Subsidie jaarlijks vogelopvang
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 14-10-2019
https://www.rotterdam.nl/loket/subsidie-jaarlijks-vogelopvang/
Spring naar het artikel

De gemeente moedigt initiatieven op het gebied van natuur en milieu(educatie) aan.

U vraagt de subsidie online aan via de knop 'Aanvragen subsidie'. U logt in met eHerkenning (voor bedrijven).

Uw aanvraag voor volgend jaar dient u vóór 1 juni in.

Deze subsidie is voor geselecteerde instellingen. Deze instelling(en) vragen subsidie aan voor activiteiten gericht op natuur- en milieu(educatie) met een duurzaam karakter. Een jaarlijkse subsidie vraagt u elk jaar aan.

Het beschikbare bedrag wordt elk jaar door de gemeenteraad vastgesteld. De aanvraag van de subsidie is gratis.

Bij uw aanvraag levert u de volgende stukken in:

  • Begroting en dekkingsplan
  • Beschrijving van de geplande activiteiten
  • Statuten / bestuurs- of huishoudelijk reglement
  • Een opgave van leden van bestuur (staat ook in uittreksel KVK)
  • Nadat u online subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.
  • Binnen 8 weken wordt een besluit genomen. Deze termijn kan één keer worden verlengd met 12 weken. Zo lang de subsidie aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld.
  • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden. Hierin staat of u nog een verantwoording (vaststelling) moet inleveren.

Geselecteerde instelling:

  • Vogelklas Karel Schot

Op uw aanvraag krijgt u een besluit waarin staat of u wel of geen subsidie krijgt en hoe hoog die subsidie is. Als u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u bezwaar maken.

Als u werkt met vrijwilligers, dan moeten zij een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) hebben. Deze mag bij de eerste werkzaamheden niet ouder zijn dan drie maanden. De verklaring is tot vijf jaar na afgifte geldig. Deze verplichting geldt niet voor vrijwilligers die eenmalige vrijwillige activiteiten doen.

Bekijk de voorwaarden in de Algemene Wet Bestuursrecht en de Subsidieverordening:

Heeft u nog vragen, neem dan contact op of bel 14 010.

Heeft u vragen over het aanvragen van subsidie of over de afhandeling van uw aanvraag? E-mail naar het team Subsidieadministratie of bel (010) 267 48 50.