aanmerking voor deze vergoeding? Dan kunt u deze hier aanvragen.

Als u een borstprothese heeft, kunt u een vergoeding krijgen voor de extra kosten die u maakt voor speciale bh’s of een badpak.

Extra gegevens

Een kopie van de rekening.

Aanvragen

Komt u in aanmerking voor deze vergoeding? Dan kunt u deze hier aanvragen.

Als u ziek of gehandicapt bent, dan kunt u soms bijzondere bijstand krijgen voor de extra kosten die u maakt. Bijvoorbeeld voor de kosten van schoenen, kleding of beddengoed.

De bijzondere bijstand bestaat uit vaste bedragen voor de kosten van schoenen, kleding of beddengoed. Met tweedehands artikelen hoeft u zelf minder bij te betalen.

Voorwaarden

De kosten worden niet vergoed door een andere wet, regeling en/of verzekering. U heeft een laag inkomen.

Extra gegevens

De WLZ-indicatie als u WLZ-zorg krijgt.

Procedure

Uw inkomensconsulent bekijkt uw omstandigheden, waaronder uw financiële situatie. Uw inkomensconsulent vraagt een medisch advies op bij de GGD.

Aanvragen

Komt u in aanmerking voor deze vergoeding? Dan kunt u deze hier aanvragen.

U kunt in een situatie terechtkomen dat onverwacht andere kleding en/of schoenen moet kopen en u kunt dit niet van uw inkomen betalen. In sommige gevallen kan de gemeente u dan helpen.

Met vaste bedragen voor kledingstukken helpen we u als dat echt nodig is. Bij tweedehands artikelen hoeft u zelf minder bij te betalen.

Procedure

Uw inkomensconsulent bekijkt uw omstandigheden, waaronder uw financiële situatie. Uw inkomensconsulent vraagt zo nodig een medisch advies op.

Aanvragen

Komt u in aanmerking voor deze vergoeding? Dan kunt u deze hier aanvragen.

U kunt de kosten van het onderhoud en de reparaties aan uw hoortoestel (voor een deel) vergoed krijgen.

Voorwaarden
U moet een laag inkomen hebben en de kosten niet zelf kunnen betalen.

Extra gegevens
Een kopie van het onderhoudscontract of de bonnen van de reparaties.

Aanvragen

Komt u in aanmerking voor deze vergoeding? Dan kunt u deze hier aanvragen.

Als u langer dan vijf jaar een laag inkomen heeft en u kunt uw inkomen niet verhogen, dan komt u misschien in aanmerking voor de individuele inkomenstoeslag.

De individuele inkomenstoeslag bedraagt 50 euro. U kunt deze toeslag eens per twaalf maanden aanvragen. Het bedrag wordt rechtstreeks aan u overgemaakt. Voor de individuele inkomenstoeslag gelden een aantal voorwaarden.

Meer informatie zoals de voorwaarden en het aanvraagformulier vindt u op de pagina Individuele inkomenstoeslag.

Financiële steun voor studenten met een beperking die, vanwege hun beperking, niet in staat zijn om het minimumloon te verdienen.

Voorwaarden

Om een vergoeding te krijgen, gelden de volgende voorwaarden:

 • U bent minimaal 18 jaar oud
 • U heeft recht op studiefinanciering of een bijdrage uit Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS)
 • U heeft niet veel geld
 • U bent niet in staat om het minimumloon te verdienen

Extra gegevens

Stuur uw aanvraag naar het Jongerenloket en stuur ook mee:

 • Bewijs dat u studiefinanciering of WTOS heeft (beschikking van het DUO)
 • Kopie van uw onderwijsovereenkomst
 • Kopie van uw behandelplan

Stuur alleen kopieën mee met uw aanvraag! We sturen geen gegevens terug.

Procedure

Soms is het nodig om een advies indicatiestelling bij het UWV aan te vragen. Ook die hebben een behandeltermijn van acht weken. Als dat advies nodig is, dan krijgt u binnen 16 weken te horen of u in aanmerking komt. Het Jongerenloket handelt uw aanvraag af.

Aanvragen

Komt u in aanmerking voor deze vergoeding? Dan kunt u deze hier aanvragen.

Als u vluchteling of asielgerechtigde bent en in Rotterdam gaat wonen, dan kunt u geld lenen voor de extra kosten die u maakt voor het regelen van hun inschrijvingen en vergunningen van u en uw gezinsleden.

U kunt een lening krijgen voor:

 • de kosten die u maakt om uw echtgenoot/partner en kind(eren) in te schrijven bij de gemeente Rotterdam
 • de kosten die u maakt om de documenten voor inschrijving van uw echtgenoot/partner en kind(eren) in de gemeente Rotterdam te laten vertalen
 • de kosten die u betaalt om de verblijfsvergunning van uw gezinsleden te laten verlengen of te wijzigen (legeskosten)
 • de kosten van DNA-onderzoek, die u betaalt om de biologische afstamming van uw minderjarige kinderen te bewijzen

Extra gegevens

 • De rekeningen van de vertaalkosten
 • De rekeningen van de legeskosten
 • De rekening van de eigen bijdrage van het DNA onderzoek

Stuur alleen kopieën mee met uw aanvraag! We sturen geen gegevens terug.

Aanvragen

Komt u in aanmerking voor deze vergoeding? Dan kunt u deze hier aanvragen.

Als u afkomstig bent van de (voormalige) Nederlandse Antillen of Aruba kunt u in sommige gevallen een lening krijgen om terug te gaan. De lening is gelijk aan maximaal 13 weken uitkering. De gemeente betaalt uw vliegticket van de lening.

Het geld dat overblijft, kunt u gebruiken om van te leven.

Voorwaarden

U kunt een lening aanvragen:

 • als u ongeveer 1 jaar in Nederland woont, een uitkering heeft van Werk en Inkomen en er weinig kans is dat u in Nederland een betaalde baan vindt
  óf
 • als u een uitkering heeft en u door psychische problemen terug moet naar de Nederlandse Antillen of Aruba.

Aanvragen

Komt u in aanmerking voor deze vergoeding? Dan kunt u deze hier aanvragen.

Als u geld nodig heeft voor u eerste levensbehoeften kunt u een overbruggingsuitkering aanvragen (broodnood). Dat is een lening.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor een overbrugging als:

 • Als u op dit moment geen inkomen heeft en u moet een periode overbruggen voordat u een uitkering ontvangt
 • U in geldnood zit en u geen geld meer op uw rekening heeft en u ook geen geld kunt lenen.

Extra gegevens

 • Het ingevulde formulier 'aanvraag overbrugging’
 • Neem afschriften van de bank mee, waarop we kunnen zien dat u geen geld heeft.

Als uw inkomen onverwachts en buiten uw schuld met minstens 25% daalt, kunt u daardoor problemen hebben om rond te komen.

Als u geen spaargeld heeft en met uw inkomen deze problemen niet kan opvangen, kunt u hiervoor een aanvullende uitkering aanvragen. Dit heet een overbruggingsuitkering.
Als u een beroep moet doen op een WW-, WAO- of vergelijkbare uitkering, heeft u nooit recht op een overbrugging. U kunt voor maximaal negen maanden een overbruggingsuitkering ontvangen. U hoeft dit geld niet terug te betalen. De hoogte van de uitkering wordt binnen deze periode afgebouwd.

Extra gegevens

 • De papieren van uw loon of uitkering, waarmee u kunt laten zien dat uw inkomen met minstens 25% is gedaald.
 • De afschriften van de bank, waarop we kunnen zien dat u geen geld heeft.

Aanvragen

Komt u in aanmerking voor deze vergoeding? Dan kunt u deze hier aanvragen.

Soms hebben de nabestaanden (bijvoorbeeld de partner of een ander familielid) niet genoeg geld om de begrafenis of de crematie van de overledene te betalen.

De nabestaanden kunnen voor (een deel van) die kosten in hun eigen woonplaats bijzondere bijstand aanvragen.

Voorwaarden

Als u de partner of een ander familielid van de overledene bent, en:

 • U woont in Rotterdam, Hoogvliet, Pernis, Rozenburg of Hoek van Holland
 • Uw inkomen te laag is om de kosten zelf te kunnen betalen
 • U geen of maar heel weinig geld heeft
 • De kosten echt nodig zijn
 • U de kosten op geen enkele andere manier vergoed kan krijgen
 • U geen verzekering heeft kunnen afsluiten voor de kosten

Extra gegevens

 • De akte van overlijden.
 • Bankafschriften waarop wij kunnen zien wat uw inkomen is en hoeveel spaargeld u heeft
 • Bankafschriften van de overleden persoon waarop wij kunnen zien wat het inkomen van de persoon was en hoeveel spaargeld hij of zij had
 • Begrafenis- of crematieverzekeringsbewijzen of een ander bewijs waaruit blijkt voor hoeveel geld de overleden persoon verzekerd was

Stuur alleen kopieën mee met uw aanvraag! We sturen geen gegevens terug.

Versnelde procedure

Omdat de uitvaart doorgaans binnen vijf dagen moet plaatsvinden worden deze aanvragen met voorrang behandeld. Normale afhandelingstermijn is acht weken.

Meer informatie vindt u op de pagina begraven en cremeren.

Aanvragen

Komt u in aanmerking voor deze vergoeding? Dan kunt u deze hier aanvragen.

Als u tijdelijk in een inrichting moet wonen of gedetineerd bent, kunt u soms geld krijgen voor de kosten van huur en/of energie van uw woning.

De vergoeding kan uit het volgende bestaan:

Als u een poosje in een verpleeghuis, (psychiatrisch) ziekenhuis of afkickcentrum woont

 • de huur- en energiekosten

Als u maximaal 12 maanden in een Nederlandse gevangenis zit:

 • de huur van uw woning
 • de maandelijkse energiekosten worden niet vergoed
 • de kosten voor de aansluiting van gas en elektriciteit als die zijn afgesloten.

Voorwaarden

U kunt een vergoeding krijgen als u:

 • een poosje in een instelling woont, bijvoorbeeld een verpleeghuis, (psychiatrisch) ziekenhuis of afkickcentrum

U kunt een lening krijgen als u:

 • in een Nederlandse gevangenis zit

en

 • uw detentie periode duurt minimaal een maand en maximaal twaalf maanden
 • u heeft in de afgelopen vijf jaar geen bijzondere bijstand gekregen voor de huur van uw woning omdat u in detentie zat
 • u werkt voldoende mee met het opstellen van een nazorgtraject vanuit team Detentie en Re-integratie, of de uitvoering daarvan
 • u kunt terugkeren naar uw woning.

Extra gegevens

 • huurcontract en recente huurspecificatie
 • document met de ingangsdatum en de einddatum van uw verblijf

Als u tijdelijk in een instelling zit, ook:

 • adresgegevens van de instelling en naam/telefoonnummer contactpersoon
 • opgave van uw maandelijkse lasten voor energiekosten en water

Als u in de gevangenis zit ook:

 • adresgegevens van de penitentiaire inrichting en naam/telefoonnummer van uw casemanager

Procedure

Als u gedetineerd bent, kunt u voor het aanvragen van de kosten voor de huur terecht bij uw casemanager van de penitentiaire inrichting zodra u daar verblijft. Uw casemanager neemt contact op met het team Detentie en Re-integratie van de gemeente voor een advies.

Team Detentie en Re-integratie onderzoekt of u aan de voorwaarden voldoet en geeft een advies aan de gemeente. Bij een positief advies zorgt uw casemanager voor een aanvraagformulier.

Aanvragen

Komt u in aanmerking voor deze vergoeding? Dan kunt u deze hier aanvragen.

Als u niet heeft kunnen sparen of niets kunt lenen voor een verhuizing of inrichting van een nieuw huis, dan kan de gemeente u misschien helpen met een lening en/of vergoeding voor deze kosten.

Verhuizen en het inrichten van een nieuw huis brengen vaak hoge kosten met zich mee. Zonder spaargeld of mogelijkheden tot het lenen van geld is verhuizen niet makkelijk. Rotterdammers met een laag inkomen kunnen een aanvraag doen voor financiële ondersteuning door de gemeente.

Om welke kosten gaat het?

 • De kosten die u maakt voor de stoffering van uw huis. Het gaat hier bijvoorbeeld om verf, behang, vloerbedekking (zoals tapijt of laminaat) en klusspullen (spijkers, kwasten, lijm).
 • De kosten van aanschaf van de basisinrichting van uw woning, zoals een bed, kookgerei, raambekleding of lampen.
 • De kosten voor de verhuizing, zoals transportkosten, dubbele huur of waarborgsom.

Nieuw of gebruikt

Als u bijzondere bijstand krijgt voor spullen of kleding, dan kunt u kiezen voor nieuwe of gebruikte spullen. Nieuw kost vaak veel geld. En dat is zonde, omdat u dit bedrag aan de gemeente terug moet betalen. Daarnaast zijn er veel gebruikte spullen (vaak nog zo goed als nieuw) die online of bij
tweedehandswinkels voor weinig geld worden aangeboden. Dit kan u tot honderden euro’s schelen. Als de bijzondere bijstand een lening is die terugbetaald moet worden, dan heeft u een lagere schuld. En moet u minder terugbetalen. Kijk daarom bijvoorbeeld altijd eerst even in de winkels van Piekfijn voordat u een nieuw product aanschaft.

Prijslijst

Als de gemeente uw aanvraag voor bijzondere bijstand toekent, dan ontvangt u een lijst met bedragen zodat u na kunt gaan hoeveel geld u maximaal per artikel kunt uitgeven. U kunt de lijst ook hieronder downloaden.

Voorwaarden

U kunt een bijdrage aanvragen als:

 • u moet verhuizen om dringende sociale of medische redenen en
 • u geen geld heeft om de verhuizing te betalen

Extra gegevens

 • de brief van de gemeente of de verhuurder. In de brief staat dat u een andere woning heeft gekregen
 • de rekeningen van de verhuiskosten en inrichtingskosten

Krijgt u ook geld van een andere instantie? Neem dan ook de bewijsstukken mee waarop staat hoeveel geld u krijgt.
Stuur alleen kopieën mee met uw aanvraag! We sturen geen gegevens terug.

Procedure

Uw inkomensconsulent bekijkt uw omstandigheden, waaronder uw financiële situatie. Het hangt van uw situatie af, of u geld kunt lenen of niet.

Als uw aanvraag voor bijzondere bijstand wordt goedgekeurd, ontvangt u een formulier (Eigen Verklaring) waarop uw aankopen moet invullen.

Bijzondere bijstand

Het formulier moet binnen één maand nadat uw aanvraag is goedgekeurd teruggestuurd worden aan de gemeente Rotterdam. U bewaart de bonnetjes van uw aankopen één jaar, zodat uw inkomensconsulent deze ter controle kan opvragen.

Aanvragen

Komt u in aanmerking voor deze vergoeding? Dan kunt u deze hier aanvragen.

U kunt een verhuiskostenvergoeding (verhuisvergoeding) aanvragen, als:

 • u moet verhuizen naar een kleinere of aangepaste woning, en
 • u heeft onvoldoende (spaar) geld om dit zelf te betalen

Voor wie?

 • U bent ouder dan 55 jaar en u verhuist naar een kleiner huis of naar een verzorgingshuis
 • U bent gehandicapt en u verhuist naar een aangepaste woning

Extra gegevens

 • De brief van de gemeente of de verhuurder. In de brief staat dat u een andere woning heeft gekregen
 • De rekeningen van de verhuiskosten en inrichtingskosten
 • Als u ook nog geld van een andere instantie krijgt, moet u ook de bewijsstukken meenemen waarop staat hoeveel geld u krijgt

Stuur alleen kopieën mee met uw aanvraag! We sturen geen gegevens terug.

Procedure

Uw inkomensconsulent bekijkt uw omstandigheden, waaronder uw financiële situatie. Het hangt van uw situatie af, of u geld kunt lenen of niet.

Aanvragen

Komt u in aanmerking voor deze vergoeding? Dan kunt u deze hier aanvragen.

Als u dringend een nieuw meubel of apparaat nodig heeft kunt u soms geld lenen bij de gemeente Rotterdam. Bijvoorbeeld wanneer uw koelkast of wasmachine kapot is.

Heeft de gemeente uw aanvraag voor bijzondere bijstand toegekend? Dan ontvangt u een lijst met bedragen om na te gaan hoeveel u maximaal per artikel kunt uitgeven. U kunt de lijst ook hieronder downloaden.

Nieuw of gebruikt

Als u bijzondere bijstand krijgt, bepaalt u zelf of u nieuwe of tweedehands spullen aanschaft. Tweedehands is altijd goedkoper. Als de bijzondere bijstand een lening is dan moet u minder terugbetalen. Kijk daarom bijvoorbeeld altijd eerst even in de winkels van Piekfijn voordat u een nieuw product aanschaft.

Extra gegevens

Een prijsopgave van het product dat u vergoed wilt hebben. Koop nog niets voordat u toestemming heeft gekregen van de gemeente.

Stuur alleen kopieën mee met uw aanvraag! We sturen geen gegevens terug.

Procedure

Uw inkomensconsulent onderzoekt of u recht heeft op geld voor een nieuw meubel of apparaat.

Aanvragen

Komt u in aanmerking voor deze vergoeding? Dan kunt u deze hier aanvragen.

U moet door een ziekte of handicap uw huis extra verwarmen.

Bijvoorbeeld u kunt zich moeilijk bewegen door zware reumaklachten. Maar ook bij volledige immobiliteit waardoor u uw lichaamstemperatuur niet op peil kan houden.

Voorwaarden

 • uw inkomen is te laag om de kosten zelf te kunnen betalen
 • u heeft geen of maar heel weinig geld
 • de kosten zijn echt nodig
 • u kunt de kosten op geen enkele andere manier vergoed krijgen.

Extra gegevens

Als u ook nog geld van een andere instantie krijgt, moet u ook de bewijsstukken meenemen waarop staat hoeveel geld u krijgt

Stuur alleen kopieën mee met uw aanvraag! We sturen geen gegevens terug.

Procedure

Uw inkomensconsulent bekijkt uw omstandigheden, waaronder uw financiële situatie. Uw inkomensconsulent vraagt een medisch advies op.

Aanvragen

Komt u in aanmerking voor deze vergoeding? Dan kunt u deze hier aanvragen.

De woonkostentoeslag is een tijdelijke bijdrage in de woonkosten voor Rotterdammers die niet in aanmerking komen voor huurtoeslag.

Als het niet meer lukt om de huur of hypotheek van uw woning te betalen, en u niet in aanmerking komt voor huurtoeslag, dan kunt u woonkostentoeslag bij de gemeente Rotterdam aanvragen. Dit is een tijdelijke bijdrage die u de tijd geeft om naar een meer betaalbare woning te verhuizen. De woonkostentoeslag wordt onder voorwaarden verstrekt, afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden.

Voorwaarden

U kunt de woonkostentoeslag aanvragen als u een inkomen rond het sociaal minimum heeft en behoort tot een van de volgende doelgroepen:

 • u bent huurder met een huur boven de huurtoeslaggrens
 • u bent jonger dan 23 jaar met een huur onder de maximaal subsidiabele huurgrens voor jongeren onder de 23 jaar
 • u woont in uw eigen koopwoning en uw woonlasten bedragen minstens de basishuur voor de huurtoeslag

Extra gegevens

Bij een koopwoning:

 • de akte van de hypotheek
 • de aanslagen onroerende zaakbelasting en rioolrecht
 • de gegevens over erfpachtcanon
 • de aanslagen waterschapsomslag en afvalstoffenheffing
 • de rekening van de premie opstalverzekering
 • de rekening van de vereniging van eigenaren
 • de premies/subsidies die u krijgt omdat u een eigen huis heeft

Bij een huurwoning:

 • uw huurcontract
 • recente bewijzen van de huurbetaling
 • eventuele opgave woonkostentoeslag.

Stuur alleen kopieën mee met uw aanvraag! We sturen geen gegevens terug.

Procedure

Uw contactpersoon bij de gemeente Rotterdam onderzoekt of u recht heeft op woonkostentoeslag. Hij bekijkt uw omstandigheden, waaronder uw financiële situatie.

Aanvragen

Komt u in aanmerking voor deze vergoeding? Dan kunt u deze hier aanvragen.

Bijzondere bijstand voor de kosten voor kinderopvang kunt u aanvragen als u niet zonder de kinderopvang kunt door de situatie bij u thuis of om medische redenen.

Procedure

Uw inkomensconsulent onderzoekt uw omstandigheden, waaronder uw financiële situatie. Uw inkomensconsulent vraagt een sociaal of medisch advies aan. Nadat het medische advies is afgegeven aan de gemeente, wordt uw aanvraag verder afgehandeld.

Aanvragen

Komt u in aanmerking voor deze vergoeding? Dan kunt u deze hier aanvragen.

U kunt eenmalig een tegemoetkoming krijgen om tijdelijk de stijgende kosten van kinderopvang te verzachten, als:

 • u aan het werk gaat en
 • u ontvangt een bijstandsuitkering voor een ouder

Voorwaarden

Voor een eenmalige tegemoetkoming gelden de volgende voorwaarden:

 • uw uitkering wordt beëindigd omdat u aan het werk bent gegaan
 • het gaat om een contract van minimaal 6 maanden of u bent als ondernemer of ZZP-er aan de slag gegaan
 • u heeft de tegemoetkoming nog niet eerder gehad.

Extra gegevens

 • Contract met kinderopvanginstantie
 • Arbeidscontract of bewijs van zelfstandig ondernemerschap

Stuur alleen kopieën mee met uw aanvraag! We sturen geen gegevens terug.

Aanvragen

Komt u in aanmerking voor deze vergoeding? Dan kunt u deze hier aanvragen.

Aanvragen bijzondere bijstand

Komt u in aanmerking voor een van bovenstaande vergoedingen? Vraag dan bijzondere bijstand aan op deze pagina.