Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 3 min

Wijkprogrammering

Wijkprogrammering Jeugd is een wijkgestuurde manier van werken die het wijknetwerk helpt bij het streven naar het gezond, veilig en kansrijk laten opgroeien van Rotterdamse kinderen en jongeren.

Wijknetwerkpartners stellen gezamenlijk een analyse van de wijk op. Dit doen zij met de cijfers uit de database van de 'Staat van de Jeugd' en volgens het 'Factorenmodel Jeugd'. Hiermee bepalen zij aan welke maatschappelijke resultaten in de wijk gewerkt wordt. En welke interventies, activiteiten en voorzieningen nodig zijn om dit te bereiken. Met Wijkprogrammering kunnen zij op maat en op een professionele en meer gestructureerde manier problemen in de wijk helpen voorkomen of verkleinen. Op dit moment is Wijkprogrammering Jeugd tijdelijk niet actief omdat er hard gewerkt wordt aan een doorontwikkeling. 

Doorontwikkeling

In de voorbije jaren hebben de gebiedsadviseurs Jeugd in samenwerking met de wijkpartners ervaring opgedaan in het werken middels de methodiek Wijkprogrammering. Momenteel breiden we deze methodiek uit van een werkwijze voor het Jeugdwelzijn, naar een werkwijze voor het werken binnen welzijn in de gehele breedte; voor alle leeftijden. Deze doorontwikkeling brengt snelle veranderingen met zich mee. Voor informatie over de laatste stand van zaken kunt u contact opnemen met de adviseurs in het betreffende gebied.

Methodiek

De methodiek van wijkprogrammering draait om meten, (be)spreken en verbeteren. Dit is belangrijk om maatwerk te kunnen bieden. De inzet past bij wat er nodig is in de wijk of het gebied. Bijna veertig wijken voeren Wijkprogrammering uit op basis van deze methodiek. Het is een groeimodel waarbij steeds meer wijken aanhaken.

Contactpersonen

Heeft u vragen over de ambities en beoogde maatschappelijke resultaten in het gebied? Of bent u benieuwd naar hoe u hierop kunt aansluiten met uw initiatief? Dan kunt u contact opnemen met de gebiedsadviseur van een bepaald gebied.

Meer informatie

Heeft u nog vragen over de methodiek of het proces? Neem dan per e-mail contact op met impactindewijkMO@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina .

Subsidie aanvragen

Bent u aanbieder van preventieve aanpakken of interventies en wilt u meedoen met wijkprogrammering? Kijk dan op de pagina Subsidie Jeugdpreventie voor het aanvragen van een subsidie voor jeugdpreventie.

Biedt u welzijnsactiviteiten voor de jeugd die passen bij de wijkprogrammering, dan vindt u subsidiemogelijkheden via Couleur Locale.