Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 9 min

Subsidie klimaatadaptatie tot € 1.500 aanvragen

U kunt Rotterdam beter voorbereiden op extreem weer. Bijvoorbeeld door het aanleggen van extra groen, het opvangen van regenwater en het afkoppelen van uw dak of perceel. Hiervoor kunt u tot en met 30 juni 2023 subsidie aanvragen bij de gemeente.

U kunt tot uiterlijk 8 weken na uitvoering van de activiteiten een aanvraag doen. U vraagt de subsidie online aan via de knop 'Aanvragen subsidie'. U logt in met DigiD (voor burgers) of eHerkenning (voor bedrijven). Met eHerkenning heeft u niveau 2 nodig en een machtiging ‘Ondernemersloket EH 2’.

Aanvragen subsidie. Link opent een externe pagina

Waar kunt u de subsidie voor aanvragen?

De subsidie is voor:

 • meer groen (waaronder de mogelijkheid tot extra subsidie voor inheemse beplanting)
 • waterberging
 • afgekoppeld oppervlak (oppervlak van uw gebouw of perceel dat niet langer op het vuilwaterriool loost)

De toename geldt ten opzichte van de huidige situatie van het gehele perceel. Denk daarbij aan:

 • tegels/bestrating/asfalt vervangen door planten (levend groen)
 • de aanleg van ‘groene daken’ met planten, ‘blauwe daken’ met waterberging of een combinatie van beide (‘groenblauwe daken’)
 • boven- en ondergrondse voorzieningen die water vasthouden of benutten, zoals regenwatervijvers, greppels, wadi’s, infiltratiekratten en hergebruiksystemen voor regenwater
 • voorzieningen waarbij het oppervlak niet langer op het vuilwaterriool loost, zoals het afkoppelen van de regenpijp van het dak

Kijk voor meer informatie op de pagina 'Subsidie Klimaatadaptatie'. Hier leest u ook hoe u een subsidie van meer dan € 1.500 kunt aanvragen.

Inheemse beplanting

De inheemse (vaste) planten, kruiden, heesters, struiken en bomen waar deze regeling voor geldt, staan benoemd in de 'plantenlijst'. Zie daarvoor het formulier onder het kopje 'Meesturen met de aanvraag'.

Hoogte subsidie

 • € 500 per toegevoegde kubieke meter waterberging
 • € 5 per toegevoegde vierkante meter afgekoppeld oppervlak
 • € 10 per toegevoegde vierkante meter gerealiseerd groenoppervlak
 • Mogelijke extra subsidie voor inheemse beplanting:
  • € 1 per inheemse plant of kruid
  • € 2 per inheemse heester of struik
  • € 10 per inheemse boom

Voor wie is het

Bewoners, VVE’s, bedrijven en organisaties die gehuisvest zijn binnen Rotterdam.
De subsidie is bedoeld voor private eigenaren en huurders van gebouwen, complexen, percelen en functionele eenheden.

Huurders

Huurders moeten nagaan of ze voor geplande activiteiten en voorzieningen toestemming nodig hebben van hun huiseigenaar of pandeigenaar. Overheidsorganisaties kunnen geen gebruikmaken van de subsidieregeling.

Meesturen met de aanvraag

Bij de subsidieaanvraag stuurt u de volgende documenten mee:

 • Bewijs van eigendom of een schriftelijke goedkeuring van de eigenaar van het gebouw, perceel of functionele eenheid.
 • Een projectplan met daarbij een beschrijving van welke onderdelen en kosten behoren bij de activiteiten (bijvoorbeeld een gespecificeerde factuur).
 • Een specificatie van te realiseren waterberging in kubieke meter, het af te koppelen oppervlak in vierkante meter of het extra groenoppervlak in vierkante meter.
 • Plattegrond oude en nieuwe situatie (hele perceel).
 • Als u subsidie aanvraagt voor beplanting: de 'plantenlijst'.
 • Als u subsidie aanvraagt voor waterberging (ook bij groen dak): 
  een specificatie waaruit blijkt wat de inhoud is van de waterberging.
 • Fotomateriaal van de huidige situatie en eindsituatie waaruit duidelijk blijkt welke prestatie is geleverd.
  Als u de prestatie via ondergrondse of ingebouwde voorzieningen heeft gerealiseerd, dan moet u ook fotomateriaal van de aanleg aanleveren.
 • Het volledig ingevulde 'Specificatieformulier subsidieregeling klimaatadaptatie aanvraag tot € 1.500'.
 • Een ingevulde 'plantenlijst' (indien noodzakelijk).

Voorwaarden

 • Het toegevoegde oppervlak aan groen bedraagt ten minste 20 vierkante meter. Dit hoeft niet alleen uit inheemse planten te bestaan.
 • De toegevoegde waterberging bedraagt ten minste 1 kubieke meter (= 1.000 liter).
 • Het toegevoegde afgekoppelde oppervlak bedraagt ten minste 20 vierkante meter.

Let op: er wordt geen subsidie verstrekt voor het toevoegen van een inheemse boom die een stamomtrek heeft van minder dan 6 centimeter op 1 meter hoogte van de grond. 

Groen dak

Als u een groen oppervlak op het dak wilt aanleggen, moet u ook zorgen voor een waterberging van minimaal 30 liter per m2. Zo ontstaat een goede combinatie van groen en het vasthouden en vertragen van de regenwaterafvoer.

Waterberging

De te realiseren waterberging moet gevuld kunnen worden met regenwater dat op het pand of perceel valt. Per kubieke meter waterberging moet daarvoor minimaal 15m2 aan verhard oppervlak aangesloten worden.

Waterafvoer

Het is ook belangrijk dat de waterberging een afvoervoorziening heeft. Daardoor kan de berging worden geleegd. Deze is daarna weer beschikbaar voor een volgende regenbui.

Afkoppelen

Het regenwater van het afgekoppeld oppervlak wordt vertraagd afgevoerd. Dit kan gerealiseerd worden door het tijdelijk vasthouden of infiltreren van het regenwater in de bodem.
Afgekoppeld oppervlak dat direct naar het oppervlaktewater wordt geleid, telt zodoende niet mee.

Geen tijdelijke voorzieningen

Het ontwerp, de aanleg en instandhouding van de voorzieningen moet deugdelijk en zorgvuldig worden uitgevoerd. Daarnaast moeten de voorzieningen ten minste 5 jaar in stand worden gehouden.

Geen subsidie

Geen subsidie voor het toevoegen van groenoppervlak, waterberging of afgekoppeld oppervlak aan nieuwbouwprojecten of braakliggende terreinen.

De volledige voorwaarden leest u ook in de Subsidieregeling klimaatadaptatie. Link opent een externe pagina.

Hoelang duurt het

Als u een subsidieaanvraag doet dan laat de gemeente u binnen 8 weken weten of u hiervoor in aanmerking komt. Het kan zijn dat de gemeente daarvoor meer tijd nodig heeft (maximaal 12 weken extra).

Contact

Heeft u vragen? Vul uw gegevens in en u wordt teruggebeld.

Let op: als u geen e-mailadres invult, krijgt u geen ontvangstbevestiging.

Veelgestelde vragen