Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 2 min

Subsidie vogelopvang (jaarlijks) aanvragen

De gemeente moedigt initiatieven op gebied van natuur en milieu(onderwijs) aan. Deze subsidie is voor geselecteerde instellingen. Deze instellingen vragen subsidie aan voor activiteiten gericht op natuur en milieu(onderwijs) met een duurzaam karakter. Een jaarlijkse subsidie vraagt u elk jaar aan.

U vraagt de subsidie aan via de knop 'Aanvragen subsidie'. U logt in met eHerkenning. Uw aanvraag voor volgend jaar dient u vóór 1 juni in.

Aanvragen subsidie. Link opent een externe pagina

Voor wie is het

Vogelklas Karel Schot

Meesturen

Bij uw aanvraag levert u de volgende stukken in:

  • begroting en dekkingsplan
  • beschrijving van de geplande activiteiten
  • statuten, bestuursreglement of huishoudelijk reglement
  • een opgave van leden van bestuur (staat ook in uittreksel van de Kamer van Koophandel)
  • Voor subsidieverleningen vanaf € 50.000 moet u bij de subsidieverantwoording ook een accountantsproduct indienen. De kosten voor deze accountantscontrole betaalt u zelf. Behalve als in de subsidieregeling of in uw subsidiebesluit staat dat dit met het subsidiegeld betaald kan worden.

Beschikbaar bedrag

Het beschikbare bedrag wordt elk jaar door de gemeenteraad vastgesteld.

Voorwaarden

Na uw aanvraag krijgt u een besluit waarin staat of u subsidie krijgt en hoe hoog die subsidie is. Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u bezwaar maken.

Uw vrijwilligers moeten een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) hebben. Deze mag bij de eerste werkzaamheden niet ouder zijn dan 3 maanden.
De verklaring is tot 5 jaar na afgifte geldig.
Deze voorwaarde geldt niet voor vrijwilligers die eenmalig activiteiten doen.

Bekijk de voorwaarden in de Algemene Wet Bestuursrecht. Link opent een externe pagina en de Subsidieverordening. Link opent een externe pagina.

Hoelang duurt het

  • Nadat u online subsidie hebt aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.
  • Binnen 8 weken wordt een besluit genomen. Deze termijn kan één keer worden verlengd met 12 weken. Zo lang de subsidie aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld.
  • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden. Hierin staat of u nog een verantwoording. Link opent een externe pagina (vaststelling) moet inleveren.

Contact

Hebt u vragen? Vul uw gegevens in en u wordt teruggebeld.

Let op: zonder e-mailadres krijgt u geen ontvangstbevestiging.