Tijdelijke parkeervergunning
Gepubliceerd op: 31-01-2017
Geprint op: 18-07-2019
https://www.rotterdam.nl/loket/tijdelijke-parkeervergunning/
Spring naar het artikel

Wanneer u geen gewone parkeervergunning kunt krijgen, dan kunt u onder bepaalde voorwaarden een tijdelijke parkeervergunning aanvragen.

U vraagt online de parkeervergunning aan met uw Digid (voor burgers) of eHerkenning (voor bedrijven).

Online inzien, wijzigen, opzeggen

Heeft u al een (aanvraag voor een) parkeervergunning, dan kunt u deze online inzien, wijzigen of opzeggen.

Bent u nieuw ingeschreven in het handelsregister of heeft u voor het bedrijf een adreswijziging doorgegeven? Het duurt drie weken voordat de gemeente deze gegevens in Mijn Loket heeft verwerkt. Als u hier niet op wilt wachten wordt u verzocht uw aanvraag per post te doen.

Post

U kunt ook een ingevuld formulier opsturen. In dit geval duurt de verwerking langer dan een online aanvraag.

Langskomen

Als u wilt langskomen, moet u een afspraak maken voor het aanvragen, opzeggen of wijzigen van een tijdelijke parkeervergunning. U kunt ook iemand officieel toestemming geven (machtigen) om voor u een tijdelijke parkeervergunning aan te vragen. Maak hiervoor telefonisch een afspraak via 14 010.

Algemene informatie

 • u kunt meerdere kentekens toevoegen aan uw parkeervergunning. Er kan met één auto tegelijk geparkeerd worden
 • een tijdelijke parkeervergunning wordt onder voorwaarden en voor minimaal 1 maand en maximaal 12 maanden afgegeven
 • let op: de vergunning wordt niet automatisch verlengd, maar kan opnieuw worden aangevraagd
 • meer informatie vindt u in de voorschriften tijdelijke parkeervergunning

Bent u het niet eens met de toe- of afwijzing van een tijdelijke parkeervergunning, dan kunt u bezwaar maken. Meer informatie vindt u op de pagina parkeren.

  Kwartaal Jaar
2018    
Bewoner eerste vergunning € 16,80 € 67,20
Bewoner elke volgende vergunning € 33,60 € 134,40
Bedrijven vergunning € 100,80 € 403,20
2019    
Bewoner eerste vergunning € 28,80 € 115,20
Bewoner elke volgende vergunning € 62,10 € 248,40
Bedrijven vergunning € 116,40 € 465,60

Op de pagina betaald parkeren vindt u ook de kosten van vorig jaar.

 • betaling is mogelijk via automatische incasso of acceptgiro
 • het bedrag dat u dit jaar moet betalen wordt bij de start van de vergunning in een keer bij u in rekening gebracht
 • loopt de vergunning door in een nieuw jaar, dan worden de kosten die u moet betalen in het tweede jaar in januari bij u in 1 keer in rekening gebracht. 
 • U staat op de wachtlijst van een bij het pand behorende parkeergarage:
  als de bijbehorende parkeervoorziening geen eigendom is van gemeente Rotterdam: een schriftelijke verklaring van de eigenaar/beheerder dat u op de wachtlijst voor deze parkeervoorziening. Deze verklaring is maximaal zes weken oud, op briefpapier (met logo), gericht aan uzelf en ondertekend.
 • U staat op de wachtlijst voor een parkeer- of belanghebbendenvergunning:
  geen extra documenten vereist.
 • U woont én werkt tijdelijk in Rotterdam, maar houdt een eigen woonadres (hoofdadres) aan:
  - een schriftelijke verklaring ondertekend door uw werkgever waarin staat vermeld dat u in Rotterdam woonachtig en werkzaam zult zijn, zonder daarbij in Rotterdam ingeschreven te worden.
  - een specificatie van uw eigen naam, oorspronkelijk woonadres, tijdelijk woonadres in Rotterdam, de periode van verblijf in Rotterdam en de naam en adres van uw werkgever.
 • U heeft in verband met een verhuizing langere tijd twee woonadressen, maar u staat nog niet op het nieuwe woonadres ingeschreven:
  een kopie van de notariële akte (transportakte) of een kopie van de huurovereenkomst van het nieuwe adres op uw naam.

De verwerking van aanvragen en wijzigingen duurt:

 • online: 6 werkdagen
 • post: 10 werkdagen
 • balie: 6 werkdagen

De tijdelijke parkeervergunning is bedoeld voor de volgende uitzonderingssituaties:

 • u staat op de wachtlijst van een bij het pand behorende parkeervoorziening (ongeacht of het een eerste of tweede auto in het huishouden betreft).
 • u staat op de wachtlijst voor een permanente parkeer- of belanghebbendenvergunning in uw eigen parkeersector.

Voor bewoners gelden ook de volgende uitzonderingssituaties:

 • u woont én werkt tijdelijk in Rotterdam, maar houdt een eigen woonadres (hoofdadres) aan
 • u gaat verhuizen en uw aangifte van verhuizing is nog niet in de gemeentelijke administratie verwerkt of u wilt daar nog mee wachten (maximaal 12 maanden).

Voor bedrijven gelden de volgende aanvullende voorwaarden:

 • de (neven)vestiging van het bedrijf staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel op het adres waarvoor de parkeervergunning wordt aangevraagd
 • bij bedrijven is een maximaal aantal vergunningen per vestiging vastgesteld aan de hand van het type bedrijf en eventueel het aantal werknemers. Voor deze gegevens wordt het handelsregister van de Kamer van Koophandel geraadpleegd.

Uw auto voldoet aan de milieu eisen:

 • de auto die rijdt op benzine of LPG is niet ouder dan 1 juli 1992
 • de auto die rijdt op diesel is niet ouder dan 1 januari 2001
 • de vrachtauto heeft een euroklasse niet lager dan 4

Alle voorwaarden voor het verlenen van een parkeervergunning vindt u in het document Uitvoeringsbesluit parkeren (pdf).

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen.

Dit gaat het snelst online via uw gegevens in Mijn Loket.

U klikt in Mijn Loket op 'mijn parkeerproducten'. Kiest de vergunning die u wilt verlengen en klikt op 'details/wijzigen'. In dit scherm staat in de maand voorafgaand aan de einddatum van de vergunning een knop 'verlengen'.

Zodra u van de wachtlijst kan worden gehaald, wordt de tijdelijke parkeervergunning opgeheven. U krijgt een aantal weken de tijd om uw auto te verplaatsen.

Rotterdam kent twee soorten parkeervergunningen:

 • de parkeervergunning
 • de belanghebbendenvergunning

Met een parkeervergunning kunt u in een parkeersector onbeperkt (24 uur per dag en 7 dagen per week) parkeren op plaatsen met een parkeerautomaat.

Een belanghebbendenvergunning is een vergunning in een parkeersector waar alleen vergunninghouders mogen staan. Bezoekers kunnen in deze sector niet parkeren. Er staan ook geen parkeerautomaten. Belanghebbendenvergunningen komen alleen voor in het gebied rondom de Lijnbaan en de Binnenrotte.

Meer informatie vindt u in de informatiebladen parkeersector1 (pdf) en parkeersector3 (pdf).
Hier vindt u de straten waar dit geldt.