Subsidie vergroten woning
Gepubliceerd op: 31-01-2019
Geprint op: 17-08-2019
https://www.rotterdam.nl/loket/subsidie-vergroten-woning/
Spring naar het artikel

De gemeente Rotterdam geeft in sommige wijken subsidie voor de vergroting van woningen.

Kijk op de plattegrond om te zien welke wijken in aanmerking komen of kijk onder ‘voor wie’.

Via de knop 'subsidie aanvragen' vraagt u de subsidie online aan. U logt in met uw DigiD (voor burgers) of eHerkenning (voor bedrijven).
Let op! Bij aanvragen met DigiD bent u persoonlijk verantwoordelijk voor de aanvraag.

Onderstaande plattegrond laat zien waar de subsidie voor de vergroting van woningen geldt.

Er zijn verschillende manieren om een woning te vergroten: een eigenaar kan woning uitbouwen of opslagruimten, kelders of zolderbergingen veranderen in woonruimten.

De subsidie is €20.000 en wordt achteraf betaald als aan de voorwaarden is voldaan.

De coach van de gemeente helpt u met de vergroting en kan u gratis advies geven. Neem contact op via e-mail.

In de wijken waar de subsidie beschikbaar is, staan veel kleine woningen. Door woningen te vergroten komen er meer grotere woningen en kunnen bijvoorbeeld meer gezinnen in de wijk blijven of komen wonen.

Het aanvragen van de subsidie is gratis.

 • uittreksel eigendomsakte
 • plattegronden van de huidige en de nieuwe situatie
 • als namens de eigenaar wordt aangevraagd: machtigingsformulier
 • Nadat u online subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.
 • Binnen 8 weken wordt een besluit genomen en u toegestuurd. Deze termijn kan één keer worden verlengd met 12 weken. Wanneer een aanvraag niet compleet is, telt de periode tussen het opvragen en de ontvangst van de gegevens niet mee in de behandeltermijn.
 • Na toekenning van de subsidie dient u binnen 18 maanden de werkzaamheden te hebben afgerond. De subsidie wordt uitbetaald wanneer de gemeente heeft vastgesteld dat de vergroting voldoet aan de voorwaarden

Wat moet ik doen als ik het niet eens ben met de beschikking?

Op uw subsidieaanvraag ontvangt u een beschikking waarin staat of u wel of geen subsidie ontvangt en hoe hoog die subsidie is. Als u het niet eens bent met deze beschikking dan kunt u bezwaar indienen.

De subsidie is beschikbaar voor huiseigenaren in

 • Afrikaanderwijk
 • Bloemhof
 • Carnisse
 • Feijenoord
 • Hillesluis
 • Oud-Charlois
 • Tarwewijk
 • Landbouwbuurt:
  - Strevelsweg (even) 144 – 230
  - Verlengde Motorstraat (even) 10 – 98
  - Dordtsestraatweg (even) 398 – 470
  - Valkeniersweg (oneven) 81 – 135
  - Jagerslaan (even) 4 – 98)

Zie ook de plattegrond.

 • Voor de vergroting van uw woning is soms een omgevingsvergunning nodig. Via de vergunningcheck kunt u dit online nagaan. Een aanvraag voor een vergunning doet u via de pagina omgevingsvergunning.
 • Ook als er geen vergunning nodig is, gelden de minimale eisen van het Bouwbesluit
 • Alleen aan de eigenaar van de te vergroten woning kan de subsidie worden toegekend
 • De woning heeft nu niet meer dan 85 m² gebruiksoppervlak
 • De vergroting voegt minimaal 20 m² verblijfsruimte toe
 • Na de vergroting heeft de woning meer dan 75 m² gebruiksoppervlak
 • Indien van toepassing: de Vereniging van Eigenaren stemt in met de vergroting
 • De woning mag de komende 15 jaar niet worden gesplitst

Meer informatie vindt u in de Algemene Wet Bestuursrecht en de subsidieregeling samenvoegen en vergroten woning Rotterdam Zuid.

Heeft u vragen over de subsidie voor de vergroting van uw woning? Stuur een e-mail naar de samenvoegcoach of bel het gemeentelijk servicenummer 14 010 of neem op een andere manier contact op.

Nee, maar de subsidie voor vergroting kan wél worden gecombineerd worden met andere subsidies voor onderhoud of verbetering van uw huis die door de gemeente Rotterdam beschikbaar worden gesteld.

Nee, de subsidie wordt in zijn geheel uitgekeerd als de vergroting is voltooid en aan de voorwaarden wordt voldaan.

Als u bij het doen van de subsidieaanvraag voldoet aan de gestelde voorwaarden krijgt u een verleningsbeschikking toegestuurd. Dat document helpt u bij het aanvragen van een hypotheek.