Kinderopvang en bijstand
Gepubliceerd op: 12-06-2018
Geprint op: 07-10-2022
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/kinderopvang-en-bijstand/
Ga naar de hoofdinhoud

Gaat u werken of een traject volgen, maar is de opvang van uw kind(eren) een probleem? Een medewerker kinderopvang kijkt samen met u welke opvang mogelijk en nodig is voor uw kind(eren).

De gemeente wil dat u zo snel mogelijk weer aan de slag gaat. U heeft kinderopvang nodig maar er is niemand in uw eigen kring die u kan helpen. Dan helpt de gemeente. Samen met een coach van team kinderopvang kijkt u welke soorten opvang er zijn en welke opvang u nodig heeft. De coach kijkt of uw kind een plaats kan krijgen en helpt bij de aanvraag voor de opvang.

U schrijft uw kind(eren) in via de website van de kinderopvangorganisatie. Van de gemeente krijgt u te horen welke kinderopvang dat is. Als u een partner heeft, gaat u samen naar dit gesprek. Neem allebei uw DigiD-inlogcode en identiteitsbewijs mee. Bij de opvanginstelling ondertekent u het plaatsingscontract. Hier vraagt u ook de financiële vergoeding aan die u van de gemeente kunt krijgen.

De instelling maakt afspraken met u over het wennen van uw kind(eren) aan de opvang. Ze sturen uw aanvraag voor de financiële vergoeding door naar de gemeente. Soms doen ze samen met u de aanvraag kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst. Dan is de betaling van de kinderopvang geregeld zodra u start met uw re-integratie of werk.

Kunt u om dringende redenen niet komen op uw afspraak met de gemeente, de werkconsulent kinderopvang of de opvanginstelling? Laat dit 24 uur voor het afgesproken tijdstip weten aan de contactpersoon van de gemeente. Als u een afspraak niet nakomt, kan uw uitkering lager worden of stoppen.

Ouders met kinderopvang moeten ook zelf bijdragen in de kosten. Dit heet de eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage hangt af van het aantal kinderen, het aantal uren en de uurprijs van de opvang. De opvanginstelling berekent tijdens het inschrijvingsgesprek precies hoe hoog de eigen bijdrage is.

De financiële vergoeding van de gemeente stopt, maar u ontvangt nog de vergoeding van de Belastingdienst. Geef de verandering wel door aan de Belastingdienst. Gaat u volledig aan het werk (dus u ontvangt geen uitkering meer) of wordt u ondernemer? Dan kunt u eenmalig een vergoeding van 300 euro krijgen om de stijgende kosten van kinderopvang op te vangen. Neem voor de vergoeding contact op met uw contactpersoon van de gemeente.

Bijzondere bijstand voor de kosten voor kinderopvang kunt u aanvragen als u niet zonder kinderopvang kunt door de situatie thuis of om medische redenen.

Er zijn twee soorten tegemoetkomingen voor de kosten van kinderopvang via de bijzondere bijstand: een periodieke of een éénmalige tegemoetkoming. Kijk voor meer informatie op de pagina Bijzondere bijstand.

Meer informatie

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op.