Subsidie CityLab010
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 18-02-2019
https://www.rotterdam.nl/loket/subsidie-citylab010/
Spring naar het artikel

Met CityLab010 moedigt de gemeente u aan om oplossingen te bedenken voor maatschappelijke vraagstukken. Hier kunt u subsidie voor aanvragen.

De inschrijfperiode voor CityLab010 is gesloten. Houd www.citylab010.nl in de gaten voor nieuwe informatie. 

Op Citylab010 kunnen Rotterdammers hun plannen en ideeën plaatsen. Houd de website in de gaten voor meer informatie en de belangrijke data voor het aanvragen van subsidie.

Beschikbare subsidie

Voor zes categorieën is nog subsidie beschikbaar:

 • Werk: € 307.500 
 • Sport: € 35.000
 • Eenzaamheid: € 53.000
 • Schulden: € 11.000
 • Veiligheid: € 99.558
 • Cultuur: € 100.308

De aanvraag is gratis.

Bij uw aanvraag stuurt u het volgende mee:

 • een projectplan (beschrijving van de geplande activiteiten)
 • een begroting en dekkingsplan
 • een planning van de activiteiten
 • statuten / bestuurs- of huishoudelijk reglement (bij organisaties)
 • een opgave leden van bestuur/KvK (bij organisaties)
 • Nadat u online subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.
 • Binnen acht weken, na sluiting van de aanvraagronde, wordt een besluit genomen. Deze termijn kan één keer worden verlengd met twaalf weken. Zo lang de subsidie aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld.
 • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden. Hierin staat of u nog een verantwoording (vaststelling) moet inleveren.

Bewoners van Rotterdam en ondernemers in Nederland.

Zorg ervoor dat uw plan aan het volgende voldoet:

 • een plan moet goed zijn voor de stad
 • een plan moet vernieuwend zijn. Dit betekent bijvoorbeeld dat een plan niet eerder uitgevoerd is. Vernieuwend kan ook betekenen dat er nieuwe samenwerking(svormen) tussen partijen in de stad worden gemaakt

Deze algemene uitgangpunten zijn bewust ruim. Door ruimte te maken moedigt de gemeente vernieuwing aan.

Meer informatie vindt u in de Nadere regels CityLab010 (pdf).

Nog vragen:

 • over het aanvragen van subsidie of over de afhandeling van uw aanvraag? Mail naar team Subsidieadministratie of bel (010) 267 48 50
 • over andere zaken? Neem contact op of bel 14 010

De gemeente wil de innovatiekracht in de stad opsporen en benutten om op een breed terrein van maatschappelijke vraagstukken nieuwe oplossingen te vinden. Daarom is een aantal beleidsterreinen in elf thema’s opgenomen. Individuele wethouders zijn verantwoordelijk voor hun eigen thema(’s). Het hele college is eindverantwoordelijk voor CityLab010. Wethouder Kathmann is de coördinerend wethouder.

In CityLab010 is ruimte voor experiment en staat innovatie van proces (samenwerkingsvormen) en oplossing (instrument) centraal. Er wordt niet alleen naar het ‘harde’ eindresultaat gekeken.

Maatschappelijke problemen vragen om een andere aanpak. Rotterdammers vragen om een andere overheid die meer ruimte geeft. Vernieuwing is goed voor de stad en nodig.

Op www.citylab010.nl vinden Rotterdammers elkaar die worden gedreven door passie voor de stad. Bekendmaking heeft voordelen: plannen worden versterkt, Rotterdammers betrokken en er worden misschien nieuwe samenwerkingsrelaties aangegaan in de stad. De regeling is dus niet bedoeld voor puur commerciële initiatieven. Initiatiefnemers behouden de rechten op hun plan. Een plan wordt geen openbaar eigendom of eigendom van gemeente door het te delen op de website.