Subsidie vergroten woning
Gepubliceerd op: 31-01-2019
Geprint op: 20-05-2019
https://www.rotterdam.nl/loket/subsidie-vergroten-woning/
Spring naar het artikel

De gemeente Rotterdam stelt subsidie beschikbaar voor huiseigenaren die hun woning willen vergroten.

U vraagt de subsidie online aan via de knop 'subsidie aanvragen'. U logt in met uw DigiD (voor burgers) of eHerkenning (voor bedrijven).
Let op! Bij aanvragen met DigiD bent u persoonlijk verantwoordelijk voor de aanvraag.

Voor het vergroten van uw woning moet u soms een vergunning aanvragen.
Via de vergunningcheck ziet u online of een vergunning nodig is of u doet een aanvraag bij het omgevingsloket.

Woningen vergroten met subsidie in Rotterdam Zuid

Onderstaande plattegrond laat de wijken zien waar huiseigenaren de subsidie vergroten woning aan kunnen vragen.

Er zijn verschillende manieren om een woning te vergroten of samen te voegen: zo kunnen een beneden- en bovenwoning worden samengevoegd of vindt er een samenvoeging plaats van twee appartementen binnen één complex. Ook kan een eigenaar ervoor kiezen om zijn woning uit te bouwen of de opslagruimten, kelders of zolderbergingen te veranderen in bijvoorbeeld een woonkamer, slaapkamer of keuken.

Het samenvoegen en vergroten van woningen heeft een aantal positieve effecten:

 • meer aantrekkelijke bijzondere woningen in Rotterdam Zuid
 • bewoners van Rotterdam Zuid hoeven niet te verhuizen als ze groter willen wonen in dezelfde wijk.
 • Rotterdam Zuid wordt aantrekkelijker voor woningzoekenden
 • meer verschillende woningen

De gemeente Rotterdam wil graag dat bewoners van Rotterdam Zuid die groter willen wonen in hun eigen wijk kunnen blijven wonen. Ook wil de gemeente dat er meer aanbod van grotere woningen in Rotterdam Zuid komt voor mensen van buiten Rotterdam Zuid. Daarom stimuleert de gemeente in bepaalde wijken huiseigenaren om een kleine woning te vergroten door een gedeelte aan te bouwen.

 • Vraagt u aan voor een vereniging, stichting of organisatie? Dan vraagt u de subsidie aan met eHerkenning.
 • Logt u met uw eigen DigiD in bij het subsidieloket? Dan bent u de aanvrager en persoonlijk verantwoordelijk voor de uitvoering en de financiële afhandeling.

De samenvoegcoach helpt u en staat u gratis bij met advies. Neem contact op via e-mail.

Beschikbaar bedrag
Voor het vergroten van een woning wordt een subsidiebedrag van € 20.000 uitgekeerd wanneer aan de voorwaarden wordt voldaan.

Kijk voor meer informatie op de pagina subsidies voor onderhoud en verbetering van uw woning.

Het aanvragen van de subsidie is gratis.

 • Nadat u online subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.
 • Binnen 8 weken wordt een besluit genomen. Deze termijn kan één keer worden verlengd met 12 weken. Zo lang de subsidie aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld.
 • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden. Daarin staat of u wel of geen subsidie ontvangt en hoe hoog die subsidie is. Ook ontvangt u de subsidievoorwaarden.
 • Als de subsidie is toegekend, staat het bedrag voor 18 maanden voor u gereserveerd en kunt u aan de slag met de werkzaamheden.
 • In het besluit staat ook wanneer u een verantwoording (vaststelling) moet inleveren. Bij het inleveren van de verantwoording moeten alle werkzaamheden klaar zijn en aan alle voorwaarden voldaan.

Wat moet ik doen als ik het niet eens ben met de beschikking?
Op uw subsidieaanvraag ontvangt u een beschikking waarin staat of u wel of geen subsidie ontvangt en hoe hoog die subsidie is. Als u het niet eens bent met deze beschikking dan kunt u bezwaar indienen.

De subsidie is beschikbaar voor huiseigenaren in

 • Afrikaanderwijk
 • Bloemhof
 • Carnisse
 • Feijenoord
 • Hillesluis
 • Oud-Charlois
 • Tarwewijk
 • Landbouwbuurt:
  - Strevelsweg (even) 144 – 230
  - Verlengde Motorstraat (even) 10 – 98
  - Dordtsestraatweg (even) 398 – 470
  - Valkeniersweg (oneven) 81 – 135
  - Jagerslaan (even) 4 – 98)

Aan welke regels moet ik mij houden om de subsidie te krijgen?
Om de subsidie voor het vergroten van een woning te krijgen moet u aan een aantal spelregels voldoen:

 1. U moet de eigenaar van de woning zijn. Of door middel van een machtiging gemachtigd zijn om de subsidie voor de eigenaar aan te vragen.
 2. De woning mag in originele staat niet meer dan 85 m² gebruiksoppervlakte hebben. U kunt dit aantonen met bouwtekeningen.
 3. U moet met de vergroting van uw woning minimaal 20 m² verblijfsruimte toevoegen. U kunt dit aantonen met bouwtekeningen.
 4. De woning moet na het vergroten meer dan 75 m² gebruiksoppervlakte hebben. U kunt dit aantonen met bouwtekeningen.
 5. Als er voor de vergroting een omgevingsvergunning nodig is, dan moet u deze hebben aangevraagd. Of u een vergunning nodig heeft kunt u controleren via de zelftoets of door een aanvraag te doen bij het omgevingsloket https://www.rotterdam.nl/loket/omgevingsvergunning
 6. Als er geen omgevingsvergunning nodig is, moet u aan de minimale eisen van het bouwbesluit voldoen.
 7. De woning die u wilt vergroten mag geen ernstige funderingsproblemen hebben.
 8. Als u lid bent van een Vereniging Van Eigenaren (VVE) moet u aantonen dat u toestemming heeft voor het vergroten van de woning.
 9. De woning mag de komende 15 jaar niet worden gesplitst.

Meer informatie vindt u in de Algemene Wet Bestuursrecht en de subsidieregeling samenvoegen en vergroten woning Rotterdam Zuid.

Heeft u algemene vragen, neem dan contact op of bel 14 010.

Heeft u vragen over het vergroten van uw woning? E-mail naar de samenvoegcoach.

Heeft u vragen over het aanvragen van subsidie of over de afhandeling van uw aanvraag? Stuur een e-mail naar het team Subsidieadministratie of bel (010) 267 48 50.

De subsidies voor samenvoegen en voor vergroten zijn niet met elkaar te combineren.

Wél kan de subsidie voor samenvoegen en voor vergroten gecombineerd worden met andere subsidies voor onderhoud of verbetering van uw huis die door de gemeente Rotterdam beschikbaar worden gesteld.

U kunt geen voorschot krijgen op de subsidie. Het volledige bedrag wordt alleen uitgekeerd als alle werkzaamheden afgerond zijn en u aan de voorwaarden heeft voldaan.

Als u bij het doen van de subsidieaanvraag voldoet aan de gestelde voorwaarden krijgt u een verleningsbeschikking toegestuurd. Dat document helpt u bij het aanvragen van een hypotheek.