Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 4 min

Naturalisatieverzoek indienen

Woont u in Rotterdam en wilt u de Nederlandse nationaliteit? Dan kunt u een naturalisatieverzoek indienen bij de gemeente.

Maak online een afspraak voor een naturalisatieverzoek via de knop 'Afspraak maken'. Of bel 14 010. Lees eerst de informatie op deze pagina om te zien of u voldoet aan de voorwaarden voor naturalisatie.

Afspraak maken. Link opent een externe pagina

Meer informatie

Op de pagina Nederlander worden door naturalisatie. Link opent een externe pagina van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) vindt u alle voorwaarden. Voldoet u aan de voorwaarden? Dan maakt u een afspraak voor een naturalisatieverzoek.

Eerst akten registreren bij de gemeente

Is uw geboorteakte, huwelijksakte of scheidingsakte nog niet in de basisregistratie geregistreerd? Maak eerst een afspraak voor het tonen van uw brondocumenten.

Afspraak maken

Maak online een afspraak voor een naturalisatieverzoek via de knop 'Afspraak maken'. Of bel 14 010.

Als uw geboorteakte, huwelijksakte of scheidingsakte niet is geregistreerd, dan gebeurt dat tijdens deze afspraak. Daarna maakt u een nieuwe afspraak voor uw naturalisatieverzoek.

Let op: Het is erg druk. Afspraken kunnen maximaal 8 weken vooruit worden gemaakt. Als deze afspraken vol zijn, ziet u op het scherm: 'geen beschikbaarheid'.
Omdat deze periode van 8 weken iedere dag opschuift, komen er wel iedere dag nieuwe afspraakmogelijkheden bij (voor over 8 weken).

Uitnodiging ceremonie

Als u de Nederlandse nationaliteit krijgt, dan wordt u door de gemeente uitgenodigd voor een naturalisatieceremonie. Bij deze ceremonie krijgt u op een feestelijke manier uw besluit, samen met andere nieuwe Nederlanders. Een mooi en bijzonder moment. Het is belangrijk dat u naar de ceremonie komt, want anders wordt u geen Nederlander. Aanwezigheid is verplicht.

Kosten

U betaalt de kosten bij het indienen van de aanvraag.
Als u niet gelijk kunt betalen tijdens uw aanvraag, dan krijgt u nog 6 weken de tijd om te betalen. U krijgt daarover een brief mee.
Uw aanvraag wordt pas in behandeling genomen als u betaald heeft.

Soort aanvraag2024
Naturalisatie 1 persoon€ 1.023
Naturalisatie 1 persoon met laag tarief: voor staatloze personen en houders van een verblijfsvergunning asiel (document III of IV)€ 760
Naturalisatie echtpaar: getrouwde personen, geregistreerde partners en ongehuwd samenwonenden€ 1.305
Naturalisatie echtpaar met laag tarief: getrouwde personen, geregistreerde partners en ongehuwd samenwonenden die staatloos zijn of een verblijfsvergunning asiel (document III of IV) hebben€ 1.044
Naturalisatie voor ieder minderjarig kind voor wie de aanvraag tegelijk wordt ingediend met die van de ouder€ 151

Meenemen

Aan de balie moet u een aantal documenten laten zien.

Lees de checklist. Link opent een externe pagina op de website van de IND voor meer informatie over de documenten.

Soms hoort u bij uw balieafspraak dat u toch nog extra documenten nodig hebt. Vaak moet u dan een vervolgafspraak maken. Dat hoort u van de baliemedewerker.

Voor wie is het

Naast de voorwaarden geldt ook de eis dat u de laatste 5 jaar:

  • geen gevangenisstraf heeft uitgezeten of
  • geen leerstraf of taakstraf heeft uitgevoerd of
  • geen hoge geldboete betaald of opgelegd heeft gekregen

Er staat geen strafzaak tegen u open en u wordt niet verdacht van het plegen van een misdrijf.

Hoelang duurt het

De IND moet in maximaal 1 jaar op uw aanvraag beslissen. Deze termijn mag verlengd worden met weer maximaal 1 jaar.

Voorwaarden

U vindt de voorwaarden op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Link opent een externe pagina (IND). Op deze website vindt u ook informatie over:

  • het mee-naturaliseren van kinderen
  • het vaststellen of aanpassen van uw achternaam bij naturalisatie
  • het doen van afstand van uw oorspronkelijke nationaliteiten

De burgemeester neemt uw aanvraag en documenten in en adviseert de IND. De IND beslist op uw aanvraag.
De IND heeft maximaal 1 jaar om op uw aanvraag te beslissen. Deze periode mag verlengd worden met maximaal 1 jaar.
Voor vragen over de voortgang van uw aanvraag belt u de IND, telefoonnummer 088 043 04 30.

Beslissing

De beslissing op uw aanvraag kan zijn:

  • dat u de Nederlandse nationaliteit krijgt of
  • dat uw aanvraag buiten behandeling is gesteld of
  • dat uw aanvraag is afgewezen

Tegen een buiten behandeling stelling of een afwijzing van uw aanvraag kunt u bezwaar maken. Informatie daarover vindt u in de brief waarin de beslissing staat.

Contact

Hebt u vragen, kijk dan op de website van de IND. Link opent een externe pagina of bel naar 14 010.

Veelgestelde vragen