Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 4 min

Omgevingsvergunning vooroverleg aanvragen

Wilt u weten of uw (ver)bouwplan mag van de gemeente? Vraag dan eerst een vooroverleg aan voordat u een definitieve vergunningsaanvraag doet. Het vooroverleg wordt ook wel 'Conceptaanvraag' genoemd.

Vooroverleg aanvragen

Het overleg is geen echt fysiek overleg, maar een beoordeling van de gemeente of uw aangevraagde (ver)bouwplan mag.

U krijgt een advies over de haalbaarheid van uw plan. Onder 'Meer informatie' leest u waaraan uw plan wordt getoetst.

Voordat u uw conceptaanvraag online naar de gemeente stuurt, moet u een aantal vragen beantwoorden over uw plan. Via de knop 'vooroverleg aanvragen' komt u bij het vragenformulier. Op de webpagina Verduidelijken openstellen aanvraag voor vooroverleg. Link opent een externe pagina van de Rijksoverheid staat uitleg over het formulier.

Doe ook de zelftoets. Link opent een externe pagina voordat u de conceptaanvraag indient. Bij de zelftoets leest u informatie over gemeentelijke voorschriften die gelden voor uw (ver)bouwlocatie. Ook ziet u of u een vergunning nodig heeft en hoe u deze kunt aanvragen.

Bijlagen meesturen

Zonder bijlagen kan de gemeente uw aanvraag niet in behandeling nemen. Kijk bij 'Meesturen' welke documenten u moet bijvoegen. Zet de documenten alvast klaar op uw computer.

Afronden aanvraag

1. Aan het eind van het aanvraagformulier klikt u op ‘contact met bevoegd gezag’. Op uw scherm verschijnt het bericht ‘openstellen voor overleg’.

2. U klikt op ‘aanvraag openstellen’. Op uw scherm ziet u het bericht ‘uw verzoek voor overleg is verzonden naar gemeente Rotterdam’.

Meer informatie

Een conceptaanvraag gaat over 2 belangrijke onderdelen van een omgevingsvergunningaanvraag:

  1. de toetsing aan het bestemmingsplan
  2. de beoordeling van het uiterlijk door de Commissie voor Welstand en Monumenten

Wat gebeurt er als u een conceptaanvraag hebt ingediend?

  • een bouwinspecteur van de gemeente Rotterdam behandelt uw conceptaanvraag. De inspecteur neemt contact met u op als dat nodig is.
  • u ontvangt het resultaat van de conceptaanvraag per e-mail. In de e-mail staat of uw plan mogelijk is. U besluit of u een definitieve aanvraag wilt indienen.

Het plan toetst de gemeente niet aan de voorschriften van het Bouwbesluit en de Bouwverordening. Bij een definitieve omgevingsvergunningaanvraag moet uw plan uiteraard wel aan de voorschriften voldoen.

Hoe u de definitieve omgevingsvergunning aanvraagt, leest u op de pagina Omgevingsvergunning. Link opent een externe pagina.

Voor wie is het

  • voor iedereen die een omgevingsvergunning aan wil vragen
  • voor iedereen die wil weten of een (ver)bouwplan voldoet aan de belangrijkste regels. Daarna kunt u een definitieve aanvraag voor een omgevingsvergunning doen.

Kosten

Het indienen van een conceptaanvraag is gratis.

Meesturen

Veel voorkomende (ver)bouwplannen staan in onderstaande tabel.
In de kolom naast de bouwplannen staat welke bijlagen u mee moet sturen.

BouwplanMeesturen
Aanbouw, uitbouw, dakkapel, dakopbouw, dakterras, bijgebouw. Bijvoorbeeld schuur, tuinhuis, enzovoort.

• een situatietekening volledig voorzien van maatvoering ten opzichte van de perceelsgrenzen en huidige bebouwing en openbaar gebied

• de gevelaanzichten van de bestaande en nieuwe situatie volledig voorzien van maatvoering, materiaalaanduiding en kleuraanduiding

• de plattegronden van de bestaande en nieuwe situatie volledig voorzien van maatvoering.

• de doorsneden van de bestaande en nieuwe situatie volledig voorzien van maatvoering en materiaalaanduiding

• foto’s van de bestaande situatie

• een volledige, korte omschrijving van de werkzaamheden

Let op: maatvoering betekent: lengtes, breedtes, hoogtes en oppervlaktes van alle bestaande en te wijzigen onderdelen.

BouwplanMeesturen
Kinderdagverblijf, zorgwoningen of begeleid wonen

• een situatietekening volledig voorzien van maatvoering te opzichte van de perceelsgrenzen en huidige bebouwing en openbaar gebied

• de gevelaanzichten van de bestaande en nieuwe situatie volledig voorzien van maatvoering, materiaalaanduiding en kleuraanduiding

• de plattegronden van de bestaande en nieuwe situatie volledig voorzien van maatvoering

• de doorsneden van de bestaande en nieuwe situatie volledig voorzien van maatvoering en materiaalaanduiding

• foto’s van de bestaande situatie

• een volledige, korte omschrijving van de werkzaamheden

Let op: maatvoering betekent: lengtes, breedtes, hoogtes en oppervlaktes van alle bestaande en te wijzigen onderdelen.

BouwplanMeesturen
Nieuwbouw, wijziging van bestaande bouwwerken, ook beschermd stadsgezicht en monumenten

• een situatietekening volledig voorzien van maatvoering ten opzichte van de perceelsgrenzen en huidige bebouwing en openbaar gebied

• de gevelaanzichten van de bestaande en nieuwe situatie volledig voorzien van maatvoering, materiaalaanduiding en kleuraanduiding

• de plattegronden van de bestaande en nieuwe situatie volledig voorzien van maatvoering

• de doorsneden van de bestaande en nieuwe situatie volledig voorzien van maatvoering en materiaalaanduiding

• foto’s van de bestaande situatie

• een volledige, korte omschrijving van de werkzaamheden

Let op: maatvoering betekent: lengtes, breedtes, hoogtes en oppervlaktes van alle bestaande en te wijzigen onderdelen.

BouwplanMeesturen
Bestemmingswijziging

• een situatietekening volledig voorzien van maatvoering ten opzichte van de perceelsgrenzen en huidige bebouwing en openbaar gebied

• de plattegronden van de bestaande en nieuwe situatie volledig voorzien van maatvoering

• foto’s van de bestaande situatie

• een volledige, korte omschrijving van de werkzaamheden

Let op: maatvoering betekent: lengtes, breedtes, hoogtes en oppervlaktes van alle bestaande en te wijzigen onderdelen.

Hoe lang duurt het

  • 8 weken
  • meer ingewikkelde zaken kunnen langer duren

Contact

  • heeft u nog vragen? Bel 14 010
  • op de pagina Bouwen en verbouwen vindt u ook meer informatietegels