Spring naar het artikel

Op deze pagina vindt u alle informatie over prostitutie.

Sekswerkers
Bent u een sekswerker? En wilt u meer informatie over bijvoorbeeld gezondheid, hulpverlening, SOA-testen of zelfstandig werken? Bekijk dan de informatie hieronder.

Opheffing bordeelverbod

Sinds de opheffing van het bordeelverbod in 2000 is het mogelijk om op een legale manier een seksbedrijf te voeren. Personen met een geldige verblijfstitel om in Nederland te mogen werken, mogen dat doen voor of bij Rotterdamse seksbedrijven met een vergunning.

Leeftijd prostituees

Vanaf 1 januari 2016 mogen alleen personen vanaf 21 jaar voor of bij een seksbedrijf werken. Er geldt een overgangsregeling voor personen die al vóór 1 januari 2016 als prostituee werkten. Het seksbedrijf waarvoor of waarbij u werkt, moet dit kunnen aantonen in de bedrijfsadministratie.

De leeftijdseis is als verbodsbepaling voor exploitanten opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Een overtreding van dit artikel kan gevolgen hebben voor de vergunning van de exploitant (schorsen of intrekken vergunning). Voor sekswerkers zelf is er geen straf opgenomen in de APV.

Rechten en plichten sekswerker

Sekswerkers hebben rechten en plichten. Meer informatie over arbeidsverhoudingen en uw rechten als sekswerker, vindt u in het infoblad Rechten en plichten als sekswerker.

Gezondheid en hulpverlening

Als prostituee kunt u bij meerdere organisaties terecht met vragen over het werk, veiligheid, gezondheid, financiën en uitstapprogramma's. Meer informatie over deze onderwerpen, instanties en programma's kunt u lezen in het infoblad Gezondheid en hulpverlening.

Vertrouwenspersoon

In Rotterdam is een vertrouwenspersoon voor sekswerkers aangesteld. De vertrouwenspersoon is een aanvulling op de al bestaande contactmomenten met sekswerkers over zorg en hulpverlening. De vertrouwenspersoon draagt bij aan de versterking van de positie van de werkers. Zij is een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle sekswerkers in Rotterdam, waar u anoniem terecht kunt. De vertrouwenspersoon kan misstanden in de seksbranche signaleren, werkt in het veld en kent de seksbranche goed. De vertrouwenspersoon is zichtbaar en toegankelijk.

Vormen van prostitutie in Rotterdam

 • Seksbedrijven met vergunning: in gemeente Rotterdam zijn verschillende soorten seksbedrijven met een vergunning: clubs, privé huizen, massagesalons, escortbureaus en seksbioscopen. Op de pagina over exploitanten en vergunningen vindt u meer informatie over het vergunningstelsel.
 • Thuiswerk: in Rotterdam is het toegestaan om op kleine schaal thuis te werken, maar alleen als dit niet bedrijfsmatig is. De thuiswerker moet op dit huisadres staan ingeschreven bij de basisregistratie personen (BRP). Het is niet toegestaan om met meerdere personen te werken. Daarnaast mag u niet adverteren. Voor niet bedrijfsmatige thuisprostitutie geldt geen vergunningplicht. Bij de informatie voor exploitanten en over vergunningen vindt u meer informatie over de voorwaarden voor bedrijfsmatig werken.
 • Escortbedrijven: zelfstandige escorts hebben in Rotterdam een vergunning nodig. Met deze vergunning mogen zij bedrijfsmatig opereren en ook adverteren. Wilt u meer informatie over de aanvraag van een escortvergunning? Dat kan via de pagina Vergunning seksinrichting of escortbedrijf.
 • Raam- en straatprostitutie: raam- en straatprostitutie zijn verboden in Rotterdam.

Exploitanten en vergunningen
Bent u een exploitant van een seksbedrijf ? En wilt u meer informatie over uw vergunning? Of wilt u een vergunning aanvragen? Bekijk dan de informatie hieronder.

Uitleg vergunningstelsel

In de nota Prostitutie en Seksbranche Rotterdam 2015 wordt het vergunningstelsel voor seksbedrijven uitgelegd. Ook leest u hier aan welke criteria vergunningaanvragen worden getoetst:

Vergunningen voor de seksbranche Rotterdam

De gemeente Rotterdam kent vier verschillende vergunningen voor seksbedrijven. Welke op u van toepassing is, hangt af van het soort activiteiten in uw bedrijf:

 1. Bedrijfsmatig gelegenheid geven tot prostitutie;
 2. Bedrijfsmatig gelegenheid geven tot prostitutie in de vorm van bemiddeling tussen klant en sekswerker (escortbedrijven);
 3. Bedrijfsmatig gelegenheid geven tot het verrichten van seksuele handelingen tegen betaling (bijvoorbeeld peepshows, sekstheater);
 4. Bedrijfsmatig aanbieden van vertoningen van erotisch-pornografische aard tegen betaling (bijvoorbeeld sekswinkels met videocabines of seksbioscopen).

Wanneer vergunning nodig?

U heeft een vergunning nodig als u uw activiteit bedrijfsmatig aanbiedt. De volgende criteria bepalen onder meer of er sprake is van een bedrijf. De lijst is niet uitputtend.

 • Er wordt geadverteerd
 • Er werken meerdere personen
 • Op het adres van het bedrijf staan geen bewoners ingeschreven
 • Organisatie en omvang van het aanbod
 • Een zakelijke uitstraling en herkenbaarheid als seksbedrijf

Leeftijdsverhoging prostituees

Vanaf 1 januari 2016 mag u alleen prostituees voor of bij u laten werken als deze ouder zijn dan 21 jaar. Overtreding van deze regel kan consequenties hebben voor uw vergunning (bijvoorbeeld schorsen of intrekken). Voor personen die al vóór 1 januari 2016 als prostituee werkzaam waren, geldt een overgangsregeling. U moet dit wel aan kunnen tonen in uw bedrijfsadministratie.

Bedrijfsplan

Als uw bedrijf prostitutie aanbiedt (vergunningactiviteit 1 of 2) dan bent u bij het aanvragen van een vergunning verplicht een bedrijfsplan aan te leveren. In een bedrijfsplan geeft u onder andere aan welke maatregelen er worden genomen voor hygiëne, gezondheid, zelfbeschikkingsrecht en het voorkomen van strafbare feiten.

De regels voor het bedrijfsplan zijn vastgelegd in artikel 3.15 van de APV:

Hieronder vindt u voorbeelden van een bedrijfsplan:

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact op met directie Veiligheid, Horeca Vergunningen, telefoonnummer (010) 267 2500. Of stuur een e-mail naar horecavergunningen@rotterdam.nl

Meer informatie over brancheverenigingen voor eigenaren, kunt u vinden in het infoblad Brancheverenigingen voor Seksbedrijven.

Zie ook

Hoofdstuk 3: Regulering prostitutie en seksbranche van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Rotterdam 2012

Misstanden in de seksbranche
Verschillende branches, waaronder de seksbranche, zijn kwetsbaar voor misstanden zoals mensenhandel, uitbuiting en slechte arbeidsomstandigheden. Wilt u meer informatie over het herkennen van signalen van misstanden? Of wilt u misstanden melden? Bekijk dan de informatie hieronder.

Als iemand tegen zijn of haar zin in de seksindustrie werkt, spreekt men van uitbuiting. Gedwongen prostitutie komt voor onder vrouwen, mannen, transgenders en een deel van de slachtoffers is minderjarig.

Slachtoffers komen zowel uit Nederland als uit het buitenland. Sommige komen bewust voor de seksindustrie naar Nederland en komen er dan achter dat de situatie veel slechter is dan zij hadden gehoopt. Andere slachtoffers komen voor ander werk naar Nederland maar worden na aankomst gedwongen om in de seksindustrie te werken. Bij Nederlandse slachtoffers is er vaak sprake van chantage en misleiding. Iemand chanteert hen bijvoorbeeld met compromitterend film- of fotomateriaal. Of ze worden verliefd op een persoon die van hen wil profiteren.

Veel slachtoffers zijn te bang om hulp te vragen. Buitenlandse slachtoffers weten daarnaast vaak niet dat de Nederlandse politie betrouwbaar is. Ook komt het voor dat slachtoffers uit zulke slechte omstandigheden komen dat zij de situatie niet eens als uitbuiting ervaren Er zijn ook slachtoffers die (nog) niet inzien dat de persoon die zich als hun partner voordoet, verkeerde bedoelingen heeft. Om mensenhandel en uitbuiting op te sporen hebben slachtoffers uw hulp nodig.

Herkennen van misstanden/uitbuiting

Een sekswerker:

 • heeft zichtbare verwondingen
 • weet niet waar haar/zijn paspoort is
 • wordt 24/7 door iemand 'begeleid' en/of draagt inkomsten af
 • lijkt bang te zijn voor de man/vrouw die hem/haar 'begeleidt'
 • maakt lange werkdagen en werkt door bij ziekte of zwangerschap
 • mag geen klanten weigeren
 • wisselt vaak van locatie
 • oogt onzeker, lijkt niet goed te weten waar hij/zij is of kan niet goed uitleggen hoe hij/zij hier terecht is gekomen
 • verblijft in een klein appartement met meerdere (jonge) sekswerkers, soms in combinatie met personen die de boel 'in de gaten houden'.

Let op: deze lijst met signalen is niet volledig. Wanneer u twee of meer signalen waarneemt is het belangrijk dat u dit meldt. Raadpleeg bij twijfel ook de op deze site genoemde instanties. Dit kan ook anoniem.

Waar kunt u verdachte situaties melden?

 • Politie
  Alarmnummer 112: Voor directe hulp en ondersteuning
  0900 8844: In overige gevallen
 • Humanitas Prostitutie Maatschappelijk Werk: (010) 221 17 15
 • Anoniem melden
  Via Meld Misdaad Anoniem: 0800 7000.

Vertrouwenspersoon seksbranche

De vertrouwenspersoon is een laagdrempelig en anoniem aanspreekpunt voor alle sekswerkers in Rotterdam. Deze vertrouwenspersoon is een aanvulling op de al bestaande zorg en hulpverlening en draagt bij aan de versterking van de positie van de sekswerkers. Zij kan misstanden in de seksbranche signaleren, werkt in het veld en kent branche goed. Voor meer informatie en contactgegevens bezoek de pagina van de Rotterdamse vertrouwenspersoon.

Voor arbeidsuitbuiting

Voor meldingen over arbeidsuitbuiting kunt u terecht bij Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 0800-5151

Samenwerking

Via het Platform Mensenhandel Rotterdam werkt de gemeente met partners samen om problemen (zoals mensenhandel) in de prostitutiebranche te voorkomen en tegen te gaan.

Zorgtafel

Daarnaast nemen de gemeente, zorgpartners en politie deel aan de Zorgtafel. Aan de zorgtafel worden individuele zorgcasussen besproken. Hierdoor kan snel en effectief hulpverlening aan de slachtoffers van mensenhandel worden georganiseerd.