Ontheffing speed-pedelec
Gepubliceerd op: 09-04-2020
Geprint op: 01-10-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/ontheffing-speed-pedelec/
Ga naar de hoofdinhoud

Bestuurders van speed-pedelecs mogen over het fietspad rijden als zij een ontheffing hebben.

De speed-pedelec is een snelle elektrische fiets, die bij snelheden tot 45 km/u elektrisch wordt ondersteund.
Om gebruikers van speed-pedelecs veilig door de stad te laten fietsen, mogen ze zelf beslissen waar ze willen fietsen: op de rijbaan óf op het fietspad.
Om op het fietspad te mogen fietsen, moeten ze een ontheffing hebben.

Online

Vraag de ontheffing online aan via de knop 'Ontheffing aanvragen'.

Per post

Stuur een brief met uw gegevens, kopie auto- of bromfietsrijbewijs en kopie kentekenbewijs op naar:

Gemeente Rotterdam
Stadsontwikkeling, afdeling mobiliteit
Postbus 6575
3002 AN Rotterdam.

Rotterdam laat met een ontheffing de snelle e-fiets toe op de fietsersstrook.
Daarbij geldt dat de fietser:

 • zich aanpast aan de overige gebruikers van het fietspad
 • de ontheffing bij zich heeft
 • met een maximale snelheid van 30 km/u rijdt

Het is mogelijk om per speed-pedelec 1 ontheffing aan te vragen.

De speed-pedelecs mét ontheffing worden toegelaten op alle fietspaden binnen de bebouwde kom in de gemeente Rotterdam.

Deze ontheffing is geldig tot 31 maart 2026.

 • een kopie van het kentekenbewijs
 • een kopie van het auto-/bromfietsrijbewijs
  Maak in de kopie uw burgerservicenummer onleesbaar
  Schrijf op de kopie dat het een kopie is.

Er wordt gecontroleerd of er daadwerkelijk sprake is van een speed-pedelec.
Het kenteken wordt bij het RDW nagekeken.
Ook wordt de geldigheidsdatum van het rijbewijs gecontroleerd.

Indien gewenst kunt u persoonlijke gegevens zoals geboortedatum, woonplaats, adresgegevens, persoons- en/of documentnummer wegstrepen of weglakken

U ontvangt binnen twee weken de ontheffing.

Als er onduidelijkheden zijn of de gegevens zijn niet in orde, dan wordt binnen twee weken contact met u opgenomen.

 • gebruikers van een speed-pedelec
 • ook mensen die buiten Rotterdam wonen, kunnen een ontheffing aanvragen
 • u bent volgens het RDW bezitter van een speed-pedelec (‘high speed e-bike’)
  oftewel een tweewieler met elektrische trapondersteuning die tot maximaal 45 kilometer per uur kan rijden
 • de speed-pedelec wordt op grond van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990) beschouwd als een elektrische bromfiets
 • de speed-pedelec moet een gele bromfietskentekenplaat hebben en
 • de bestuurder is minimaal 16 jaar
 • de bestuurder heeft een bromfietsrijbewijs (rijbewijs AM)
 • de bestuurder draagt een goedgekeurde bromfietshelm of speed-pedelec-helm
 • deze ontheffing mag uitsluitend gebruikt worden door de aanvrager van de ontheffing, als bestuurder van de speed-pedelec met het op de ontheffing genoemde kenteken
 • deze ontheffing geldt op alle verplichte fietspaden (G11) en onverplichte fietspaden (G13) binnen de bebouwde kom van de gemeente Rotterdam
 • bij gebruikmaking van de ontheffing moet de berijder van de speed-pedelec:
 • de ontheffing of een kopie daarvan (waaronder ook een afbeelding op een smartphone, laptop, tablet of ander mobiel digitaal apparaat of toestel) kunnen tonen aan de handhaver
 • instructies en aanwijzingen van de politie, of Stadsbeheer/Toezicht & Handhaving stipt en onmiddellijk opvolgen
 • het overige verkeer niet in gevaar brengen
 • de bestuurder van de speed-pedelec moet het veroorzaken van hinder aan het overige fietsverkeer altijd zoveel mogelijk beperken en daarbij in acht te nemen op het fietspad als gast toegestaan te zijn
 • de bestuurder van de speed-pedelec mag op het verplichte fietspad (G11) en het onverplichte fietspad (G13) niet harder rijden dan 30 km per uur
 • schades die voortvloeien uit het gebruik van deze ontheffing zijn geheel voor risico van de ontheffingshouder
 • bij het niet voldoen aan de voorwaarden van deze ontheffing wordt de aanvrager geacht te hebben gehandeld zonder ontheffing
 • het niet naleven van de voorwaarden kan leiden tot onmiddellijke intrekking van de ontheffing
 • de ontheffing vervalt van rechtswege per 31 maart 2026

Heeft u nog vragen:

 • bel met het algemene informatienummer 14 010
 • of stuur een e-mail
 • of neem op een andere manier contact op

Kijk voor meer informatie ook op de pagina Speed-pedelec.

De bestuurder van een speed-pedelec moet zich houden aan een aantal gedragsregels op het fietspad, zoals beschreven onder het kopje Voorwaarden.

Handhaving op deze regels gebeurt tijdens reguliere en specifieke controles op brom- en snorfietsen op het fietspad.