Vergunning deelmobiliteit
Gepubliceerd op: 13-12-2019
Geprint op: 05-10-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/vergunning-deelmobiliteit/
Ga naar de hoofdinhoud

Met een vergunning deelmobiliteit krijgt u toestemming om deelvoertuigen te verhuren in de openbare ruimte.

De vergunning geldt voor:

 • elektrische deelauto’s (free-floating en stationbased)
 • (elektrische) fietsen
 • brom- en snorfietsen
 • bakfietsen
 • steps en andere voertuigen die op de stoep mogen worden geparkeerd

Online aanvragen

Via de knop 'Vergunning aanvragen' vraagt u als bedrijf de vergunning deelmobiliteit aan met eHerkenning.

Let op

 • U heeft eHerkenning 2 nodig en een machtiging ‘Ondernemersloket EH 2’.
  Lees meer hierover op de pagina gebruik van eHerkenning.
 • Vergunning elektrische deelauto’s: Sinds 1 maart 2021 kunt u een vergunning deelmobiliteit voor elektrische deelauto’s aanvragen.
 • Vergunning (elektrische) deelfietsen, snor- en bromfietsen, deelsteps en overige vormen van deelmobiliteit die op de stoep mogen worden geparkeerd: Wij vragen u vriendelijk om eerst uw interesse kenbaar te maken, op gesprek te komen en daarna pas de vergunning in te dienen.
 • Vergunningsaanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Wilt u als bedrijf zonder eHerkenning een vergunning aanvragen, klik dan hier.

Rotterdam stimuleert het gebruik van deelmobiliteit. Dit zorgt voor een betere balans tussen de verschillende vormen van vervoer. De voorwaarden zijn dat:

 • de deelvoertuigen van goede kwaliteit zijn
 • er niet teveel deelvoertuigen worden aangeboden
 • de gebruikers netjes de deelvoertuigen parkeren
 • De vergunning voor (elektrische) fietsen, brom- en snorfietsen, bakfietsen, steps en andere voertuigen die op de stoep mogen worden geparkeerd kost € 872,20.
 • Het aanvragen van de vergunning deelmobiliteit voor elektrische deelauto’s (free-floating en stationbased) is gratis.
 • Als een vergunning deelmobiliteit wordt verstrekt, geldt voor een stadsbrede parkeervergunning (free-floating autodelen) het tarief van € 40,80 per maand per deelauto (prijspeil 2021).
 • Voor een sectorgebonden vergunning (stationbased autodelen) geldt het tarief van € 9,60 per maand per deelauto (prijspeil 2021), waarbij de eenmalige kosten voor het inrichten van een vaste stationbased parkeerplaats (autodate) € 680,67 (prijspeil 2021) bedragen.
Bij de aanvraag voor een vergunning levert u de volgende gegevens en documenten aan:
 • inschrijfnummer Kamer van Koophandel. Als u bij een ander gelijkwaardig register in een EU-lidstaat ingeschreven staat, kunt u dit ondernemersnummer vermelden
 • namen van directeur(en) of vennoten
 • adres, telefoonnummer en e-mailadres van twee contactpersonen
 • voorgesteld voertuig en aantal voertuigen

Voor (elektrische) fietsen, brom- en snorfietsen, bakfietsen, steps en andere voertuigen die op de stoep mogen worden geparkeerd:

een exploitatieplan, waaruit blijkt:

 • op welke manier uw systeem bijdraagt aan de doelen en ambities van de stad
 • hoe uw systeem werkt
 • hoeveel voertuigen u voor ogen hebt te willen inzetten
 • op welke locaties u de voertuigen wilt plaatsen
 • welke communicatie u voorstelt met gemeente en uw klanten
 • hoe u de wet- en regelgeving naleeft
 • hoe u klachten en meldingen afhandelt.
 • hoe de voertuigen werken
 • welk onderhoud de voertuigen nodig hebben
 • hoe de voertuigen worden geleverd
 • hoe u omgaat met kapotte voertuigen.
 • hoe u, met uw vorm van deelmobiliteit, kunt bijdragen aan een actieve, schone en ruimte efficiënte mobiliteit

Voor elektrische deelauto’s (free-floating en stationbased)

Een exploitatieplan, waaruit blijkt op welke manier uw systeem bijdraagt aan de voorschriften en beperkingen zoals opgenomen in het Uitvoeringsbesluit Parkeren Rotterdam 2021 en specifiek aan de artikelen 7a (alleen voor stadsbrede vergunning voor free floating autodelen) en 10a (alleen voor belanghebbende vergunning voor stationbased autodelen). Daarnaast dient u zich te houden aan de beleidsregels zoals opgenomen in de Nota beleid en vergunningen deelauto’s (pdf).

De beslistermijn is maximaal 4 weken en kan eenmalig met 4 weken worden verlengd.

De vergunning kan worden aangevraagd door bedrijven die voertuigen verhuren in de openbare ruimte.

Heeft u vragen over de vergunning, mail dan naar de afdeling Mobiliteit of bel 14 010.

 • In het geval van (elektrische) fietsen, brom- en snorfietsen, bakfietsen, steps en andere voertuigen die op de stoep mogen worden geparkeerd, vraagt de gemeente u vriendelijk om eerst uw interesse kenbaar te maken, op gesprek te komen en daarna pas de vergunning in te dienen.
 • In het geval van elektrische deelauto’s (free-floating en stationbased) hoeft dit niet.