Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 8 min

Utrechtsestraat

Vanuit het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid investeren gemeente, partners en het Rijk in mensen, woningen en woonomgeving. Mensen die in Rotterdam-Zuid wonen en groter willen wonen, moeten op Zuid kunnen blijven.

Om dat voor elkaar te krijgen moeten er betere en grotere woningen in Rotterdam-Zuid komen. En wil de gemeente het woongenot verbeteren voor de huidige bewoners door goede woningen aan te bieden in een aantrekkelijke buurt die schoon, veilig en mooi is.

Daarnaast ontdekken steeds meer mensen 'van buiten' Zuid. Ook voor hen komen er woningen. Mensen met een laag, midden en hoog inkomen. Gezinnen en alleenstaanden. Studenten en senioren. Daarom gaat de gemeente op een aantal plekken fors investeren.

Utrechtsestraat en omgeving

Een deel van de Utrechtsestraat en een deel van het Stichtseplein in Hillesluis zijn van die plekken. Als bewoners carrière maken of als zij kinderen krijgen, besluiten zij vaak om de wijk te verlaten. Terwijl zij juist graag in de wijk willen blijven. Een manier om bewoners in de wijk te behouden is door twee woningen samen te voegen, zodat er een grote woning ontstaat. Ook kan de woning dan met subsidie duurzamer gemaakt worden, zodat er minder energie verbruikt wordt.

Samen met de bewoners

Eind 2021/begin 2022 heeft de gemeente met bewoners en eigenaren gesproken over de mogelijkheid om woningen samen te voegen en/of duurzamer te maken. Daarnaast is gesproken over onder andere de veiligheid in de buurt en de overlast die bewoners ervaren.

Nu worden deze wensen verder onderzocht, verzoeken in kaart gebracht en de haalbaarheid onderzocht. Zodra er meer bekend is, leest u dat op deze pagina.

Funderingsonderzoek

Om te bepalen of de woningen samengevoegd kunnen worden, moest eerst de fundering onderzocht worden. Daarom heeft de gemeente een inspectie laten doen naar de staat van de fundering van het appartement aan de Utrechtsestraat 11A. Dit appartement is in eigendom van de gemeente. Uit het onderzoek zijn geen gebreken aan de fundering naar voren gekomen.

Wet voorkeursrecht gemeenten

Om de Utrechtsestraat en omgeving op te kunnen knappen, wil de gemeente de woningen die te koop worden aangeboden als eerste kunnen kopen. Daarom heeft de gemeenteraad op 5 juli 2022 besloten om de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) op de woningen met de volgende adressen te laten gelden:

  • Utrechtsestraat 1 tot en met 17
  • Stichtseplein 6 tot en met 15
  • Overijsselsestraat 5

Dit betekent dat als deze eigenaren hun woning willen verkopen, zij deze eerst aan de gemeente te koop moeten aanbieden.

Op 7 juli 2022 hebben eigenaar-bewoners, huurders en verhuurders een brief van de gemeente ontvangen. Hierin worden het besluit van de gemeenteraad en de plannen voor de Utrechtsestraat en omgeving uitgelegd.

Algemene vragen en antwoorden

Vragen en antwoorden voor eigenaren

Meer informatie

Heeft u vragen over het samenvoegen of vergroten van deze woningen? Neem dan contact op met het projectteam door een e-mail te sturen naar utrechtsestraatSO@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina.