Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 8 min

Uittreksel aanvragen voor burgers

U vraagt een uittreksel uit de Basisregistratie personen (BRP) aan bij de gemeente waar u woont.

U vraagt uw uittreksel aan via de knop 'Uittreksel aanvragen'. U logt in met uw DigiD en betaalt met iDeal. Kunt u niet met iDeal betalen? Vraag het uittreksel dan per post aan.

Aanvragen per post

U kunt een uittreksel ook per post aanvragen.
Onder 'Meesturen' staat hoe u de aanvraag per post doet.

Soorten uittreksels

Er zijn verschillende uittreksels BRP. Op elk soort uittreksel staan verschillende gegevens. Welke soorten uittreksels er zijn, leest u bij 'Wat staat er op het uittreksel'. 

Uittreksel voor het buitenland

Vraagt u het uittreksel aan voor een buitenlandse instantie? Dan moet het uittreksel misschien gelegaliseerd worden. Vraag dit na bij de ambassade of het consulaat van het land waarvoor u het uittreksel nodig heeft.

Bij legalisatie moet er een handtekening van een gemeenteambtenaar en een gemeentestempel op het uittreksel staan. Op een internationaal uittreksel staan standaard een handtekening en een gemeentestempel.

Lees meer over Legalisatie  en Apostille op de website Nederlandwereldwijd.

Uittreksel voor niet-ingezetenen

Woont u in het buitenland? Of korter dan 4 maanden in Nederland? Dan kunt u alleen een uittreksel Registratie Niet-ingezetenen (RNI) aanvragen.

Ga voor informatie en aanvragen naar de webpagina 'Uittreksel registratie niet-ingezetenen'.

Meer informatie

 • Een uittreksel BRP wordt ook wel genoemd: een uittreksel GBA, uittreksel bevolkingsregister of uittreksel persoonsregister.
 • Hoe lang het uittreksel geldig is hangt af van het doel waarvoor het nodig is. In de praktijk stellen veel organisaties de eis dat een uittreksel niet ouder mag zijn dan 3 maanden. Vraag het na bij de instantie die om het uittreksel gevraagd heeft.
 • U kunt bij de gemeente geen uittreksel uit de BRP aanvragen van iemand die is overleden. Onder 'Veelgestelde vragen' staat wat u kunt doen.
 • Er is verschil tussen een uittreksel BRP en uittreksel burgerlijke stand:

  Een uittreksel BRP is een formulier met daarop uw gekozen gegevens uit de BRP. U vraagt een uittreksel aan in de gemeente waar u op het moment van aanvraag staat ingeschreven.

  Een uittreksel burgerlijke stand is een korte versie van een akte uit de burgerlijke stand, bijvoorbeeld een geboorteakte, een huwelijksakte of een overlijdensakte.

Wat staat er op het uittreksel

Uittreksel Informatie op het uittreksel Hoe vraag je het aan?
BRP
 • naam
 • adres
 • geboortedatum
 • geboorteplaats
 • online
 • per post

Bewijs van in leven zijn
Gebruik in Nederland

 • naam
 • adres
 • geboortedatum
 • geboorteplaats
 • toevoeging dat iemand in leven is
 • online
 • post
Attestatie de Vita*
 
Op 1 formulier 2 talen: Nederlands en Frans
 • naam
 • adres
 • geboortedatum
 • geboorteplaats
 • geslacht
 • Toevoeging dat iemand in leven is
 • persoonlijk aan de balie. U krijgt het document direct mee.

* Dit is een Bewijs van in leven zijn voor gebruik in buitenland.

U kunt niemand machtigen om een Attestatie de vita aan te vragen. U moet zelf naar de balie komen.

Het is ook mogelijk om een meertalig vertaalformulier van een attestatie de vita aan te vragen.

Internationaal uittreksel
Keuze uit 2 soorten:
 1. Nederlands, Frans, Duits, Engels
 2. Nederlands, Spaans, Italiaans, Turks
 • naam
 • adres
 • geboortedatum en geboorteplaats
 • burgerlijke staat
 • nationaliteit
 • naam van uw ouder(s)
 • online
 • post

Voor de start van een echtscheidingsprocedure*

 

 • naam
 • geboortedatum en geboorteplaats
 • geslacht
 • burgerlijke staat
 • adres (ook per wanneer ingeschreven)
 • datum vestiging in Nederland
 • datum vestiging in Rotterdam
 • vorige gemeente of land van inschrijving
 • nationaliteit(en)
 • online
 • post
* Voor een uittreksel met uw echtscheidingsgegevens vraagt u een uittreksel Eerdere huwelijken of geregistreerde partnerschappen aan.
Burgerlijke staat
 • naam
 • adres
 • geboortedatum
 • geboorteplaats
 • geboorteland
 • burgerlijke staat
 • online
 • post
Datum opneming adres
 • naam
 • adres (ook per wanneer ingeschreven)
 • geboortedatum
 • geboorteplaats
 • geboorteland
 • online
 • post
Historische adressen vanaf 01-10-1994
 • naam
 • adres (ook per wanneer ingeschreven)
 • geboortedatum
 • geboorteplaats
 • vorige adressen (tot en met het adres waar u op 1 oktober 1994 woonde)
 • online
 • post
Historische adressen inclusief adressen voor 01-10-1994
 • naam
 • adres (ook per wanneer ingeschreven)
 • geboortedatum
 • geboorteplaats
 • vorige adressen
 • online
 • post
Nationaliteit
 • naam
 • adres
 • geboortedatum
 • geboorteplaats
 • geboorteland
 • nationaliteit(en)
 • online
 • post

 

Namen ouder(s)
 • naam
 • adres (ook per wanneer ingeschreven)
 • geboortedatum
 • geboorteplaats
 • naam van uw ouder(s)
 • post
 • online
Burgerservicenummer (BSN)
 • BSN
 • naam
 • adres
 • geboortedatum
 • geboorteplaats
 • online
 • post
Internationaal uittreksel minderjarige met oudergegevens (reizen minderjarige zonder gezaghouder)
 • naam
 • adres
 • geboortedatum
 • geboorteplaats
 • naam van uw ouder(s)
 • gegevens gezag
 • post
Gezinssamenstelling**
 • naam
 • adres
 • geboortedatum
 • geboorteplaats
 • gezinsleden die op dit adres wonen
 • post

** Gezinsleden zijn uw eigen kinderen, uw geregistreerde partner of uw echtgenoot of echtgenote. Van ieder gezinslid ouder dan 16 jaar is een machtiging nodig.

Aantal bewoners
 • adres
 • aantal personen dat nu staat ingeschrevenen
 • aantal bewoners adres in onderzoek
 • post
Eerdere huwelijken of geregistreerde partnerschappen
 • naam
 • woongemeente
 • geboortedatum
 • geboorteplaats
 • burgerlijke staat
 • nationaliteit
 • gegevens eerdere huwelijk(en) of geregistreerd partnerschap(pen)
 • online***
 • post
*** Kies in het scherm 'Keuze uittreksel' mijn uittreksel staat er niet tussen. Vink de juiste gegevens aan.

Kosten

Let op

U betaalt voor het behandelen van uw aanvraag.
Niet voor het document zelf.
Als u het uittreksel toch niet nodig heeft, krijgt u de kosten niet terug.

Soort aanvraag   2023
Online   € 8,20
Per post   € 10,60 + portokosten
Attestatie de vita (buitenland)   € 15,70*

*Kunt u de brief van het pensioenfonds laten zien waarin gevraagd wordt om het uittreksel?
Dan krijgt u de Attestatie gratis.

Uittreksel historische adressen (voor 01-10-1994)

  € 17**
**Informatieverstrekking uit de BRP + informatieverstrekking vanaf persoonskaart

Meesturen

Online

Voor een online aanvraag heeft u DigiD en iDEAL nodig.

Per post

Bij een aanvraag per post stuurt u de volgende documenten mee:

 1.  een kopie van uw identiteitsbewijs
 2. het aanvraagformulier Uittreksel Basisregistratie personen

Stuur uw aanvraag naar:

Gemeente Rotterdam
Team Burgerlijke Stand
Postbus 70013
3000 KR Rotterdam

U krijgt het uittreksel thuisgestuurd. De rekening krijgt u apart.

Machtiging

Gebruik het machtigingsformulier als u voor iemand anders een uittreksel aanvraagt. De machtiging mag maximaal 6 maanden oud zijn.

Voor uw kinderen jonger dan 16 jaar heeft u geen machtiging nodig.
Hierop is één uitzondering: woont uw minderjarige kind op een ander adres, dan is bij geheimhouding van persoonsgegevens een machtiging van de verzorger nodig die op hetzelfde adres woont.

Als u de aanvraag niet online of per post kunt doen, bel dan de gemeente via het telefoonnummer 14 010.

Hoe lang duurt het

Uw uittreksel wordt binnen 5 werkdagen per post verstuurd.

Voor wie is het

 • iedereen die in de BRP van Rotterdam staat ingeschreven
 • ouders of voogden voor minderjarigen tot 16 jaar wonend op hetzelfde adres
 • een curator voor de onder curatele gestelde

Contactinformatie

Heeft u vragen? Bel dan 14 010.

Veelgestelde vragen

Geldige identiteitsbewijzen:

 • Nederlands paspoort
 • Nederlandse identiteitskaart
 • Nederlands rijbewijs
 • identiteitskaart of paspoort uit een EER-land
 • Nederlands vreemdelingen document

Meer informatie vindt u op de pagina 'Basisregistratie personen' onder het kopje 'Dit kunt u doen als uw BRP-gegevens niet kloppen of aangevuld moeten worden'.

In de BRP wordt bij nieuwe inschrijvingen alleen de Nederlandse nationaliteit opgenomen. U heeft de tweede nationaliteit wel, maar de gemeente Rotterdam registreert de tweede nationaliteit niet.

U heeft op korte termijn een bezichtiging van een huis. U wordt gevraagd een uittreksel met historische adresgegevens te laten zien.

Er zijn veel verhuurders die een overzicht van MijnOverheid accepteren. Dit is gratis. Op MijnOverheid staan dezelfde gegevens als in de Basisregistratie Personen (BRP). Vraag bij de verhuurder na of dit overzicht voldoende is.

Is dit niet voldoende voor de verhuurder? Bel dan 14010.

Voor het bewijs van uitschrijving vraagt u een 'Uittreksel RNI' aan bij een RNI-loket. Vraagt u het bewijs aan bij het RNI-loket van de gemeente Rotterdam, dan gaat u naar de pagina 'Uittreksel registratie niet-ingezetenen'.

U kunt bij alle RNI-loketten in Nederland een bewijs van uitschrijving aanvragen. Zie de lijst 'loketten registratie niet-ingezetenen'.

 • De persoon is meer dan 2 jaar geleden overleden: U vraagt een uittreksel aan bij het Centrum voor Familiegeschiedenis.
   
 • De persoon is minder dan 2 jaar geleden overleden: Alleen een notaris mag voor een nalatenschapsonderzoek een uittreksel opvragen. Neemt u contact op met een notaris.

De gemeente geeft alleen gegevens als u hiervoor schriftelijke toestemming heeft van de persoon van wie u gegevens wilt.

Stichting Fiom

Bent u op zoek naar uw (biologische) familie, dan kunt u terecht bij stichting Fiom.

Fiom zoekt naar familieleden tot en met de 2e graad. Dit zijn:

 • ouders en grootouders
 • kinderen en kleinkinderen
 • broers en zussen
 • halfbroers en halfzussen

Ook zoekt Fiom voor geadopteerden die op zoek zijn naar hun biologische familie.

Centrum voor familiegeschiedenis

U kunt ook uittreksels opvragen van personen die na 1938 zijn overleden bij het Centrum voor familiegeschiedenis. Deze personen moeten woonachtig zijn geweest in Nederland.

 • Heeft u de Nederlandse nationaliteit? Dan maakt u een afspraak. Een ambtenaar van de burgerlijke stand maakt aan de balie een Attestatie de Vita. U krijgt het document direct mee.
 • Heeft u niet de Nederlandse nationaliteit? Dan vraagt u het document aan in het land waar u vandaan komt.

Misschien heeft u een internationaal uittreksel Basisregistratie personen van de minderjarige met oudergegevens nodig. Of een internationale geboorteakte.

Kijk op de pagina 'Toestemming voor vakantie' van het Centrum Internationale Kinderontvoering.
Op deze pagina staat het toestemmingsformulier.
Volg het stappenplan op deze website. Zo ziet u welke aanvullende documenten u nodig heeft.

Informatie over reizen met minderjarige kinderen naar het buitenland vindt u ook op de pagina's:

Voor meer informatie over kinderontvoering neemt u contact op met het Centrum Internationale Kinderontvoering via info@kinderontvoering.org of via telefoonnummer 088 800 90 00.

Bel 14 010.
Als uw aanvraag nog niet is behandeld, dan kan de aanvraag geannuleerd worden. De medewerker van 14 010 vertelt u hoe.
Als het uittreksel al is gemaakt, moet u een nieuw uittreksel aanvragen.