Subsidie armoedebeleid en schulddienstverlening
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 20-02-2019
https://www.rotterdam.nl/loket/subsidie-armoedebeleid-en-schulddienstverlening/
Spring naar het artikel

Deze subsidie is voor initiatieven die hulp bieden aan Rotterdammers met weinig geld en / of schulden. Het doel is dat zij weer zelfstandig aan de maatschappij kunnen deelnemen.

U vraagt de subsidie online aan. U logt in met eHerkenning (voor bedrijven).

 • Jaarlijkse subsidie vraagt u elk jaar aan vóór 1 juni.
 • Eenmalige subsidies vraagt u minimaal 3 maanden voor de start van de activiteiten aan.

Organisaties kunnen deze subsidie gebruiken om:

 • armoede te voorkomen en te bestrijden
 • te helpen bij het oplossen en voorkomen van schulden
 • inkomensondersteuning te bieden
 • het zichzelf redden vergroten door zelfstandig te maken en nieuwe schulden te voorkomen
 • het voorkomen van eenzaamheid

De aanvraag is gratis.

Bij uw aanvraag levert u de volgende stukken in:

 • Begroting en dekkingsplan
 • Beschrijving van de geplande activiteiten
 • Statuten / bestuurs- of huishoudelijk reglement
 • Een opgave van leden van bestuur (staat ook in uittreksel KVK)
 • Nadat u online subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.
 • Binnen 8 weken wordt een besluit genomen. Deze termijn kan één keer worden verlengd met 12 weken. Zo lang de subsidie aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld.
 • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden. Hierin staat of u nog een verantwoording (vaststelling) moet inleveren.

Deze subsidie is voor organisaties (zonder winstoogmerk) met rechtspersoonlijkheid naar burgerlijk recht.

Op uw subsidieaanvraag ontvangt u een beschikking waarin staat of u wel of geen subsidie ontvangt. Als u subsidie krijgt staat in de beschikking hoe hoog de subsidie is. Als u het niet eens bent met deze beschikking dan kunt u een bezwaar indienen.

Als u werkt met vrijwilligers, dan moeten zij een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) hebben. Deze mag bij de eerste werkzaamheden niet ouder zijn dan drie maanden. De verklaring is tot vijf jaar na afgifte geldig. Deze verplichting geldt niet voor vrijwilligers die eenmalige vrijwillige activiteiten doen.

Bekijk de voorwaarden in de Algemene Wet Bestuursrecht en de Subsidieverordening:
 

Heeft u nog vragen, neem dan contact op of bel 14010.

Heeft u vragen over het aanvragen van subsidie of over de afhandeling van uw aanvraag?
E-mail naar het team Subsidieadministratie of bel (010) 267 48 50.