Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 1 min

Naamswijziging

Een geslachtsnaam, de achternaam of familienaam, ligt vast bij de geboorte. Deze naam kan nog veranderen door bijvoorbeeld erkenning of adoptie. Misschien wilt u uw achternaam laten wijzigen. Dit kan met een verzoek tot naamswijziging.

Aan deze procedure zijn strenge regels verbonden. Voor meer informatie kunt u terecht op justis.nl.
Let op: de Dienst Justis gaat over naamswijzigingen, gemeente Rotterdam kan u hierbij niet helpen.

Wijziging voornaam

Over voornaamswijziging beslist de rechter. Hiervoor wendt u zich tot een advocaat. Deze kan informatie geven over de procedure.
De Burgelijke Stand in de geboorteplaats van degene die zijn of haar voornaam wil laten veranderen krijgt hierover bericht en registreert de uitspraak in het geboorteregister. Pas op dat moment is de voornaamswijziging van kracht.
Ook de woongemeente krijgt hiervan bericht, zodat de Basisregistratie personen (BRP) kan worden aangepast.

Verklaring naamgebruik

Let op: wilt u alleen aangeven met welke achternaam u wordt aangeschreven door de overheid?
Dan vult u hiervoor de Verklaring Naamgebruik in.

Buitenlandse akte

Wilt u een buitenlandse akte laten registreren, die gevolgen heeft voor de manier waarop uw naam wordt geschreven? Ga dan naar de pagina buitenlandse documenten registreren voor meer informatie.