Subsidie CityLab010
Gepubliceerd op: 07-02-2017
Geprint op: 20-02-2020
https://www.rotterdam.nl/loket/subsidie-citylab010/
Spring naar het artikel

Met CityLab010 moedigt de gemeente u aan om oplossingen te bedenken voor maatschappelijke vraagstukken.

Het subsidieloket Citylab010 is per 14 juni 2019 gesloten. U kunt geen subsidie meer aanvragen voor een startbudget voor uw initiatief. De beoordelingsfase is van start.

Meer informatie vindt u op de website van Citylab010.

Op de website Citylab010 kunnen Rotterdammers hun plannen en ideeën plaatsen en de belangrijke data voor het aanvragen van subsidie lezen.

Er zijn 6 thema’s:

 • Energietransitie
 • Groei van de stad
 • Nieuwe economie
 • Gelijke kansen
 • Toerisme en stadscultuur
 • Samenleven

De aanvraag is gratis.

Bij uw aanvraag stuurt u het volgende mee:

 • een projectplan (beschrijving van de geplande activiteiten)
 • een begroting en dekkingsplan
 • een planning van de activiteiten
 • een document waarin u aangeeft bij welk citylab thema uw aanvraag hoort
 • statuten / bestuurs- of huishoudelijk reglement (bij organisaties)
 • een opgave leden van bestuur/KvK (bij organisaties)
 • Nadat u online subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.
 • Binnen 24 weken na sluiting van de aanvraagronde wordt een besluit genomen. Zo lang de subsidie aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld.
 • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden. Hierin staat of u nog een verantwoording (vaststelling) moet inleveren.

Instellingen, organisaties, bedrijven en ondernemers ingeschreven bij de kamer van koophandel.

Enkele voorwaarden en criteria op een rij:

 • uw initiatief moet worden uitgevoerd in de Gemeente Rotterdam of ten goede komen van de Gemeente Rotterdam en passen bij wat CityLab010 zoekt
 • er moet een korte samenvatting van het initiatief gedeeld worden op de website van CityLab010.
 • u moet voor 15 mei 2019 contact opnemen met de coaches van CityLab010 om te laten weten dat u mee wilt doen
 • uiterlijk 14 juni 2019 kan je met een projectplan een startbudget aanvragen op deze pagina
 • per categorie krijgen de beste initiatieven een startbudget
 • je moet in het projectplan zelf aangeven aan welke categorie jouw initiatief het meeste een bijdrage levert
 • de projectplannen worden ambtelijk getoetst op haalbaarheid (realistische begroting en planning, e.d.)
 • de Stadsjury beoordeelt de projectplannen en geeft in een juryrapport aan welke projectplannen in aanmerking komen voor startbudget
 • de Gemeente Rotterdam verzorgt de afhandeling van juryrapport

Nog vragen:

 • over het aanvragen van subsidie of over de afhandeling van uw aanvraag? Mail naar team Subsidieadministratie of bel (010) 267 48 50
 • over andere zaken? Neem contact op of bel 14 010
 • of stel uw vraag aan de coaches van CityLab010

De gemeente wil de innovatiekracht in de stad opsporen en benutten om op een breed terrein van maatschappelijke vraagstukken nieuwe oplossingen te vinden. Daarom is een aantal beleidsterreinen in elf thema’s opgenomen. Individuele wethouders zijn verantwoordelijk voor hun eigen thema. Het hele college is eindverantwoordelijk voor CityLab010. Wethouder Kathmann is de coördinerend wethouder.

In CityLab010 is ruimte voor experiment en staat innovatie van proces (samenwerkingsvormen) en oplossing (instrument) centraal. Er wordt niet alleen naar het ‘harde’ eindresultaat gekeken.

Maatschappelijke problemen vragen om een andere aanpak. Rotterdammers vragen om een andere overheid die meer ruimte geeft. Vernieuwing is goed voor de stad en nodig.

Op de website citylab010 vinden Rotterdammers die worden gedreven door passie voor de stad elkaar. Bekendmaking heeft voordelen: plannen worden versterkt, Rotterdammers betrokken en er worden misschien nieuwe samenwerkingsrelaties aangegaan in de stad.

De regeling is dus niet bedoeld voor puur commerciële initiatieven. Initiatiefnemers behouden de rechten op hun plan. Een plan wordt geen openbaar eigendom of eigendom van gemeente door het te delen op de website.

\