Vreemdelingenpaspoort
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 25-07-2021
https://www.rotterdam.nl/loket/vreemdelingenpaspoort/
Ga naar de hoofdinhoud

U kunt een vreemdelingenpaspoort krijgen als u vreemdeling bent, in Nederland woont en geen reisdocument kunt krijgen van de autoriteiten van uw eigen land.

U komt persoonlijk naar de balie voor de aanvraag van het vreemdelingenpaspoort. U maakt hiervoor een afspraak.

Geen (spoed)aanvragen voor paspoorten eind juli

Van donderdag 29 juli 12.00 uur tot en met zaterdag 31 juli 18.00 uur kunt u geen aanvraag of spoedaanvraag voor een paspoort aan de balie doen. Dat komt door de introductie van de nieuwe Nederlandse Identiteitskaart in het systeem. Houd hier rekening mee. Maak op tijd een afspraak voor een andere datum.

Proef nieuwe apparatuur

De gemeente doet een proef met nieuwe apparatuur bij het aanvragen van een paspoort of identiteitskaart. Van 20 juli tot en met 6 augustus in stadswinkel Centrum en van 9 augustus tot en met 27 augustus in stadswinkel IJsselmonde. Meer informatie leest u in de folder

Afspraak maken

Maak online een afspraak via de knop ‘Afspraak maken’. Of bel 14 010.

Bezorgen paspoort

Vanwege de corona maatregelen en de beperkte beschikbaarheid op onze locaties bezorgen wij tijdelijk gratis uw paspoort.

Afhalen in stadswinkel Rozenburg en Hoek van Holland

Heeft u uw paspoort aangevraagd in stadswinkel Rozenburg of Hoek van Holland? Dan haalt u uw paspoort af tijdens openingstijden bij de betreffende stadswinkel. U maakt geen afspraak. De openingstijden vindt u op de pagina stadswinkels en openingstijden. Of u maakt gebruik van de bezorgdienst.

 • Binnen maximaal 3 maanden moet u uw paspoort zelf afhalen.
 • Verhuist u tussen de aanvraagdatum en afhaaldatum naar een andere gemeente? Dan haalt u uw nieuwe paspoort op bij uw nieuwe woongemeente. Neem vooraf contact op met de nieuwe woongemeente.
 • Kijk voor informatie over het aanvragen en ophalen van een paspoort voor minderjarigen onder het kopje Jonger dan 18 jaar.

Let op: Paspoorten die in de overige stadswinkels zijn aangevraagd, worden thuisbezorgd.

Verlengen

U kunt uw vreemdelingenpaspoort niet 'verlengen'. Als het verlopen is, moet u een nieuw paspoort aanvragen. Uw nieuwe paspoort heeft een nieuwe einddatum en een nieuw nummer.

Hoe werkt het?

 • bij de stadswinkel ondertekent u tijdens de 1e afspraak een aanvraagformulier
 • het ondertekende formulier, een begeleidende brief en de andere documenten worden voor advies verzonden naar de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
 • daarna gaat het formulier, als het nodig is, naar het ministerie van Buitenlandse zaken
 • u krijgt bericht als het advies van de organisaties bij de gemeente ontvangen is. De gemeente informeert u hierover
 • bij positief advies wordt u uitgenodigd voor een 2e afspraak om de aanvraag van het vreemdelingenpaspoort verder in te dienen
 • u betaalt tijdens de 2e afspraak
 • tijdens de 2e afspraak kunt u ook aangeven of u tegen betaling een spoedaanvraag wilt indienen
 • bij een gewone aanvraag kunt u het vreemdelingenpaspoort na een week zonder afspraak afhalen. Een spoedaanvraag kunt u de volgende werkdag afhalen

Geldigheid

Een vreemdelingenpaspoort is maximaal 5 jaar geldig. Het paspoort is overal ter wereld geldig, behalve in het land waarvan u de nationaliteit hebt.

Vreemdelingenpaspoort 2021
Het vreemdelingenpaspoort is maximaal 5 jaar geldig € 56,50
Spoedkosten € 50,90

Vreemdelingenpaspoort kopen met AOW- of jeugdtegoed

Vanaf 1 oktober 2020 kunt u met het AOW- of jeugdtegoed op uw Rotterdampas een vreemdelingenpaspoort kopen bij de gemeente.

U maakt een afspraak bij een van de stadswinkels voor het aanvragen van een vreemdelingenpaspoort. Bij de aanvraag aan de balie betaalt u met het AOW- of jeugdtegoed op uw Rotterdampas. U kunt ook een deel met het AOW- of jeugdtegoed betalen en het restant contant afrekenen of pinnen.

U neemt mee naar de afspraak:

 • Een goedgelijkende kleurenpasfoto die voldoet aan de eisen. Pasfoto's maken kan niet in de Stadswinkels. U kunt het beste naar een fotograaf voor een goede pasfoto. De winkels van fotografen blijven tijdens de lockdown gesloten maar op afspraak kunt u pasfoto’s laten maken voor uw paspoort. De medewerker aan de balie bepaalt of uw pasfoto aan de eisen voldoet.
 • Uw geldig verblijfsdocument.
 • Alle reisdocumenten die in uw bezit zijn. Ook de laatst afgegeven reisdocumenten die zijn verlopen.
 • Het interview (eerste gehoor of nader gehoor) van de IND.
 • Bewijsstukken dat u geen reisdocument van een ander land kan krijgen of wanneer hij of zij kan aantonen dat dit niet van hem of haar kan worden gevraagd.
 • Er zijn vier landen waarvan burgers niet eerst naar de eigen overheid hoeven te gaan voor een vreemdelingenpaspoort. Dit zijn Liberia, Sierra Leone, Somalië en Guinee (Guinee Bissau is geen uitzonderingsland).
 • Staat u onder curatele? Dan moet uw curator (schriftelijk) toestemming geven.
 • Vanaf de leeftijd van 12 jaar worden bij de aanvraag van het paspoort vingerafdrukken afgenomen aan de balie. Zorg er daarom voor dat u schone vingers heeft.
 • Bij de aanvraag van uw paspoort moet u persoonlijk aanwezig zijn.

Vreemdelingenpaspoort voor minderjarige (onder 18 jaar)

 • Een kleurenpasfoto die voldoet aan de eisen. Pasfoto's maken kan niet in de Stadswinkels. U kunt het beste naar een fotograaf voor een goede pasfoto. De winkels van fotografen blijven tijdens de lockdown gesloten maar op afspraak kunt u pasfoto’s laten maken voor uw paspoort. De medewerker aan de balie bepaalt of uw pasfoto aan de eisen voldoet.
 • Alle reisdocumenten die in uw bezit zijn. Ook de laatst afgegeven reisdocumenten die zijn verlopen.
 • Een verklaring (pdf) dat de ouder(s)/gezaghouders toestemming geven.
 • Een geldig identiteitsbewijs van beide ouder(s)/gezaghouders.
 • Bij de aanvraag van het paspoort moet de minderjarige, ook een baby, aanwezig zijn.

De aanvraag duurt minimaal 8 weken.

 • iedere vreemdeling die is ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP) van Rotterdam
 • die in het bezit is van een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde of onbepaalde tijd en
 • die geen reisdocument van een ander land kan krijgen of wanneer hij of zij kan aantonen dat dit niet van hem of haar kan worden gevraagd

Hier staat een globale opsomming van de regels. Er wordt dus niet ingegaan op uitzonderingen!

Het reisdocument voor vreemdelingen is geldig voor alle landen met uitzondering van het land waarvan de houder de nationaliteit bezit.

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen.

Voor medische zorg moet u normaal gesproken een geldig identiteitsbewijs laten zien aan de zorgverlener. Bijvoorbeeld in het ziekenhuis of bij de tandarts. De legitimatieplicht geldt bovendien voor iedereen, ook voor kinderen jonger dan 14 jaar. In deze bijzondere tijden van corona mag u ook een verlopen identiteitsbewijs meebrengen. Wel moet u zo snel mogelijk een geldig identiteitsbewijs regelen en dat alsnog aan de zorgverlener laten zien.

Personen met een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde of onbepaalde tijd komen in aanmerking voor een vluchtelingenpaspoort.

Personen met een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde of onbepaalde tijd kunnen een aanvraag doen voor een vreemdelingenpaspoort:

 • personen met een verblijfsvergunning regulier die geen nationaliteit hebben (staatloos), hebben recht op een vreemdelingenpaspoort
 • personen met een vreemde, onbekende of vermoedelijke nationaliteit hebben vooraf toestemming nodig van de IND en het ministerie van Buitenlandse Zaken

Bent u uw vreemdelingenpaspoort kwijt, dan moet u de vermissing melden bij één van de stadswinkels. U moet hiervoor een afspraak maken.

Vermissing (gestolen of kwijt)

Wacht niet te lang met het melden van de vermissing. Met het vermiste document kan fraude gepleegd worden. Door de vermissing te melden, weten instanties dat het document niet gebruikt mag worden. U kunt ook uw kwijtgeraakte document in de landelijke zoekmachine opzoeken. Uw gevonden reisdocument krijgt u nooit terug. Ter voorkoming van misbruik wordt dit document vernietigd.

In de stadswinkel vult u een verklaring van vermissing in. Als u dat wilt, kunt u meteen een nieuw document aanvragen. Kunt u het oude document niet laten zien door diefstal? Dan neemt u het proces-verbaal, gemaakt door de politie, mee.

Beschadiging

Als uw paspoort beschadigd is, dan kunt u een nieuw document aanvragen. Door het vaak of lang doorbuigen van een paspoort kan het document worden beschadigd. Houdt hier rekening mee bij het bewaren van het document. Bijvoorbeeld door het niet in de achterzak van een broek op te bergen.

Vermiste document teruggevonden

Heeft u een paspoort als vermist opgegeven? Dan moet u het document bij de stadswinkel inleveren als u het terugvindt. Het vermiste document kan niet meer gebruikt worden. Heeft u al een nieuwe aanvraag gedaan, dan kunt u de aanvraag niet afzeggen. Geeft u bij het afhalen van het nieuwe document wel het teruggevonden document af aan de balie. Dan kan hiervan een aantekening worden gemaakt.