Uittreksel aanvragen voor burgers
Gepubliceerd op: 02-03-2021
Geprint op: 05-12-2021
https://www.rotterdam.nl/loket/uittreksel-brp-aanvragen-burgers/
Ga naar de hoofdinhoud

U vraagt een uittreksel uit de Basisregistratie personen (BRP) aan bij de gemeente waar u woont.

Er zijn verschillende uittreksels BRP. Op elk soort uittreksel staan verschillende gegevens. Welke soorten uittreksels er zijn ziet u in de tabel.

Uittreksel voor het buitenland

Vraagt u het uittreksel aan voor een buitenlandse instantie? Dan moet het uittreksel misschien gelegaliseerd worden. Vraag dit na bij de ambassade of het consulaat van het land waarvoor u het uittreksel nodig heeft. Bij legalisatie moet er een handtekening van een gemeenteambtenaar en een gemeentestempel op het uittreksel staan. Op een internationaal uittreksel staan standaard een handtekening en een gemeentestempel. Lees meer over Legalisatie  en Apostille op de website Nederlandwereldwijd.

Uittreksel aanvragen

Een uittreksel aanvragen kan online of per post. De aanvraag per post duurt langer.

1. Online

U vraagt uw uittreksel aan via de knop Uittreksel aanvragen. U logt in met uw DigiD. Heeft u nog geen DigiD? Ga naar DigiD. U betaalt online met iDeal. Kunt u niet met iDeal betalen? Vraag het uittreksel dan per post aan.

2. Per post

U kunt een uittreksel per post aanvragen. Onder Meesturen staat hoe u de aanvraag per post doet.

Uittreksel voor niet-ingezetenen

Woont u in het buitenland? Of korter dan 4 maanden in Nederland? Dan kunt u alleen een uittreksel Registratie Niet-ingezetenen (RNI) aanvragen. Ga voor informatie en aanvragen naar de webpagina Uittreksel registratie niet-ingezetenen

Algemeen

 • Een uittreksel BRP wordt ook wel genoemd: een uittreksel GBA, uittreksel bevolkingsregister of uittreksel persoonsregister.
 • Een uittreksel BRP is niet hetzelfde als een afschrift van een akte van de Burgerlijke Stand
 • Hoe lang het uittreksel geldig is hangt af van het doel waarvoor het nodig is. In de praktijk stellen veel organisaties de eis dat een uittreksel niet ouder mag zijn dan 3 maanden. Vraag het na bij de instantie die om het uittreksel gevraagd heeft.
Soort aanvraag 2021
Online € 6,50
Per post € 9,80 + portokosten
Attestatie de vita (buitenland) € 13,80*

*Als bij het aanvragen van een Attestatie de Vita de brief van het pensioenfonds getoond wordt, waarin gevraagd wordt om het uittreksel, is deze gratis.

Uittreksel historische adressen (voor 01-10-1994)

€ 15,60**
**Informatieverstrekking uit de BRP + informatieverstrekking vanaf persoonskaart

Online

U ziet tijdens de aanvraag welke documenten u moet uploaden.

Per post

Schrijf een brief. Zet in de brief:

 • Welke gegevens er op het uittreksel moeten staan. Zie meer informatie.
 • Of er op het uittreksel een handtekening van de ambtenaar en een gemeentestempel moeten staan.
 • Uw telefoonnummer en/of uw e-mailadres. Dan kan de gemeente u bereiken als er vragen zijn.
 • Uw handtekening

Stuur een kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee.

Stuur uw aanvraag naar:

Gemeente Rotterdam
Gegevensverstrekking uit de BRP
Postbus 70013
3000 KR Rotterdam

U krijgt het uittreksel samen met de rekening thuisgestuurd.

Aanvraag voor meerderjarige gezinsleden

Vraagt u een uittreksel aan voor meerderjarige gezinsleden die op hetzelfde adres wonen? Zoals een partner, kinderen vanaf 16 jaar, of ouders? Dan heeft u voor elke persoon een aparte schriftelijke machtiging nodig. Deze mag maximaal 6 maanden oud zijn.

Aanvraag online: u ontvangt het uittreksel binnen 10 werkdagen.

Aanvraag per post: u ontvangt het uittreksel binnen 4 weken.

Let op: er is op dit moment grote vraag naar producten van de gemeente. De verwerkingstijd kan langer duren.

 • Iedereen die in de BRP van Rotterdam staat ingeschreven
 • Ouders of voogden voor minderjarigen tot 16 jaar
 • Een curator voor de onder curatele gestelde

U kunt bij de gemeente geen uittreksel uit de BRP aanvragen van iemand die is overleden. Onder Veelgestelde vragen staat wat u kunt doen.

Uittreksel Informatie op het uittreksel Hoe vraag je het aan?
BRP
 • Naam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Online
 • Per post

Bewijs van in leven zijn
Gebruik in Nederland

 • Naam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Toevoeging dat iemand in leven is
 • Online
 • Post
Attestatie de Vita*
 
Op 1 formulier 2 talen: Nederlands en Frans
 • Naam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Geslacht
 • Toevoeging dat iemand in leven is
 • Persoonlijk aan de balie

*Dit is een Bewijs van in leven zijn voor gebruik in buitenland

*Het is ook mogelijk om een meertalig vertaalformulier van een attestatie de vita aan te vragen.

Internationaal uittreksel
Keuze uit 2 soorten:
 1. Nederlands, Frans, Duits, Engels
 2. Nederlands, Spaans, Italiaans, Turks
 • Naam
 • Adres
 • Geboortedatum en geboorteplaats
 • Burgerlijke staat
 • Nationaliteit
 • Naam van uw ouder(s)
 • Online
 • Post

Voor de start van een echtscheidingsprocedure*

 

 • Naam
 • Geboortedatum en geboorteplaats
 • Geslacht
 • Burgerlijke staat
 • Adres (ook per wanneer ingeschreven)
 • Datum vestiging in Nederland
 • Datum vestiging in Rotterdam
 • Vorige gemeente of land van inschrijving
 • Nationaliteit(en)
 • Online
 • Post
* Voor een uittreksel met uw echtscheidingsgegevens vraagt u een uittreksel Eerdere huwelijken of geregistreerde partnerschappen aan.
Burgerlijke staat
 • Naam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Geboorteland
 • Burgerlijke staat
 • Online
 • Post
Datum opneming adres
 • Naam
 • Adres (ook per wanneer ingeschreven)
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Geboorteland
 • Online
 • Post
Historische adressen vanaf 01-10-1994
 • Naam
 • Adres (ook per wanneer ingeschreven)
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Vorige adressen (tot en met het adres waar u op 1 oktober 1994 woonde)
 • Online
 • Post
Historische adressen inclusief adressen voor 01-10-1994
 • Naam
 • Adres (ook per wanneer ingeschreven)
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Vorige adressen
 • Online
 • Post
Nationaliteit
 • Naam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Geboorteland
 • Nationaliteit(en)
 • Online
 • Post

 

Namen ouder(s)
 • Naam
 • Adres (ook per wanneer ingeschreven)
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Naam van uw ouder(s)
 • Post
 • Online
Burgerservicenummer (BSN)
 • BSN
 • Naam
 • Adres
 • geboortedatum
 • geboorteplaats
 • Online
 • Post
Internationaal uittreksel minderjarige met oudergegevens (reizen minderjarige zonder gezaghouder)
 • Naam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Naam van uw ouder(s)
 • Gegevens gezag
 • Post
Gezinssamenstelling
 • Naam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Gezinsleden die op dit adres wonen
 • Post
Aantal bewoners (particuliere huiseigenaar)
 • adres
 • aantal personen dat nu staat ingeschrevenen
 • aantal bewoners adres in onderzoek
 • post
Eerdere huwelijken of geregistreerde partnerschappen
 • Naam
 • Woongemeente
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Burgerlijke staat
 • Nationaliteit
 • Gegevens eerdere huwelijk(en) of geregistreerd partnerschap(pen)
 • Online*
 • Post
* Kies in het scherm “Keuze uittreksel” mijn uittreksel staat er niet tussen. Vink de juiste gegevens aan.

Heeft u vragen? Neem dan contact op.

Geldige identiteitsbewijzen:

 • Nederlands paspoort
 • Nederlandse identiteitskaart
 • Nederlands rijbewijs
 • Identiteitskaart of paspoort uit een EER-land
 • Nederlands vreemdelingen document

Uittreksel BRP (Basisregistratie Personen)

Een uittreksel BRP is een formulier met daarop uw gekozen gegevens uit de BRP. U vraagt een uittreksel aan in de gemeente waar u op het moment van aanvraag staat ingeschreven.

Uittreksel Burgerlijke Stand

Een uittreksel Burgerlijke Stand is een korte versie van een akte uit de Burgerlijke Stand, bijvoorbeeld een geboorteakte, een huwelijksakte of een overlijdensakte.

Meer informatie vindt u op de pagina Basisregistratie personen (BRP) onder het kopje 'Dit kunt u doen als uw BRP-gegevens niet kloppen of aangevuld moeten worden'.

In de BRP wordt bij nieuwe inschrijvingen alleen de Nederlandse nationaliteit opgenomen. U heeft de tweede nationaliteit wel, maar de gemeente Rotterdam registreert de tweede nationaliteit niet.

U heeft op korte termijn een bezichtiging van een huis. U wordt gevraagd een uittreksel met historische adresgegevens te laten zien. Er zijn veel verhuurders die een overzicht van mijnoverheid accepteren. Dit is gratis. Op mijnoverheid staan dezelfde gegevens als in de Basisregistratie Personen (BRP). Vraag bij de verhuurder na of dit overzicht voldoende is. Is dit niet voldoende voor de verhuurder? Bel dan 14010.

 • De persoon is meer dan 2 jaar geleden overleden: U vraagt een uittreksel aan bij het Centrum voor Familiegeschiedenis
   
 • De persoon is minder dan 2 jaar geleden overleden: Alleen een notaris mag voor een nalatenschapsonderzoek een uittreksel opvragen. Neemt u contact op met een notaris.

De gemeente geeft alleen gegevens als u hiervoor schriftelijke toestemming heeft van de persoon van wie u gegevens wilt.

Stichting Fiom

Bent u op zoek naar uw (biologische) familie, dan kunt u terecht bij stichting Fiom.

Fiom zoekt naar familieleden tot en met de 2e graad. Dit zijn:

 • Ouders en grootouders
 • Kinderen en kleinkinderen
 • Broers en zussen
 • Halfbroers en halfzussen

Ook zoekt Fiom voor geadopteerden die op zoek zijn naar hun biologische familie.

Centrum voor familiegeschiedenis

U kunt ook uittreksels opvragen van personen die na 1938 zijn overleden bij het Centrum voor familiegeschiedenis. Deze personen moeten woonachtig zijn geweest in Nederland.

 • Heeft u de Nederlandse nationaliteit? Dan maakt u een afspraak. Een ambtenaar van de burgerlijke stand maakt aan de balie een Attestatie de Vita.
 • Heeft u niet de Nederlandse nationaliteit? Dan vraagt u het document aan in het land waar u vandaan komt.