Tuinuitbreiding
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 29-09-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/tuinuitbreiding/
Ga naar de hoofdinhoud

Soms mag u uw tuin vergroten met een stukje openbaar groen van de gemeente. U kunt deze tuinuitbreiding kopen of in erfpacht krijgen.

De status van uw hoofdperceel bepaalt of u de tuinuitbreiding in eigendom of in erfpacht kunt krijgen.

 1. U bent eigenaar van de woning èn van uw hoofdperceel
  De tuinuitbreiding wordt aan u verkocht.
   
 2. U bent erfpachter bij de gemeente
  De tuinuitbreiding wordt aan u in eeuwigdurende erfpacht uitgegeven.
   
 3. U bent erfpachter bij een andere partij (bijvoorbeeld een woningcorporatie)
  De tuinuitbreiding kan alleen als de woningcorporatie deze van de gemeente koopt en daarna aan u in erfpacht uitgeeft.


Tuinuitbreiding aanvragen per e-mail

Via de knop 'Aanvragen per mail' kunt u per e-mail uw aanvraag indienen.

De prijs van een tuinuitbreiding in Rotterdam wisselt per locatie.
Voor elke tuinuitbreiding is dit maatwerk.
Zaken die invloed hebben op de prijs zijn bijvoorbeeld:

 • de verhouding tussen het aantal m2 van uw tuin en het aantal m2 van de tuinuitbreiding
 • het soort woning
 • het gebied waarin de tuinuitbreiding ligt

De prijs wordt voor elke aanvraag apart bepaald.

Bij uw aanvraag moet u een duidelijke situatieschets meesturen.
Ook de afmetingen van het stuk grond wat u erbij wilt kopen.

Ongeveer 4 maanden, vanaf het moment dat u aanvraagt, totdat u eigenaar bent van de grond.

Bewoners van Rotterdam kunnen tuinuitbreiding aanvragen.

Geen woningeigenaar maar huurder van uw woning?

Meestal is een nieuwe huurovereenkomst niet mogelijk.
De gemeente wil het aantal verhuurde tuinen sterk reduceren.

Voor bestaande verhuringen, bijvoorbeeld wanneer een voormalige huurder de tuin reeds huurde, wordt een eventuele aanvraag individueel beoordeeld op de mogelijkheden door de afdeling Vastgoed van de gemeente. Deze afdeling heeft op haar beurt een externe beheerder ingeschakeld genaamd Vastestate.

Voor vragen kunt u contact met hen opnemen via het mailadres grond@vastestate.nl.

Er worden geen stukken openbare weg, stoep of delen van plantsoenen of parken uitgegeven.

Verder kijkt de gemeente kijkt bij de aanvraag naar de volgende zaken:

 • toekomstige inrichtingsplannen. Misschien heeft de gemeente andere plannen. Bijvoorbeeld van het openbare groen in uw buurt, of het verleggen van de stoep.
 • de openbare functie van het groen. Wie maken er nog meer gebruik van?
 • de functionele groenvoorziening in uw wijk. Is er nog genoeg groen in de wijk?
 • de inrichting van de openbare ruimte.
 • de verkeerssituatie. Is het veilig om de grond uw tuin te maken?
 • de sociale veiligheid.
 • logische kavelgrenzen. Blijft de indeling van andere stukken grond logisch?
 • het straatbeeld.
 • zijn er meer belangstellenden voor hetzelfde stukje tuinuitbreiding?

Aanwezigheid kabels en leidingen

Vaak kan verkoop of uitgifte in erfpacht niet. Dit komt doordat er veel leidingen onder de grond liggen.
Denk aan leidingen voor gas water, elektra, stadsverwarming of openbare verlichting, riolen en kabels.
Of leidingen en installaties van derden (bijvoorbeeld KPN en Ziggo).

Tuinuitbreiding alleen mogelijk met doel siertuin

De tuinuitbreiding mag alleen worden gebruikt als siertuin. Er mag dus niet op worden gebouwd.
Een garage, schuur, carport of uitbouw aan de woning mag niet! De grondprijs is namelijk gebaseerd op het gebruik als tuin.
Voor bouwgrond worden veel hogere prijzen berekend.

Voor vragen mailt u naar reststrokengroen@rotterdam.nl, of neem op een andere manier contact op.