Bijzondere bijstand
Gepubliceerd op: 09-03-2017
Geprint op: 20-02-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/bijzondere-bijstand/
Spring naar het artikel

Bijzondere bijstand is een uitkering waarmee u extra en bijzondere kosten kunt betalen. U heeft recht op bijzondere bijstand als u voldoet aan de voorwaarden. Iedere aanvraag wordt apart beoordeeld door de gemeente.

Algemene voorwaarden bijzondere bijstand

 • u bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld
 • u woont en verblijft in Nederland. Bovendien moet u in de gemeente Rotterdam wonen om hier bijzondere bijstand aan te kunnen vragen
 • u heeft onvoldoende inkomen en spaargeld om de kosten zelf te betalen
 • u bent 18 jaar of ouder
 • uw kosten moeten aantoonbaar onvoorzien en nodig zijn
 • u heeft kosten door bijzondere of dringende omstandigheden
 • de vergoeding van de kosten kan niet op een andere manier

Hieronder vindt u een overzicht van veel voorkomende kosten waarvoor de gemeente bijzondere bijstand geeft of u geld kan lenen. U kunt bijzondere bijstand aanvragen via deze pagina.

Persoonlijke alarmering is bedoeld voor Rotterdammers die ondanks hun hoge leeftijd alleen wonen. En die alarm moeten kunnen slaan als hen iets overkomt.

U kunt de eenmalige aansluitkosten en de abonnementskosten vergoed krijgen.

Aanleveren naast het aanvraagformulier en bijbehorende documenten

Kopie van de rekening van de leverancier van uw alarmeringsapparatuur.

Aanvragen

Denkt u dat u in aanmerking komt voor deze vergoeding? Dan kunt u deze hier aanvragen.

Als u zwanger of net bevallen bent van uw eerste kind en niet heeft kunnen sparen voor de spullen die nodig zijn, kan de gemeente u geld lenen.

Alleen Rotterdammers met een laag inkomen kunnen voor deze kosten een aanvraag doen.

Nieuw of gebruikt

Wanneer uw aanvraag wordt toegekend, kunt u kiezen voor nieuwe of gebruikte
spullen. Er zijn veel gebruikte spullen die online of bij tweedehandswinkels voor weinig geld worden aangeboden.

Prijslijst

Hieronder vindt u een lijst met bedragen zodat u na kunt gaan hoeveel geld u maximaal per artikel kunt uitgeven.

Aanleveren naast het aanvraagformulier en bijbehorende documenten

Neemt u een bewijsstuk mee met de verwachte geboortedatum van het kind. Dit moet afkomstig zijn van uw verloskundige of gynaecoloog.

Aanvragen

Denkt u dat u in aanmerking komt voor deze vergoeding? Dan kunt u deze hier aanvragen.

Vergoeding voor de kosten van bewindvoering, curatele en mentorschap

Voorwaarden:

 • De rechter heeft u onder bewindvoering, curatele of mentorschap gesteld.
 • U hebt onvoldoende inkomen en spaargeld om de kosten hiervan te betalen

Aanleveren naast het aanvraagformulier en bijbehorende documenten:

 • Een kopie van de beschikking van de rechtbank.

Aanvragen:

Denkt u dat u in aanmerking komt voor deze vergoeding? Dan kunt u de vergoeding aanvragen via de pagina Bijzondere bijstand aanvragen.

Voor bewindvoerders

Bent u bewindvoerder en wijzigt de situatie van uw cliënt? Geef dit dan binnen twee weken aan ons door.

Het gaat om de volgende wijzigingen:

 • inkomen of vermogen
 • woon- en leefsituatie
 • grondslag voor het bewind / de fase waarin het traject zich bevindt
 • hoogte van het tarief (niet de indexering van het tarief doorgeven a.u.b.)

Download het wijzigingsformulier (pdf) om de wijzigingen per post door te geven. Op het formulier is aangegeven welke bewijsstukken u moet bijvoegen.

Voor welke situaties?

U kunt een aanvraag indienen als u:

 • reiskosten heeft voor het bezoeken van:
  - een familielid die in een noodsituatie zit
  - een gezinslid of een naast familielid die verpleegd of verzorgd wordt
  - een gezinslid of een naast familielid die langdurig in een ziekenhuis is opgenomen
  - uw uit huis geplaatste kinderen
  - een gezinslid in de gevangenis

 • Kinderen heeft die reiskosten maken om naar school te gaan
  - uw kind is nog (gedeeltelijk) leerplichtig en er is geen vergelijkbare school in de buurt waar uw kind naartoe kan

Bijzonder leerlingenvervoer

Volgt uw kind onderwijs op de SBO, SO of VSO en reist uw kind reist met het openbaar vervoer? Dan kunt u recht hebben op 'bijzonder leerlingenvervoer'. De kosten worden volledig vergoed.

Voorwaarden

Voor reiskosten gelden aanvullende regels, zoals:

 • u heeft (aantoonbaar) geen geld voor deze reiskosten
 • de reis is nodig en de reisafstand is meer dan twee zones
 • reizen met een afstand tot en met twee zones komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Aanleveren naast het aanvraagformulier en bijbehorende documenten

 • Een specificatie van uw kosten zoals treinkaartjes en een uitdraai van de reizen op uw OV chipkaart.
 • Informatie wat u van uw zorgverzekeraar of andere instantie krijgt vergoed.

Procedure

Uw inkomensconsulent bekijkt uw omstandigheden, waaronder uw financiële situatie. Uw inkomensconsulent kan zo nodig een medisch advies opvragen.

Aanvragen

Denkt u dat u in aanmerking komt voor deze vergoeding? Dan kunt u deze hier aanvragen.

Heeft u een borstprothese? Dan kunt u een vergoeding krijgen voor de extra kosten die u maakt voor speciale bh’s of een badpak.

Aanleveren naast het aanvraagformulier en bijbehorende documenten

Een kopie van de rekening.

Aanvragen

Denkt u dat u in aanmerking komt voor deze vergoeding? Dan kunt u deze hier aanvragen.

Als u ziek of gehandicapt bent, dan kunt u soms bijzondere bijstand krijgen voor de extra kosten die u maakt. Bijvoorbeeld voor de kosten van schoenen, kleding of beddengoed.

Aanleveren naast het aanvraagformulier en bijbehorende documenten

De WLZ-indicatie als u WLZ-zorg krijgt.

Procedure

Uw inkomensconsulent bekijkt uw omstandigheden, waaronder uw financiële situatie. Uw inkomensconsulent vraagt een medisch advies op bij de GGD.

Aanvragen

Denkt u dat u in aanmerking komt voor deze vergoeding? Dan kunt u deze hier aanvragen.

U kunt in een situatie terechtkomen dat u onverwacht andere kleding en/of schoenen moet kopen en u kunt dit niet van uw inkomen betalen. In sommige gevallen kan de gemeente u dan helpen.

Met vaste bedragen voor kledingstukken helpen we u als dat echt nodig is.

Procedure

Uw inkomensconsulent bekijkt uw omstandigheden, waaronder uw financiële situatie. Uw inkomensconsulent vraagt zo nodig een medisch advies op.

Aanvragen

Denkt u dat u in aanmerking komt voor deze vergoeding? Dan kunt u deze hier aanvragen.

U kunt de kosten van het onderhoud en de reparaties aan uw hoortoestel (voor een deel) vergoed krijgen.

Voorwaarden

U moet een laag inkomen hebben en de kosten niet zelf kunnen betalen.

Aanleveren naast het aanvraagformulier en bijbehorende documenten

Een kopie van het onderhoudscontract of de bonnen van de reparaties.

Aanvragen

Denkt u dat u in aanmerking komt voor deze vergoeding? Dan kunt u deze hier aanvragen.

Heeft u langer dan twaalf maanden een laag inkomen en kunt u uw inkomen niet verhogen? Dan komt u misschien in aanmerking voor de individuele inkomenstoeslag.

U kunt de individuele inkomenstoeslag eens per twaalf maanden aanvragen. Het bedrag wordt rechtstreeks aan u overgemaakt. Voor de individuele inkomenstoeslag gelden een aantal voorwaarden.

Meer informatie, de voorwaarden en het aanvraagformulier vindt u op de pagina Individuele inkomenstoeslag.

De individuele studietoeslag biedt financiële steun voor studenten met een beperking die, door hun beperking, niet het minimumloon kunnen verdienen.

Voorwaarden

Om een vergoeding te krijgen, gelden de volgende voorwaarden:

 • u bent minimaal 18 jaar oud
 • u heeft recht op studiefinanciering of een bijdrage uit Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS)
 • u heeft niet veel geld
 • u bent niet in staat om het minimumloon te verdienen

Aanleveren naast het aanvraagformulier en bijbehorende documenten

Stuur uw aanvraag naar het Jongerenloket en stuur ook mee:

 • bewijs dat u studiefinanciering of WTOS heeft (beschikking van de DUO)
 • kopie van uw onderwijsovereenkomst

Procedure

Soms is het nodig om een advies indicatiestelling bij het UWV aan te vragen. Ook die hebben een behandeltermijn van acht weken. Als dat advies nodig is, dan krijgt u binnen 16 weken te horen of u in aanmerking komt. Het Jongerenloket handelt uw aanvraag af.

Aanvragen

Denkt u dat u in aanmerking komt voor deze vergoeding? Dan kunt u deze hier aanvragen.

Bent u vluchteling of asielgerechtigde en gaat u in Rotterdam wonen? Dan kunt u geld lenen voor de extra kosten die u maakt voor het regelen van inschrijvingen en vergunningen van u en uw gezinsleden.

U kunt een lening krijgen voor:

 • de kosten die u maakt om uw echtgenoot/partner en kind(eren) in te schrijven bij de gemeente Rotterdam
 • de kosten die u maakt om de documenten voor inschrijving van uw echtgenoot/partner en kind(eren) bij gemeente Rotterdam te laten vertalen
 • de kosten die u betaalt om de verblijfsvergunning van uw gezinsleden te laten verlengen of te wijzigen (legeskosten)
 • de kosten van DNA-onderzoek, die u betaalt om de biologische afstamming van uw minderjarige kinderen te bewijzen

Aanleveren naast het aanvraagformulier en bijbehorende documenten

 • De rekeningen van de vertaalkosten
 • De rekeningen van de legeskosten
 • De rekening van de eigen bijdrage van het DNA onderzoek

Stuur alleen kopieën mee met uw aanvraag! We sturen geen gegevens terug.

Aanvragen

Denkt u dat u in aanmerking komt voor deze vergoeding? Dan kunt u deze hier aanvragen.

Als u geld nodig heeft voor u eerste levensbehoeften kunt u een overbruggingsuitkering aanvragen. Dit is een lening.

Als u in acute geldnood zit (broodnood) en u heeft geen geld om boodschappen te kopen dan kunt u een broodnoodvoorschot aanvragen. Dit is een lening.

Als uw inkomen onverwachts en buiten uw schuld met minstens 25 procent daalt, kunt u daardoor problemen hebben om rond te komen.

Heeft u geen spaargeld en kunt u met uw inkomen deze problemen niet opvangen? Dan kunt u hiervoor een aanvullende uitkering aanvragen. Dit heet een overbruggingsuitkering.
Als u een beroep moet doen op een WW-, WAO- of vergelijkbare uitkering, heeft u nooit recht op een overbrugging. U kunt voor maximaal negen maanden een overbruggingsuitkering ontvangen. U hoeft dit geld niet terug te betalen. De hoogte van de uitkering wordt binnen deze periode afgebouwd.

Aanleveren naast het aanvraagformulier en bijbehorende documenten

 • De papieren van uw loon of uitkering, waarmee u kunt laten zien dat uw inkomen met minstens 25 procent is gedaald.
 • De afschriften van de bank, waarop we kunnen zien dat u geen geld heeft.

Aanvragen

Denkt u dat u in aanmerking komt voor deze vergoeding? Dan kunt u deze hier aanvragen.

Als u juridische ondersteuning nodig heeft, krijgt u mogelijk bijzondere bijstand voor de eigen bijdragen en het griffierecht.

Het inhuren van een advocaat of mediator brengt kosten met zich mee. Als u naar de rechtbank moet, betaalt u ook griffierechten. De Raad voor Rechtsbijstand kan u voor deze kosten een subsidie geven als u een laag inkomen heeft. De Raad betaalt dan een deel van de kosten, maar u moet wel een eigen bijdrage betalen. Voor de eigen bijdrage voor de kosten van rechtsbijstand en griffierecht kunt u bijzondere bijstand aanvragen.

Let op:

Griffiekosten moeten binnen acht weken worden betaald nadat u de factuur heeft ontvangen. De gemeente heeft maximaal acht weken de tijd om een beslissing te nemen op uw aanvraag. Wacht het besluit van de gemeente niet af, maar betaal de griffierechten op tijd (of laat voor u betalen). Anders zal de rechtbank uw zaak niet in behandeling nemen.

Voorwaarden

 • u heeft een laag inkomen
 • u heeft weinig vermogen
 • u heeft eerst hulp gevraagd bij het Juridisch loket. Als u dit doet en wordt doorverwezen naar de Raad voor Rechtsbijstand krijgt u namelijk een extra korting op de eigen bijdrage voor de kosten van rechtsbijstand. Als u bijzondere bijstand aanvraagt, gaan wij er vanuit dat u deze korting krijgt
 • de Raad voor Rechtsbijstand heeft een deel van uw kosten voor het inschakelen van een advocaat of mediator vergoed.

Aanvragen

Denkt u dat u in aanmerking komt voor deze vergoeding? Dan kunt u deze hier aanvragen.

Het kan gebeuren dat uw partner of ander familielid overlijdt en u niet genoeg geld heeft om de begrafenis of crematie van de overledene te betalen. Dan kunt u als nabestaande voor een deel van die kosten bijzondere bijstand aanvragen.

Voorwaarden

U bent de partner of een ander familielid van de overledene, en

 • u woont in Rotterdam, Hoogvliet, Pernis, Rozenburg of Hoek van Holland
 • uw inkomen is te laag om de kosten zelf te kunnen betalen
 • u heeft geen of maar heel weinig geld
 • de kosten zijn echt nodig
 • u kunt de kosten op geen enkele andere manier vergoed krijgen
 • u heeft geen verzekering kunnen afsluiten voor de kosten

Aanleveren naast het aanvraagformulier en bijbehorende documenten

 • de akte van overlijden
 • bankafschriften waarop wij kunnen zien wat uw inkomen is en hoeveel spaargeld u heeft
 • bankafschriften van de overleden persoon waarop wij kunnen zien
  • wat het inkomen van de persoon was
  • hoeveel spaargeld hij of zij had
 • begrafenis- of crematieverzekeringsbewijzen of een ander bewijs waaruit blijkt voor hoeveel geld de overleden persoon verzekerd was

Stuur alleen kopieën mee met uw aanvraag! We sturen geen gegevens terug.

Versnelde procedure

Omdat de uitvaart doorgaans binnen vijf dagen moet plaatsvinden worden deze aanvragen met voorrang behandeld. Meer informatie vindt u op de pagina begraven en cremeren.

Aanvragen

Denkt u dat u in aanmerking komt voor deze vergoeding? Dan kunt u deze hier aanvragen.

Als u tijdelijk in een inrichting woont of gedetineerd bent, krijgt u soms een vergoeding voor de kosten van huur en/of energie van uw woning.

De vergoeding kan uit het volgende bestaan:

Als u een tijdje in een verpleeghuis, (psychiatrisch) ziekenhuis of afkickcentrum woont:

 • de huur- en energiekosten

Als u maximaal 12 maanden in een Nederlandse gevangenis zit:

 • de huur van uw woning
 • de kosten voor de aansluiting van gas en elektriciteit als die zijn afgesloten.

Let op:
Voor de energiekosten wordt geen bijzondere bijstand verstrekt. De huurtoeslag wordt in mindering gebracht op de bijzondere bijstand.

Voorwaarden

U kunt een vergoeding krijgen als u:

 • een tijdje in een instelling woont, bijvoorbeeld een verpleeghuis, (psychiatrisch) ziekenhuis of afkickcentrum

U kunt een lening krijgen als u:

 • in een Nederlandse Penitentiaire Inrichting zit en uw detentieperiode minimaal een maand en maximaal twaalf maanden duurt
 • u in de afgelopen vijf jaar (gerekend vanaf 01-06-2016) niet eerder bijzondere bijstand voor de huur van uw woning tijdens detentie kreeg
 • u kunt terugkeren naar uw woning.

Aanleveren naast het aanvraagformulier en bijbehorende documenten

 • kopie van een geldig identiteitsbewijs
 • huurcontract
 • betaalbewijs huidige huurbedrag
 • bewijsstuk van eventuele (huur)schulden
 • bankafschriften van de laatste drie maanden van al uw rekeningen
 • bewijsstuk van eventueel vermogen/bezittingen
 • loonspecificatie laatste drie maanden en/of laatste specificatie uitkering, pensioen of  alimentatie

Als u tijdelijk in een instelling zit, dan vragen wij ook:

 • adresgegevens van de instelling en naam/telefoonnummer contactpersoon
 • opgave van uw maandelijkse lasten voor energiekosten en water

Als u in de gevangenis zit, dan vragen wij ook:

 • adresgegevens van de penitentiaire inrichting en naam/telefoonnummer van uw casemanager
 • detentieverklaring

Aanvragen

Denkt u dat u in aanmerking komt voor deze vergoeding? Dan kunt u deze hier aanvragen.

Bent u gedetineerd? Dan geldt een andere aanvraagprocedure (zie hieronder).

Procedure bij detentie

Als u gedetineerd bent, kunt u voor het aanvragen van de kosten voor de huur terecht bij uw casemanager van de penitentiaire inrichting zodra u daar verblijft. Uw casemanager neemt contact op met het team Detentie en Re-integratie van de gemeente.

Team Detentie en Re-integratie onderzoekt of u aan de voorwaarden voldoet en geeft een advies. Bij een positief advies ontvangt uw casemanager een aanvraagformulier dat u samen invult.

Let op:
De aanvraag voor bijzondere bijstand voor de doorbetaling van de huur moet u binnen twee maanden na aanvangsdatum van verblijf in detentie aanvragen.

Heeft u niet kunnen sparen kunt u niets lenen voor een verhuizing of inrichting van een nieuw huis? Dan kan de gemeente u misschien helpen met een lening en/of vergoeding voor deze kosten.

Verhuizen en het inrichten van een nieuw huis brengen vaak hoge kosten met zich mee. Zonder spaargeld of mogelijkheden tot het lenen van geld is verhuizen niet makkelijk. Rotterdammers met een laag inkomen kunnen een aanvraag doen voor financiële ondersteuning door de gemeente.

Om welke kosten gaat het?

 • De kosten die u maakt voor de stoffering van uw huis. Het gaat hier bijvoorbeeld om verf, behang, vloerbedekking (zoals tapijt of laminaat) en klusspullen (spijkers, kwasten, lijm).
 • De kosten van aanschaf van de basisinrichting van uw woning, zoals een bed, kookgerei, raambekleding of lampen.
 • De kosten voor de verhuizing, zoals transportkosten, dubbele huur of waarborgsom.

Nieuw of gebruikt

Als u bijzondere bijstand krijgt voor spullen of kleding, dan kunt u kiezen voor nieuwe of gebruikte spullen. Nieuw kost vaak veel geld. En dat is zonde, omdat u dit bedrag aan de gemeente terug moet betalen. Daarnaast worden veel gebruikte spullen (vaak nog zo goed als nieuw) online of bij tweedehandswinkels voor weinig geld aangeboden. Dit kan u tot honderden euro’s schelen. Als de bijzondere bijstand een lening is die terugbetaald moet worden, dan heeft u een lagere schuld. En moet u minder terugbetalen. Kijk daarom bijvoorbeeld altijd eerst even in de winkels van Piekfijn voordat u een nieuw product aanschaft.

Prijslijst

Als de gemeente uw aanvraag voor bijzondere bijstand toekent, dan ontvangt u een lijst met bedragen. Zo kunt u nagaan hoeveel geld u maximaal per artikel kunt uitgeven. U kunt de lijst ook hieronder downloaden.

Voorwaarden

U kunt een bijdrage aanvragen als:

 • u moet verhuizen om dringende sociale of medische redenen en
 • u geen geld heeft om de verhuizing te betalen

Aanleveren naast het aanvraagformulier en bijbehorende documenten

 • de brief van de gemeente of de verhuurder. In de brief staat dat u een andere woning heeft gekregen
 • de rekeningen van de verhuiskosten en inrichtingskosten

Krijgt u ook geld van een andere instantie? Neem dan ook de bewijsstukken mee waarop staat hoeveel geld u krijgt.
Stuur alleen kopieën mee met uw aanvraag! We sturen geen gegevens terug.

Procedure

Uw inkomensconsulent bekijkt uw omstandigheden, waaronder uw financiële situatie. Het hangt van uw situatie af, of u geld kunt lenen of niet.

Als uw aanvraag voor bijzondere bijstand wordt goedgekeurd, ontvangt u een formulier (Eigen Verklaring) waarop uw aankopen moet invullen.

Eigen verklaring

Het formulier moet binnen één maand nadat uw aanvraag is goedgekeurd teruggestuurd worden aan de gemeente Rotterdam. U bewaart de bonnetjes van uw aankopen één jaar, zodat uw inkomensconsulent deze ter controle kan opvragen.

Aanvragen

Denkt u dat u in aanmerking komt voor deze vergoeding? Dan kunt u deze hier aanvragen.

U kunt een verhuiskostenvergoeding (verhuisvergoeding) aanvragen als:

 • u moet verhuizen naar een kleinere of aangepaste woning

en

 • u onvoldoende (spaar-)geld heeft om dit zelf te betalen.

Voor wie?

 • U bent ouder dan 55 jaar en u verhuist naar een kleiner huis of naar een verzorgingshuis
 • U bent gehandicapt en u verhuist naar een aangepaste woning

Aanleveren naast het aanvraagformulier en bijbehorende documenten

 • De brief van de gemeente of de verhuurder. In de brief staat dat u een andere woning heeft gekregen
 • De rekeningen van de verhuiskosten en inrichtingskosten
 • Krijgt u ook nog geld van een andere instantie? Dan moet u ook de bewijsstukken meenemen waarop staat hoeveel geld u krijgt

Stuur alleen kopieën mee met uw aanvraag! We sturen geen gegevens terug.

Procedure

Uw inkomensconsulent bekijkt uw omstandigheden, waaronder uw financiële situatie. Het hangt van uw situatie af of u een vergoeding kunt krijgen of niet.

Als uw aanvraag voor bijzondere bijstand wordt goedgekeurd, ontvangt u een formulier (Eigen Verklaring) waarop uw aankopen moet invullen.

Eigen verklaring

Het formulier moet binnen één maand nadat uw aanvraag is goedgekeurd teruggestuurd worden aan de gemeente Rotterdam. U bewaart de bonnetjes van uw aankopen één jaar, zodat uw inkomensconsulent deze ter controle kan opvragen.

Aanvragen

Denkt u dat u in aanmerking komt voor deze vergoeding? Dan kunt u deze hier aanvragen.

Als u dringend een nieuw meubel of apparaat nodig heeft kunt u soms geld lenen bij de gemeente Rotterdam. Bijvoorbeeld wanneer uw koelkast of wasmachine kapot is.

Heeft de gemeente uw aanvraag voor bijzondere bijstand toegekend? Dan ontvangt u een lijst met bedragen om na te gaan hoeveel u maximaal per artikel kunt uitgeven. U kunt de lijst ook hieronder downloaden.

Nieuw of gebruikt

Als u bijzondere bijstand krijgt, bepaalt u zelf of u nieuwe of tweedehands spullen aanschaft. Tweedehands is altijd goedkoper. Als de bijzondere bijstand een lening is dan moet u minder terugbetalen. Kijk daarom bijvoorbeeld altijd eerst even in de winkels van Piekfijn voordat u een nieuw product aanschaft.

Aanleveren naast het aanvraagformulier en bijbehorende documenten

Een prijsopgave van het product dat u vergoed wilt hebben. Koop nog niets voordat u toestemming heeft gekregen van de gemeente.

Stuur alleen kopieën mee met uw aanvraag! We sturen geen gegevens terug.

Procedure

Uw inkomensconsulent onderzoekt of u recht heeft op geld voor een nieuw meubel of apparaat. 

Als uw aanvraag voor bijzondere bijstand wordt goedgekeurd, ontvangt u een formulier (Eigen Verklaring) waarop uw aankopen moet invullen.

Eigen verklaring

Het formulier moet binnen één maand nadat uw aanvraag is goedgekeurd teruggestuurd worden aan de gemeente Rotterdam. U bewaart de bonnetjes van uw aankopen één jaar, zodat uw inkomensconsulent deze ter controle kan opvragen.

Aanvragen

Denkt u dat u in aanmerking komt voor deze vergoeding? Dan kunt u deze hier aanvragen.

Als u door ziekte of handicap uw huis extra moet verwarmen, kunt u misschien een vergoeding krijgen.

Bijvoorbeeld wanneer u reumaklachten heeft n u zich door de kou moeilijk kunt bewegen. Maar ook bij volledige immobiliteit waardoor u uw lichaamstemperatuur niet op peil kan houden.

Voorwaarden

 • uw inkomen is te laag om de kosten zelf te kunnen betalen
 • de kosten zijn echt nodig
 • u kunt de kosten op geen enkele andere manier vergoed krijgen.

Aanleveren naast het aanvraagformulier en bijbehorende documenten

Om Warmtetoeslag aan te vragen, moet u uw recente jaarafrekening of bewijsstukken aanleveren waaruit uw verbruik blijkt. Als u geld van een andere instantie krijgt, moet u ook de bewijsstukken meenemen waarop staat hoeveel geld u krijgt. Stuur alleen kopieën mee met uw aanvraag! We sturen geen gegevens terug.

Procedure

Uw inkomensconsulent bekijkt uw omstandigheden, waaronder uw financiële situatie. Uw inkomensconsulent vraagt een medisch advies op.

Aanvragen

Denkt u dat u in aanmerking komt voor deze vergoeding? Dan kunt u deze hier aanvragen.

De woonkostentoeslag is een tijdelijke bijdrage in de woonkosten voor Rotterdammers die niet in aanmerking komen voor huurtoeslag.

Lukt het niet meer om de huur of hypotheek van uw woning te betalen, en komt u niet in aanmerking voor huurtoeslag? Dan kunt u woonkostentoeslag bij de gemeente Rotterdam aanvragen. Dit is een tijdelijke bijdrage die u de tijd geeft om naar een meer betaalbare woning te verhuizen. De woonkostentoeslag wordt onder voorwaarden verstrekt, afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden.

Voorwaarden

U kunt de woonkostentoeslag aanvragen als u een inkomen rond het sociaal minimum heeft. U behoort tot een van de volgende doelgroepen:

 • u bent huurder met een huur boven de huurtoeslaggrens
 • u bent jonger dan 23 jaar met een huur onder de maximaal subsidiabele huurgrens voor jongeren onder de 23 jaar
 • u woont in uw eigen koopwoning en uw woonlasten bedragen minstens de basishuur voor de huurtoeslag

Aanleveren naast het aanvraagformulier en bijbehorende documenten

Bij een koopwoning:

 • de akte van de hypotheek
 • de aanslagen onroerende zaakbelasting en rioolrecht
 • de gegevens over erfpachtcanon
 • de aanslagen waterschapsomslag en afvalstoffenheffing
 • de rekening van de premie opstalverzekering
 • de rekening van de vereniging van eigenaren
 • een bewijsstuk van de premies/subsidies die u krijgt omdat u een eigen huis heeft

Bij een huurwoning:

 • uw huurcontract
 • recente bewijzen van de huurbetaling
 • eventuele opgave woonkostentoeslag.

Stuur alleen kopieën mee met uw aanvraag! We sturen geen gegevens terug.

Procedure

Uw contactpersoon bij de gemeente Rotterdam onderzoekt of u recht heeft op woonkostentoeslag. Hij bekijkt uw omstandigheden, waaronder uw financiële situatie.

Aanvragen

Denkt u dat u in aanmerking komt voor deze vergoeding? Dan kunt u deze hier aanvragen.

Bijzondere bijstand voor de kosten voor kinderopvang kunt u aanvragen als u niet zonder kinderopvang kunt door de situatie thuis of om medische redenen.

Procedure

Uw inkomensconsulent onderzoekt uw omstandigheden, waaronder uw financiële situatie. Uw inkomensconsulent vraagt een sociaal of medisch advies aan. Nadat het medische advies is afgegeven aan de gemeente, wordt uw aanvraag verder afgehandeld.

Aanvragen

Denkt u dat u in aanmerking komt voor deze vergoeding? Dan kunt u deze hier aanvragen.

U kunt eenmalig een tegemoetkoming kosten kinderopvang krijgen. Deze is om tijdelijk de stijgende kosten van kinderopvang te verzachten als u een bijstandsuitkering ontvangt en aan het werk gaat.

Voorwaarden

Voor een eenmalige tegemoetkoming gelden de volgende voorwaarden:

 • uw uitkering wordt beëindigd omdat u aan het werk bent gegaan
 • het gaat om een contract van minimaal 6 maanden of u bent als ondernemer of ZZP-er aan de slag gegaan
 • u heeft de tegemoetkoming nog niet eerder gehad.

Aanleveren naast het aanvraagformulier en bijbehorende documenten

 • Contract met kinderopvanginstantie
 • Arbeidscontract of bewijs van zelfstandig ondernemerschap

Stuur alleen kopieën mee met uw aanvraag! We sturen geen gegevens terug.

Aanvragen

Denkt u dat u in aanmerking komt voor deze vergoeding? Dan kunt u deze hier aanvragen.

Aanvragen bijzondere bijstand

Denkt u dat u in aanmerking komt voor een van bovenstaande vergoedingen? Vraag dan bijzondere bijstand aan op deze pagina.