Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 2 min

Nadeelcompensatie aanvragen

Nadeelcompensatie is de vergoeding van schade die de gemeente rechtmatig veroorzaakt. Bijvoorbeeld door werk aan de weg dat lang duurt of door bouwplannen. Onder nadeelcompensatie valt vanaf 1 januari 2024 ook de vergoeding van planschade.

Via de knop 'Nadeelcompensatie aanvragen' leest u hoe u de vergoeding aanvraagt.

Nadeelcompensatie aanvragen

Voor wie is het

Voor burgers en bedrijven die vinden dat zij schade hebben door rechtmatige handelingen of besluiten van de gemeente en daarvoor een financiële vergoeding willen hebben. Rechtmatige handelingen of besluiten zijn bijvoorbeeld werk aan de weg dat lang duurt of bouwplannen.

Voorwaarden

U hebt recht op nadeelcompensatie als alle situaties hieronder gelden:

 • De schade valt buiten het normaal maatschappelijk risico (eigen risico) of ondernemersrisico. 
 • De schade raakt u zwaarder vergeleken met andere burgers of bedrijven.
 • De schade moet:
  • of het directe gevolg zijn van het besluit of de maatregel. Bijvoorbeeld de bouw van een woning.
  • of het gevolg zijn van de uitvoering van de activiteit. Bijvoorbeeld een tijdelijke afsluiting van een weg.
  • of het gevolg zijn van de activiteit, wat pas later te zien is. Bijvoorbeeld schade door het oppompen van grondwater kan pas jaren later te zien zijn.

Wanneer hebt u geen recht op de nadeelcompensatie?

 • Als u het risico van het ontstaan van de schade hebt aanvaard.
 • Als u vindt dat u schade hebt door onrechtmatige handelingen of besluiten van de gemeente. Bijvoorbeeld wanneer de gemeente slecht wegdek niet repareert, waardoor er gevaar kan ontstaan voor het verkeer. U meldt deze schade bij de afdeling Schade en Verzekeringszaken.

Voorschot aanvragen

U kunt een voorschot op de schadevergoeding aanvragen.
Dit doet u tegelijk met de aanvraag voor nadeelcompensatie. 
Als u een voorschot aanvraagt, moet u kunnen laten zien dat er dringende financiële redenen hiervoor zijn.

U hebt niet automatisch recht op de nadeelcompensatie als u een voorschot krijgt. Soms moet u het voorschot terugbetalen.  

U leest meer over de nadeelcompensatie in de:

Kosten

In 2024 betaalt u voor de behandeling van uw aanvraag € 300.
De gemeente betaalt dit bedrag aan u terug als u de vergoeding helemaal of voor een deel krijgt.

Hoelang duurt het

De behandeling van uw aanvraag duurt 6 tot 12 maanden.

Contact

Hebt u vragen, bel 14 010.