Vergunning kamerverhuur
Gepubliceerd op: 25-09-2017
Geprint op: 24-10-2020
https://www.rotterdam.nl/loket/vergunning-kamerverhuur/
Ga naar de hoofdinhoud

Een vergunning wordt alleen verleend voor kamerverhuur aan studenten.

Soms is er geen vergunning nodig. Kijk voor meer informatie onder het kopje ‘voorwaarden’ op deze pagina.

Voor de wijken Middelland, Het Nieuwe Westen, Kralingen West, Kralingen Oost en Struissenburg en voor de Mathenesserweg is sinds 6 augustus 2020 een voorbereidingsbesluit van kracht. Op basis hiervan is omzetting van woningen naar kamerverhuur in deze gebieden niet toegestaan.

Vergunning kamerverhuur aanvragen:

Particulier: U vraagt de vergunning aan via de knop 'vergunning aanvragen'. U logt als particulier in met uw DigiD.

Bedrijven: U vraagt de vergunning online aan met E- Herkenning.

Bedrijven met meerdere vestigingen kunnen op dit moment niet inloggen met één E-Herkenning account. U lost dit op door voor elke vestiging apart gebruik te maken van een eigen E-Herkenning account. Voor het inloggen met eHerkenning heeft u het KvK-vestigingsnummer nodig.

Let op: u kunt de vergunning alleen online aanvragen.

Overige vergunningen

Meer informatie vindt u op de pagina bouwen.

In 2020 betaalt u voor een vergunning kamerverhuur € 78,60.

U stuurt online met de aanvraag vergunning kamerverhuur mee:

 • het bewijs van eigendom
 • plattegrondtekening met maatvoering
 • inschrijvingsbewijs/bewijzen onderwijsinstelling(en)
 • (concept)huurcontracten waarin zijn opgenomen
  - het vrijwilligerswerk dat van positieve invloed is op de wijk of buurt
  - een handhavingsclausule in verband met de uitvoering van het vrijwilligerswerk

De behandeling van de aanvraag duurt maximaal 8 weken.

Iedereen die kamers aan studenten wil verhuren.

Bureau Overige Vergunningen (Bouw- en Woningtoezicht) behandelt uw aanvraag als deze compleet wordt ingediend. Als de aanvraag niet volledig is, ontvangt u een verzoek om aanvulling.

Een vergunning wordt alleen verleend voor kamerverhuur aan studenten.

Voor het krijgen van een vergunning gelden de volgende voorwaarden:

De vergunning is nodig:

 • als de eigenaar of verhuurder zelf ook woont in de woning en daarin woonruimte verhuurt aan 3 of meer studenten
 • de woning uitsluitend bewoond wordt door 4 of meer studenten

Verdere eisen voor de vergunning:

 • iedere student beschikt over minimaal 18 m² (eigen kamer + zijn aandeel in gemeenschappelijke ruimten)
 • de kamerverhuur aan studenten op het adres heeft positieve invloed op het woonmilieu en de leefbaarheid in de buurt. De eigenaar moet dit onderbouwen met een overtuigende motivering.
  Een onderdeel van deze onderbouwing kan zijn dat er sprake is van studenten die minimaal één dagdeel (4 uur) in de maand vrijwilligerswerk uitvoeren waar de buurt baat bij heeft. In dat geval moeten hierover afspraken gemaakt zijn tussen de eigenaar en de kamerbewoners. Deze afspraken moeten onderdeel zijn van de huurovereenkomst. De eigenaar (verhuurder) bepaalt de inhoud van de afspraken en wat de gevolgen zijn bij het niet na komen hiervan. De gevolgen moeten voldoende prikkel geven om de afspraken ook echt na te komen.

De vergunning is niet nodig:

 • de eigenaar of verhuurder zelf niet in de woning woont en er aan maximaal 3 personen verhuurd wordt (deze 3 personen hoeven geen studenten te zijn)
 • de eigenaar of verhuurder zelf wél woont in de woning en daarin woonruimte verhuurt aan max. 2 personen (deze 2 personen hoeven geen studenten te zijn)

Alle regels vindt u in de verordening toegang woningmarkt en samenstelling woningvoorraad 2019.

Heeft u nog vragen (bijvoorbeeld over de status van uw ingediende aanvraag) of wilt u overleggen voordat u een aanvraag indient?

 • bel het algemene informatienummer 14 010
 • of stuur een e-mail
 • of neem op een andere manier contact op met de gemeente
 • zolang er in één woning niet meer dan drie personen wonen, is het goed
 • als u met meer dan drie personen in één woning wilt wonen moet u:
  - óf een vergunning voor kamerverhuur aanvragen
  - óf u leeft samen als één gezin (hiervoor wordt vaak het woord woongroep gebruikt)

Voor een woongroep bestaat geen vergunning of registratie. De gemeente Rotterdam beoordeelt dit op basis van de manier waarop de woning gebruikt wordt.

De bewoners moeten duurzaam een gemeenschappelijke huishouding voeren. De inspecteur die de woning bezoekt beoordeelt of hier sprake van is. Daarover kunnen niet vooraf garanties worden gegeven.

Duurzaam houdt in dat het huishouden wordt getoetst op eisen van de duurzaamheid van hun onderlinge relatie. De bewoners moeten er voor gekozen hebben voor langere tijd met elkaar op dit adres te gaan wonen en niet alleen voor de duur van (een onderdeel van) een studie.

Met andere woorden: de inspecteur moet ervan overtuigd zijn dat de bewoners niet alleen hier wonen omdat ze een kamer nodig hadden in Rotterdam, maar dat zij hier wonen omdat zij echt voor elkaar gekozen hebben. Studenten wonen in principe slechts voor de duur van hun studie in Rotterdam. Daarom zal een groep bewoners die voor de helft of meer uit studenten bestaat in de praktijk niet als woongroep worden aangemerkt (maar als kamerverhuur).

Gemeenschappelijk houdt in dat de woning door alle bewoners wordt bewoond en dat de kosten van het wonen door alle bewoners samen gedragen worden.

Dit betekent in elk geval:

 • er zijn geen uitsluitend individueel te gebruiken delen van de woning (dit betekent: geen sloten op deuren van slaapkamers)
 • er is één keuken (niet minder en ook niet meer) duidelijk geschikt voor gezamenlijk gebruik
 • er is één woonkamer (niet minder en ook niet meer) duidelijk geschikt voor het gebruik als gezamenlijke ruimte door alle bewoners
 • er is sprake van onderlinge verrekening van de kosten van het huishouden