Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 46 min

Wijkprogrammering

Wijkprogrammering Jeugd is een wijkgestuurde manier van werken die het wijknetwerk helpt bij het streven naar het gezond, veilig en kansrijk laten opgroeien van Rotterdamse kinderen en jongeren.

Wijknetwerkpartners stellen gezamenlijk een analyse van de wijk op. Dit doen zij met de cijfers uit de database van de 'Staat van de Jeugd' en volgens het 'Factorenmodel Jeugd'. Hiermee bepalen zij aan welke maatschappelijke resultaten in de wijk gewerkt gaat worden. En welke interventies, activiteiten en voorzieningen nodig zijn om dit te bereiken. Met Wijkprogrammering kunnen zij op maat en op een professionele en meer gestructureerde manier problemen in de wijk helpen voorkomen of verkleinen.

Wijknetwerkpartners

Vaste partners in elke wijk zijn:

  • Wijkteam
  • Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
  • Scholen
  • Politie
  • Welzijnsaanbieders.

Andere partners kunnen per wijk verschillen, zoals sport- en speeltuinverenigingen, cultuurregisseurs en bewonersverenigingen.

Staat van de Jeugd

De Staat van de Jeugd is een monitor die laat zien hoe het gaat met het kansrijk, veilig en gezond opgroeien van de Rotterdamse jeugd. Voor heel Rotterdam maar ook per wijk. De Staat van de Jeugd is de basis voor de wijkanalyse en voor het bepalen wat er in de wijk moet gebeuren om maatschappelijke problemen te voorkomen of te verkleinen. Zo zetten de gemeente en partners per wijk de initiatieven in die nodig zijn. Maatwerk dus.

Methodiek

De methodiek van wijkprogrammering draait om meten, (be)spreken en verbeteren. Dit is belangrijk om maatwerk te kunnen bieden. De inzet past bij wat er nodig is in de wijk of het gebied. Bijna veertig wijken voeren Wijkprogrammering uit op basis van deze methodiek. Het is een groeimodel waarbij steeds meer wijken aanhaken.

Als u geïnteresseerd bent in de handleiding wijkprogrammering kunt u deze via e-mail. Link opent een externe pagina opvragen.

Proces

Het proces van wijkprogrammering bestaat uit 6 stappen:

Hieronder vindt u de maatschappelijke resultaten per wijk (voor zover beschikbaar)

Voorbeelden van wijkprogrammering

Meer informatie

Heeft u nog vragen over de methodiek of het proces? Neem dan per e-mail contact op met impactindewijkMO@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina .

Subsidie aanvragen

Bent u aanbieder van preventieve aanpakken of interventies en wilt u meedoen met wijkprogrammering? Kijk dan op de pagina Subsidie Jeugdpreventie voor het aanvragen van een subsidie voor jeugdpreventie.

Biedt u welzijnsactiviteiten voor de jeugd die passen bij de wijkprogrammering, dan vindt u subsidiemogelijkheden via Couleur Locale.