Vergunning wijzigen gebruik woonruimte
Gepubliceerd op: 03-10-2017
Geprint op: 28-09-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/vergunning-wijzigen-gebruik-woonruimte/
Ga naar de hoofdinhoud

U heeft de vergunning nodig als u een woning helemaal of gedeeltelijk wilt gebruiken voor een ander doel dan blijvende bewoning door een huishouden (bijvoorbeeld voor een bedrijfsruimte of kantoorruimte).

Particulier: U vraagt de vergunning aan via de knop 'vergunning aanvragen' . U logt als particulier in met uw DigiD.

Bedrijven: U kunt de vergunning online aanvragen met eHerkenning.
Het is op dit moment niet mogelijk voor bedrijven met meerdere vestigingen om in te loggen met één eHerkenning account. U lost dit op door voor elke vestiging apart gebruik te maken van een eigen eHerkenning account. Voor het inloggen met eHerkenning heeft u het vestigingsnummer van de Kamer van Koophandel nodig.

De vergunning kan alleen online worden aangevraagd.

Let op: Sinds 1 juli 2021 kunt u eHerkenning niveau 1 niet meer gebruiken voor uw aanvraag. Lees meer over het gebruik van eHerkenning door de gemeente Rotterdam

Omgevingsvergunning

U moet ook een omgevingsvergunning aanvragen, bijvoorbeeld:

  • als u een doorbraak maakt in een bestaand dragend deel of in woningscheidende delen van het gebouw
  • als u een verandering aanbrengt in de gevels van het gebouw

In 2022 kost een woningonttrekking € 509,- per te onttrekken woning of gedeelte van een woning.

  • eigendomsbewijs
  • plattegrondtekening oude en nieuwe situatie met maatvoering

De aanvraag duurt maximaal 8 weken.

Iedereen die een woning of een deel van een woning gaat gebruiken voor een ander doel dan blijvende bewoning door een huishouden.

Bureau Overige Vergunningen (Bouw en Woningtoezicht) behandelt uw aanvraag als deze compleet wordt ingediend. Als de aanvraag niet volledig is, ontvangt u een verzoek om aanvulling.

Verlening van de vergunning is gebaseerd op de verordening toegang woningmarkt en samenstelling woningvoorraad 2022

Heeft u nog vragen (bijvoorbeeld over de status van uw ingediende aanvraag) of wilt u overleggen voordat u een aanvraag indient?

  • bel het algemene informatienummer 14 010
  • of stuur een e-mail
  • of neem op een andere manier contact op met de gemeente