Vergunning kamerverhuur
Gepubliceerd op: 25-09-2017
Geprint op: 24-09-2021
https://www.rotterdam.nl/loket/vergunning-kamerverhuur/
Ga naar de hoofdinhoud

Vanaf 1 juli 2021 is er voor kamerverhuur aan 3 of meer personen een vergunning nodig.

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen in de regels kamerverhuur die per 1 juli 2021 gelden:

 • vanaf 1 juli 2021 is er voor kamerverhuur aan 3 of meer personen een vergunning nodig
   
 • tot 1 september 2022 geeft de gemeente geen vergunningen af voor nieuwe situaties van kamerverhuur
   

Voor bestaande woonsituaties kamerverhuur gelden twee overgangsregelingen:

 • voor alle bestaande situaties waarbij op 30 juni 2021 al sprake was van kamerverhuur aan 3 personen, kan de eigenaar tot 1 september 2022 alsnog een vergunning aanvragen
   
 • ook is het mogelijk om een vergunning voor kamerverhuur aan te vragen voor studentenhuizen die aantoonbaar vóór 1 januari 2020 al bestonden. Hiervoor kunt u tot 1 september 2022 een vergunning aanvragen.

De Verordening en meer informatie over de overgangsregelingen vindt u onder het kopje Voorwaarden op deze pagina.

Wat betekent dit voor:

Vergunning kamerverhuur aanvragen:

Particulier: U vraagt de vergunning aan via de knop 'vergunning aanvragen'. U logt als particulier in met uw DigiD.

Bedrijven: U vraagt de vergunning online aan met eHerkenning.

Bedrijven met meerdere vestigingen kunnen op dit moment niet inloggen met één eHerkenning account. U lost dit op door voor elke vestiging apart gebruik te maken van een eigen eHerkenning account. Voor het inloggen met eHerkenning heeft u het vestigingsnummer van de Kamer van Koophandel nodig.

U kunt de vergunning alleen online aanvragen.

Let op: Per 1 juli 2021 verdwijnt eHerkenning niveau 1. Voor deze aanvraag heeft u dan eHerkenning niveau 2 of hoger nodig en een  machtiging ‘Ondernemersloket EH 2’ voor de gemeente Rotterdam.

Wat moet u doen?

Het is belangrijk dat u eHerkenning niveau 2 koopt bij een erkend bedrijf. Zij helpen u ook met uw machtigingen.  Kijk op de website van eHerkenning voor de lijst van erkende leveranciers.  Neem contact op met uw leverancier voor meer informatie en houd rekening met de levertijd.  Lees meer op de pagina het gebruik van eHerkenning door de gemeente Rotterdam.

Overige vergunningen

Meer informatie vindt u op de pagina bouwen.

In 2021 betaalt u voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning kamerverhuur € 500,-

Bureau Overige Vergunningen (Bouw en Woningtoezicht) behandelt uw aanvraag als deze compleet is ingediend. Als de aanvraag niet compleet is, wordt u gevraagd om de gegevens aan te vullen.

Meesturen met de online aanvraag:
 

voor bestaande studentenhuizen of woongroepen:

 • het bewijs van eigendom
 • plattegrondtekening met exacte maten
 • inschrijvingsbewijzen onderwijsinstellingen
 • officiële verklaring met de gegevens van de bewoners: voorletters, tussenvoegsels, achternaam
 • als achteraf voor de beoordeling van de aanvraag een kopie van het huurcontract nodig is, dan krijgt u hier op tijd bericht over

voor kamerbewoning door 3 personen:

 • het bewijs van eigendom
 • officiële verklaring met de gegevens van de bewoners: voorletters, tussenvoegsel, achternaam
 • als achteraf voor de beoordeling van de aanvraag een kopie van het huurcontract nodig is, dan krijgt u hier op tijd bericht over

De behandeling van de aanvraag duurt maximaal 8 weken.

Iedereen die kamers aan studenten wil verhuren.

Alle regels vindt u in de Verordening toegang woningmarkt en samenstelling woningvoorraad 2021.

Overgangsregeling

Omdat de regels voor kamerbewoning zijn aangescherpt, is er een overgangsregeling. Deze overgangsregeling maakt het mogelijk om tot 1 september 2022 voor enkele bestaande situaties van kamerbewoning een vergunning aan te vragen.

Voor kamerverhuur aan 3 of meer personen is een vergunning nodig. Deze vergunning kan men alleen krijgen:

 • als het een bestaande situatie is die op 30 juni 2021 al bestond. Dit geldt voor kamerverhuur aan 3 personen
 • als het een bestaand studentenhuis is dat voor 1 januari 2020 al bestond. Dit geldt voor kamerverhuur aan 4 of meer personen

Het maakt dan niet uit of:

 • deze bewoners studenten uit Nederland of uit het buitenland zijn
 • de woning gelegen is in een nulquotumgebied
 • de woning binnen 50 meter afstand ligt van een verleende vergunning

Voor nieuwe situaties van kamerbewoning door meer dan 2 personen worden geen vergunningen afgegeven. In elk geval tot 1 september 2022.


Kamerbewoning door 3 personen

De belangrijkste eis voor het krijgen van de vergunning kamerverhuur is dat de woning op 30 juni 2021 bewoond werd door minimaal 3 personen. Daarnaast moet er op de woning geen actief woonoverlast dossier zijn. Als het nodig is, worden aanvullende gegevens gevraagd. Hierover wordt u op tijd geïnformeerd.


Kamerbewoning door een woongroep van studenten

U kunt een vergunning kamerverhuur aanvragen voor kamerbewoning door groepen studenten die onder eerdere regelgeving aangemerkt zijn als woongroep van studenten.

U moet dan kunnen bewijzen dat het adres voor 1 januari 2020 door een groep studenten werd bewoond. Die groep bestond uit minimaal het aantal personen waar u de vergunning voor aanvraagt.

Uw woning moet minimaal 18 m² per bewoner groot zijn. De kamerbewoning op het adres heeft geen negatieve invloed op het woonmilieu en de leefbaarheid in de buurt. Dat bijvoorbeeld blijkt uit de geschiedenis van woonoverlast van het adres. Als het nodig is, worden aanvullende gegevens gevraagd. Hierover krijgt u op tijd bericht.

Heeft u vragen, bijvoorbeeld over de status van uw ingediende aanvraag? Of wilt u overleggen voordat u een aanvraag indient?

 • bel het algemene informatienummer 14 010
 • of stuur een e-mail
 • of neem op een andere manier contact op met de gemeente
 • de gemeente eist geen inschrijfbewijs BRP (Basisregistratie Personen) voor het aanvragen van de vergunning voor kamerbewoning
 • u bent wel verplicht om ingeschreven te staan in de BRP op het adres waar u woont. U bent ingeschreven als u uw verhuizing heeft doorgegeven aan de gemeente. Via de pagina Verhuizing doorgeven regelt u de verhuizing
 • controleer of u ingeschreven staat op het adres waar u woont door in te loggen op de pagina Inzagerecht en te klikken op “mijn gegevens”. Hier heeft u DigiD voor nodig.
 • wilt u toch een uittreksel BRP aanvragen, dan doet u dit via de pagina Uittreksel aanvragen voor burgers
 • u kunt een vergunning krijgen als u aan kunt tonen dat een woning op 30 juni 2021 aan 3 personen verhuurd is
 • de gemeente dwingt eigenaren niet om uittreksels uit de BRP bij hun huurders op te vragen
 • de gemeente legt u geen boete op als een bewoner dat bewijs niet zou opvragen
 • let wel: u heeft de vergunning alleen nodig voor kamerverhuur aan 3 personen. De vergunning is bijvoorbeeld niet nodig als in de woning 3 personen wonen in gezinsverband.

Op 1 juli 2021 zijn de regels voor kamerverhuur strenger geworden. Voor alle situaties die onder de vorige woonruimteverordening legaal waren, geldt er een overgangsregeling:

 • voor kamerverhuur aan 3 personen kunt u een vergunning krijgen als het een situatie is die op 30 juni 2021 al bestond
 • voor kamerverhuur aan 4 of meer personen kunt u een vergunning krijgen als het om een bestaand studentenhuis gaat dat al voor 1 januari 2020 bestond
 • er mag geen sprake zijn van woonoverlast door de bewoners van het adres waarvoor de vergunning wordt aangevraagd
 • voor kamerverhuur aan 2 personen hoeft u ook in de nieuwe situatie geen vergunning aan te vragen

Voor nieuwe situaties van kamerverhuur aan meer dan 2 personen geeft de gemeente tot 1 september 2022 geen vergunningen af.

Kijk ook onder Voorwaarden op deze pagina.

 • tot 1 september 2022 geldt heel Rotterdam als een nulquotumgebied. Dit wil zeggen dat er in heel Rotterdam geen vergunningen meer voor kamerverhuur worden afgegeven voor nieuwe situaties.
 • voor situaties die op 30 juni 2021 al bestonden, geldt een overgangsregeling. Kijk bij Hoe werkt de overgangsregeling?
 • de vergunning blijft geldig zolang de woning kamergewijs verhuurd blijft
 • de vergunning blijft ook geldig als de woning in handen komt van een andere eigenaar
 • de gemeente kan een vergunning intrekken als er sprake is van hardnekkige overlast voor de omgeving. Dit geldt ook voor vergunningen die onder de voorgangers van de huidige verordening zijn afgegeven.

Nee, dit wordt niet automatisch gelegaliseerd. U kunt tot 1 september 2022 een vergunning voor kamerverhuur aanvragen als het gaat om een bestaande situatie die op 30 juni 2021 al bestond. Kijk ook onder Voorwaarden op deze pagina.

Nee, dat kan niet. Als u de kamers wilt laten bewonen door een groter aantal personen, dan ziet de gemeente dit als een nieuwe situatie van kamerverhuur. Tot 1 september 2022 geeft de gemeente geen vergunningen meer af voor nieuwe situaties van kamerverhuur.

 • zolang er in 1 woning niet meer dan 2 personen wonen, is het goed
 • als u met meer dan 2 personen in 1 woning wilt wonen moet u óf een vergunning voor kamerverhuur aanvragen óf u leeft samen als 1 gezin. Hiervoor wordt vaak het woord woongroep gebruikt.

Voor een woongroep bestaat geen vergunning of registratie. De gemeente Rotterdam beoordeelt dit op basis van de manier waarop de woning gebruikt wordt.

De bewoners moeten duurzaam een gemeenschappelijke huishouding voeren. De inspecteur die de woning bezoekt, beoordeelt of dit zo is. Daarover kunnen niet vooraf garanties worden gegeven.

Duurzaam houdt in dat het huishouden wordt getoetst op eisen van de duurzaamheid van hun onderlinge relatie. De bewoners moeten er voor gekozen hebben voor langere tijd met elkaar op dit adres te gaan wonen en niet alleen voor de duur van (een onderdeel van) een studie.

Dus de inspecteur moet ervan overtuigd zijn dat de bewoners niet alleen hier wonen omdat ze een kamer nodig hadden in Rotterdam. Maar ook moet de inspecteur overtuigd zijn dat zij hier wonen omdat zij echt voor elkaar gekozen hebben.

Studenten wonen meestal alleen voor de duur van hun studie in Rotterdam. Daarom zal een groep bewoners die voor de helft of meer uit studenten bestaat in de praktijk niet als woongroep worden gezien (maar als kamerverhuur).

Gemeenschappelijk houdt in dat de woning door alle bewoners wordt bewoond en dat de kosten van het wonen door alle bewoners samen gedragen worden.

Dit betekent in elk geval:

 • er zijn geen uitsluitend individueel te gebruiken delen van de woning (dit betekent: geen sloten op deuren van slaapkamers)
 • er is 1 keuken (niet minder en ook niet meer) duidelijk geschikt voor gezamenlijk gebruik
 • er is 1 woonkamer (niet minder en ook niet meer) duidelijk geschikt voor het gebruik als gezamenlijke ruimte door alle bewoners
 • er is sprake van onderlinge verrekening van de kosten van het huishouden

Een groep bewoners die voor de helft of meer uit studenten bestaat, wordt niet als woongroep gezien maar als kamerverhuur. Zie ook de vraag “Ik wil een woongroep oprichten. Kan dat?

Ja. U kunt een vergunning aanvragen als u kunt bewijzen dat u al voor 1 januari 2020 de woning verhuurde aan een groep studenten. U kunt alleen een vergunning aanvragen voor kamerbewoning door maximaal het aantal studenten waar u toen aan verhuurde.

Nee, een eigenaar van een woning heeft geen vergunning nodig om een woning aan een gezin te verhuren. Het aantal personen waaruit dit gezin bestaat, maakt niet uit.

Nee. Een eigenaar van een woning mag aan een groep bewoners die een duurzaam gemeenschappelijk huishouden voeren, een woning verhuren. Daar is geen vergunning voor kamerverhuur voor nodig. Het aantal personen waaruit deze groep bestaat, maakt niet uit. Kijk ook bij Ik wil een woongroep oprichten. Kan dat?