Omzetten partnerschapsregistratie in huwelijk
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 26-11-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/omzetten-partnerschapsregistratie-in-huwelijk/
Ga naar de hoofdinhoud

U kunt een partnerschapsregistratie om laten zetten in een huwelijk.

U regelt de omzetting van uw partnerschap in 3 stappen.

Stap 1. Het verzamelen en opsturen van de documenten
Stap 2. Het gesprek met de ambtenaar over uw wensen
Stap 3. Het tekenen van de akte van omzetting

Stap 1. Het verzamelen en opsturen van de documenten

U leest in het overzicht onder Meesturen wat u nodig heeft en moet opsturen. Na het ontvangen van uw e-mail controleert de gemeente de formulieren.

1. Klik op de links om de formulieren te downloaden
2. Vul de formulieren in
3. Scan de formulieren en identiteitsbewijzen
4. Stuur ze naar Huwelijksaangifte@rotterdam.nl. Zet in de titel van de email altijd de namen van u en uw partner.

Is uw aanvraag compleet, dan neemt de gemeente binnen 10 dagen telefonisch contact met u op.

Stap 2. Het gesprek met de ambtenaar over uw wensen

Met de ambtenaar van de burgerlijke stand bespreekt u wanneer, hoe laat en waar u uw partnerschap omzet in een huwelijk.

Stap 3. Het tekenen van de akte van omzetting

Om uw partnerschapsregistratie officieel om te zetten in een huwelijk, moet u de akte van omzetting tekenen. Dit kan gewoon aan de balie, maar ook op een andere locatie. Daar zijn mogelijk wel extra leges aan verbonden. Neem naar de afspraak altijd een geldig identiteitsbewijs mee. U hoeft geen getuigen mee te nemen naar de omzetting. U moet wel samen langskomen.

Een omzetting van uw partnerschap aan de balie is gratis. Wilt u de omzetting doen in een trouwzaal of op een andere locatie? Dan betaalt u de normale kosten voor een huwelijk. De prijzen voor de soorten huwelijk staan weergegeven in de prijslijst.

  • Een kopie van een identiteitsbewijs van u en uw partner.
  • Het aanvraagformulier. Met dit formulier laat u de gemeente weten dat u uw partnerschap wil laten omzetten in een huwelijk.
  • Is uw partnerschap geregistreerd in een andere gemeente dan Rotterdam? Dan heeft u een afschrift van de akte van geregistreerd partnerschap nodig. U kunt het afschrift aanvragen bij de gemeente waar uw partnerschap is geregistreerd. Het afschrift mag maximaal 6 maanden oud zijn.
  • Woont 1 van de partners in het buitenland? Dan heeft u ook een afgegeven verklaring van het adres en de burgerlijke staat van deze partner nodig. De verklaring mag maximaal 6 maanden oud zijn.

Extra formulieren voor een huwelijk op een vrije locatie of met eigen trouwambtenaar

  • Een akkoordverklaring van de locatie als u op een andere locatie dan het stadhuis of stadswinkel uw partnerschap wilt laten omzetten.
  • Een formulier voor uw eigen trouwambtenaar als u wilt dat een familielid, vriend(in) of iemand anders uw partnerschap omzet in een huwelijk. U betaalt hier leges voor.

Het kan zijn dat u meer documenten moet tonen. Welke dit zijn verschilt per situatie. De ambtenaar van de burgerlijke stand bespreekt dit met u.

Als uw dossier compleet is, neemt de gemeente binnen 10 werkdagen contact met u op.

Iedereen die een geregistreerd partnerschap is aangegaan, kan deze omzetten in een huwelijk. Trouwen en een geregistreerd partnerschap aangaan kan met personen van gelijk of verschillend geslacht. Beide partners mogen niet getrouwd zijn met een ander of een geregistreerd partnerschap hebben.

Geen getuigen en geen ondertrouw

Een omzetting van een partnerschapsregistratie naar een huwelijk vindt altijd zonder getuigen plaats. Ook hoeft u niet eerst een verklaring voorgenomen huwelijk (ondertrouw) te tekenen.

Trouwambtenaar

  • U kunt uw voorkeur voor een ambtenaar doorgeven. De definitieve indeling wordt 2 weken voor de omzetting gemaakt. Als het erg druk is kan het zijn dat de ambtenaar van uw keuze niet beschikbaar is. De trouwambtenaren stellen zich voor op de pagina De trouwambtenaar.

Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (BABS)

Ook een familielid of een vriend(in) kan uw partnerschap omzetten. De enige voorwaarde is dat hij of zij 18 jaar of ouder en niet onder curatele staat is. Deze persoon wordt dan alleen voor deze dag benoemd tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand.

Bij de plechtigheid is altijd ook een ambtenaar burgerlijke stand aanwezig. Deze ambtenaar zorgt ervoor dat de ceremonie op de juiste manier verloopt.

Als u een trouwambtenaar voor 1 dag wilt laten benoemen, moet u het aanvraagformulier invullen. Het aanvraagformulier vindt u bij 'Meesturen'.

  • het aanvraagformulier moet 10 weken voor de omzetting binnen zijn bij de gemeente Rotterdam.
  • op het aanvraagformulier staat welke documenten u moet opsturen en naar welk adres.
  • u kunt ook uw partnerschap laten omzetten door iemand die al benoemd en beëdigd is in een andere gemeente als (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand.

In 2021 kost het benoemen van deze ambtenaar voor één dag € 199,60 extra.
Als uw verzoek is goedgekeurd moet u deze extra kosten betalen. Zodra de betaling is ontvangen, krijgt u het besluit van de benoeming toegestuurd.

De ambtenaar van de burgerlijke stand neemt 2 weken voor de omzetting contact op met u om de toespraak en details van de ceremonie te bespreken.

Altijd en overal trouwen

In Rotterdam kunt u altijd en overal trouwen. En dus ook uw partnerschap omzetten. Overal, zolang deze plek maar veilig is en voor iedereen toegankelijk. Altijd, dus ook in het weekend en ’s nachts. Het paar moet uiteraard wel toestemming van deze locatie hebben om de omzetting daar te voltrekken. Dit kan een gemeentelijke of niet gemeentelijke trouwlocatie zijn. Als u uw partnerschap wil omzetten op een vrije, niet gemeentelijke locatie, vult u de verklaring trouwlocatie in samen met de eigenaar of beheerder van de locatie. Dit kan minimaal 6 weken vóór de datum van de omzetting. Het bespreken en betalen van deze locaties regelt u zelf.

Heeft u vragen, neem dan contact op.