Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 2 min

Vaststelling subsidie Cultuurplan 2021-2024 aanvragen

Instellingen die zijn opgenomen in het Cultuurplan 2021-2024 en andere structureel gesubsidieerde instellingen dienen hier hun aanvraag voor vaststelling (verantwoording) van de jaarlijkse subsidie in. De deadline voor het indienen van de jaarstukken over het verslagjaar 2023 is zondag 31 maart 2024.

Dien de aanvraag van de vaststelling van uw jaarlijkse subsidie online in via de knop ‘Vaststelling subsidie aanvragen’. U logt in met eHerkenning. Ga naar het dossier met het subsidienummer dat u bij het indienen van de stukken voor het planjaar 2023 heeft gekregen (22.xx.xxxxx). Dit nummer staat ook op de verleningsbeschikking voor het subsidiejaar 2023.

Vaststelling subsidie aanvragen. Link opent een externe pagina

Meer informatie

Voor u de aanvraag indient is het belangrijk dat u deze pagina goed doorneemt. Zo leest u onder het kopje 'Meesturen' welke documenten nodig zijn om een aanvraag compleet in te dienen.

In uw aanvraag tot vaststelling van uw subsidie (verantwoording) geeft u op wat u heeft gedaan en welke kosten u daarvoor heeft gemaakt.
De gemeente controleert of u aan de voorwaarden heeft voldaan en stelt de subsidie vast. Daarna krijgt u een vaststellingsbeschikking.

De brief met informatie over het indienen van het jaarverslag 2023 is naar alle in het Cultuurplan opgenomen instellingen en andere structureel gesubsidieerde instellingen verstuurd. In die brief vindt u alle inrichtingseisen voor de jaarstukken 2023 en een toelichting op de formulieren.

Meesturen

Voor het indienen van de stukken voor het verslagjaar 2023 maakt u gebruikt van een aantal verplichte formats:

  1. formulier prestatierasters en kengetallen
  2. formulier publieksbereik en bezoekersinformatie
  3. formulier balansgegevens
  4. formulier verkorte exploitatierekening
  5. checklist governance
  6. formulier BKV-gelden (indien van toepassing)

Daarnaast stuurt u mee:

  • financiële subsidieverantwoording (jaarrekening)
  • inhoudelijke subsidieverantwoording (jaarverslag)
  • assurancerapport over de afrekenbare prestaties en/of
  • beoordelings- of controleverklaring aangaande de financiële subsidieverantwoording (indien van toepassing)

De andere structureel gesubsidieerde instellingen sturen de informatie op die in de eerdergenoemde brief is opgenomen.

Hoelang duurt het?

Binnen 20 weken na indiening van de aanvraag tot vaststelling van de jaarlijkse subsidie neemt de Gemeente een besluit.
Zo lang de subsidieaanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn opgeschort.

Voor wie is het

Instellingen die subsidie ontvangen in het kader van het Cultuurplan 2021-2024 en andere structureel gesubsidieerde instellingen.

Voorwaarden

Bekijk de voorwaarden in:

Contactinformatie

Hebt u vragen? Vul uw gegevens in en we nemen contact met u op.