Spring naar het artikel

De subsidie is er voor podium- of visuele kunsten door amateurverenigingen.

U vraagt de subsidie online aan. U logt in met uw DigiD (voor burgers) of eHerkenning (voor bedrijven).
Let op! Bij aanvragen met DigiD bent u persoonlijk verantwoordelijk.

De aanvraag moet vóór 1 maart zijn gedaan.

Deze subsidie is er voor amateurverenigingen, zij kunnen elk jaar een subsidie aanvragen. U kunt subsidie aanvragen voor de kosten voor de oefenruimte en voor professionele begeleiding.

Meer informatie vindt u op de pagina Kunst en Cultuur.

  • Nadat u online subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.
  • Binnen 8 weken wordt een besluit genomen. Deze termijn kan één keer worden verlengd met 12 weken. Zo lang de subsidie aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld.
  • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden. Hierin staat of u nog een verantwoording (vaststelling) moet inleveren.

Verenigingen en stichtingen.

Vraagt u aan voor een vereniging, stichting? Zorg ervoor dat u de aanvraag doet met eHerkenning. Dan is de vereniging of stichting de aanvrager en verantwoordelijk. Heeft u deze niet? Vraag een e-herkenning dan aan.

Nog vragen:

  • over de subsidie zelf (bijvoorbeeld de voorwaarden)? E-mail naar de afdeling Cultuur of bel naar (010) 267 19 03.
  • over het aanvragen van subsidie of over de afhandeling van uw aanvraag? E-mail naar team Subsidieadministratie of bel (010) 267 48 50.
  • over andere zaken neem contact op of bel 14 010.