Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 3 min

Optie Nederlandse nationaliteit aanvragen

Woont u in Rotterdam en wilt u de Nederlandse nationaliteit krijgen? Dan kunt u een optieverklaring afleggen bij de gemeente.

Aanvragen

Op de pagina 'Nederlander worden door optie. Link opent een externe pagina' van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) vindt u alle voorwaarden.

 • Voldoet u aan de voorwaarden? Dan kunt u een afspraak maken voor het afleggen van de optieverklaring.
 • Voldoet u niet aan de voorwaarden? Dan kunt u misschien Nederlander door naturalisatie worden. Naturalisatie is duurder en duurt langer dan optie.

Eerst akten registreren bij de gemeente

Is uw geboorteakte, huwelijksakte of scheidingsakte niet in de basisregistratie geregistreerd? Maak eerst een afspraak voor het tonen van uw brondocumenten.

Afspraak maken

Maak online een afspraak voor de optieverklaring via de knop 'Afspraak maken'.

U maakt deze afspraak tijdelijk als 'Indienen naturalisatieverzoek'.

Of bel 14 010.

Als uw geboorteakte, huwelijksakte of scheidingsakte niet is geregistreerd, dan gebeurt dat tijdens deze afspraak. Daarna maakt u een nieuwe afspraak voor de optieverklaring.

Let op:
Het is erg druk. Afspraken kunnen maximaal 8 weken vooruit worden gemaakt. Als de kalender vol is, ziet u op het scherm: 'geen beschikbaarheid'. 

Uitnodiging ceremonie

Als u de Nederlandse nationaliteit krijgt, dan wordt u door de gemeente uitgenodigd voor een naturalisatieceremonie.
Bij deze ceremonie krijgt u op een feestelijke manier uw besluit, samen met andere nieuwe Nederlanders. Een mooi en bijzonder moment.
Het is belangrijk dat u naar de ceremonie komt, want anders wordt u geen Nederlander. Aanwezigheid is verplicht.

Kosten

U betaalt de kosten bij het indienen van de aanvraag.
Als u niet gelijk kunt betalen tijdens uw aanvraag, dan krijgt u nog 6 weken de tijd om te betalen. U krijgt daarover een brief mee.
Uw aanvraag wordt pas in behandeling genomen als u betaald heeft.

Soort aanvraag2024
Optie 1 persoon€ 217
Optie echtpaar: getrouwde personen, geregistreerde partners en ongehuwd samenwonenden€ 370
Optie voor ieder minderjarig kind als de ouder ook om de Nederlandse nationaliteit vraagt€ 24

Meenemen

 • U neemt in ieder geval een geldig nationaal identiteitsdocument mee naar de afspraak.
 • Ga naar de 'Checklist documenten. Link opent een externe pagina' op de pagina Nederlander worden door optie van de Immigratie- en naturalisatiedienst (IND). Hier staat welke documenten u nog meer mee moet nemen.

Hoelang duurt het

De burgemeester beslist in maximaal 13 weken over uw verklaring. Deze termijn mag verlengd worden met weer maximaal 13 weken.

Voor wie is het

Naast de voorwaarden. Link opent een externe pagina geldt ook de eis dat u de laatste 5 jaar:

 • geen gevangenisstraf hebt uitgezeten of
 • geen leerstraf of taakstraf hebt uitgevoerd of
 • geen hoge geldboete betaald of opgelegd hebt gekregen

Er staat geen strafzaak tegen u open en u wordt niet verdacht van het plegen van een misdrijf.

Voorwaarden

U vindt de voorwaarden op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Link opent een externe pagina. Op de website vindt u ook informatie over:

 • het krijgen van de Nederlandse nationaliteit voor uw kinderen
 • het vaststellen van uw namen

De burgemeester beslist in maximaal 13 weken over uw verklaring. Deze termijn mag verlengd worden met weer maximaal 13 weken.

De beslissing op uw verklaring kan zijn:

 • dat u de Nederlandse nationaliteit krijgt
 • dat uw verklaring buiten behandeling is gesteld
 • dat uw verklaring is afgewezen

Tegen een buiten behandeling stelling of een afwijzing kunt u bezwaar maken. Informatie daarover vindt u in de brief waarin de beslissing staat.

Contact

Hebt u vragen, kijk dan op de website van de IND. Link opent een externe pagina.
Of bel naar 14 010.

Veelgestelde vragen