Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 2 min

Subsidie natuur- en milieueducatie (jaarlijks) aanvragen

De gemeente moedigt initiatieven aan op het gebied van natuur- en milieueducatie.

Uw aanvraag voor volgend jaar dient u uiterlijk 1 oktober in. Via de knop 'Aanvragen subsidie' leest u hoe u de aanvraag doet.

Aanvragen subsidie

Meer informatie

Deze subsidie is voor eenmalige en jaarlijkse aanvragen en heeft als doel:

  • het aanmoedigen van natuur- en milieueducatie activiteiten
  • het versterken van natuur- en milieueducatie activiteiten
  • activiteiten voor de hele stad maar kunnen ook gericht zijn op een gebied
  • activiteiten georganiseerd door bewoners, organisaties en bedrijven  

Jaarlijkse subsidie moet elk jaar aangevraagd worden.
Een bewoner of organisatie dient maximaal 1 aanvraag per jaar in.

Hoogte subsidie

Elk jaar stelt de gemeenteraad het beschikbare bedrag voor de subsidie vast.

Voor subsidieverleningen vanaf € 50.000,- moet u bij de subsidieverantwoording ook een accountantsproduct indienen.
De kosten voor deze accountantscontrole moet u zelf betalen, behalve als in de
subsidieregeling of in uw subsidiebesluit staat dat dit met het subsidiegeld betaald kan worden.

Hoelang duurt het

  • Nadat u online subsidie hebt aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.
  • Binnen 8 weken wordt een besluit genomen. Deze termijn kan één keer worden verlengd met 12 weken. Zo lang de subsidie aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld.
  • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden. Hierin staat of u nog een verantwoording. Link opent een externe pagina (vaststelling) moet inleveren.

Voorwaarden

Op uw aanvraag krijgt u een besluit waarin staat of u subsidie krijgt en hoe hoog die subsidie is. Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u bezwaar maken.

Uw vrijwilligers moeten een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) hebben.
Deze mag bij de eerste werkzaamheden niet ouder zijn dan 3 maanden.
De verklaring is tot 5 jaar na afgifte geldig.
De VOG is niet verplicht voor vrijwilligers die eenmalige activiteiten doen.

De aanvragen worden beoordeeld op basis van:

Bekijk ook:

Contact

Hebt u vragen? Vul uw gegevens in en u wordt teruggebeld.

Let op: als u geen e-mailadres invult, krijgt u geen ontvangstbevestiging.