Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 2 min

Registratie geslachtswijziging

Wilt u het geslacht dat in uw geboorteakte staat wijzigen (transgender)? Dan kunt u dit bij de gemeente laten veranderen in uw geboorteakte. U kunt hierbij eventueel ook uw voornamen wijzigen.

Meer informatie

Voor de registratie van de geslachtswijziging op uw geboorteakte gaat u naar uw geboortegemeente. Bent u in het buitenland geboren? Dan moet u de aangifte bij de gemeente Den Haag. Link opent een externe pagina doen.

Afspraak maken

Bel 14 010 voor het maken van een afspraak. Dan wordt u doorverbonden met de afdeling Burgerlijke Stand. Deze afdeling maakt een afspraak voor u. 

Geslachtswijziging op persoonslijsten van relaties

Wanneer uw geslacht gewijzigd is, wordt dit automatisch verwerkt op de persoonslijst van uw relaties, zoals familieleden en partner.

Voor wie is het

  • U kunt aangifte doen als u 16 jaar of ouder bent. Hierbij is geen toestemming van uw ouders vereist.
  • Heeft u niet de Nederlandse nationaliteit? Dan moet u ook minimaal 1 jaar in Nederland wonen en een geldige verblijfsstatus hebben.

Meenemen

  • Een geldig identiteitsbewijs.
  • Deskundigenverklaring (niet ouder dan 6 maanden). Deze verklaring wordt afgegeven door het VU medisch centrum (VUmc) in Amsterdam, het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) in Groningen en het Curium en Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) in Leiden. Hiernaast heeft het CIBG een aantal deskundigen aangewezen. Deze staan geregistreerd in het BIG-register.
  • Bij de aangifte kunt u ook uw voorna(a)m(en) wijzigen in voorna(a)m(en) die bij uw nieuwe geslacht passen. Als u niet in het bezit bent van de Nederlandse nationaliteit dan wordt de mogelijkheid tot voornaamwijziging beoordeeld naar de regels van uw nationaal recht.

Hoe lang duurt het

Uw aangifte wordt binnen 14 dagen verwerkt.
U ontvangt een afschrift van uw geboorteakte per post.  

Contactinformatie

Heeft u nog vragen? Bel met 14 010.