Subsidie jaarlijks vogelopvang
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 28-09-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/subsidie-jaarlijks-vogelopvang/
Ga naar de hoofdinhoud

De gemeente moedigt initiatieven op gebied van natuur en milieu(educatie) aan.

U vraagt de subsidie online aan via de knop 'Aanvragen subsidie'. U logt in met eHerkenning (voor bedrijven).

Let op

U heeft eHerkenning niveau 2 nodig en een machtiging ‘Ondernemersloket EH 2’. Lees meer hierover op de pagina gebruik van eHerkenning.

Uw aanvraag voor volgend jaar dient u vóór 1 juni in.

Deze subsidie is voor geselecteerde instellingen. Deze instellingen vragen subsidie aan voor activiteiten gericht op natuur- en milieu(educatie) met een duurzaam karakter. Een jaarlijkse subsidie vraagt u elk jaar aan.

Het beschikbare bedrag wordt elk jaar door de gemeenteraad vastgesteld.

Bij uw aanvraag levert u de volgende stukken in:

  • Begroting en dekkingsplan
  • Beschrijving van de geplande activiteiten
  • Statuten / bestuurs- of huishoudelijk reglement
  • Een opgave van leden van bestuur (staat ook in uittreksel KVK)
  • Nadat u online subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.
  • Binnen 8 weken wordt een besluit genomen. Deze termijn kan één keer worden verlengd met 12 weken. Zo lang de subsidie aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld.
  • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden. Hierin staat of u nog een verantwoording (vaststelling) moet inleveren.

Geselecteerde instelling:

  • Vogelklas Karel Schot

Op uw aanvraag krijgt u een besluit waarin staat of u wel of geen subsidie krijgt en hoe hoog die subsidie is. Als u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u bezwaar maken.

Als u werkt met vrijwilligers, dan moeten zij een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) hebben. Deze mag bij de eerste werkzaamheden niet ouder zijn dan drie maanden. De verklaring is tot vijf jaar na afgifte geldig. Deze verplichting geldt niet voor vrijwilligers die eenmalige vrijwillige activiteiten doen.

Bekijk de voorwaarden in de Algemene Wet Bestuursrecht en de Subsidieverordening.

Heeft u vragen? Vul uw gegevens in en u wordt teruggebeld.

Let op: zonder e-mailadres krijgt u geen ontvangstbevestiging.

Meer lezen over privacy en hoe gemeente Rotterdam met persoonsgegevens omgaat? Kijk op rotterdam.nl/privacy