Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 4 min

Subsidie couleur locale 2024 aanvragen

U kunt subsidie aanvragen voor welzijnsactiviteiten in maximaal één gebied van Rotterdam tot een maximumbedrag van € 35.000.

Subsidie Couleur locale 2024 kon worden aangevraagd tot en met 1 oktober 2023. U kunt nu geen subsidie meer aanvragen.

Voor wie is het

Lokale organisaties (zonder winstoogmerk) met rechtspersoonlijkheid naar burgerlijk recht.

Meer informatie welzijnsactiviteiten

Uw activiteiten moeten bijdragen aan tenminste één van doelen van het beleidsplan Heel de stad. Link opent een externe pagina en passen binnen de Subsidieregeling couleur locale 2024. Link opent een externe pagina.

Doelen beleidsplan 'Heel de stad':

 • (Collectieve) preventie: met (collectief) aanbod wordt voorkomen dat op een later moment zwaardere ondersteuning nodig is, of kan worden uitgesteld.
 • Voorkomen van problematiek: met (collectief) aanbod worden Rotterdammers in staat gesteld vaardigheden op te doen waarmee voorkomen wordt dat problemen ontstaan.
 • Stabiliseren van problematiek: als problemen eenmaal zijn ontstaan, nemen deze met (collectief) aanbod niet verder toe.
 • Vergroten van de zelfredzaamheid, samenredzaamheid: met (collectief)aanbod zijn Rotterdammers in staat zelfstandig hun leven te leiden. Ze kunnen familie of directe omwonenden helpen bij eenvoudige problemen. Er komen meer vrijwillige inzet en bewonersinitiatieven en er is een toename van de sociale cohesie.
 • Activering/participeren of het wegnemen van achterstanden: het laten verrichten van vrijwilligerswerk door Rotterdammers om zo een bijdrage te leveren aan de samenleving en met (collectief) aanbod alle Rotterdammers gelijke kansen te geven in de samenleving.

Meesturen

Bij uw aanvraag levert u de volgende stukken aan:

 • een beschrijving van de geplande activiteiten, zie de 'Handreiking inhoudelijke aanvraag Couleur locale 2024/2025'
 • een begroting en dekkingsplan, zie de 'Handreiking begroting Couleur locale 2024/2025'
 • statuten/bestuursreglement of huishoudelijk reglement
 • een opgave van leden van bestuur (uittreksel Kamer van Koophandel)

Handreiking inhoudelijke aanvraag Couleur locale 2024/2025

Uw aanvraag wordt beoordeeld door een beoordelingscommissie. Bij de beoordeling wordt een afwegingskader gebruikt waarbij uw inhoudelijke aanvraag wordt getoetst aan verschillende criteria. Het is belangrijk dat u in uw aanvraag antwoord geeft op de volgende vragen.

 1. Motiveer waarom u uw activiteit in dit gebied en/of deze specifieke wijk wilt gaan doen.
 2. Wie is de doelgroep? Alle wijkbewoners? Of voornamelijk jeugd/jongeren, kwetsbare Rotterdammers of ouderen? Kan iedere wijkbewoner gebruik maken van het aanbod, of moet men eerst lid worden?
 3. Komen uw personeel en/of vrijwilligers uit het gebied/de wijk waar de activiteit wordt uitgevoerd? Hoeveel vrijwilligers zijn er actief bij uw organisatie?
 4. Beschrijf uw activiteit waarvoor u subsidie aanvraagt. Waar gaat u de activiteit uitvoeren, met welke frequentie? Hoeveel unieke bewoners wilt u bereiken met uw activiteit? Heeft u jongeren, tieners of kinderen betrokken bij de tot totstandkoming van uw aanvraag? Beschrijf of en hoe u jongeren, tieners of kinderen gaat betrekken bij de uitvoering van uw activiteit?
 5. Wie zijn uw belangrijkste partners in het gebied/de wijk en hoe werkt u met hen samen? Zijn er al samenwerkingsafspraken? Naar wie leidt u door als u merkt dat een deelnemer specifieke hulp/ondersteuning nodig heeft? Wordt er ook naar uw activiteit doorgeleid door bijvoorbeeld de welzijnsaanbieder?

Handreiking begroting Couleur locale 2024/2025

U kunt uw begroting indienen conform uw eigen format. Uw begroting moet inzicht geven in wat uw activiteit kost en uit welke kostenposten deze is opgebouwd. Ook dient u de inkomsten te vermelden.  Vermeld (indien van toepassing) de volgende posten:

Kosten

 1. personeelskosten (bijvoorbeeld eigen personeel, externe inhuur)
 2. vrijwilligerskosten, uitgesplitst in:
  • onkostenvergoedingen (bijvoorbeeld reiskosten, parkeerkosten
  • waardering (bijvoorbeeld verjaardag, kerst, uitje)
  • trainingen en cursussen
  • overige vergoedingen
 3. huisvestingskosten (bijvoorbeeld huur, gas, water, licht)
 4. kantoorkosten (bijvoorbeeld schoonmaak, pennen, papier, ict)

Baten

 1. deelnemersbijdragen
 2. bijdragen externen (bijvoorbeeld fondsen, sponsors)
 3. overige bijdragen of subsidies gemeente Rotterdam
 4. overige inkomsten

Geef een toelichting op de begroting. Hoeveel uur wordt uw medewerker ingezet tegen welk uurloon? Hebt u een eigen locatie of huurt u een locatie voor een aantal uur/dagen per week? Enzovoorts.

Subsidieregels

De volledige Subsidieregeling Couleur locale 2024 vindt u op de website van de Rijksoverheid. Link opent een externe pagina. De subsidieregeling kent een afwegingskader waaraan de aanvraag op inhoud wordt getoetst. Het afwegingskader is als bijlage I opgenomen in de subsidieregeling.

Bekijk de overige voorwaarden in de Algemene Wet Bestuursrecht. Link opent een externe pagina en de Subsidieverordening Rotterdam 2014. Link opent een externe pagina.

Hoelang duurt het

 • Nadat u online subsidie hebt aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.
 • Binnen 8 weken na vaststelling van de gemeentebegroting wordt een besluit genomen. Deze termijn kan 1 keer worden verlengd met 12 weken. Zolang de subsidie aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld. De datum waarop de aanvraag compleet is geldt als de datum aanvraag.
 • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd ontvangt u een besluit met het subsidiebedrag en de voorwaarden en verplichtingen. Hierin staat of u nog een verantwoording. Link opent een externe pagina moet inleveren.

Contact

Hebt u vragen? Vul uw gegevens in en u wordt teruggebeld.

Let op: als u geen e-mailadres invult, krijgt u geen ontvangstbevestiging.