Registreren geslachtswijziging
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 28-09-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/registreren-geslachtswijziging/
Ga naar de hoofdinhoud

Wilt u het geslacht dat in uw geboorteakte staat wijzigen (transgender)? Dan kunt u dit bij de gemeente laten veranderen in uw geboorteakte. U kunt hierbij eventueel ook uw voornamen wijzigen.

Voor de registratie van de geslachtswijziging op uw geboorteakte gaat u naar uw geboortegemeente. Bent u in het buitenland geboren? Dan moet u de aangifte bij de gemeente Den Haag doen.

Afspraak maken

U belt het gemeentelijk telefoonnummer 14 010. U wordt dan doorverbonden naar de afdeling Burgerlijke Stand. Deze afdeling maakt een afspraak voor u. 

Geslachtswijziging op persoonslijsten van relaties

Wanneer uw geslacht gewijzigd is, wordt dit automatisch verwerkt op de persoonslijst van uw relaties, zoals familieleden en partner.

De registratie is gratis.

  • Een geldig identiteitsbewijs
  • Deskundigenverklaring (niet ouder dan 6 maanden). Deze verklaring wordt afgegeven door het VU medisch centrum (VUmc) in Amsterdam, het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) in Groningen en het Curium en Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) in Leiden. Hiernaast heeft het CIBG een aantal deskundigen aangewezen. Deze staan geregistreerd in het BIG-register.
  • Bij de aangifte kunt u ook uw voorna(a)m(en) wijzigen in voorna(a)m(en) die bij uw nieuwe geslacht passen. Als u niet in het bezit bent van de Nederlandse nationaliteit dan wordt de mogelijkheid tot voornaamwijziging beoordeeld naar de regels van uw nationaal recht.

Uw aangifte wordt binnen 14 dagen verwerkt.
U ontvangt een afschrift van uw geboorteakte per post.  

  • U kunt aangifte doen als u 16 jaar of ouder bent. Hierbij is geen toestemming van uw ouders vereist.
  • Heeft u niet de Nederlandse nationaliteit? Dan moet u ook minimaal 1 jaar in Nederland wonen en een geldige verblijfsstatus hebben.

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen.