Vergunning kamerverhuur
Gepubliceerd op: 25-09-2017
Geprint op: 24-06-2021
https://www.rotterdam.nl/loket/vergunning-kamerverhuur/
Ga naar de hoofdinhoud

Nieuwe regels kamerverhuur

Op donderdag 17 juni jl. heeft de gemeenteraad de Verordening toegang woningmarkt en samenstelling woningvoorraad 2021 vastgesteld.

De belangrijkste wijzigingen die per 1 juli 2021 gelden:

 • Voortaan zal er voor kamerverhuur een vergunning nodig zijn bij 3 huurders of meer.
 • Voor alle woningen die op 30 juni 2021 bewoond worden door 3 personen, de eigenaar een vergunning voor kamerbewoning kan krijgen. Deze regeling loopt tot september 2022.
 • Daarnaast zal het mogelijk zijn om een vergunning voor kamerbewoning aan te vragen voor kamerbewoning door studenten die aantoonbaar voor 1 januari 2020 al bestond (en sindsdien onafgebroken heeft bestaan) Deze regeling loopt tot september 2022.
 • Tot september 2022 worden er in Rotterdam geen vergunningen verstrekt voor nieuwe situaties van kamerverhuur.

Wat betekent dit voor:

Een vergunning wordt alleen afgegeven voor kamerverhuur aan studenten.

Aan de Mathenesserweg en in de wijken

 • Middelland
 • Het Nieuwe Westen
 • Kralingen West
 • Kralingen Oost
 • Struisenburg

wordt geen vergunning verstrekt voor nieuwe kamerbewoning.

Deze gebieden zijn door de gemeenteraad aangewezen als nulquotumgebied. In nulquotumgebieden worden geen nieuwe vergunningen afgegeven. Buiten deze gebieden worden alleen nieuwe vergunningen afgegeven voor woningen die meer dan 50 meter afstand hebben tot woningen waar al een vergunning is afgegeven.

Soms is er geen vergunning nodig. Kijk voor meer informatie onder het kopje ‘voorwaarden’ op deze pagina.

Vergunning kamerverhuur aanvragen:

Let op: controleer eerst op de kaart Kamerverhuur of kamerbewoning op het adres is toegestaan voordat u een aanvraag indient. U ziet hier of het adres ligt in een nulquotumgebied of binnen 50 meter van een afgegeven vergunning. Zo voorkomt u dat u onnodig leges betaalt.

Particulier: U vraagt de vergunning aan via de knop 'vergunning aanvragen'. U logt als particulier in met uw DigiD.

Bedrijven: U vraagt de vergunning online aan met eHerkenning.

Bedrijven met meerdere vestigingen kunnen op dit moment niet inloggen met één eHerkenning account. U lost dit op door voor elke vestiging apart gebruik te maken van een eigen eHerkenning account. Voor het inloggen met eHerkenning heeft u het vestigingsnummer van de Kamer van Koophandel nodig.

U kunt de vergunning alleen online aanvragen.

Let op: Per 1 juli 2021 verdwijnt eHerkenning niveau 1. Voor deze aanvraag heeft u dan eHerkenning niveau 2 of hoger nodig en een  machtiging ‘Ondernemersloket EH 2’ voor de gemeente Rotterdam.

Wat moet u doen?

Het is belangrijk dat u eHerkenning niveau 2 koopt bij een erkend bedrijf. Zij helpen u ook met uw machtigingen.  Kijk op de website van eHerkenning voor de lijst van erkende leveranciers.  Neem contact op met uw leverancier voor meer informatie en houd rekening met de levertijd.  Lees meer op de pagina het gebruik van eHerkenning door de gemeente Rotterdam.

Overige vergunningen

Meer informatie vindt u op de pagina bouwen.

In 2021 kost een vergunning kamerverhuur € 500,-

U stuurt online met de aanvraag voor een vergunning kamerverhuur mee:

 • het bewijs van eigendom
 • plattegrondtekening met maatvoering
 • inschrijvingsbewijzen onderwijsinstellingen

De behandeling van de aanvraag duurt maximaal 8 weken.

Iedereen die kamers aan studenten wil verhuren.

Bureau Overige Vergunningen (Bouw en Woningtoezicht) behandelt uw aanvraag als deze compleet wordt ingediend. Als de aanvraag niet compleet is, ontvangt u een verzoek om aanvulling.

Een vergunning wordt alleen verleend voor kamerverhuur aan studenten.

Voor het krijgen van een vergunning gelden de volgende voorwaarden:

De vergunning is nodig:

 • als de eigenaar of verhuurder zelf ook woont in de woning en daarin woonruimte verhuurt aan 3 of meer studenten
 • de woning uitsluitend bewoond wordt door 4 of meer studenten

Verdere eisen voor de vergunning:

 • iedere student beschikt over minimaal 18 m² (eigen kamer + zijn aandeel in gemeenschappelijke ruimten)
 • de woning waarvoor de vergunning wordt aangevraagd ligt niet binnen 50 meter afstand van een woning waar al een vergunning voor is afgegeven
 • op de woning waarvoor de vergunning wordt aangevraagd is niet in de afgelopen 24 maanden een vergunning voor kamerbewoning ingetrokken
 • de kamerbewoning door studenten op het adres heeft geen negatieve invloed op het woonmilieu en de leefbaarheid in de buurt. Dit wordt onder andere bepaald door de recente geschiedenis van woonoverlast vanuit dit adres.

De vergunning is niet nodig:

 • als de eigenaar of verhuurder zelf niet in de woning woont en er aan maximaal 3 personen verhuurd wordt (deze 3 personen hoeven geen studenten te zijn)
 • als de eigenaar of verhuurder zelf wél woont in de woning en daarin woonruimte verhuurt aan maximaal 2 personen (deze 2 personen hoeven geen studenten te zijn)

Alle regels vindt u in de verordening toegang woningmarkt en samenstelling woningvoorraad 2019.

Heeft u vragen, bijvoorbeeld over de status van uw ingediende aanvraag? Of wilt u overleggen voordat u een aanvraag indient?

 • bel het algemene informatienummer 14 010
 • of stuur een e-mail
 • of neem op een andere manier contact op met de gemeente
 • De gemeente eist geen inschrijfbewijs BRP voor (het aanvragen van) de vergunning voor kamerbewoning
 • U bent wel verplicht om u ingeschreven te staan in de BRP op het adres waar u woont. Dat is bijvoorbeeld gebeurd als u uw verhuizing heeft doorgegeven aan de gemeente. Via de pagina Verhuizing doorgeven regelt u de verhuizing
 • U kunt nagaan of u ingeschreven staat op het adres waar u woont door in te loggen op Inzagerecht en te klikken op “mijn gegevens”. Hier heeft u DigiD voor nodig.
 • Als u toch een uittreksel BRP aan wilt vragen, dan kunt u dit op de pagina Uittreksel aanvragen voor burgers doen.
 • U kunt een vergunning krijgen als u aan kunt tonen dat een woning op 30 juni 2021 aan 3 personen verhuurd is
 • De gemeente dwingt eigenaren niet om uittreksels uit de BRP bij hun huurders op te vragen
 • De gemeente legt u geen boete op als een bewoner dat bewijs niet zou opvragen
 • Let wel: u heeft de vergunning alleen nodig voor kamerverhuur aan 3 personen. De vergunning is bijvoorbeeld niet nodig als in de woning 3 personen wonen in gezinsverband.
 • zolang er in één woning niet meer dan 3 personen wonen, is het goed
 • als u met meer dan 3 personen in één woning wilt wonen moet u óf een vergunning voor kamerverhuur aanvragen óf u leeft samen als 1 gezin. Hiervoor wordt vaak het woord woongroep gebruikt.

Voor een woongroep bestaat geen vergunning of registratie. De gemeente Rotterdam beoordeelt dit op basis van de manier waarop de woning gebruikt wordt.

De bewoners moeten duurzaam een gemeenschappelijke huishouding voeren. De inspecteur die de woning bezoekt, beoordeelt of dit zo is. Daarover kunnen niet vooraf garanties worden gegeven.

Duurzaam houdt in dat het huishouden wordt getoetst op eisen van de duurzaamheid van hun onderlinge relatie. De bewoners moeten er voor gekozen hebben voor langere tijd met elkaar op dit adres te gaan wonen en niet alleen voor de duur van (een onderdeel van) een studie.

Dus de inspecteur moet ervan overtuigd zijn dat de bewoners niet alleen hier wonen omdat ze een kamer nodig hadden in Rotterdam. Maar ook moet de inspecteur overtuigd zijn dat zij hier wonen omdat zij echt voor elkaar gekozen hebben.

Studenten wonen meestal alleen voor de duur van hun studie in Rotterdam. Daarom zal een groep bewoners die voor de helft of meer uit studenten bestaat in de praktijk niet als woongroep worden gezien (maar als kamerverhuur).

Gemeenschappelijk houdt in dat de woning door alle bewoners wordt bewoond en dat de kosten van het wonen door alle bewoners samen gedragen worden.

Dit betekent in elk geval:

 • er zijn geen uitsluitend individueel te gebruiken delen van de woning (dit betekent: geen sloten op deuren van slaapkamers)
 • er is 1 keuken (niet minder en ook niet meer) duidelijk geschikt voor gezamenlijk gebruik
 • er is 1 woonkamer (niet minder en ook niet meer) duidelijk geschikt voor het gebruik als gezamenlijke ruimte door alle bewoners
 • er is sprake van onderlinge verrekening van de kosten van het huishouden

Een groep bewoners die voor de helft of meer uit studenten bestaat, wordt niet als woongroep gezien maar als kamerverhuur. Zie ook de vraag “Ik wil een woongroep oprichten. Kan dat?

Vroeger was het in Rotterdam mogelijk voor een groep studenten om een woongroep te vormen. Dit is aangescherpt en verduidelijkt in de verordening die sinds 1 januari 2020 geldt.

Het kan dus zijn dat u een woning aan studenten verhuurt die vóór 2020 gecontroleerd is. Bij die controle heeft de toezichthouder geoordeeld dat er geen sprake was van kamerbewoning, maar van een woongroep.

Dezelfde toezichthouder zou kunnen oordelen dat er nu wél een vergunning voor kamerbewoning nodig is. Zie ook de vraag “Ik wil een woongroep oprichten. Kan dat?”

Als u aantoont dat u de woning vóór 1 januari 2020 al verhuurde aan een groep studenten van minimaal de omvang waarvoor u nu een vergunning aanvraagt, dan kan u in aanmerking komen voor een overgangsregeling. Uw aanvraag moet dan aan alle eisen voldoen, behalve de eis over de ligging in een nulquotumgebied of de ligging te dichtbij een afgegeven vergunning.

Deze overgangsregeling geldt nu nog niet. Volg het nieuws hierover op deze pagina.