Tijdelijke parkeervergunning
Gepubliceerd op: 31-01-2017
Geprint op: 23-01-2021
https://www.rotterdam.nl/loket/tijdelijke-parkeervergunning/
Ga naar de hoofdinhoud

Wanneer u geen gewone parkeervergunning kunt krijgen, dan kunt u onder bepaalde voorwaarden een tijdelijke parkeervergunning aanvragen.

Online aanvragen

U vraagt via de knop 'Vergunning aanvragen' online de tijdelijke parkeervergunning aan met uw Digid (voor burgers) of eHerkenning (voor bedrijven).

Let op: een aanvraag voor een tijdelijke parkeervergunning wordt niet automatisch toegewezen. In veel parkeersectoren geldt een wachtlijst. De gemeente geeft niet meer (tijdelijke) parkeervergunningen uit dan dat er parkeerplaatsen beschikbaar zijn. Lees meer over de wachtlijsten op de pagina Parkeervergunning. Als alternatief zou u kunnen parkeren op een P+R Terrein.

Per post aanvragen door bewoner

U kunt ook een ingevuld formulier opsturen. In dit geval duurt de verwerking langer dan een online aanvraag.

Per post aanvragen door bedrijf

U kunt ook een ingevuld formulier Aanvraag tijdelijke parkeervergunning bedrijven opsturen. In dit geval duurt de verwerking langer dan een online aanvraag.

Online inzien, wijzigen, opzeggen

Heeft u al een (aanvraag voor een) parkeervergunning, dan kunt u deze hier online inzien, wijzigen of opzeggen.

Let op: de tijdelijke parkeervergunning is maximaal 12 maanden geldig. Na deze periode kan de parkeervergunning niet verlengd worden. U kunt wel een nieuwe aanvraag indienen, waarbij u een nieuwe volverklaring moet uploaden. Houd hierbij wel rekening met een mogelijke wachtlijst.

Als u er niet uitkomt

U kunt momenteel niet langskomen. U kunt wel bellen naar 14 010.

 • u kunt meerdere kentekens toevoegen aan uw parkeervergunning. Er kan met één auto tegelijk geparkeerd worden
 • een tijdelijke parkeervergunning wordt onder voorwaarden en voor minimaal 1 maand en maximaal 12 maanden afgegeven
 • let op: de vergunning wordt na 12 maanden beëindigd en niet automatisch verlengd. Na deze periode kunt u de tijdelijke parkeervergunning opnieuw aanvragen. Bij deze nieuwe aanvraag moet u wel rekening houden met een mogelijke wachtlijst
 • meer informatie vindt u in de voorschriften tijdelijke parkeervergunning

Bent u het niet eens met de toe- of afwijzing van een tijdelijke parkeervergunning, dan kunt u bezwaar maken. Meer informatie vindt u op de pagina parkeren.

2021 Kwartaal Jaar
Bewoner eerste vergunning € 28,80 € 115,20
Bewoner elke volgende vergunning € 62,10 € 248,40
Bedrijven vergunning € 120,30 € 481,20
 • betaling is mogelijk via automatische incasso of acceptgiro
 • het bedrag dat u dit jaar moet betalen wordt bij de start van de vergunning in een keer bij u in rekening gebracht
 • loopt de vergunning door in een nieuw jaar, dan worden de kosten die u moet betalen in het tweede jaar in januari bij u in 1 keer in rekening gebracht. 

Wanneer u op de wachtlijst staat van een parkeervoorziening die geen eigendom is van gemeente Rotterdam, moet u een volverklaring uploaden.

De volverklaring van de beheerder/eigenaar moet:

 • aan u zijn gericht
 • geprint zijn op origineel briefpapier met logo
 • ondertekend zijn door de beheerder/eigenaar
 • aantonen dat u op een wachtlijst staat
 • maximaal 6 weken oud zijn

Let op: u mag een aanbieding voor een parkeerplaats op eigen terrein in het verleden niet hebben geweigerd.

De verwerking van aanvragen en wijzigingen duurt 6 werkdagen.

De tijdelijke parkeervergunning is bedoeld voor de volgende uitzonderingssituaties:

 • u staat op de wachtlijst van een bij het pand behorende parkeervoorziening (ongeacht of het een eerste of tweede auto in het huishouden betreft). Let op: dit geldt niet bij nieuwbouw of herontwikkeling. Dan krijgt u geen vergunning.
 • u staat op de wachtlijst voor een permanente parkeer- of belanghebbendenvergunning in uw eigen parkeersector

Voor bewoners gelden ook de volgende uitzonderingssituaties:

 • u woont én werkt tijdelijk in Rotterdam, maar houdt een eigen woonadres (hoofdadres) aan
 • u gaat verhuizen en uw aangifte van verhuizing is nog niet in de gemeentelijke administratie verwerkt of u wilt daar nog mee wachten (maximaal 12 maanden).

Voor bedrijven gelden de volgende aanvullende voorwaarden:

 • de (neven)vestiging van het bedrijf staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel op het adres waarvoor de parkeervergunning wordt aangevraagd
 • bij bedrijven is een maximaal aantal vergunningen per vestiging vastgesteld aan de hand van het type bedrijf en eventueel het aantal werknemers. Voor deze gegevens wordt het handelsregister van de Kamer van Koophandel geraadpleegd.

Uw auto voldoet aan de milieu eisen:

 • de auto die rijdt op benzine of LPG is niet ouder dan 1 juli 1992
 • de auto die rijdt op diesel is niet ouder dan 1 januari 2001
 • de vrachtauto heeft een euroklasse niet lager dan 4

Alle voorwaarden voor het verlenen van een parkeervergunning vindt u in het document Uitvoeringsbesluit parkeren.

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen.

Een tijdelijke parkeervergunning kunt u niet verlengen. U kunt wel opnieuw een aanvraag indienen voor een tijdelijke parkeervergunning. Bij deze nieuwe aanvraag moet u wel rekening houden met een mogelijke wachtlijst.

Zodra u van de wachtlijst kan worden gehaald, wordt de tijdelijke parkeervergunning opgeheven. U krijgt een aantal weken de tijd om uw auto te verplaatsen.

Rotterdam kent twee soorten parkeervergunningen:

 • de parkeervergunning
 • de belanghebbendenvergunning

Met een parkeervergunning kunt u in een parkeersector onbeperkt (24 uur per dag en 7 dagen per week) parkeren op plaatsen met een parkeerautomaat.

Een belanghebbendenvergunning is een vergunning in een parkeersector waar alleen vergunninghouders mogen staan. Bezoekers kunnen in deze sector niet parkeren. Er staan ook geen parkeerautomaten. Belanghebbendenvergunningen komen alleen voor in het gebied rondom de Lijnbaan en de Binnenrotte.

Meer informatie vindt u in de informatiebladen parkeersector1 (pdf) en parkeersector3 (pdf).
Hier vindt u de straten waar dit geldt.