Subsidie vergroten woning
Gepubliceerd op: 31-01-2019
Geprint op: 05-10-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/subsidie-vergroten-woning/
Ga naar de hoofdinhoud

De gemeente Rotterdam geeft in sommige wijken subsidie voor de vergroting van woningen.

Kijk op de kaart om te zien welke wijken in aanmerking komen of kijk onder het kopje ‘voor wie’.

Online subsidie aanvragen tot 1 oktober 2022

U kunt tot en met 30 september 2022 de subsidie aanvragen, daarna voorlopig niet.
Mail ons als u meer informatie daarover wilt.

Via de knop 'subsidie aanvragen' vraagt u de subsidie online aan.
U logt in met uw DigiD (voor burgers) of eHerkenning (voor bedrijven).

Let op

 • Bij aanvragen met DigiD bent u persoonlijk verantwoordelijk voor de aanvraag.
 • Als u inlogt met eHerkenning, heeft u niveau 2 nodig en een machtiging ‘Ondernemersloket EH 2’ voor de gemeente Rotterdam.
  Lees meer op de pagina gebruik van eHerkenning.

De kaart laat zien in welke wijken de subsidie voor de vergroting van woningen geldt.

Beschikbaar bedrag

De subsidie is € 20.000 en wordt achteraf betaald als aan de voorwaarden is voldaan.

Subsidie

In de wijken waar de subsidie beschikbaar is, staan veel kleine woningen. Door woningen te vergroten komen er meer grotere woningen. Zo kunnen bijvoorbeeld meer gezinnen in de wijk blijven of komen wonen.

Er zijn verschillende manieren om een woning te vergroten. Een eigenaar kan bijvoorbeeld de woning uitbouwen of opslagruimten, kelders of zolderbergingen veranderen in woonruimten.

De coach van de gemeente helpt u met de vergroting en geeft u gratis advies.

Het aanvragen van de subsidie is gratis.

 • uittreksel eigendomsakte
 • plattegronden van de huidige en de nieuwe situatie
 • als namens de eigenaar wordt aangevraagd: machtigingsformulier

Het ingevulde aanvraagformulier moet u bij de aanvraag online uploaden.

Nadat u online subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.

 • binnen 8 weken besluit de gemeente
 • deze termijn kan 1 keer worden verlengd met 12 weken
 • als een aanvraag niet compleet is, telt de periode tussen het opvragen en de ontvangst van de gegevens niet mee in de behandeltermijn
 • na toekenning van de subsidie moet u binnen 18 maanden de werkzaamheden hebben afgerond
 • de subsidie wordt uitbetaald wanneer de gemeente heeft vastgesteld dat de vergroting voldoet aan de voorwaarden

Wat moet ik doen als ik het niet eens ben met de beslissing?

U ontvangt u een brief waarin staat of u wel of geen subsidie ontvangt en hoe hoog die subsidie is. Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u bezwaar indienen.

De subsidie is beschikbaar voor huiseigenaren in

 • Afrikaanderwijk
 • Bloemhof
 • Carnisse
 • Feijenoord
 • Hillesluis
 • Oud Charlois
 • Tarwewijk
 • Landbouwbuurt:
  - Strevelsweg (even) 144 – 230
  - Verlengde Motorstraat (even) 10 – 98
  - Dordtsestraatweg (even) 398 – 470
  - Valkeniersweg (oneven) 81 – 135
  - Jagerslaan (even) 4 – 98

Zie ook de kaart op deze pagina.

Voor de vergroting van uw woning is soms een omgevingsvergunning nodig. Via de vergunningcheck controleert u dit online.

 • de minimale eisen van het Bouwbesluit gelden ook als er geen vergunning nodig is
 • alleen aan de eigenaar van de te vergroten woning kan de subsidie worden toegekend
 • de woning heeft nu niet meer dan 85 m² gebruiksoppervlak
 • de vergroting voegt minimaal 20 m² verblijfsruimte toe
 • na de vergroting heeft de woning meer dan 75 m² gebruiksoppervlak
 • als dit van toepassing is: de Vereniging van Eigenaren stemt in met de vergroting
 • splitsen van de woning is de komende 15 jaar niet toegestaan
 • de woning voor kamerbewoning gebruiken is de komende 15 jaar niet toegestaan

Meer informatie vindt u in

Heeft u vragen over de subsidie voor de vergroting van uw woning?

 • stuur een e-mail naar de samenvoegcoach
 • of bel het gemeentelijk servicenummer 14 010
 • of neem contact op met de gemeente

Nee. De subsidie voor vergroting kan wél worden gecombineerd worden met andere Rotterdamse subsidies voor onderhoud of verbetering van uw huis.

Nee. De subsidie wordt uitbetaald als de vergroting is voltooid en aan de voorwaarden voldoet.

Als u bij het doen van de subsidieaanvraag voldoet aan de voorwaarden stuurt de gemeente u een verleningsbeschikking. Dat document helpt bij het aanvragen van een hypotheek.