Subsidie CityLab010
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 11-05-2021
https://www.rotterdam.nl/loket/subsidie-citylab010/
Ga naar de hoofdinhoud

CityLab010 is een ondersteuningsprogramma met een jaarlijks budget van ruim 3 miljoen euro voor initiatiefnemers die aan hun droom voor Rotterdam willen werken.

Heeft u vóór 1 mei 2021 uw idee aangemeld op de website van Citylab 2021?

Alleen dan kunt u uw projectplan online indienen via de knop 'Subsidie aanvragen'. U kunt tot en met 21 juni 2021 de subsidie aanvragen.

 • Er is in totaal meer dan 3 miljoen euro beschikbaar voor alle goedgekeurde initiatieven.
 • De maximale subsidie bedraagt voor rechtspersonen 100.000 euro en voor natuurlijke personen 25.000.
 • Nadat u online subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.
 • Het college beslist (in afwijking van artikel 7, eerste lid, van de SVR 2014) uiterlijk 10 december 2021.
 • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden. Hierin staat of u nog een verantwoording (vaststelling) moet inleveren.
 • voor instellingen, organisaties en bedrijven die ingeschreven staan bij de kamer van koophandel
 • als burger van Rotterdam kunt u ook een aanvraag indienen, maar dan bent u persoonlijk verantwoordelijk
 • Heeft u zich voor 1 mei 2021 aangemeld? Dan kunt u vanaf 3 mei 2021 tot en met 21 juni 2021 een volledige subsidieaanvraag voor een startbudget van maximaal 25.000 euro voor een natuurlijke persoon en maximaal 100.000 euro voor een rechtspersoon indienen.

 • Uw initiatief wordt uitgevoerd in de Gemeente Rotterdam of komt ten goede van de Gemeente Rotterdam en past bij wat CityLab010 zoekt.

 • De projectplannen worden getoetst op haalbaarheid (realistische begroting en planning, e.d.).
 • De Stadsjury beoordeelt de projectplannen en vermeldt in een juryrapport welke projectplannen in aanmerking komen voor startbudget.
 • De Gemeente Rotterdam verzorgt de afhandeling van juryrapport.

Lees ook de Nadere regels 2021.

Heeft u vragen over het aanvragen van subsidie of over de afhandeling van uw aanvraag?

Heeft u andere vragen? Neem contact op met de gemeente.