Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 1 min

Vergunning aanvragen wijzigen gebruik woonruimte

U hebt een vergunning nodig als u een woning helemaal of gedeeltelijk wilt gebruiken voor bijvoorbeeld bedrijfsruimte of kantoorruimte.

Particulieren vragen de vergunning aan via de knop 'Vergunning aanvragen - particulier'. U hebt hiervoor DigiD nodig.

Bedrijven vragen de vergunning aan via 'Vergunning aanvragen - bedrijf'. Hiervoor is eHerkkening nodig. Heeft uw bedrijf meerdere vestigingen, dan moet elke vestiging inloggen met een eigen eHerkenning account.

Vergunning aanvragen - Particulier. Link opent een externe paginaVergunning aanvragen - Bedrijf. Link opent een externe pagina

Omgevingsvergunning aanvragen

U moet ook een omgevingsvergunning aanvragen, bijvoorbeeld:

  • als u een doorbraak maakt in een bestaand dragend deel of in woningscheidende delen van het gebouw
  • als u een verandering aanbrengt in de gevels van het gebouw

Kosten

In 2024 kost een woningonttrekking € 555.

Meesturen

  • eigendomsbewijs
  • plattegrondtekening oude en nieuwe situatie met maatvoering

Hoelang duurt het

De aanvraag duurt maximaal 8 weken.

Voorwaarden

Bureau Overige Vergunningen (Bouw en Woningtoezicht) behandelt uw aanvraag als deze compleet wordt ingediend. Als de aanvraag niet volledig is, ontvangt u een verzoek om aanvulling.

Verlening van de vergunning is gebaseerd op de 'Verordening toegang woningmarkt en samenstelling woningvoorraad 2022. Link opent een externe pagina'.

Contact

Hebt u nog vragen? Bijvoorbeeld over hoe ver het is met uw aanvraag.
Of wilt u overleggen voordat u een aanvraag indient?