Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 4 min

Volmacht aanvragen

Op 15 maart 2023 zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en waterschappen. Kunt u niet zelf naar het stembureau gaan? Dan kunt u een andere kiezer voor u laten stemmen. Dit heet iemand machtigen. De andere kiezer brengt dan namens u een volmachtstem uit.

Hoe werkt een volmacht

Met een volmacht geeft u toestemming aan een persoon om voor u te gaan stemmen. Die persoon noemen we: gemachtigde.
Om de gemachtigde voor u te laten stemmen, gelden wel een paar regels:

 • De gemachtigde staat in Nederland geregistreerd als kiezer.
 • De gemachtigde woont in Nederland.
 • De gemachtigde neemt per verkiezing niet meer dan 2 volmachten aan.
 • De gemachtigde brengt de volmachtstem samen met zijn eigen stem uit.

Volmacht aanvragen

1. U vult de achterkant van de stempas in

Begin maart ontvangt u uw stempas. U kunt dan iemand anders machtigen door de achterkant van de stempas in te vullen.
Let daarbij goed op het volgende:

 • De achterkant moet volledig zijn ingevuld: uw handtekening, die van de gemachtigde en het adres van de gemachtigde.
 • De gemachtigde moet uw stempas en een kopie van uw identiteitsbewijs meenemen. Dit mag ook een duidelijke foto op een smartphone zijn.
 • De gemachtigde moet zelf ook stemmen in Rotterdam en is 18 jaar of ouder.

2. U vraagt online een schriftelijke volmacht aan

Lukt het u niet om de achterkant van uw stempas in te vullen? Bijvoorbeeld omdat u in het buitenland bent.
Tot en met 10 maart 2023 kunt u online een volmacht aanvragen.
Ook hiermee kunt u een andere kiezer machtigen voor u te stemmen.

Let op:

 • Voor uw stem voor de Provinciale Staten moet de gemachtigde in Zuid-Holland wonen.
 • Voor uw stem voor (de) Waterschappen moet de gemachtigde in hetzelfde waterschap wonen.
  Rotterdam kent 3 waterschappen: Hoogheemraadschap van Delfland, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en waterschap Hollandse Delta.

Stap 1

De gemachtigde moet een verklaring ondertekenen dat hij of zij voor u gaat stemmen. Deze verklaring moet digitaal toegevoegd worden wanneer u de schriftelijke volmacht gaat aanvragen.

 • Download het formulier 'Verzoek volmacht'.
 • Vul het in, print het uit, onderteken en sla het digitaal op.

Stap 2

Log in met DigiD via de knop 'Machtiging aanvragen'.

 • De gemachtigde hoeft alleen de schriftelijke volmacht in te leveren op het stembureau (kopie van identiteitsbewijs is dan niet meer nodig).
 • De persoon die voor u stemt moet zelf ook voor deze verkiezing stemmen en minimaal 18 jaar zijn.
 • Let op! Na het toekennen van de schriftelijke volmacht wordt de stempas ongeldig verklaard. Met de stempas kan niet meer worden gestemd.
 • Let op! U kunt maar 1 keer een schriftelijke volmacht aanvragen. Als u zich bedenkt, of als de gemachtigde de schriftelijke volmacht kwijtraakt, is het niet mogelijk een vervangend exemplaar te ontvangen. U kunt zelf ook geen vervangende stempas meer aanvragen.

Contact

Heeft u nog vragen, dan beantwoorden wij ze graag.
Bel 14010 of mail naar verkiezingen@rotterdam.nl.

Veelgestelde vragen

Geldige identiteitsdocumenten zijn:

 • een Nederlands of EU paspoort
 • een Nederlandse identiteitskaart
 • een Nederlands of EU rijbewijs

Uw identiteitsbewijs mag maximaal vijf jaar verlopen zijn op de dag van de verkiezing, dus moet geldig zijn tot 16 maart 2018.

U kunt de stem van uw volmachtgever alleen uitbrengen als deze zijn handtekening heeft gezet op de achterkant van diens stempas. Is dit niet het geval, dan zijn er twee mogelijkheden:

 1. U neemt de machtiging (als dit kan) weer mee naar huis en de volmachtgever zet alsnog zijn handtekening. Ook kan de volmachtgever besluiten om alsnog zelf te gaan stemmen.
 2. U brengt alleen uw eigen stem uit met als gevolg dat de volmachtstem niet meer door u kan worden gedaan. Een volmachtstem moet altijd tegelijkertijd met de stem van de gemachtigde uitgebracht worden.

Ja, dat mag. Een kopie van het identiteitsbewijs of een duidelijke foto van het identiteitsbewijs op de smartphone bij de machtiging mag ook.

Het identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn op de dag van de verkiezing en moet dus geldig zijn tot 16 maart 2018.

De schriftelijke volmacht kan niet worden vervangen. Er kan helaas niet namens de volmachtgever gestemd worden.

U mag namens 2 anderen per verkiezing gemachtigd worden.

De volmacht kan worden ingetrokken tot het moment dat de gemachtigde de stem heeft uitgebracht. De volmachtgever moet de stempas terugvragen aan de gemachtigde en kan met deze pas zelf alsnog stemmen.

Let op: een schriftelijke volmacht kan niet meer worden ingetrokken.

U kunt dan stemmen voor de leden van Provinciale Staten van Zuid-Holland en voor de leden van het algemeen bestuur van het waterschap. Meer informatie vindt u op de pagina Verkiezingen en de website van de kiesraad.