Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 3 min

MIRT Oeververbindingen

Donderdag 10 november 2022 is in het Bestuurlijk Overleg MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) het voorkeursalternatief voor de MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam vastgesteld. In Rotterdam gaat het om een nieuwe brug over de Nieuwe Maas, waarover snel en vaak openbaar vervoer gaat rijden.

Met deze nieuwe OV-lijn reist u in ongeveer15 minuten tussen Kralingse Zoom en Zuidplein. Het evenementenstation bij De Kuip wordt een vast treinstation Stadionpark, waar u dagelijks makkelijk op- en overstapt. Op de Algeracorridor (N210) worden verkeersknelpunten opgelost door kruisingen anders in te richten en de capaciteit van de Algerabrug beter te benutten. En de A16 Van Brienenoordcorridor, tussen de knooppunten Terbregseplein en Ridderkerk/Vaanplein, wordt slimmer ingericht en krijgt op een aantal plekken extra rijstroken. Hierdoor kan het verkeer beter doorrijden.

Een belangrijke stap waarmee een grote verbetering van de bereikbaarheid van Rotterdam en de regio mogelijk wordt.

Brug met hoogwaardig OV

De brug maakt meer wonen en werken mogelijk voor de Zuidelijke Randstad. De nieuwe oversteek over de Maas is een belangrijke voorwaarde om ongeveer 35.000 woningen te bouwen in de Oostflank van de regio Rotterdam. De brug, tussen de Nesserdijk en de Burgerhoutstraat/Olympiaweg wordt geschikt voor hoogwaardig openbaar vervoer (dat is OV dat in elk geval snel is en vaak rijdt), fietsers, voetgangers en (beperkt) voor auto’s. In totaal is er 1.288 miljoen euro gereserveerd voor deze brug. Het Rijk neemt 634 miljoen euro voor zijn rekening, de regio maakt geld vrij voor de andere helft van het bedrag.

Rotterdam Stadion

De organisaties hebben besloten nog meer maatregelen te nemen om de bereikbaarheid van stad en regio te verbeteren. Zo wordt Rotterdam Stadion een vast treinstation waar je dagelijks kunt op- en overstappen. Tot nu stopte de trein daar alleen als er wedstrijden van Feyenoord waren. Ook komen er aanpassingen op de A16 Van Brienenoordcorridor en de Algeracorridor voor een betere doorstroming van het verkeer.

Huizen bouwen

Doel van al deze maatregelen is om meer woningbouw mogelijk te maken en een verdere ontwikkeling van Rotterdam-Zuid. De Rotterdamse wethouder Karremans is dan ook blij met de uitkomst. 'We willen huizen bouwen, mensen aan het werk helpen, de universiteit en hogeschool dichterbij brengen en Rotterdammers snel en makkelijk door de stad laten bewegen. Dat gaan we hiermee allemaal mogelijk maken.'

Participatie

De plannen moeten nog wel worden goedgekeurd door de gemeenteraad. Deze zal hier naar verwachting in de eerste helft van 2023 over beslissen. Als de raad positief beslist, kunnen de plannen daarna verder worden uitgewerkt. Dan komt er ook een participatietraject met bewoners, ondernemers en de binnenvaartsector.

Reageren

De plannen voor de nieuwe brug en het openbaar vervoer worden vastgelegd in een herziening van de Omgevingsvisie van de gemeente Rotterdam. De maatregelen voor de Algeracorridor komen in een herziening van de Omgevingsvisie van de provincie Zuid-Holland. Wie wil reageren op de gekozen alternatieven, kan dat doen door een zienswijze in te dienen op deze Omgevingsvisies. Naar verwachting kan dit halverwege 2023.