Promotievergunning
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 21-11-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/promotievergunning/
Ga naar de hoofdinhoud

Ondernemers die reclame voor hun producten willen maken op openbaar terrein hebben toestemming van de gemeente nodig.

De promotievergunning vraagt u aan via de knop “Vergunning aanvragen”.

U logt als ondernemer in met eHerkenning. Voor het inloggen met eHerkenning heeft u het vestigingsnummer van de Kamer van Koophandel nodig.
Sinds 1 juli 2021 kunt u eHerkenning niveau 1 niet meer gebruiken voor uw aanvraag. Lees meer over het gebruik van eHerkenning door de gemeente Rotterdam

In het centrum zijn 3 gebieden gereserveerd voor promotie activiteiten:

 • Binnenwegplein (voor max. 2 m²) 
 • Beursplein  (voor max. 2 m²)
 • Eendrachtsplein voor grote activiteiten (voor max. 8 x 25 m²). Niet mogelijk op dinsdagen.

Kosten 2022

In 2022 kost de behandeling van een aanvraag €171,40.

Nadat de vergunning is afgegeven betaalt u precariorechten. 
De hoogte van de precariorechten is afhankelijk van:

 • de plek
 • het aantal vierkante meter gemeentegrond (inclusief luifel) die wordt ingenomen.

Het bedrag precariorechten standplaatsen is € 15,10 per vierkante meter en per dag in 2022.

 • situatietekening van de plaats
 • foto van de samenstelling van de opstelling van de stand die wordt geplaatst

Het proces duurt 3 weken.

Bedrijven of ondernemers die op openbaar terrein een activiteit willen organiseren om de bekendheid van een product te vergroten.

Bureau Overige Vergunningen (Bouw en Woningtoezicht) behandelt uw aanvraag als deze compleet wordt ingediend. Als de aanvraag niet compleet is, moet u de gegevens aanvullen.

Voor het krijgen van een vergunning gelden de volgende voorwaarden:

 • de opstelling mag de veiligheid niet in gevaar brengen en de bereikbaarheid van de omliggende panden niet hinderen
 • de bedoelde activiteit mag alleen gehouden worden tijdens de openingstijden van de omliggende winkels
 • de plek moet schoon achtergelaten worden: zwerfvuil, folders, enzovoort moeten opgeruimd worden

Proces:

 • u vraagt de vergunning aan bij Bouw en Woningtoezicht
 • Bouw en Woningtoezicht kijkt of de plek beschikbaar is
 • de directeur Stadsontwikkeling neemt een besluit
 • bij een positief besluit geeft Bouw en Woningtoezicht de vergunning af
 • bij een negatief advies krijgt u uitleg waarom uw aanvraag is afgewezen
 • voor gebieden buiten het centrum wordt de aanvraag door de desbetreffende gebiedscommissie beoordeeld

Tegen het weigeren van de vergunning kunt u bezwaar maken.

Heeft u vragen (bijvoorbeeld over de status van uw ingediende aanvraag)? Of wilt u overleggen voordat u een aanvraag indient?

 • bel het algemene informatienummer 14 010
 • of stuur een e-mail

Flyeren is in de openbare ruimte reclamebiljetten of strooibiljetten uitdelen aan het publiek. Dit mag in Rotterdam zonder vergunning.

 • het uitdelen van flyers mag niet samen gaan met het plaatsen van bijvoorbeeld een auto of een kraampje op de openbare weg
 • degene die de flyers uitdeelt is verantwoordelijk voor het opruimen van de flyers die door het publiek worden weggegooid

In de Beurstraverse en andere besloten winkelgebieden is het verboden om zonder toestemming van de eigenaar van het winkelgebied flyers uit te delen.

Voor informatie over collecteren kijkt u op de pagina vergunning collectes houden