Vreemdelingenpaspoort
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 15-02-2019
https://www.rotterdam.nl/loket/vreemdelingenpaspoort/
Spring naar het artikel

Het vreemdelingenpaspoort is een reisdocument voor vreemdelingen die rechtmatig in Nederland zijn. Zij kunnen geen reisdocument van een ander land krijgen.

Hiervoor maakt u online via de oranje knop hieronder of telefonisch via 14 010 een afspraak om langs te komen in de stadswinkel.

Ophalen
Voor het ophalen van het nieuwe reisdocument hoeft u géén afspraak te maken. Bekijk de openingstijden van de stadswinkels. Binnen maximaal drie maanden moet u uw paspoort zelf afhalen met het afhaalbewijs.

Bij de stadswinkel vult de aanvrager een aanvraagformulier in. Dit wordt met de andere documenten verzonden naar de IND.

De IND controleert of de gegevens juist zijn. Heeft de IND bezwaar tegen het uitgeven van het reisdocument, dan stuurt de IND de aanvraag terug naar de gemeente. Zijn de gegevens juist, dan stuurt de IND de aanvraag naar het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor goedkeuring.

Bij een positieve beslissing krijgt de aanvrager een brief dat hij of zij het reisdocument mag aanvragen.

Een vreemdelingenpaspoort voor alle leeftijden (maximaal 5 jaar geldig) kost € 53,90 in 2019.

Een reisdocument kan niet verlengd worden. U moet een nieuw document aanvragen.

U neemt mee naar de afspraak:

 • Eén goedgelijkende kleurenpasfoto die voldoet aan de eisen. We adviseren u om uw pasfoto te laten maken door een fotograaf, dit kan niet in de Stadswinkel.
 • Uw geldig verblijfsdocument.
 • Alle in bezit zijnde reisdocumenten, óók de laatst afgegeven reisdocumenten die zijn verlopen. Is uw document gestolen of vermist? Dan vult u een verklaring van vermissing in.
 • Het interview (eerste gehoor of nader gehoor) van de IND.
 • Bewijsstukken dat u geen reisdocument van een ander land kan krijgen of wanneer hij of zij kan aantonen dat dit niet van hem of haar kan worden gevraagd.
 • Er zijn vier landen waarvan burgers niet eerst naar de eigen overheid hoeven te gaan voor een vreemdelingenpaspoort. Dit zijn Liberia, Sierra Leone, Somalië en Guinee (Guinee Bissau is geen uitzonderingsland).
 • Staat u onder curatele? Dan moet uw curator (schriftelijk) toestemming geven.
 • Vanaf de leeftijd van 12 jaar worden bij de aanvraag van het paspoort vingerafdrukken afgenomen aan de balie. Zorg er daarom voor dat u schone vingers heeft.
 • Bij de aanvraag van uw paspoort moet u persoonlijk aanwezig zijn.

Vreemdelingenpaspoort voor minderjarige (onder 18 jaar)

 • Een kleurenpasfoto die voldoet aan de eisen.
 • Een verklaring (pdf) dat de ouder(s)/gezaghouders toestemming geven.
 • Een geldig identiteitsbewijs van beide ouder(s)/gezaghouders.
 • Bij de aanvraag van het paspoort moet de minderjarige, ook een baby, aanwezig zijn.

Minimaal 8 weken.

 • iedere vreemdeling die is ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP) van Rotterdam
 • die in het bezit is van een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde of onbepaalde tijd en
 • die geen reisdocument van een ander land kan krijgen of wanneer hij of zij kan aantonen dat dit niet van hem of haar kan worden gevraagd

Hier staat een globale opsomming van de regels. Er wordt dus niet ingegaan op uitzonderingen!

Het reisdocument voor vreemdelingen is geldig voor alle landen met uitzondering van het land waarvan de houder de nationaliteit bezit.

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen.

Personen met een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde of onbepaalde tijd komen in aanmerking voor een vluchtelingenpaspoort.

Personen met een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde of onbepaalde tijd kunnen een aanvraag doen voor een vreemdelingenpaspoort:

 • personen met een verblijfsvergunning regulier die geen nationaliteit hebben (staatloos), hebben recht op een vreemdelingenpaspoort
 • personen met een vreemde, onbekende of vermoedelijke nationaliteit hebben vooraf toestemming nodig van de IND en het ministerie van Buitenlandse Zaken

Bent u uw vreemdelingenpaspoort kwijt, dan moet u de vermissing melden bij één van de stadswinkels. U moet hiervoor een afspraak maken.

Vermissing (gestolen of kwijt)

Wacht niet te lang met het melden van de vermissing. Met het vermiste document kan fraude gepleegd worden. Door de vermissing te melden, weten instanties dat het document niet gebruikt mag worden. U kunt ook uw kwijtgeraakte document in de landelijke zoekmachine opzoeken. Uw gevonden reisdocument krijgt u nooit terug. Ter voorkoming van misbruik wordt dit document vernietigd.

In de stadswinkel vult u een verklaring van vermissing in. Als u dat wilt, kunt u meteen een nieuw document aanvragen. Kunt u het oude document niet laten zien door diefstal? Dan neemt u het proces-verbaal, gemaakt door de politie, mee.

Beschadiging

Als uw paspoort beschadigd is, dan kunt u een nieuw document aanvragen. Door het vaak of lang doorbuigen van een paspoort kan het document worden beschadigd. Houdt hier rekening mee bij het bewaren van het document. Bijvoorbeeld door het niet in de achterzak van een broek op te bergen.

Vermiste document teruggevonden

Heeft u een paspoort als vermist opgegeven? Dan moet u het document bij de stadswinkel inleveren als u het terugvindt. Het vermiste document kan niet meer gebruikt worden. Heeft u al een nieuwe aanvraag gedaan, dan kunt u de aanvraag niet afzeggen. Geeft u bij het afhalen van het nieuwe document wel het teruggevonden document af aan de balie. Dan kan hiervan een aantekening worden gemaakt.