Subsidie couleur locale jeugd
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 17-06-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/subsidie-couleur-locale-jeugd/
Ga naar de hoofdinhoud

Met deze subsidie stimuleert de gemeente welzijnsactiviteiten voor de jeugd in Rotterdam.

Dit kunnen verschillende activiteiten zijn, bijvoorbeeld op het gebied van zelfredzaamheid, activering, preventie en ondersteuning.

Online aanvragen subsidie

U vraagt de subsidie online aan via de knop 'Aanvragen subsidie'. U logt in met eHerkenning.

Let op

U heeft eHerkenning niveau 2 nodig en een machtiging ‘Ondernemersloket EH 2’. Lees meer hierover op de pagina Gebruik van eHerkenning.

Op tijd aanvragen

Wees op tijd met het aanvragen van uw subsidie:

  • duurt de activiteit minder dan 1 jaar, dan vraagt u minimaal 12 weken voordat de activiteit begint aan
  • duurt de activiteit 1 jaar (van januari tot en met december), dan vraagt u vóór 1 oktober het jaar ervoor subsidie aan

Uw activiteiten dienen bij te bijdragen aan tenminste één van doelen van het beleidsplan Heel de Stad:

  • (collectieve) Preventie: hiermee wordt bedoeld dat met (collectief) aanbod wordt voorkomen dat op een later moment zwaardere ondersteuning nodig is, of dat dit kan worden uitgesteld.
  • Voorkomen van problematiek: hiermee wordt bedoeld dat met (collectief) aanbod Rotterdammers in staat worden gesteld vaardigheden op te doen waarmee voorkomen wordt dat problemen ontstaan.
  • Stabiliseren van problematiek: hiermee wordt bedoeld dat indien problemen eenmaal zijn ontstaan met (collectief) aanbod deze problematiek niet verder toeneemt.
  • Vergroten van de zelfredzaamheid, samenredzaamheid: hiermee wordt bedoeld dat met (collectief)aanbod Rotterdammers in staat zijn zelfstandig hun leven te leiden en familie of directe omwonenden te kunnen helpen bij eenvoudige problematiek en een grotere vrijwillige inzet, meer bewonersinitiatieven en een toename van de sociale cohesie.
  • Activering/participeren of het wegnemen van achterstanden: hiermee wordt bedoeld het laten verrichten van vrijwilligerswerk door Rotterdammers om zo een bijdrage te leveren aan de samenleving en met (collectief) aanbod alle Rotterdammers gelijke kansen te geven in de samenleving.

In de regels voor Couleur Locale zijn subsidiebudgetten per gebied opgenomen. Er is een maximum budget per gebied beschikbaar. Als er geen budget meer is, wordt een aanvraag afgewezen op grond van onvoldoende beschikbare middelen.

Bij uw aanvraag levert u de volgende stukken aan:

  • Nadat u online subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.
  • Binnen 8 weken wordt een besluit genomen. Deze termijn kan één keer worden verlengd met 12 weken. Zo lang de subsidie aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld.
  • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden. Hierin staat of u nog een verantwoording (vaststelling) moet inleveren.

Organisaties (zonder winstoogmerk) kunnen een aanvraag indienen.

Subsidieregels

De subsidieregeling kent een afwegingskader waaraan de aanvraag op inhoud wordt getoetst. Zie afwegingskader (pdf).

Bekijk de voorwaarden in de Algemene Wet Bestuursrecht en de Subsidieverordening.

De volledige regeling vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Heeft u vragen? Vul uw gegevens in en u wordt teruggebeld.

Let op: zonder e-mailadres krijgt u geen ontvangstbevestiging.

Meer lezen over privacy en hoe gemeente Rotterdam met persoonsgegevens omgaat? Kijk op rotterdam.nl/privacy