Subsidie jaarlijks natuur- en milieueducatie
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 28-05-2020
https://www.rotterdam.nl/loket/subsidie-jaarlijks-natuur-en-milieueducatie/
Spring naar het artikel

De gemeente moedigt initiatieven aan op het gebied van natuur- en milieueducatie.

U vraagt de subsidie online aan via de knop 'Aanvragen subsidie'. U logt in met DigiD (voor burgers) of eHerkenning (voor bedrijven).
Let op! Bij aanvragen met DigiD bent u persoonlijk verantwoordelijk.

Uw aanvraag voor volgend jaar dient u uiterlijk 1 oktober in.

Deze subsidie is voor eenmalige en jaarlijkse aanvragen en heeft als doel:

 • het aanmoedigen van natuur- en milieueducatie activiteiten
 • het versterken van natuur- en milieueducatie activiteiten
 • activiteiten voor de hele stad maar kunnen ook gericht zijn op een gebied
 • activiteiten georganiseerd door bewoners, organisaties en bedrijven  

Jaarlijkse subsidie moet elk jaar aangevraagd worden.
Een bewoner of organisatie dient maximaal één aanvraag per jaar in.

Beschikbaar bedrag

Elk jaar stelt de gemeenteraad het beschikbare bedrag voor de subsidie vast.

Het aanvragen van de subsidie is gratis.

Bij uw aanvraag levert u de volgende stukken in:

 • begroting en dekkingsplan
 • beschrijving van de geplande activiteiten
 • statuten / bestuurs- of huishoudelijk reglement
 • een opgave van leden van bestuur (staat ook in uittreksel KVK)
 • Nadat u online subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.
 • Binnen 8 weken wordt een besluit genomen. Deze termijn kan één keer worden verlengd met 12 weken. Zo lang de subsidie aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld.
 • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden. Hierin staat of u nog een verantwoording (vaststelling) moet inleveren.

Bewoners of organisaties uit Rotterdam die activiteiten organiseren die algemeen toegankelijk zijn.

Op uw aanvraag krijgt u een besluit waarin staat of u wel of geen subsidie krijgt en hoe hoog die subsidie is. Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u bezwaar maken.

Als u werkt met vrijwilligers, dan moeten zij een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) hebben. Deze mag bij de eerste werkzaamheden niet ouder zijn dan 3 maanden. De verklaring is tot vijf jaar na afgifte geldig. Deze verplichting geldt niet voor vrijwilligers die eenmalige activiteiten doen.

De aanvragen worden beoordeeld op basis van:

Bekijk ook de voorwaarden in de Algemene Wet Bestuursrecht en de Subsidieverordening:

Heeft u nog vragen, neem dan contact op of bel 14 010.

Heeft u vragen over het aanvragen van subsidie of over de afhandeling van uw aanvraag? E-mail naar het team Subsidieadministratie of bel (010) 267 48 50.

\