Subsidie CityLab010
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 01-03-2021
https://www.rotterdam.nl/loket/subsidie-citylab010/
Ga naar de hoofdinhoud

Met CityLab010 moedigt de gemeente u aan om oplossingen te bedenken voor maatschappelijke vraagstukken.

Kijk voor meer informatie op de website van CityLab010.

De aanvraag is gratis.

 • Nadat u online subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.
 • Het college beslist (in afwijking van artikel 7, eerste lid, van de SVR 2014) uiterlijk 10 december 2021.
 • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden. Hierin staat of u nog een verantwoording (vaststelling) moet inleveren.
 • voor instellingen, organisaties en bedrijven die ingeschreven staan bij de kamer van koophandel
 • als burger van Rotterdam kunt u ook een aanvraag indienen, maar dan bent u persoonlijk verantwoordelijk
 • Van 3 mei tot en met 21 juni kunt u met een projectplan een startbudget aanvragen op deze pagina.
 • Meldt u voor 1 mei aan op de website van Citylab010, dan heeft u voordat u een startbudget aanvraagt contact met een coach.

 • Uw initiatief wordt uitgevoerd in de Gemeente Rotterdam of komt ten goede van de Gemeente Rotterdam en past bij wat CityLab010 zoekt.

 • De projectplannen worden getoetst op haalbaarheid (realistische begroting en planning, e.d.).
 • De Stadsjury beoordeelt de projectplannen en vermeldt in een juryrapport welke projectplannen in aanmerking komen voor startbudget.
 • De Gemeente Rotterdam verzorgt de afhandeling van juryrapport.

Lees ook de Nadere regels 2021.

Heeft u vragen over het aanvragen van subsidie of over de afhandeling van uw aanvraag?

Heeft u andere vragen? Neem contact op met de gemeente.