Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 5 min

Subsidie armoede en schuldenaanpak aanvragen

De subsidie armoede- en schuldenaanpak is voor activiteiten die hulp geven aan Rotterdammers met weinig geld of schulden. Het doel is dat Rotterdammers met weinig geld of schulden weer zelf kunnen meedoen in de maatschappij.

U vraagt subsidie aan via de knop 'Subsidie aanvragen'. Log in met eHerkenning.

Subsidie aanvragen. Link opent een externe pagina

Wanneer subsidie aanvragen

Alle aanvragen voor 2023 zijn beoordeeld en het beschikbare subsidiebudget voor activiteiten in 2023 is op.

U kon subsidie vóór 1 oktober aanvragen  voor activiteiten in het jaar erná. Dus voor activiteiten in 2023.

U vraagt subsidie aan vóór 1 juni als uw organisatie een structurele subsidierelatie is van de gemeente Rotterdam, die valt onder het beleidsplan 'Uit de knoop' over armoedeaanpak in Rotterdam.

Deze organisaties zijn:

 • Stichting DOCK
 • Jeugdvakantieland
 • Meedoen in Rotterdam
 • Jeugdfonds Sport en Cultuur
 • Dress for Success
 • Voedselbank
 • Shareaty
 • Warm Rotterdam
 • Rotterdamse Uitdaging
 • Jarige Job

Handleiding bij schrijven subsidieaanvraag

Gebruik de volgende vragen om uw subsidieaanvraag te schrijven:

1. Beleidsveld en deelterrein: armoede en schulden

Op welk deelterrein is uw aanvraag?

2. Aanleiding

Welk probleem vormt de aanleiding voor uw project of aanbod? In hoeverre ziet u uw project als aanvullend op het reeds bestaande aanbod in de stad?
Op welke manier sluit uw project aan op de behoefte van Rotterdammers?

3. Doelstelling

Wat wilt u bereiken met de activiteiten?
In het beleidsplan armoede ‘Uit de knoop’ en de Rotterdamse schuldenaanpak ‘Reset’ zijn doelstellingen en/of een beoogde maatschappelijke effecten beschreven. Kijk hiervoor onder het kopje 'Voor wie'.
Aan welke van deze doelen/effecten draagt uw project of aanbod bij?

4. Doelgroep

Wie gaan deelnemen of profiteren van de voorgenomen activiteiten?
Waarom kiest u specifiek voor deze doelgroep?

5. Activiteiten en werkwijze

Beschrijf wat er gaat gebeuren aan de hand van onderstaande punten:

 • Wie voert de activiteiten uit?
 • Wat houdt de activiteit in?
 • Hoe gaat u de activiteiten uitvoeren? Voor welke werkwijze is gekozen?
 • Waar vinden de activiteiten plaats?
 • Wanneer vinden de activiteiten plaats (fasering en periode)?
 • Hoeveel mensen gaat u bereiken, en hoe gaat u deze mensen werven?
 • Waarom kiest u voor de beschreven activiteiten om uw doel te behalen?
 • Beschrijf in uw plan wat u ziet als de behoefte van de doelgroep voor wie u activiteiten heeft ontwikkeld en in hoeverre deze activiteiten hierop aansluiten.
 • Beschrijf in uw plan in hoeverre u voor het uitvoeren van de activiteiten samenwerkt met andere organisaties. Indien geen sprake is van samenwerking, kunt u toelichten waarom dat zo is?
 • Beschrijf in hoeverre u voor het uitvoeren van de activiteiten doorverwijst naar gemeentelijke hulpverlening en welzijnspartijen. Indien geen sprake is van doorverwijzing, kunt u toelichten waarom dit zo is?

​6. Resultaten

Welke concrete resultaten zijn bereikt als uw activiteit uitgevoerd is?
De resultaten moeten SMART beschreven zijn:

 1. Wat wilt u bereiken?
 2. Hoe is het resultaat zichtbaar en te verantwoorden?
 3. Resultaten zijn acceptabel en aanvaardbaar voor jezelf en anderen.
 4. De activiteit is uitvoerbaar en haalbaar.
 5. Binnen welke periode wordt het resultaat behaald?*

*De subsidieperiode loopt van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023.

7. Evaluatie

Hoe worden de resultaten zichtbaar gemaakt en gemeten?
Hoe wordt de activiteit geëvalueerd?

8. Begroting

Stel een realistische en transparante begroting op. Uit de begroting moet eenvoudig blijken:

 1. wat de kosten zijn om de activiteit uit te kunnen voeren
 2. vanuit welke bronnen u geld ontvangt om de activiteit te financieren

Wees duidelijk over:

 • personele kosten: vermeld het uurtarief (bij voorkeur inclusief overhead), soort dienstverband, organisatiekosten; welke posten worden hier onder weggeschreven?
 • materiële kosten (zoals huur van een ruimte, materialen die u nodig heeft om de activiteit uit te voeren enzovoorts)
 • cofinanciering: welke andere fondsen/sponsoren zorgen ook voor inkomsten?
 • het exacte bedrag dat u aanvraagt bij de gemeente Rotterdam

Wanneer u van plan bent om de activiteit uit te blijven voeren na afloop van de subsidieperiode, geef dan ook aan op welke manier u de activiteit dan denkt te gaan financieren.

Meesturen

Bij uw aanvraag levert u de volgende stukken in:

 • begroting en dekkingsplan
 • beschrijving van de geplande activiteiten
 • statuten / bestuurs- of huishoudelijk reglement
 • een opgave van leden van bestuur (staat ook in uittreksel KVK)

Beoordelen aanvragen en toekennen subsidies

 • De gemeente beoordeelt als eerste de aanvragen van structurele subsidierelaties bij het toekennen van subsidie. Dit zijn de structurele subsidierelaties zoals staat in de Subsidieregeling armoede- en schuldenaanpak 2023, artikel 8.

  Daarna beoordeelt de gemeente alle andere aanvragen. Deze aanvragen krijgen punten via een beoordelingsformulier. De aanvraag met de hoogste totaalbeoordeling wordt als eerste goedgekeurd. Daarna volgt de aanvraag met de op één na hoogste totaalbeoordeling. Dit proces gaat door totdat het subsidiegeld op is.

  U vindt meer informatie over het beoordelen van aanvragen en toekennen van subsidie in de Subsidieregeling armoede- en schuldenaanpak 2023. Link opent een externe pagina.
 • Keurt de gemeente uw aanvraag goed? Dan krijgt u een besluit met het subsidiebedrag en de voorwaarden. In het besluit staat of u nog een verantwoording moet inleveren via het subsidieportaal.

  U krijgt ook bericht als de gemeente uw aanvraag niet goedkeurt.

Wanneer krijgt u bericht

 • U krijgt een bevestiging per e-mail, meteen nadat u online subsidie hebt aangevraagd. In deze e-mail staat ook uw dossiernummer.
 • De gemeente neemt binnen 8 weken een besluit. De gemeente kan deze termijn 1 keer verlengen met 12 weken. Binnen 8 weken na vaststelling van de gemeentebegroting in november wordt een besluit genomen.

Voor wie is het

Deze subsidie is voor organisaties (zonder winstoogmerk) met rechtspersoonlijkheid naar burgerlijk recht.

Organisaties kunnen deze subsidie gebruiken voor de volgende activiteiten:

 • armoede voorkomen en bestrijden
 • de Rotterdammer helpen schulden te voorkomen en op te lossen
 • inkomensondersteuning geven
 • de Rotterdammer helpen beter voor zichzelf te zorgen en nieuwe schulden te voorkomen
 • eenzaamheid voorkomen

Meer informatie vindt u in de volgende documenten:

Voorwaarden

Op uw subsidieaanvraag ontvangt u een beschikking waarin staat of u wel of geen subsidie ontvangt. Als u subsidie krijgt, staat in de beschikking hoe hoog de subsidie is. Als u het niet eens bent met deze beschikking dan kunt u een bezwaar indienen.

Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden. Hierin staat of u nog een verantwoording. Link opent een externe pagina (vaststelling) moet inleveren.

Als u werkt met vrijwilligers, dan moeten zij een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) hebben.

 • de verklaring mag bij de eerste werkzaamheden niet ouder zijn dan drie maanden
 • de verklaring is tot 5 jaar na afgifte geldig
 • deze verplichting geldt niet voor vrijwilligers die eenmalige vrijwillige activiteiten doen

Contactinformatie

Heeft u vragen? Vul uw gegevens in en u wordt teruggebeld.

Let op: zonder e-mailadres krijgt u geen ontvangstbevestiging.