Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 4 min

Melden van te late beslissing

U heeft een aanvraag of bezwaar gestuurd. Maar de gemeente is te laat met beslissen. Meld dit. Want als de gemeente na 14 dagen nog niet beslist, dan moet de gemeente soms geld aan u geven.

Melding

Melden dat de gemeente te laat is, doet u door het formulier uit te printen en volledig ingevuld op te sturen.

Het adres staat op de brief die u van die afdeling heeft gekregen.

Wanneer geen bedrag

Soms krijgt u geen geld, ook al is de gemeente te laat.
Dat kan zijn om de volgende redenen:

 • De gemeente beslist na uw melding binnen 2 weken op uw aanvraag of bezwaar.
 • U heeft zelf voor vertraging gezorgd.
 • U wacht zelf te lang met melden dat de gemeente te laat is.
  Bijvoorbeeld: als u na 16 weken nog niets heeft gehoord van uw aanvraag uitkering en u meldt dat, dan krijgt u geen bedrag.
 • Als de gemeente er echt niets aan kon doen.
  Bijvoorbeeld: in het begin van de corona tijd mochten ambtenaren niet naar kantoor. Daardoor konden zij de aanvragen en bezwaren niet lezen.
 • U heeft bij uw bezwaar niet alle regels gevolgd.
  U heeft bijvoorbeeld geen handtekening gezet.
 • Als de gemeente te laat is met uw Woo-verzoek.
  Meer informatie leest u op de pagina Verzoek wet open overheid (Woo).

Hoe hoog het bedrag kan zijn

Als de gemeente heeft beslist op uw aanvraag of bezwaar, krijgt u een brief.
In die brief staan 3 dingen:

 1. De gemeente moet u wel of niet een bedrag betalen.
 2. Hoeveel geld de gemeente moet betalen.
 3. De datum waarop u het geld gekregen moet hebben van de gemeente.

Hoeveel u kunt krijgen

Let op: De eerste 14 dagen na uw melding tellen niet mee.
De 15e dag na uw melding is de eerste dag waarop de gemeente moet betalen.
Vanaf die dag en daarna krijgt u:

 • € 23 per dag voor de eerste 14 dagen na de melding
 • € 35 per dag voor de 14 dagen daarna
 • € 45 per dag voor de derde periode van 14 dagen

U kunt niet meer krijgen dan €1442.

Hierna leest u een voorbeeld:

DatumWat er gebeurt
3 januariU heeft een aanvraag gedaan bij de gemeente
28 februariDe gemeente is te laat. U heeft nog geen beslissing
1 maartU heeft gemeld dat de gemeente te laat is
1 maartGemeente heeft 14 dagen om te beslissen zonder geld te betalen
15 maartEerste dag dat gemeente geld moet betalen
21 maart

Gemeente heeft een beslissing genomen

21 maartU krijgt € 138: 6 dagen te laat, € 23 per dag

Als u niets krijgt

Als de gemeente beslist dat u geen bedrag krijgt en u het daar niet mee eens bent, dan kunt u bezwaar maken.
Ga daarvoor naar de pagina Bezwaar.

Hoelang de gemeente mag doen over een aanvraag

Na uw aanvraag kreeg u een brief waarin staat dat de gemeente uw aanvraag had gekregen.
In die brief staat ook op welke datum de gemeente een beslissing moet hebben gemaakt op uw aanvraag.
Let op de datums in de brief.

Soms staat er in de brief niet wanneer de gemeente beslist over uw aanvraag.
Dan heeft de gemeente 8 weken om te beslissen.

Hoelang mag de gemeente doen over een bezwaar

De regels bij een bezwaar zijn anders dan bij een aanvraag.
Kijk op een van de 4 pagina's van bezwaar wat de regels zijn.
Hieronder staan de links van de 4 pagina's van Bezwaar:

Contact

Heeft u nog vragen?
Bel een van onze medewerkers via het nummer 14 010.

Veelgestelde vragen