Tweede paspoort
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 16-02-2019
https://www.rotterdam.nl/loket/tweede-paspoort/
Spring naar het artikel

U kunt een tweede paspoort aanvragen als u door uw werk naar conflicterende landen moet reizen of uw paspoort niet heeft door een visumaanvraag.

Een tweede paspoort is 2 jaar geldig en kan 34 of 66 bladzijden hebben.

U kunt op twee manieren langskomen voor een aanvraag, met of zonder afspraak.

1. Met afspraak

U maakt online via de oranje knop hieronder of telefonisch via 14 010 een afspraak. Als u van tevoren een afspraak maakt, hoeft u niet lang te wachten.

2. Zonder afspraak

U kunt langskomen zonder afspraak op bepaalde tijden.

Ophalen
Voor het ophalen van het nieuwe reisdocument hoeft u géén afspraak te maken. Bekijk de openingstijden van de stadswinkels.

 • binnen maximaal drie maanden moet u uw paspoort zelf afhalen
 • in alle stadswinkels kunt u bij de aanvraag aangeven dat u gebruik wilt maken van het bezorgen van reisdocumenten

Aanvraag met spoed
Meer informatie leest u op de pagina spoedaanvraag reisdocumenten.

Soort aanvraag 2019
Voor personen vanaf 18 jaar € 71,30
Voor personen tot 18 jaar € 53,90
Extra kosten spoedprocedure € 48,60
 • 1 goedgelijkende kleurenpasfoto die voldoet aan de eisen.
 • Alle in bezit zijnde reisdocumenten, óók de laatst afgegeven reisdocumenten die zijn verlopen. Is uw document gestolen of vermist? Dan vult u een verklaring van vermissing in.
 • U moet de noodzaak van een tweede paspoort aantonen. Dit betekent dat u met behulp van over te leggen stukken zoals:
   - een originele verklaring van de werkgever waaruit blijkt dat u conflicterende landen moet bezoeken of landen
     moet bezoeken waarvoor een visumplicht geldt  
   - een uittreksel van de Kamer van Koophandel
   - uitnodigingen van buitenlandse bedrijven
   - correspondentie met zakelijke contacten
   - of met vergelijkbare documenten aantonen dat u een tweede paspoort nodig heeft voor zakelijke of beroepsmatige reizen.
 • Als de aanvrager onder curatele staat, moet de curator (schriftelijk) toestemming verlenen.
 • Bij de aanvraag van uw paspoort moet u persoonlijk aanwezig zijn.

Paspoort voor minderjarige (onder 18 jaar)

 • Een kleurenpasfoto die voldoet aan de eisen.
 • Een verklaring (pdf) dat de (beide) ouder(s)/gezaghouders toestemming geven
 • Een geldig identiteitsbewijs van beide ouder(s)/gezaghouders
 • Bij de aanvraag van het paspoort moet de minderjarige, ook een baby, aanwezig zijn

U kunt het nieuwe tweede paspoort vijf werkdagen na aanvraag afhalen.

 • U kunt alleen een reisdocument aanvragen in de gemeente waar u bent ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP). In dit geval iedereen met de Nederlandse nationaliteit die is ingeschreven in de BRP van Rotterdam. 
 • U bent in het bezit van een Nederlands nationaal paspoort of zakenpaspoort dat nog minimaal 6 maanden geldig is.
 • U kunt de noodzaak van een tweede paspoort aantonen.

Een tweede paspoort kunt u aanvragen om zakelijke, beroepsmatige of privé-redenen:

 • U bezoekt regelmatig diverse landen. De stempels in uw paspoort van al bezochte landen kunnen problemen geven bij de toelating in een ander land (conflicterende landen)
 • U reist regelmatig naar verschillende landen waarvoor een visum nodig is. Als u door de visumaanvraag niet op tijd over uw paspoort kunt beschikken, kunt u een tweede paspoort aanvragen.

Let op: als u vaak naar het buitenland reist, dan kunt u naast een gewoon of tweede paspoort een zakenpaspoort aanvragen met meer ruimte voor visa en stempels. Het tweede paspoort kan ook een zakenpaspoort zijn.

Naast het (eerste) paspoort en tweede paspoort mag men ook een Nederlandse identiteitskaart bezitten.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op.